Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."— Transkript prezentace:

1 Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká poezie po roce 1945 Autor Mgr. Věra Pilousová Tematický okruh 14. Česká poezie po roce 1945, „ poezie všedního dne“ Ročník čtvrtý Datum tvorby 1.pololetí školního roku 2012/2013 Anotace Kritika Stalinova kultu. Skupina kolem časopisu Květen, rysy poetiky, Karel Šiktanc – Heinovské noci, Adam a Eva, M. Holub – Denní služba a Slabikář. Milan Kundera – Monology, různé podoby lásky. Metodický pokyn Prezentace je určená jako podklad pro výklad a práci s texty v hodině., je využitelná pro samostatné studium nebo opakování žáků. Klíčová slovaKritika Stalinova kultu, básníci kolem časopisu Květen, Karel Šiktanc – Heinovské noci, Adam a Eva, Miroslav Holub – Denní služba, báseň Patologie, sbírka Slabikář, text Óda na radost,Jiří Šotola, Milan Kundera – Monology – různé podoby lásky.

2 ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

3 MIROSLAV HOLUB KAREL ŠIKTANC JIŘÍ ŠOTOLA MILAN KUNDERA 14. POEZIE VŠEDNÍHO DNE

4 Smrt Josefa Vissarionoviče Stalina ukončila jeho diktátorský způsob vlády, kdy kolem sebe vytvořil kult osobnosti a soustředil neomezenou moc. Jaké změny nastaly ve druhé polovině 50.let? Společensko-historické pozadí po r. 1956 Po návratu ze Stalinova pohřbu zemřel i Klement Gottwald.

5 Na XX. sjezdu KSSS vystoupil Nikita Sergejevič Chruščov s kritikou kultu osobnosti Josifa Vissarionoviče Stalina. Vlna kritiky stalinismu došla také k nám, i když opožděně. Uvolnění režimu umožnilo, aby česká kultura začala pozvolna navazovat kontakty se zahraničím. Změna společenského klimatu po smrti Stalina a pádu jeho kultu se projevila na 2. sjezdu Svazu československých spisovatelů na jaře 1956. Zvláště vystoupení Františka Hrubína a Jaroslava Seiferta bylo kritické k současné estetice. Jsou propuštěni někteří věznění spisovatelé.

6 Od poloviny padesátých let získali dominantní postavení v poezii i v redakcích časopisů, nakladatelstvích a orgánech Svazu československých spisovatelů Zformovali se kolem časopisu Květen, který začal vycházet v září roku 1955. Časopis měl původně jako studentský časopis sloužit úplně začínajícím autorům, ale lidé kolem redakce dospěli k vlastnímu osobitému programu. Prvotním impulsem bylo náhodné spojení básně Josefa Bruknera Óda na sušení prádla a článku Miroslava Holuba Náš všední den je pevnina v 1. čísle druhé ročníku. Skupina básníků všedního dne

7 Představitelé : Jiří Šotola, ve 3. ročníku se stal šéfredaktorem Května, Miroslav Holub a Karel Šiktanc. Členy redakce byli i Miroslav Florian a Milan Kundera. http://www.ucl.cas.cz/edicee/data //sborniky/1994/CK/CK.png http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage. jsp?docid=132&thmb&id=488 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage. jsp?docid=132&thmb&id=488

8 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=132 www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=132&th mb&id=2153

9 Představa o záměrech skupiny vznikala v polemikách a konkrétní básnické činnosti, program rozvíjeli také kritikové Zdeněk Heřman, Jiří Brabec, Josef Vohryzek a Miroslav Červenka. Květen vycházel v letech 1955 – 1959 Rysy: 1) Navázání na italský neorealismus –skutečný život 2) Odmítnutí budovatelské poezie – její povrchnosti 3) Odklon od obecných tezí ke konkrétnímu 4) Odklon od melodičnosti k veršové uvolněnosti

10 Miroslav Florian (1931 – 1996) představitel oficiální poezie Redaktor Československého rozhlasu a poslanec ČNR Cestou k slunci (1953) – dobový optimismus Závrať (1957) – obavy z nukleární hrozby Záznam o potopě (1963) motiv smrti a úzkost básník publicista politik http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=1 010&thmb&id=263

