Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plk. Mgr. Lukáš Kmec, MBA.  k 1. 1. 2009  delimitací 157. zpr AČR pod HZS ČR  na základě Zákona č. 260/2008 Sb.  k 1. 4. 2010 vznik ZR Zbiroh  k.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plk. Mgr. Lukáš Kmec, MBA.  k 1. 1. 2009  delimitací 157. zpr AČR pod HZS ČR  na základě Zákona č. 260/2008 Sb.  k 1. 4. 2010 vznik ZR Zbiroh  k."— Transkript prezentace:

1 plk. Mgr. Lukáš Kmec, MBA

2  k 1. 1. 2009  delimitací 157. zpr AČR pod HZS ČR  na základě Zákona č. 260/2008 Sb.  k 1. 4. 2010 vznik ZR Zbiroh  k 1. 10. 2015 vznik ZR Jihlava

3  centrální zálohová složka, podřízená GŘ HZS ČR  celorepubliková působnost  z hlediska práva přednostního velení se jedná o jednotku HZS kraje bez místní příslušnosti  pro zásahy dlouhodobé, specifické, nebo kde je zapotřebí větší počet příslušníků - živelní pohromy (střídání směn, zásahy na více místech ČR současně, apod.)

4  předurčené síly a prostředky (jednotky) k řešení MU,  jednotky jsou sestavovány pro specifické činnosti při mimořádné události,  složení vždy závisí na konkrétním požadavku,  v případě potřeby je možno tyto jednotky různě kombinovat.

5 Jednotka v pohotovosti - I.  velitel jednotky a příslušníci ZR Hlučín a SZR (dislokace Hlučín) Jednotka v pohotovosti - II.  velitel jednotky a příslušníci ZR Zbiroh (dislokace Zbiroh) Jednotka v pohotovosti - III.  velitel jednotky a příslušníci ZR Jihlava (dislokace Jihlava)

6  na žádost velitele zásahu, řídícího důstojníka, nebo KOPIS HZS krajů (OPIS GŘ), kteří danou MÚ řeší  na místo zásahu vysílá jednotku ZÚ HZS ČR koordinátor OŘO na základě požadavku OPIS GŘ  možnost kontaktovat přímo ZÚ HZS ČR a konzultovat možnosti, příp. vyžádat příjezd odpovědné osoby (ŘD) k posouzení nasazení

7 Operační řízení - informační podpora - kontaktní údaje: Zástupce velitele pro záchrannou činnost mobiltelefon RFSI Volací značka plk. Ing. David Kareš 725 050 052950 749 225 722 502 551 PZU 551 Vedoucí oddělení přípravy a řízení jednotek plk. Mgr. Lukáš Kmec, MBA 773 799 668950 749 251 722 502 555 PZU 555 Koordinátor operativního řízení odřadů Nepřetržitá služba 725 049 723950 749 222 722 502 100 PZU 100

8  probíhá v nejkratším možném čase, nejpozději však do:  30 minut, v pracovní době denní směny a jde-li o výjezd jednotlivé techniky s osádkou;  60 minut, v pracovní době denní směny a jde-li o výjezd jednotky s nadrozměrnou technikou;  90 minut, pokud dojde k aktivaci jednotky v mimopracovní době.

9 Zbiroh Hlučín Jihlava

10 Praha Generální ředitelství HZS ČR HZS krajů SOŠ a VOŠ PO MV ČR Vzdělávací, technická a účelová zařízení HZS SOZ (ZL + OZ) Institut ochrany obyvatelstva Frýdek-Místek Školní a vzdělávací zařízení HZS ČR Lázně-BohdanečOlomouc Záchranný útvar HZS ČR HZS krajů Hlučín, Zbiroh, Jihlava Praha Technický ústav požární ochrany Brno, Zbiroh, Frýdek Místek

11 Kancelář velitele Úsek ekonomický Právník Psycholog Asistent Oddělení vzdělávání Pracoviště personální a PaM Velitel ZÚ HZS ČR Úsek záchranné činnosti Oddělení přípravy a řízení jednotek ZR Hlučín SZR Pracoviště operativního řízení odřadů Pracoviště interního auditu a kontroly Hlučín Zbiroh 1. četa 3. četa 2. četa Oddělení finanční Oddělení strojní a technické služby Oddělení provozní a správy majetku Pracoviště KIS Pracoviště dílen 1. četa 3. četa 2. četa ZR Zbiroh 1. četa 3. četa 2. četa ZR Jihlava 1. četa 3. četa 2. četa Jihlava

12  Vzdělávání příslušníků HZS ČR  Ostatní činnost v rámci IZS ČR  Záchranná a humanitární činnost

13  Autoškola (B, C, E, D)  Školení řidičů pro HZS ČR v celé ČR  Kurz VMP  Kurz obsluhy zemních strojů  Kurz obsluhy MŘP včetně instruktorů  Kurz manipulace se zvířaty  Kurz dekontaminace u MÚ

14  Demolice (budovy a stavby)  Zemní práce (příprava k výstavbě, úpravy,..)  Přesuny a převozy různých materiálu (techniky,..)  Zajištění dokumentace a přeprava nadrozm. nákladů  Zabezpečení taktických cvičení složek IZS  Zajištění specifického výcviku, atd.

15 » odklízení sutin zřícených objektů, demolice staticky narušených objektů, » práce se zemními stroji při povodních, požárech, sesuvech,… » zemní práce (uvolňování koryt řek, zprůjezdnění komunikací, odklízení naplavenin, apod.), » odvoz zeminy, sněhu a různých materiálů, » vyprošťování techniky při DN, odtažení techniky, » zvedání břemen za pomocí různých typů jeřábů, » přeprava nadrozměrné, nebo havarované techniky, » záchranné a potápěčské práce na vodě a pod vodou,

16 » evakuace osob, zvířat a materiálu, » hašení rozsáhlých lesních požárů, požáry skládek » dálková doprava vody (kyvadlová, hadicová), » čerpání vody velkokapacitními čerpadly, » dekontaminace osob a dekontaminace techniky, » sběr a likvidace uhynulých zvířat, » zajištění nouzového přežití obyvatel, přeprava a stavba MZHP » nouzové zásobování pitnou vodou, elektrickou energií a humanitárním materiálem,

17 » obnova postižených území po mimořádné události, » kynologická služba pro plošné a sutinové vyhledávání, » střelmistrovské práce za použití trhavin, » řešení sněhových kalamit, » odklízení dřevin po větrných poryvech na komunikacích, » poskytování speciální techniky při objasňování trestných činů, » přeprava materiálu pro účely TŘ (GŘC, ÚOOZ, SKPV, ÚZSVVM) » manipulace a přeprava nevybuchlé munice, » nouzové přemostění menších vodních toků.

18 » velkokapacitní čerpání vody v rámci modulu CO, (HCP - High Capacity Pumping) » kynologická služba v rámci modulu CO (USAR - Urban Search And Rescue) » přeprava humanitárního materiálu, » náhrada výpadku elektrické energie (Black out) » jednotky (odřady) sestavené ad hoc (dle aktuální potřeby)


Stáhnout ppt "Plk. Mgr. Lukáš Kmec, MBA.  k 1. 1. 2009  delimitací 157. zpr AČR pod HZS ČR  na základě Zákona č. 260/2008 Sb.  k 1. 4. 2010 vznik ZR Zbiroh  k."

Podobné prezentace


Reklamy Google