Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.

2 TERORISMUS Původ slova teror je z latiny a je odvozeno od slova terreo = strašit, děsit, vylekat, ale hlavně otřást Terorismus má vždy mnoho příčin a motivací. Obecně je primárně ideologickou manipulací a sekundárně obchodní spekulací s organizovanou skupinou lidí, s cílem radikální změny, ovládnutí nebo zničení určitého společenského systému. Terorismus je použití síly nebo násilí proti osobám nebo majetku ke zhanobení trestních práv státu pro účely zastrašování, donucování nebo výkupného. Teroristé často užívají výhružky a vytvářejí obavu mezi veřejností, pokoušejí se přesvědčit občany, že jejich vláda je bezmocná vůči terorismu, a tím dostat okamžitou publicitu.

3 TERORISMUS Terorismus navazuje na nelegální obchod s drogami, zbraněmi a lidmi, korupci a praní špinavých peněz. S postupující globalizací od poslední čtvrtiny dvacátého století narůstá četnost a brutalita teroristických útoků a vytvářejí se mezinárodní teroristické skupiny operující na všech kontinentech, vyznačují se dokonalou organizací, komunikačními a dopravními prostředky.

4 TERORISMUS Chemický útok sarinem v tokijském metru v březnu 1995 se stal významným předělem v historii terorismu. Vyžádal si 11 obětí na lidských životech, kolem 300 lidí bylo dopraveno do nemocnice k ošetření a hospitalizaci. Celkem bylo sarinem zasaženo asi 5000 osob Nejvážnějším teroristickým činem byl teroristický útok na World Trade Center a na budovu Pentagonu dne 11. září 2001(USA). Podle amerických zdrojů přišlo o život celkem 3047 nevinných obětí. Útoky v metru – Madrid, Londýn,Moskva

5 Teroristické útoky Jsou nejčastěji doprovázeny použitím: výbušnin mohou být doprovázeny i použitím jaderných, radiologických, chemických a biologických zbraní, látek a prostředků. Od toho se odvíjí opatření k ochraně obyvatelstva, které se nachází v místě útoku nebo jeho okolí. Přitom se musí vzít v úvahu i charakter místa útoku (nádraží, vlak, autobus,obchodní dům, škola apod.) TČ IZS – chemický útok v metru

6 Opatření ochrany obyvatelstva při použití výbušnin varování a informování obyvatelstva a vyrozumění odpovědných orgánů zamezení případného šíření ohně, uzavření prostoru útoku, včasné vyvedení osob z ohrožených míst z důvodu požáru nebo nebezpečí zřícení zbytků poškozeného objektu (může hrozit i únik plynu, zasažení elektrickým proudem atd,)

7 Opatření ochrany obyvatelstva při použití výbušnin poskytnutí lékařské pomoci zabezpečení nouzového přežití osobám bez přístřeší (např. při výbuch v hotelu, domě atd.), odstraňování následků s důrazem na zamezení druhotných účinků zamezení vstupu osobám, které neprovádí záchranné a likvidační práce (problematické, v případě, že půjde o rodinné příslušníky postižených osob)

8 Možnosti použití jaderné nebo radiologické zbraně, prostředku či materiálu Ve světě se objevují hrozby teroristů použít tzv. radiologickou zbraň, kdy radioaktivní látky mohou být rozptýleny: explozí pomocí výbušnin a munice, pomocí rozprašovačů, sprejů a jiných disperzních zařízení nebo cílenou činností, např. kontaminací vodních zdrojů, útokem na jaderná zařízení (jaderné reaktory, sklady a mezisklady jaderného materiálu, kontejnery jaderného paliva při přepravě apod.).

9 Možnosti použití chemické zbraně, prostředku či materiálu Použití chemických látek je možné: útokem na objekt (dopravní prostředek), kde se jedovatá látka vyskytuje zamoření potravin, nápojů, vodních zdrojů, vodního řádu, větrání apod. použití generátorů aerosolů či dýmů. u těkavých látek stačí jejich rozlití v lokalitě kde se nachází např. větší počet osob (použití sarinu v tokijském metru 20. března 1995).

10 Možnosti použití biologické zbraně, prostředku či materiálu Biologický terorismus může používat biologické zbraně, prostředky a materiály, které mohou obsahovat nebezpečné baktérie, viry či jedovaté produkty organismů - toxiny. Při cíleném použití biologických látek či toxinů lze uvažovat o následujících způsobech aplikace: zamoření potravin a to jak ve výrobě tak při skladování, nápojů, vodních zdrojů, vodního řádu, úpraven vody, větracích šachet apod. použití generátorů aerosolů či dýmů s biologickými prostředky či materiály.