11 KAREL ŠIKTANC (1928) básník překladatel autor pohádek Kvůli svému odmítavému postoji ke komunistickému režimu nesměl za normalizace publikovat a byl nucen vykonávat manuální práce. http:// www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp%3Fdocid% 3D1135%26thmb%26id%3D1275

12 http:// img.databazeknih.cz/images/73 _/738/zizen-127373.jpg http://www.antikvariat-levneknihy.cz/slir/w800-h800//katalog-img/4329/gal-4144-orig.jpg

13 Heinovské noci (1960) Obsáhlá lyrickoepická básnická skladba. Básník vychází ze svých dětských vzpomínek, kdy jako chlapec ze sousední vesnice Hřebeč se stal svědkem hrůzy, krutosti a ničení. Po přečtení ukázky se pokuste uhodnout, jaká událost je zde zachycena. Motto z H. Heina – motiv se vrací 7 x v obměňovaném refrénu Na oblohu modromodrou, kde tak krásně hvězdy svítí, chtěl bych rty své přitisknouti, divě přitisknout a plakat. Heinrich Heine Z díla: Žízeň (1959) Sbírka inspirovaná městským prostředím, zachycuje každodenní situace prostých lidí.

14 … Byl červen Hvězdy Deset hodin A mlčel kraj A mlčel Bůh A četníci a esesmani uzavírali za vsí kruh … A ráz A dva A kruh se úží A škrtí tichou spící ves A slepý pes se dívá do tmy a zakopává o řetěz A ráz A dva A pažby v okně A zotvírané almary A starý farář běží padá běží a padá u fary Na kolena! A vztyk! A klíče A matriky A monstranci A po zahradách

15 … HEINOVSKÉ NOCI! Lásko, najdu tě! Hřebínku v závěji, zahraji na tebe! Rozsviťte, jabloně, neprosím za sebe. Sklep plný mužů sotva dýchá A drolí bláto z nohavic A ve škole se s rancem hrůzy Nevejdou ženy do lavic A děti klečí na stupínku A neví proč A neví zač A prvně vidí hořet knihy A prvně slyší kachní pláč Králičí smutné oči v autech A husí křídla zlomená A dlouhý průvod krav a ovcí krvácející vemena … Nasedat! Bože Sbohem školo Hřbitově Studni Zápraží A ženy lezou na vůz A strach jim nohy podráží

16 Pes za autem A děti pláčou jak pomalounku utíká Zítra budou mít jiná jména Joachim Inge Erika Krajíček slunce Lustry višní A žebříček se v nich kymácí A u Horáků na zahradě stavěli stěnu z matrací HEINOVSKÉ NOCI! Lásko, najdu tě! Hřebínku v závěji, zahraju na tebe! … http://www.antikvariat-levneknihy.cz/slir/w800-h800//katalog- img/4329/gal-4144-orig.jpg

17 Likvidace Lidic v červnu1942. jako odveta za atentát na R. Heydricha. Jiří Kolář, Vršovický Ezop (1993) oddíl: Černá lyra, báseň Poslední dnové 2.Který básník zpracoval stejné téma a v jakém díle? 3.Srovnejte text s odlišným zpracováním Jiřího Koláře 1. Poznali jste konkrétní historickou událost, která byla inspirací ? Úkoly a řešení: V 9 hodin byla exekuce hotova a stavení zapálena Bylo popraveno 172 mužů Nejstaršímu bylo osmdesát a nejmladšímu patnáct mezi nimi třiasedmdesátiletý farář válečný slepec a 62 hutníků 96 usedlostí s kostelem sv. Martina ze 14. století a hřbitovem srovnáno se zemí a rybník zavezen Na celém místě vzniklo rozsáhlé jednolité pole obec vymazána z katastrální mapy a majetek v pozemkových knihách připsán Říši Jiří Kolář námět zpracoval formou tzv. autentické poezie, kdy uvádí řadu konkrétních údajů a nevyjadřuje osobní zaujetí.U Šiktance silné emoce..

