Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Návykové látky z hlediska legislativy a PČR“ Školní metodici prevence Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje Policie České republiky Krajský úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Návykové látky z hlediska legislativy a PČR“ Školní metodici prevence Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje Policie České republiky Krajský úřad."— Transkript prezentace:

1 „Návykové látky z hlediska legislativy a PČR“ Školní metodici prevence Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje Policie České republiky Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2 Omamné a psychotropní látky, jejich rozdělení, účinky a symptomy V Česku v posledních letech přibývá lidí, kteří mají vážný problém s užíváním drog. V roce 2014 bylo těchto problémových uživatelů 47 700, tedy 2500 víc než v roce 2013. Pervitin bralo 36 400 lidí. Uvedl, šéf národního střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. Ve vysoké míře se v ČR užívají i legální drogy - alkohol a tabák. Počet lidí, kteří užívají pervitin, roste. Proti předloňsku se loni zvedl o 1900. V roce 2012 tuto drogu bralo 30 700 osob, v roce 2010 pak 28 200 a v roce 2005 jich bylo 20 500. Podle Mravčíka důvodem může být to, že se pervitin rozšířil mimo skupinu tradičních "tvrdých uživatelů" a dostal se do prostředí zábavy a klubů. "Pervitin je populární droga a jeho dostupnost je vysoká. Policie ho zachycuje stále víc. Pořád se prekursory (suroviny na výrobu) pašují ze zahraničí," uvedl Mravčík. Na tisícovku obyvatel od 15 do 64 let připadalo loni 6,73 problémových uživatelů. Drogy si píchalo 45 600 osob. Heroin užívalo 4100 lidí. Zhruba třetina problémových uživatelů je v Praze. Následuje Ústecký kraj s 6 800 uživateli.

3 Legální drogy – cigarety a alkohol Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je v Česku vysoká i míra užívání legálních drog - tabáku a alkoholu. Kouří 31 procent lidí nad 15 let - 37 procent mužů a 26 procent žen. Denně si cigaretu zapálí 24 procent Čechů a Češek. Muži vykouří nejčastěji 15 až 20 cigaret a ženy pět až devět. V roce 2014 skoro pětina patnáctiletých uvedla, že se v posledním měsíci opila. Aspoň jednou týdně si zapálilo 16 procent patnáctiletých a každý dvacátý třináctiletý. "Co nás trápí nejvíc a budeme muset změnit, je vysoká tolerance k užívání návykových látek mladistvých," řekl Vobořil.

4 Omamné a psychotropní látky, jejich rozdělení, účinky a symptomy V roce 2014 se v Česku na protidrogovou politiku vydalo téměř 1.26 miliardy korun. Z toho stát poskytl 1.01 miliardy, kraje 180.2 milionu a obce 60.8 milionu. Výdaje na prevenci ve srovnání s předchozím rokem opět klesly, naopak se zvedly třeba u následné péče a na snížení následků. Od roku 2009 do roku 2013 se na různé projekty využilo zhruba 310 milionů z EU. Ze zdravotního pojištění se za léčbu v roce 2013 zaplatilo 1.47 miliardy. O rok dřív to bylo téměř 1.6 miliardy. Jen do léčení poruch kvůli pití alkoholu v minulém roce putovalo 977 milionů, předloni 1.12 miliardy.

5 Omamné a psychotropní látky, jejich rozdělení, účinky a symptomy Jestliže vycházíme z toho že v roce 2014 bylo 47 700 problémových uživatelů drog. Dále, že většina problémový uživatel nikde nepracuje. Musí si peníze na denní dávku drogy sehnat jiným způsobem. V drtivé většině se tak děje jinou trestnou činností. Na denní dávku potřebuji uživatel cca 500 – 1000,-Kč, tzn. měsíčně 15 000 - 30 000,-Kč) Denní „náklady“ JEN skupiny problémových uživatelů pervitinu jsou cca 23 mil denně. To je ročně minimálně 8,7 miliardy korun!!!

