Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGAP a podpora exportu Jan Procházka 15. 4. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGAP a podpora exportu Jan Procházka 15. 4. 2016."— Transkript prezentace:

1 EGAP a podpora exportu Jan Procházka 15. 4. 2016

2 EGAP- spolehlivý partner českého exportu 24 let existence Pojištěný export za 760 miliard korun

3 Podpora exportu/EGAP a 24 let pojišťování exportu

4 Podpora exportu/EGAP a 24 let pojišťování exportu

5 Podpora exportu /Vývoj v roce 2015  pojištěný export za 40,5 mld. Kč do 35 zemí světa  historicky poprvé pojištěn export do Laosu, Papuy Nové Guineje a Kolumbie  výrazný nárůst u produktu pojištění investic  nárůst podpory MSP meziročně o 32 % - uzavřených 61 smluv

6 EGAP- vybraná teritoria -zkušenosti s pojištěním do více než stovky zemí světa -nástroj pro diverzifikaci exportu

7 Podpora exportu/Ázerbájdžán  infrastrukturální projekty  státní garance  dozajištění od Lloyds

8 Podpora exportu/Rusko  nově pouze transakce se silnými subjekty a TOP 15 systémovými bankami  v roce 2015 pojištěn export za 7 mld. Kč  restrukturalizace starých případů

9 Podpora exportu/Bělorusko  státní garance  dozajištění od Lloyds  dobrá platební morálka – nulová škodovost

10 Podpora exportu/BRICS kromě Ruska

11 Podpora exportu/Další vybrané země ÍRÁN ?

12 Export a tvorba nových pracovních míst -Od 2015 EGAP každý případ hodnotí z pohledu Efektivity podpory exportu – EPE -Výnosy musejí být vyšší než rizika

13 Export /Export zboží významným zdrojem zaměstnanosti EGAP 20158 100 pracovních míst (23 700 s multiplikačním efektem) ČR 2015571 000 pracovních míst ČR 2016617 000 pracovních míst Export roste v ČR za poslední dekádu průměrně 8% ročně Chceme-li udržet tempo růstu exportu zboží, musíme najít jinou cestu růstu, než je zvyšování pracovníků pro export. Důvodem jsou problémy s:  Nedostatkem pracovníků  Přetahováním pracovníků z jiných sektorů

14 Export do Etiopie/Teritoriální informace  Jedinou udržitelnou cestou je zdokonalování postupů výroby zboží = na jednoho pracovníka vznikne vyšší hodnota exportu - vyšší produktivita práce  Umožní zachovat tempo růstu a nevyžaduje úměrný počet nových pracovníků  Zdokonalování a inovace jsou klíčovým prvkem udržení stávajících trhů – zdroj konkurenceschopnosti  Návaznost na Průmysl 4.0  Programy EGAP podporují projekty s vyšší přidanou hodnotou: podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje, podpora MSP

15 Děkuji za pozornost Jan Procházka prochazka@egap.cz www.egap.cz

16 Kapitálový požadavek Původně dle Solvency II hrozil EGAP požadavek 40 mld. Kč Podařilo se s MF a ČNB dojednat snížení na 12-13 mld. Kč Připravujeme dodatečná opatření na snížení o dalších 6-7 mld. Kč: – prodej majetkového podílu v ČEB (přibližně 1 mld. Kč), – emise podřízeného závazku (přibližně 2 - 3 mld. Kč), – využití portfoliového zajištění (přibližně 2 mld. Kč) a – konverze dluhopisů do EUR (řádově stovky milionů Kč). Export support /EGAP and 24 years of export insurance

17 Pojišťovna vs. agentura Výhody statutu pojišťovny – Podléhá dohledu ČNB – finanční stabilita instituce – Odbornost managementu a členů DR je posuzována ČNB – U pojišťovny nedochází ke skokovým požadavkům na státní rozpočet (dopad je ztlumen prostřednictvím vytváření rezerv) – Díky dohledu ČNB je možné uplatňovat u financujících bank nulovou rizikovou váhu u pojištění EGAP (pokud by toto neplatilo, tak dojde ke zdržení a omezení exportních úvěrů) – Řídící a kontrolní systém je pravidelně kontrolován odborníky z ČNB – Pojišťovna podléhá zákonu o pojišťovnictví, který definuje základní parametry dohledové činnosti nad institucí, zákon o podpoře exportu žádná tato pravidla neuvádí – Je možné získávat dozajištění případů ze strany nadnárodních zajišťoven – Vyšší kredibilita vůči obchodním partnerům i vůči mezinárodním institucím – Implicitní státní záruka (závazky není nutné promítat do státního dluhu) – Možnost výkonu vlastnických práv ze strany více resortů Nevýhody statutu pojišťovny – Operační samostatnost na vládě (řízena pouze vlastnicky a prostřednictvím dozorčí rady) – Nutnost souhlasu ČNB v případě obsazování pozic v představenstvu a dozorčí radě – Podléhá zákonu o pojišťovnictví a Zákonu o obchodních korporacích – Nutná existence dozorčí rady Export support /EGAP and 24 years of export insurance

18 Pojišťovna vs. agentura Výhody statutu agentury – Flexibilnější přístup při prosazování státních zájmů (agentura přímo plní operativní rozhodnutí nadřazeného resortu) – Flexibilnější personální politika – Volnější organizační struktura, přímější řízení – Není nutná existence dozorčí rady – Přímější napojení na rozpočet (náklady činnosti hrazené příspěvkové organizaci) – Větší propojení s ministerstvem Nevýhody statutu agentury – Není možné dozajišťovat obchodní případy (a uvolňovat tak pojistnou kapacitu pro další případy) – dnes dozajištěno necelých 10 % pojistné angažovanosti – Nižší kredibilita vůči obchodním partnerům i vůči mezinárodním institucím – Nedovoluje udělit nulovou rizikovou váhu u úvěrů financujících bank (banky tak musí vázat kapitál, což zdražuje a omezuje budoucí obchody) – V případě ztrátového hospodaření stát ihned takovou ztrátu hradí – Explicitní státní záruka (projevuje se přímo v hospodaření veřejného sektoru) – Spadá pouze pod jeden resort (dneska čtyři) Export support /EGAP and 24 years of export insurance


Stáhnout ppt "EGAP a podpora exportu Jan Procházka 15. 4. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google