Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt ANLretro Tomáš Foltýn Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt ANLretro Tomáš Foltýn Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař."— Transkript prezentace:

1 Projekt ANLretro Tomáš Foltýn Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

2 1)Kontext řešení projektu ANLretro 2)Organizační a technické zabezpečení projektu 3)Praktické zkušenosti s řešením projektu 4)Závěrečné zhodnocení a východiska do budoucna Obsah příspěvku Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

3 Kontext řešení projektu ANLretro  původní projekty ANL v roce 2011 a 2012  digitalizace soudobých periodických titulů na úroveň článku  tituly, jež nebylo možné získat jinak  každý rok více než 50 000 stran  ověření platné standardizace, možnosti schématu ALTOxml  rok 2011 testování centrálního indexu Primo  návazné projekty krajských knihoven za účelem dalšího obohacení financované VISK 9 Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

4 Kontext řešení projektu ANLretro  ANLretro v roce 2013  podnětem požadavek na zrušení stávající praxe  revize původního plánu NK ČR  předmětem digitalizace vybraných periodik z let 2009 a 2010  nebylo možné získat jejich obsah v digitální formě  v roce 2013 nebyly vydávány  celkem necelých 5 500 stran, následné redukce ve zpracování  cíle:  otestovat možnosti on-line obohacování záznamů o MDT, DDT atd.  otestovat aplikaci Sirius NDK 2013 ANL Retro vystavěnou na principu server/klient  zjistit možnosti, výhody a slabiny obdobného systému zpracování a jeho možnou využitelnost v budoucnu Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

5 Kontext řešení projektu ANLretro  ANLretro v roce 2013 Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

6 Organizační a technické zabezpečení projektu  projekt financován prostřednictvím VISK 7  mzdové náklady  náklady na prvotní digitalizaci  licence na testování systému byla poskytnuta bezplatně  organizační zabezpečení  Národní knihovna ČR  Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové  Středočeská vědecká knihovna Kladno  Elsyst Engineering Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

7 Organizační a technické zabezpečení projektu  aplikace Sirius NDK 2013 ANL Retro  podpora platné standardizace včetně využití ALTOxml  navíc rozšíření popisných elementů potřebných pro tvorbu článkové bibliografie (MDT, DDT, klíčová slova, anotace)  základní funkční schéma:  standardní zpracování ANL  rozšířené zpracování ANL  technologie server/klient pro online obohacování oproti původnímu zpracování expost  systém nebyl původně vyvíjen k použitému účelu, zpočátku tak k dispozici pouze „minimalistická“ verze Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

8 Organizační a technické zabezpečení projektu  aplikace Sirius NDK 2013 ANL Retro  přímý export do PSP balíčku  problematické vkládání identifikátorů  nutná interakce s pracovníky NK ČR  úspěšná validace  závěry vyplývající z použité technonologie  nutné doplnit systém o funkcionality, které by zrychlily, zpřesnily a zpříjemnily práci  nutné propojení na bázi autorit a další dostupné databáze  v rámci standardizace nutné myslet na elementy umožňující automatické plnění báze ANL+  po vyladění lze počítat s úsporami náklady a času na zpracování Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

9 Organizační a technické zabezpečení projektu V rámci předloženého projektu VISK 7 ani prostřednictvím jiných zdrojů se Národní knihovna ČR nijak finančně nepodílela na utilizaci systému na verzi ANLretro ani na doplnění dalších funkcionalit, které se objevily během testování a byly průběžně doporučovány odbornými pracovnice provádějícími obohacování. Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

10 Praktické zkušenosti s řešením projektu  postupné upgrady systému včetně pozdního začátku testování  celkem zpracováno 470 článků z uvedených časopisů  závěry:  editor je třeba dále upravit, aby splňoval standardy analytického popisu  nutné automatické napojení na jmenné a věcné soubory autorit  požadavky na úpravu uživatelského rozhraní s důrazem na intuitivnost a přesnost vkládání dat  nutné rozšířit možnosti editace názvů a práce s textovými bloky  zkvalitnit práci s obrazovými soubory  odladit výkonnost SW  upravit zobrazování metadat  zapracování připomínek a odladění SW by mohlo přispět k efektivnějšímu provozu a nasazení v knihovnách Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

11 Závěrečné zhodnocení a předpoklady do budoucna A) Stanovení jasné, udržitelné a přesně definované koncepce analytického zpracování periodických titulů pro budoucí léta, která bude postavena na současných trendech vytváření článkové bibliografie (zejména zkušeností zahraničních pracovišť) včetně využití moderních technologií, obsahu získatelného prostřednictvím soukromého sektoru a oproštění se od některých zastaralých metodologických pravidel a postupů rutinního ručního zpracování. B) Zabezpečení organizační a finanční podpory této koncepce, její zakotvení v procesech Ministerstva kultury ČR a stanovení odpovědných osob. Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

12 Závěrečné zhodnocení a předpoklady do budoucna C) V případě rozhodnutí, které bude směřovat k další optimalizaci a případně praktickému využití technologie testované v rámci tohoto projektu je třeba: -profinancovat další vývojové práce dle požadavků na zkvalitnění systému -připravit jednotné HW zázemí, na němž by systém rutinně pracoval, navázat jeho aktivní propojení do sítě spolupracujících knihoven -dořešit způsob sdílení doplněného obsahu mezi výstupem ze systému (PSP balíček dle platné standardizace) a používanou databází článkové bibliografie -upravit a doplnit stávající standardizaci Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař

13 Děkuji za pozornost! tomas.foltyn@nkp.cz Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař


Stáhnout ppt "Projekt ANLretro Tomáš Foltýn Seminář VISK 7, 2. června 2014, Centrální depozitář Hostivař."

Podobné prezentace


Reklamy Google