6 Omamné a psychotropní látky, jejich rozdělení, účinky a symptomy Konopí (cannabis) marihuana, další produkty Heroin, Morfin, Braun Methadon, Subutex Lepidla a rozpouštědla, Poppers Halucinogeny Pervitin (metamfetamin) Kokain Mefedron Extáze NPS

7

8 Konopí indické(cannabis), marihuana, další produkty Intoxikace:euforie /nebo i dysforie/, bezdůvodná veselost –„vysmátost“, pocit naplněné radosti, jako po při vnitřním uspokojení po dobré zprávě, poruchy vnímání času, narušený úsudek, zvýšená chuť, visuální pocity jsou živější, kontrast a intenzita barev se zvyšuje, zvyšuje se vnímavost také k akustickým podnětům. Mohou se rozvinout halucinace, depersonalisace, úzkost, podezřívavost Příznaky: veselost, rozšířené zornice, zarudlé oči, zrychlený puls, výrazně zvýšená chuť k jídlu, pot páchne po spáleném listí či trávě

9 Konopí indické(cannabis), marihuana, další produkty V Evropě má zkušenost s konopím 71 milionů dospělých – 22 % evropské dospělé populace vyzkoušelo konopné drogy. 31 % mladých Evropanů ve věku 15–34 let užilo někdy v průběhu života konopí, 17 % v posledním roce a 9 % v posledním měsíci. Marihuana – podle 40 % respondentů přináší její užívání velká rizika, podle 43 % dotázaných jsou ale tato rizika srovnatelná s kouřením tabáku. Celosvětová produkce konopí v roce 2006 činila 41 600 tun (z toho polovina v Americe a čtvrtina v Africe). Celosvětová výroba konopné pryskyřice (hašiše) v roce 2006 činila 6 000 tun. Zdroj: EMCDDA:Výroční zpráva za rok 2008

10 MARIHUANA – věk.., geny..??? Lidem, kteří začali užívat marihuanu před 17 rokem věku, hrozí dvakrát až pětkrát větší riziko, že budou užívat další drogy a že se u nich vyvine závislost na drogách nebo na alkoholu v porovnání s těmi, kteří tuto drogu před svým 17 rokem neužívali. Vyplývá to ze studie, kterou provedl americko – australský tým vědců z Washington University School of Medicine ze Sant Louis (USA). Vědci zkoumali 311 párů jednovaječných a dvojvaječných dvojčat stejného pohlaví. Zjistili, že ten z dvojice, který začal užívat marihuanu před svým 17 rokem, měl ve starším věku 2,1 až 5,2krát větší problémy s užíváním nebo závislostí na dalších drogách nebo alkoholu. Vztah mezi započetím užívání marihuany v nízkém věku a pozdějším přechodem k užívání dalších drog nesouvisí s genetickými dispozicemi jedinců. ( Užívání marihuany v mládí zvyšuje riziko závislosti v budoucnu, geny nehrajou roli, www.ZDN.cz, 22.1.2003)www.ZDN.cz

11 MARIHUANA – schizofrenie..??? Lidé, kteří kouří dlouhodobě a pravidelně marihuanu, mají o třicet procent větší šanci, že v budoucnu onemocní schizofrenií. Potvrzuje to nejnovější švédsko-britská zdravotnická studie. Podle těchto výsledků totiž schizofrenii kromě dalších podnětů způsobuje především dlouhodobé kouření marihuany. Schizofrenií onemocní přesně 13 % kuřáků marihuany. (Kuřáci marihuany riskují, že onemocní schizofrenií, Metro, 27.11.2002, podle Zammit,S. a kol., Department of Psychological Medicine, University of Wales College of Medicine)

