Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GOTICKÁ KULTURA pol. 12. století – první třetina 16. století Architektonický sloh, který vystřídal starší sloh románský. Kolébkou gotiky je Francie. V.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GOTICKÁ KULTURA pol. 12. století – první třetina 16. století Architektonický sloh, který vystřídal starší sloh románský. Kolébkou gotiky je Francie. V."— Transkript prezentace:

1 GOTICKÁ KULTURA pol. 12. století – první třetina 16. století Architektonický sloh, který vystřídal starší sloh románský. Kolébkou gotiky je Francie. V opatství Saint-Denis byla zahájena v roce 1132 stavba chrámu, stavbu řídil opat Suger [siže]. Chrám byl vysvěcen již v roce 1144. Název tohoto slohu vymysleli barokní umělci, byl odvozen od germánského kmene Gótů. Tím chtěli naznačit, že v porovnání s barokem je gotika nevzhledná, barbarská. Chrám v Saint-Denis

2 ZÁKLADNÍ ZNAKY ARCHITEKTURY 1.LOMENÝ OBLOUK, který tvořil vrchol oken, dveří a také klenby stropů. Symbolicky připomíná ruce sepnuté k modlitbě. 2. ŽEBROVÁ A KŘÍŽOVÁ KLENBA STROPU 5. OPĚRNÝ SYSTÉM ZDÍ, který dovoloval stavitelům budovat vyšší stavby s menší šířkou zdí, budovy bylo možné opatřit velkými okny. 3. PORTÁL -byl to vyzdobený vstup do katedrál. 4. VYSOKÉ PILÍŘE, ŠTÍHLÉ STAVBY Opěrný systém tvořený pomocnými zdmi, které umožnily odlehčit stavbu Možný vzor pro vznik lomeného oblouku?

3 VÝZDOBA STAVEB A) vnější výzdoba: chrliče na střechách sloužily k odvodu dešťové vody, vzorem se stala bájná zvířata. růžice a fiály - kamenické ozdoby na opěrných zdech B) vnitřní výzdoba:fresky- malby do vlhké omítky na zdech deskové obrazy a sochy vitráže- výplně oken v podobě vsazených barevných sklíček do olověných rámů. Vitráž v okně katedrály Dva typy chrličů

4 STAVBY světské: královské a šlechtické hrady, zemanské tvrze, městská opevnění, radnice, domy měšťanů církevní: kostely, kláštery a katedrály Hrad Hohenzollern v Německu Katedrála v Exeteru Zdivo bylo tvořeno tesanými kvádry z pískovce nebo lomového kamene, používaly se také cihly. Vznikala společenství řemeslníků různých oborů na jedné stavbě, kteří se sdružovali do hutí.

5 MALÍŘSTVÍ Umělci zhotovují nástěnné malby – fresky. V době gotiky již zdobí nejen paláce a kláštery, ale také kostely a měšťanské domy. Umělec barvy zapouštěl do vlhké omítky, barva měla zasychat společně s omítkou. Práci tedy musel zvládnout v poměrně krátké době. Jednotlivé odstíny si středověcí mistři připravovali ze směsí rozdrcených minerálů. Směs smíchali s vodou a nanášeli do předem zvýrazněných míst na stěně. Freska v kostele sv. Anny v Augsburgu Rozvíjí se také desková malba, tváře a postavy začínají zachycovat reálné proporce. Stěžejním tématem jsou náboženské motivy. V Biblích a modlitebních knihách se vyskytují knižní iluminace-obrázky. Iluminace rukopisu