11 Opatření ochrany obyvatelstva při použití CBRN zbraní, prostředků či materiálu Opatření: varování a informování obyvatelstva a vyrozumění odpovědných orgánů poskytování tísňových informací s důrazem na způsoby improvizované ochrany a ukrytí evakuace obyvatelstva (při dlouhodobém zamoření) zabezpečení nouzového přežití evakuovaných dekontaminace osob, objektů, dopravních prostředků, terénu

12 Opatření ochrany obyvatelstva při použití jaderné nebo radiologické nebo chemické zbraně, prostředku či materiálu Opatření: monitorování situace regulace pohybu osob a dopravních prostředků zdravotnická pomoc opatření k ochraně hospodářských zvířat regulace distribuce a používání potravin, krmiv a vody, opatření při úmrtí osob v zamořeném území zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti

13 Další opatření ochrany obyvatelstva při použití biologické zbraně, prostředku či materiálu (kromě opatření u CBRN) varování, informování obyvatelstva a vyrozumění orgánů za lze za předpokladu, že bude včas odhaleno použití těchto látek dodržování pokynů pracovníků zdravotní a hygienické služby, při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc a hlásit výskyt onemocnění u dalších osob. přeprava a izolace zasažených osob do hospitalizační izolační jednotky vyhlášení karantény (zvýšený zdravotnický a hygienický dozor, uzavření území, asanační opatření, řízené vstupy a výstupy do a z oblasti karantény- regulace pohybu osob) profylaxe (konkrétní ochrana před určitou nemocí), podávání antibiotik, léků a další zdravotnická pomoc

14 PODEZŘELÉ PŘEDMĚTY A POŠTOVNÍ ZÁSILKY Podezřelým předmětem rozumíme každý předmět, u něhož umístění, účel, původ, vnější forma, majitel nebo jiná okolnost jeho výskytu nejsou známy nebo jsou podezřelé. V případě nálezu podezřelého předmětu provádějí policejní specialisté (pyrotechnici) opatření vedoucí ke zjištění, zda se jedná o nástražný systém. Vyžadují spolupráci dalších složek IZS, zejména zdravotníků a hasičského záchranného sboru.

15 POSTUP PŘI NÁLEZU PODEZŘELÉHO PŘEDMĚTU NEBO OBDRŽENÍ PODEZŘELÉ ZÁSILKY je těžké určit, zda jde o podezřelou (nebezpečnou) poštovní zásilku, či ne. určitým znakem může být to, že se jedná o předmět od neznámého či anonymního odesílatele s podezřelým rukopisem či výhrůžným textem na zásilce, zapáchající zásilku nebo zásilku, z níž trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. při otevření zásilky to může být např. podezřelá sypká hmota nebo jakýkoliv podezřelý předmět.

16 POSTUP PŘI NÁLEZU PODEZŘELÉHO PŘEDMĚTU NEBO OBDRŽENÍ PODEZŘELÉ ZÁSILKY s podezřelým předmětem nemanipulujeme a nedotýkáme se ho, vyrozumíme Policii ČR (linka 158) nebo Hasičský záchranný sbor ČR (150) nebo tísňovou linku 112; předmět jim podrobně popíšeme (vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu…), o situaci informujeme i další odpovědné osoby v místě nálezu (řidiče prostředku hromadné dopravy, personál nádraží, úřadu, nemocnice, školy, resp. osoby v blízkosti předmětu),

17 POSTUP PŘI NÁLEZU PODEZŘELÉHO PŘEDMĚTU NEBO OBDRŽENÍ PODEZŘELÉ ZÁSILKY s podezřelou zásilkou netřepeme ani nevyprázdňujeme její obsah. uložíme obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru. opustíme místnost, umyjeme se vodou a mýdlem událost ohlásíme na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR). Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR od nás zásilku převezmou a odvezou ji k ověření obsahu. Podezřelou zásilku sami nenosíme či nevozíme.

18 ANTRAXOMANIE Rozesílání obálek s “antraxem“, experti tvrdí, že pravděpodobnost teroristických bioútoků prostřednictvím infikované obálky je velmi vysoká. na druhé straně vylučují, že by teroristé mohli bakteriemi antraxu zaútočit masově. To je technicky mimořádně složité. psychologové tvrdí, že cílem není zahubit v jednom místě velké množství lidí, ale zasáhnout velké území psychologickým efektem, tedy vzbudit paniku, strach z toho, co bude, a zásadním způsobem zkalit pocit životní pohody. Obavy a strach ještě umocňuje množství různých nepravdivých oznámení a cílená provokování falešných poplachů s předstíraným zdrojem nebezpečí, jímž je například mouka vysypaná někde na chodníku.

19 ANONYMNÍ OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ BOMBY, TŘASKAVINY, POUŽITÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY Je směrováno tam, kde se nachází mnoho lidí, protože je zaměřeno na vyvolání strachu. (školy?) Je třeba počítat s tím, že anonymní výhrůžka může být uskutečněna. událost oznámíme na linku 158, 150 nebo 112 opustíme ohroženou budovu a následujeme ostatní evakuované nebo se vzdálíme co nejdále od tohoto místa. nezdržujeme se v blízkosti možného ohrožení při odchodu z budovy vezmeme s sebou osobní doklady a dodržujeme pokyny bezpečnostních složek.


Stáhnout ppt "OCHRANA OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google