12 MARIHUANA – deprese..??? Časté rekreační kouření marihuany je opakovaně spojováno se zvýšeným výskytem duševních poruch. Vyšší dávky marihuany, jak se podle dosavadních studií zdá, mohou spouštět epizody akutní psychózy a zhoršit průběh choroby u pacienta, který už známky psychózy má. Výsledky některých studií vedou ke vzrůstajícímu podezření na souvislost užívání marihuany a vzniku deprese a úzkosti. V jedné z nedávných studií se ukázalo, že více než třetina příznaků deprese se objevovala v souvislosti s užíváním marihuany. V časopise British Medical Journal byla publikována studie, ve které si autoři kladli za úkol zjistit, zda marihuana v adolescentním věku predisponuje ke zvýšení výskytu deprese a úzkosti. Každodenní užívání marihuany u mladých žen bylo spojeno s významně zvýšeným rizikem deprese u úzkosti – riziko bylo oproti neuživatelům konopí zvýšeno pětinásobně. Toto zjištění platilo i po vyloučení vlivu souběžného užívání jiných substancí. Kouření marihuany jednou za týden nebo častější zvyšovalo riziko vzniku deprese a úzkostné poruchy na dvojnásobek.

13 MARIHUANA – lék..??? Nejčastěji zmiňovanými oblastmi terapeutického využití kanabinoidů je „léčba“ různých typů bolesti včetně migrény, nauzey a zvracení, hubnutí a ztráty apetitu u pacientů s AIDS, svalové spasticita u roztroušené sklerózy či míšních poranění, Parkinsonovy choroby, epilepsie a glaukomu. Rozšíření kanabinoidů v těchto indikacích brání nedostatek rigorózních důkazů o jejich účinnosti a zejména o množství nežádoucích a potenciálně nebezpečných nežádoucích účinků (psychomotorické a kognitivní poruchy, úzkost a panické ataky, akutní paranoia).

14 MARIHUANA – lék..??? Campbellová a kol. systematicky vyhledávali kontrolované studie, v nichž byly kanabinoidy podávány pacientům s akutní, chronickou nenádorovou i nádorovou bolestí. Kanabinoidy nebyly v léčbě bolesti účinnější než kodein, přitom však měly množství nežádoucích účinků, z nichž nejčastější byly útlum centrálního nervového systému, ospalost, sedace a další psychotropní účinky. Při podávání kanabinoidů se častěji vyskytovaly potenciálně přínosné vedlejší účinky (euforie, sedace, ospalost). Kanabinoidy byly také preferovány pacienty ve zkřížených studiích. Užívání kanabinoidů však přinášelo také častější nežádoucí účinky, k nimž patřily zejména závratě, špatná nálada a deprese, halucinace, paranoia a arteriální hypotenze. Kanabinoidy také vedly k častějšímu přerušení léčby pro nežádoucí účinky. U vybraných pacientů tak mohou být kanabinoidy užitečné jako náladu zlepšující adjuvacia pro kontrolu nevolnosti spojené s s chemoterapií. Potenciálně závažné nežádoucí účinky však omezují jejich širší využití.

15 MARIHUANA – lék..???, článek Legalizace, rok 2016!! 13.04.2016 RUBRIKA: KONOPÍ LÉČÍ Profesor Raphael Mechoulam z Izraele je znám jako „objevitel“ THC a dodnes patří mezi nejviditelnější konopné výzkumníky (obsáhlý rozhovor s ním najdete v Legalizaci č. 29 a na webu). V polovině prosince loňského roku se prostřednictvím videokonference zúčastnil Obchodního summitu pořádaného časopisem High Times, kde pronesl inspirativní řeč vyzývající všechny zainteresované instituce k zahájení klinických výzkumů působení látek v konopí na nádorová onemocnění. „Tisíce a tisíce lidí po celém světě užívají konopí na léčbu mnoha druhů rakoviny – a někteří z nich přitom tvrdí, že to je jediná věc, která jim pomáhá. Možná mají pravdu, možná ne – to my nevíme, protože nemáme k dispozici ani jeden jediný kvalitní klinický výzkum zabývající se léčbou rakoviny pomocí kanabinoidů,“ postěžoval si izraelský vědec. Největší konopný magazín na světě High Times Mechoulamovi v průběhu summitu udělil cenu za celoživotní přínos výzkumu konopí, oceněný vědec ale současný stav poznání označil ve svém vystoupení za zoufale nedostatečný: „Víme, že některé kanabinoidy dokáží poměrně dobře ulevovat od bolestí, ale ani zde neexistuje dostatek kvalitních klinických studií. V podstatě v jakékoli oblasti léčebného využití konopí chybí výzkum na lidských pacientech! Přitom tyto studie zoufale potřebujeme – výsledky pokusů na myších jsou sice pěkné, ale nyní je nutné postoupit o krok dál.“ Zdroj: www.hightimes.com