18 Lyrické pasáže vyjadřují pocity, které jsou kontrastem k tomu, co se děje A děti /pláčou /jak pomalounku utíká /Zítra budou mít jiná jména/ Joachim Inge Erika A prvně slyší kachní pláč / Králičí / smutné oči / v autech / A husí křídla zlomená / A dlouhý průvod krav a ovcí / krvácející vemena 4. Co vyjadřuje autor hromaděním útržkovitých obrazů? 5. Které verše naznačují otřesné osudy dětí a utrpení zvířat? 6. Všimněte si, v jakém vztahu k ději jsou lyrické pasáže? 7. Všimněte si, jakou funkci má polysyndeton (hromadění spojovacích výrazů) Nadbytečné užití spojky A přispívá ke gradaci, zesiluje hromadění otřesných zážitků. Zobrazuje rychlost, v jaké se celá tragédie odehrála.

19 http://www.antiknihy.cz/fotky21852/fotos/_vyr_22632012-09-11_Scan_001-018.jpg http://www.databazeknih.cz/images/73_/738/big_cesky-orloj-81139.jpg

20 http://www.artbook.cz/images/Foto/s/106133.jpg http:// nd01.jxs.cz/333/363/51d23c3408_649578_o2.jpg

21 http://img.signaly.cz/upload/3/1/0c320c939a44e50b34a36f40ec146e/9239.jpg

22 Z díla: Zaříkávání živých (1966) lyrický cyklus 13 básní, niterný zážitek existenciální úzkosti Adam a Eva (1968) Skladba jako dialog. Tématem je bolestný svár dvou protikladů – podstata věčného partnerství a nedorozumění muže a ženy, kteří teprve dohromady tvoří dokonalou bytost. Co Adama fascinuje, Evu děsí. Prolínání minulosti a přítomnosti. 6 částí skladby jako 6 dnů stvoření světa. … Lilo. Lilo. Bíle lilo. Bez milosti. Bez lítosti

23 Zhášela v něm. Rozsvěcela. Jen aby se dotknout směla laskavého, zlého těla. Jen aby se hrůzy zbyla, že mu jen cos připomíná. By v něm zbyla. Blízko srdce, malá, bílá spálenina. Strh ji k ústům. Luna klína svítila tmou a po vší zemi běžel mráz, až v hrázích hřmělo. Jako déšť, když oknem prší hodinářům

24 do hodinek. Jeho pláč. S nímž matky vodí dívčí smích na Boží tělo --- Lilo. Lilo. Bíle lilo. Bez milosti. Bez lítosti. Liliově bíle lilo. Český orloj (1954) Soubor 12 básní ročního cyklu, fiktivní dialog otce se synem. Otec v průběhu 12 básní provází syna až do dospělosti a předává mu nejen své životní zkušenosti, ale prostřednictvím mýtu i národní tradice.

25 MIROSLAV HOLUB (1923-1998) básník prozaik esejista vědec http://leccos.com/pics/pic/holub_miroslav.jpg

26 Zde v Pánu leží jazyky chudáků, plíce generálů oči udavačů kůže mučednic, v absolutnu sklíček mikroskopických. Listuji v starozákonních lupíncích jater, v bílých pomníčcích mozku čtu hieroglyfy rozkladu Z díla: Denní služba (1958) Sbírka inspirovaná jeho povoláním – lékař a vědecký pracovník v oboru imunologie – mikrobiolog.. Patologie

27 Hle, křesťané, nebe, peklo, ráj, ve flaštičkách. A není kvílení, ba ani povzdechnutí. Jen prach sténá. Mlčí historie, vlásečnicemi procezená. Rovnost němá. Bratrství němé. A z trikolor trápení smrtelných nitky moudření den za dnem vytahujeme.