6 SOCHAŘSTVÍ V polovině 14. století se šířila vlna vytváření soch krásných Madon=sochy Panny Marie s Ježíšem jako dítětem v náručí. Zároveň se objevují sochy Piet, které zachycují Pannu Marii podpírající mrtvé tělo Ježíše Krista, sundané z kříže. Sochy a plastiky zdobí vnitřní prostor gotických staveb. Sochy se zhotovovaly nejen z kamene, ale také z lipového dřeva. Madona Pieta HUDBA Zpívalo se při bohoslužbách, kněží zpívali latinsky. Lid zpíval v českém jazyce písně z románského období: Hospodine pomiluj ny, Svatý Václave. K nim se přidaly další písně: Jezu Kriste, ščedrý kněže a Buoh všemohúcí. Od 14. století je zpěv doprovázen hrou na varhany. Na dvorech panovníků působí Minnesängers [minesengři] skladatelé a hudebníci často šlechtického původu. Jejich písně oslavují hrdinné činy rytířů ve válkách a turnajích, popisují milostná vzplanutí k urozeným dámám na královském dvoře. Ve Francii to byli trubadúři.

7 LITERATURA Ve 13. století byly knihy psány hlavně latinsky, ale vznikaly také písemnosti v národních jazycích. V Čechách byla dokončena za vlády Jana Lucemburského Kronika tak řečeného Dalimila, je napsána v českých verších. Autora díla neznáme. Karel IV. napsal latinsky svůj životopis Vita Caroli (Život Karlův). Pozornost čtenářů vzbudil cestopis Milion benátského kupce Marca Pola. Knihu nesepsal sám Marco, ale vznikla přepsáním jeho vypravování v době, kdy byl uvězněn Janovany. Dlouhou cestu podnikl v letech 1271-1295 spolu se svým otcem a strýcem. Ve svém vypravování popisuje život a zvyky v Mongolské říši za vlády chána Kublaje. Mapa cesty Marca Pola na dvůr chána Kublaje

8 VZDĚLANOST Základní vzdělání získávali žáci z řad šlechty a bohatého měšťanstva v klášterních a katedrálních školách. Výuka probíhala v latině. V první fázi se žáci seznámili s triviem (gramatikou, rétorikou a dialektikou). V hodinách gramatiky byla procvičována pravidla latiny písemnou a ústní formou. Běžné bylo učení se nazpaměť dlouhých latinských básní.V rétorice žáci psali cvičné dopisy a v dialektice se učili logicky argumentovat a vyjadřovat své myšlenky. Na trivium navazovalo kvadrivium (geometrie, aritmetika, astronomie a hudba). Ve 13. století vznikaly ve velkých městech veřejné městské školy. Neposední žáci byli trestáni svými učiteli rákoskou. Nejstarší univerzita vznikla ve 12. století v italské Bologni. Následovaly další univerzity. O založení univerzity na území Čech se pokusil již Václav II., ale první univerzitu nakonec založil až Karel IV. v roce 1348. Univerzitu řídil rektor, v čele jednotlivých fakult byli děkani. Po absolvování fakulty artistické mohl student pokračovat ve studiu teologie, práv nebo lékařství. Univerzity přijímaly ke studiu všechny zájemce, pro nadané, ale chudé studenty vypisovaly stipendia. Studovat mohli pouze muži, ženy byly odkázány na soukromé učitele nebo se učily v klášterech pro jeptišky. To je ale otrava, zase se učit. Já se tak těším, konečně budu umět psát, číst i počítat. Máš smůlu, škola není pro holky, mazej domů! Ach jo, tak zase zpátky k vařečkám a hrncům.

9 GOTIKA V ČECHÁCH Do českých zemí pronikla až po roce 1230 a končí v první třetině 16. století. Nejstarší raně gotickou stavbou je komplex Anežského kláštera a Staronová synagoga v Praze. Staronová synagoga Mezi hrady s prvními gotickými prvky patří královský hrad Bezděz, který dal vybudovat král Přemysl Otakar II. Hrad se stal vězením pro nezletilého Václava II. a jeho matku Kunhutu v době správcovství Oty Braniborského v Čechách.