28 Nitky moudření/ den za dnem/ vytahujeme – poznávání postupuje pomalu. Po smrti jsou si všichni rovni. Proces poznávání, zkoumání mrtvých těl. Co je ústředním tématem básně? Najděte verše, které báseň uzavírají a vysvětlete je. Vysvětlete prvních 7 veršů básně. Pojmenujte tento básnický prostředek: prach sténá Personifikace. Úkoly a řešení :

29 Zde v Pánu leží jazyky chudáků, plíce generálů oči udavačů kůže mučednic, v absolutnu sklíček mikroskopických. Listuji v starozákonních lupíncích jater, v bílých pomníčcích mozku čtu hieroglyfy rozkladu Patologie Hle, křesťané, nebe, peklo, ráj, ve flaštičkách. A není kvílení, ba ani povzdechnutí. Jen prach sténá. Mlčí historie, vlásečnicemi procezená. Rovnost němá. Bratrství němé. A z trikolor trápení smrtelných nitky moudření den za dnem vytahujeme. Všimněte si působivých básnických obrazů

30 Z díla: Achilles a želva (1960) V duchu poetiky „poezie všedního dne“střízlivý pohled, neobrazná pojmenování, převažují substantiva a dějová slovesa, potlačena jsou hodnotící adjektiva. Jak se v pohledu na Prahu projevuje vliv básníkova povolání? Panorama Prahy … Beton se hýbe. Věže narůstají a mizí, domy se rýhují a dělí, buňky věčně rostoucí sítnice, oči nebe se odlévají do asfaltu. Dychtivá ruka sune se za obzor a svírá dělovou dálku, prsty komínů bubnují na kůži večera dunění naplňuje cévy. K popisu Prahy užívá odborné termíny a nepoetická slova z medicíny.

31 Slabikář (1961) I zde se objevují typické znaky jeho poezie: nepoetické názvy básní, využívání slov cizího původu a odborné terminologie, prozaizovaný verš a důraz na myšlenku. Óda na radost Milovat, když už není naděje: jenom toto je láska. Vypustit novou radiosondu, když jich deset spadlo, vzít dvě stě králíků, když jich sto uhynulo: jenom toto je věda. Ptáte se na tajemství. Má jen jedno jméno: znovu. Nakonec pes nese v zubech svůj obraz na vodě, lidi nýtují novou lunu, miluji tě. Jako karyatidy na vztyčených rukou vzpíráme žulový čas a poraženi vždycky zvítězíme. Pokuste se formulovat myšlenku, kterou zdůrazňuje tato báseň. Člověk se nikdy nemá vzdát naděje a usilovat o svou věc stále znovu.

32 Vytrvalost, houževnatost, nezdolnost a obětavost. Jaké lidské vlastnosti považuje M. Holub v životě za důležité? Z další Holubovy tvorby připomínáme : Tematicky je Holubova poezie zaměřena proti myšlenkové pohodlnosti, tuposti a povrchnosti. Silný vliv na proměnu jeho díla v 70. a 80. letech měla tvorba Vladimíra Holana. Jdi a otevři dveře (1961) Ačkoli (1969) V době normalizace Holubova poezie u nás nemohla vycházet, jako jeden z našich nejpřekládanějších autorů byl vydáván v Anglii (1967, 1971, 1977) v SRN (1969, 1974), Polsku (1969), Holandsku (1975), Indii (1976) a USA (1979) Syndrom mizející plíce (1990) Který americký autor a v jakém díle vyjádřil podobnou myšlenku slovy: „Člověka je možno zničit, ale ne porazit.“? Tak zvané srdce (1963) Ernest Hemingway v novele Stařec a moře( 1952).

33 JIŘÍ ŠOTOLA (1924-1989) básník prozaik dramatik http://knihy.abz.cz/imgs/authors/F0232_big.jpg

34 http://www.antikvariatik.cz/fotovelke/23528.jpg http://www.kacur.cz/data/USR_001_OBRAZKY/26785.JPG

35 Z díla: Svět náš vezdejší (1957) Po začátečnických nevýrazných sbírkách našel svůj styl, navázal na poetismus a poezii Vítězslava Nezvala. Venuše z Mélu (1959) - intimní verše Podzimníček (1967) – Sbírka je završením autorovy tvorby 60. let. Člověk je odsouzen do bezvýznamné role, je vláčen dějinami a stále ohrožován smrtí. Lásku už nezobrazuje jako bouřlivou, ale jako umírněnou emoci. Město v noci : … Několik chodců kráčí vzhůru Prahou, Jako když hrají kriket nebo dámu anebo v karty něco hazardního

36 Z díla: Vliv reflexívní poezie Vladimíra Holana nejen v existenciálních tématech, ale také ve snaze vyjádřit se úsporným jazykem: V období normalizace odvolal Šotola své politické názory ze šedesátých let a mohl pak od roku 1976 publikovat. V tomto období se věnoval výhradně próze a dramatu. Tovaryšstvo Ježíšovo (1969), Kuře na rožni (1974) historické romány Druhý rozhovor: … Jen žádnou filozofii! nic ode skal a pouští! Hru! Je trudno hleděti na bledou lebku, politou sirupem hrůzy ze smrti a levným rumem! Hru! Ples blondýn

37 MILAN KUNDERA (1929) básník světově proslulý prozaik dramatik http://quietlunch.com/wp-content/uploads/2012/06/RTEmagicC_Milan_Kundera2_04.JPG.jpg překladatel

38 V době normalizace vyřazen z oficiální literatury, tíživou situaci vyřešila možnost stáže a výuky na francouzských vysokých školách. Z Francie se Kundera odmítl do Československa vrátit, o d roku 1975 žije v emigraci ve Francii, kde nejprve vyučoval v Pařížil, pak na universitě v Rennes. Po vydání románu Kniha smíchu a zapomnění v roce 1979 byl zbaven státního občanství, dva roky poté získal občanství francouzské. Od počátku 90. let píše pouze francouzsky a svá raná básnická díla zakázal vydávat.

39 Z díla: Začínal jako člen redakce časopisu Květen a básník. Sbírku přivítali především mladí kritici jako protipól k idealizovanému obrazu soudobého světa v budovatelské poezii, byla to polemika s verši Pavla Kohouta. Ohlas čtenářů veliký, ale objevila se i záporná hodnocení veršů jako cynických, ponižujících a nesoučasných, dokonce i naturalistických. Člověk zahrada širá (1953)- prvotina polemizující se zjednodušeným výkladem lidské osobnosti. Poslední máj (1955)- verše opěvující statečnost Julia Fučíka. Monology (1957)- 36 básní s podtitulem Kniha o lásce

40 Oficiální kritika si s verši Monologů nevěděla rady, Kunderovo pojetí lásky odmítá jako spekulativní, postrádá „sociální obsah“. Hrdiny interpretuje jako bezdomovce, protože jim chybí přátelé a práce. Milostný vztah vidí redukován na „biologický a fyziologický proces.“ Kompozice sbírky je ucelená: 36 básní je rozděleno do 4 celků: - Monology (11) - Trpké lásky (7) - Několik listů z deníku věrné lásky (8) - Malý slovník naučný (10) Následující ukázky jsou vybrány tak, abychom si na nich ukázaly přínos sbírky i její formu. Číslování básní slouží k lepší přehlednosti a ve sbírce není obsaženo. Sledujte u jednotlivých básní, kdo je lyrickým mluvčím.

41 Vezmi mne s sebou, ať půjdeš kamkoli! Ať půjdeš do dálek, či před dům do polí. Já ti nebudu překážet. Ne, to bych nechtěla. Já se ti umenším! Chceš? Budu bez těla. Budu jen děvčátko, jen pejsek, budu malá, Budu jen kolem tvého krku přehozená šála… Ať půjdeš do dálek, kde bolest nebolí, ať půjdeš do své těžké denní práce, vezmi mne s sebou! Stanu se čímkoli! Stanu se třeba drobinkou v tvé kapse. Vezmi mne s sebou 1 Úkoly a řešení : 1 a) Určete lyrického mluvčího 1 b) Jakou podobu milostného vztahu báseň vyjadřuje? 1 a) Lyrickým mluvčím je žena. 1 b) Jde o fázi zamilovanosti a bezmezné oddanosti.