10 PERIODIZACE GOTIKY V ČESKÝCH ZEMÍCH RANÁ GOTIKA : pol. 13. století-začátek 14. století, vládnoucím rodem Přemyslovci VRCHOLNÁ GOTIKA: 14. století-první pol. 15. století, vládnoucím rodem Lucemburkové POZDNÍ, VLADISLAVSKÁ GOTIKA: 1471-třicátá léta 16. století, vláda Jagellonců 1230130614711526 RANÁVRCHOLNÁ POZDNÍ

11 KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJŤECHA Patří mezi významné stavby české gotiky. Je to trojlodní katedrála s příčnou lodí a věncem kaplí. Prvním architektem byl Matyáš z Arrasu, základní kámen byl položen v roce 1344. V roce 1356 se ujal stavby Petr Parléř a jeho synové. Katedrála byla dokončena až v roce 1929 pod vedením Kamila Hilberta. Katedrála sv. Víta

12 LITERATURA HROCH, Miroslav. Dějepis: II. díl. 2. vyd. Praha: Práce, 1991. ISBN 80-208-0320-3. ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ, Ivan RADA a Vratislav VANÍČEK. Dějiny Zemí Koruny české I. 2. vyd. Praha: Paseka, 1993. ISBN 80-85192-59-4. Dějepis 7: Středověk a počátky nové doby. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-558-4. KAČER, Jindřich. Vysoké učení "temného věku": Život v historii. Živá historie. Brno (červen 2011), 58-59. Citace Zdroje obrázků [21.1.2012] http://www.flickr.com/search/?l=commderiv&q=Saint-Denis%20BASILICA Saint-Denis http://images.google.com/search?as_q=gothic+buttress+system&tbs=sur:fmc&biw=1004&bih=500&sei=ufsaT7rKC4fm-ga1s6TCCg&tbm=isch opěrný systém http://images.google.com/search?as_q=gothic+gargoyle&tbs=sur:fmc&biw=1004&bih=500&sei=-QEbT-26J5Ce-wa6_6TCCg&tbm=isch chrlič http://images.google.com/search?as_q=gothic+Stained+Glass&tbs=sur:fmc&biw=1004&bih=500&sei=JwsbT8KRBoKf-wb5p6i4Cg&tbm=isch vitráž http://images.google.com/search?as_q=gothic+cathedral&tbs=sur:fmc&biw=1004&bih=500&sei=-9EbT9K2A42b-gay4cXeDg&tbm=isch katedrála v Exeteru http://www.flickr.com/search/?l=commderiv&q=gothic%20castle#page=2 hrad Hohenzollern http://images.google.com/search?as_q=gothic+fresco&tbs=sur:fmc&biw=1004&bih=500&sei=juEbT6rXNIyZOr_yrLsC&tbm=isch freska v kostele sv Anny v Augsburgu http://images.google.com/search?as_q=gothic+illumination&tbs=sur:fmc&biw=1004&bih=500&sei=Y-UbT_uVEcScOu_RrIkE&tbm=isch knižní iluminace http://www.flickr.com/search/?l=commderiv&q=gothic%20Madonna madona v Salamance

13 http://images.google.com/search?as_q=pieta+&tbs=sur:fmc&biw=1004&bih=500&sei=avQbT6vyI8OXOrHJuJ0L&tbm=isch pieta http://cs.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo mapa cesty http://images.google.com/search?as_q=Old-New+Synagogue&tbs=sur:fmc&biw=1004&bih=500&sei=FFQcT-vaIZGA-wbuzLnDCg&tbm=isch Staronová synagoga v Praze http://images.google.com/search?as_q=sv.V%C3%ADt&tbs=sur:fmc&biw=1004&bih=500&sei=mDweT_D3E8Kk-gaDtdku&tbm=isch sv. Vít


Stáhnout ppt "GOTICKÁ KULTURA pol. 12. století – první třetina 16. století Architektonický sloh, který vystřídal starší sloh románský. Kolébkou gotiky je Francie. V."

Podobné prezentace


Reklamy Google