42 Ano, když to chceš slyšet. Bojím se tvé lásky. Bojím se tvých zpocených prstů, které mne pořád svírají. Bojím se tvých prosebných očí těžkých a velikých jako dva balvany! Vím! Chtěla bys mi ty balvany připoutat na šíji! Chtěla bys mne s nimi svrhnout do jezera! A pak, zahryznuta do mne, dlouho dlouho hlubokou tou vodou se mnou ke dnu plout!.... … Pusť! Nemačkej mi ruku! Nech mne aspoň chvíli vydechnout. Bojím se tvé lásky 2 Úkoly a řešení : 2 a) Určete lyrického mluvčího 2 b) Jakou podobu milostného vztahu báseň vyjadřuje? 2 a) Lyrickým mluvčím je muž. 2 b) Jde o jednostranný vztah, kdy muž city ženy neopětuje.

43 ....Jak tě mám chtít, Když stále jenom mlčíš bezcitně. Nedotýkej se mne, nechci tě! Kdybys aspoň jediné slůvko řekl! Kdybys řekl aspoň jednu sladkou lež! Pověz! Uvěřím ti! Všemu podřídím se! Půjdu po tvé lži jako náměsíčník po okenní římse! Máš mě rád? Řekni! Odpověz! Rozprostřu se před tebou jak louka! Pozřu tě do sebe, jak broučka pozře les! Jen řekni, zalži,odpověz!.... …Ale ty se jen díváš. Dlouze a bezcitně. Nedotýkej se mne 3

44 Nedotýkej se mne, nechci tě! Nechci tě! Budeš mé neštěstí, smrt, má bída! Nechci tě, protože tě miluji, protože mé tělo je stádo ovcí divokých, jež nikdo Neuhlídá !......Ach, co to děláš? …. Ty mne líbáš!.... Miláčku!... ty můj.... 3 a) Určete lyrického mluvčího 3 b) Jakou podobu milostného vztahu báseň vyjadřuje? 3 a) Lyrickým mluvčím je žena. 3 b) Není zcela zřetelné, zda muž ženu nemiluje, nebo jí to jen neumí dát najevo. Ona se vztahu brání, nevěří mu, ale nedokáže lásku ukončit. Úkoly a řešení :

45 Proč jsi tak krásná? Nebuď tak krásná! Chci, abys byla z masa, ne ze sluneční záře! Proč jsi tak krásná? Kdybys aspoň měla pihy, abych ti je věčně mohl sbírat s tváře! Kdybys aspoň trošinku šilhala! Celý život bych na kolenou přemlouval to odvrácené oko. Ale ty jsi krásná! Já však nemohu žít pořád pod tou září! Já nemohu žít pořád jako na jevišti! Proč jsi tak krásná 4

46 Já nemohu žít pořád jako na jevišti! Všechno je na mně vidět! Každá má škaredost, každé mé klopýtnutí! Já nemohu žít pořád pod reflektorem! Pochop to. Neplač. Nemohu s tebou žít. Jsi příliš krásná. Úkoly a řešení : 4 a) Určete lyrického mluvčího 4 b) Jakou podobu milostného vztahu báseň vyjadřuje? 4 a) Lyrickým mluvčím je muž. 4 b) Muž nevěří sám v sebe, není si jist, zda by dokázal žít s krásnou a vzhledem dokonalou ženou, proto raději vztah ukončí.

47 Nemluv mi o lásce! Z každého tvého slova slyším, jak na mne ťuká červotoč. Mám rád, mám rád, mám rád… Vždyť já vím, že tvoje srdce je omotáno cizí kadeří! Nelži, že jsou to moje vlasy! Nevěřím, nevěřím! Vždyť tvoje slova, to je rákosí a les a mlhovina, za níž kráčíš v chvatu s kloboukem do tváře a s tváří do kabátu. Já tě však vidím! Za všemi slovy tě vidím! Já vím, kam jdeš! Já znám ty dveře! Já znám to jméno na nich! Kdybys tak raději mlčel 5

48 Cítím tu horečku, co jde ti po těle! Vidím tvé oči, jak se ohlížejí, plaché a zbabělé…. Mlč, mlč, já všechno vím! … Ach, kdybys nemluvil, že mne máš rád….Kdybys tak raději mlčel…. Jak tenkrát. Na začátku. Kdysi. Tehdy byls němý. Byls jak medvídek. Nemluvils o lásce a byl jsi láska sama, ach, chlapečku můj, lásko, lásko milovaná…. Co? Co zas říkáš?! Mlč už proboha!! Úkoly a řešení : 5 a) Určete lyrického mluvčího 5 b) Jakou podobu milostného vztahu báseň vyjadřuje? 5 a) Lyrickým mluvčím je žena. 5 b) Má s partnerem špatné zkušenosti, vyčítá mu nevěru, zbabělost a pokrytectví, nevěří jeho slovům.

49 Dosáhl tak větší dramatičnosti a pravdivosti. Mnohostranné zobrazení milostného vztahu v jeho složitosti a rozmanitosti: úpěnlivé prosby o trochu citu, nedůvěra, žárlivost, zhnusení, cynismus atd. Bolestná upřímnost a otevřenost. Co můžeme považovat za přínos sbírky? Co považujete za typický rys formy veršů? Ve sbírce jsou zobrazeny vypjaté situace milostných vztahů z různých úhlů pohledu, střída se pohled muže i ženy. Čeho tím autor dosáhl? Hodně se opakuje apoziopeze – úmyslné přerušení výpovědi Shrnutí :

50 Skupiny kolem časopisu Květen vznikala v polemikách a konkrétní básnické činnosti, svou tvorbu nazývali: Rysy: Květen vycházel v letech 1 ) Navázání na italský …………………… zachycující skutečný život 2) Odmítnutí ………………………………. – její povrchnosti 3) Odklon …………………………. ke konkrétnímu 4) Odklon od …………………… k veršové uvolněnosti Doplňte slova: 1955 – 1959. poezii všedního dne budovatelské poezie od obecných tezí melodičnosti neorealismus

51 Doplňte jméno básníka k jeho sbírce poezie nebo básnické skladbě: 2) ………… Monology (1957) 3) Svět náš vezdejší (1957) 1) ………………. Denní služba (1958) Miroslav Holub Milan Kundera Jiří Šotola Shrnutí: 4) Heinovské noci ( 1960) Karel Šiktanc

52 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 4. ročník SOŠ, SPN 2005 Sochrová, Marie: Čítanka III. K literaruře v kostce, Fragment 2000 Sochrová, Marie: Čítanka IV. K literaruře v kostce, Fragment 2004 Machala, Lubomír a kol.:Panorama české literatury, Olomouc 1994 Hošek, Milan a kol. Literatura pro 4. ročník SŠ, Didaktis 2010 Kundera, Milan: Monology, Československý spisovatel, Praha 1957 Použité zdroje: Literatura

53 Použité zdroje: Obrázky http://www.ucl.cas.cz/edicee/data//sborniky/1994/CK/CK.png http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=132&thmb&id=488 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=132 www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=132&thmb&id=2153 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=1010&thmb&id=263 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp%3Fdocid%3D1135%26thmb%26id%3D1275 http://img.databazeknih.cz/images/73_/738/zizen-127373.jpg http://www.antikvariat-levneknihy.cz/slir/w800-h800//katalog-img/4329/gal-4144-orig.jpg http://www.databazeknih.cz/images/73_/738/big_cesky-orloj-81139.jpg http://www.antiknihy.cz/fotky21852/fotos/_vyr_22632012-09-11_Scan_001-018.jpg http://www.artbook.cz/images/Foto/s/106133.jpg http://nd01.jxs.cz/333/363/51d23c3408_649578_o2.jpg http://img.signaly.cz/upload/3/1/0c320c939a44e50b34a36f40ec146e/9239.jpg http://leccos.com/pics/pic/holub_miroslav.jpg http://knihy.abz.cz/imgs/authors/F0232_big.jpg http://www.kacur.cz/data/USR_001_OBRAZKY/26785.JPG http://www.antikvariatik.cz/fotovelke/23528.jpg http://quietlunch.com/wp-content/uploads/2012/06/RTEmagicC_Milan_Kundera2_04.JPG.jpg


Stáhnout ppt "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google