16 MARIHUANA - legalizace…??? Rok 2003 Nejnovější studie Organizace spojených národů kritizuje postup zemí, včetně Británie a Austrálie, které uvolnily svoji politiku proti zakázaným drogám. Výroční zpráva Mezinárodní komise pro kontrolu narkotik tvrdí, že tím dávají mladým lidem špatný příklad. Tento nezávislý orgán OSN upozorňuje, že Británie by tím, že omezila tresty za užívání konopí mohla přispět k tomu, že se tato droga mezi uživateli rozšíří stejně jako tabák a způsobí další psychická onemocnění. zákon v USA rozděluje drogy a návykové látky do pěti skupin podle nebezpečnosti účinné látky a marihuana je zařazena do první, nejnebezpečnější skupiny. Administrativa prezidenta George Bushe odmítá striktně jakékoli náznaky možné legalizace. Odborníci ji považují totiž za nebezpečnou především tím, že je zdánlivě nevinnou „vstupní branou“ do světa tvrdých drog. Američané navíc razí termín narkoterorismus a v tomto jevu spatřují obrovské nebezpečí, protože spojuje dvě největší zla. (Pro americké úřady je marihuana drogou, legalizace se nechystá, ČTK, 2.7.2002)

17 MARIHUANA – USA a Kanada – legalizace rok 2016…??? Ve 23 státech USA je konopí povoleno pro léčebné účely, 4 státy a Washington legalizovali REKREAČNÍ užívání, ačkoli federální zákony označují marihuanu jako nelegální narkotikum

18 Důvody, proč říci marihuaně NE Droga prodlužuje reakční čas, vede k poruchám vnímání (zkreslení vzdáleností a velikostí). Ztíženo je rozlišování barev, odhad času, pohybová koordinace je horší. Marihuana zhoršuje schopnost řídit motorová vozidla až 10 a více hodin po jejím požití. Narušeny jsou kognitivní funkce, zejména krátkodobá paměť a koncentrace pozornosti. Dlouhodobé užívání může způsobit úzkostné stavy, deprese a zvýšit emoční labilitu. Stejně jako u jiných návykových látek je zvýšené riziko spuštění latentní schizofrenie. Rizikem jsou toxické psychózy i při krátkodobém užívání. Marihuana vede k poklesu spermatogeneze. Marihuanový kouř vede ke zhoršení imunitních funkcí – oslabuje odolnost vůči nemocem. Časté jsou záněty a nádorová onemocnění dýchacích cest. Marihuana zrychluje srdeční frekvenci, což ohrožuje zejména lidi s nemocí srdce. Marihuana obsahuje o polovinu více rakovinotvorných látek než cigareta tabáku. Metabolity THC jsou rozpustné v tucích, a v organismu jsou tedy přítomny dlouhou dobu. 1 % THC lze v moči prokázat i po 1-3 měsících. Odvykací syndrom – projevuje se poruchou spánku a chuti k jídlu, podrážděností, neklidem, třesem, pocením. Možné jsou i nevolnosti a křeče. Kromě THC obsahuje marihuana další sloučeniny, škodlivé zdraví. Často dochází ke kombinovanému užívání marihuany a alkoholu, což je velice nebezpečné jak pro fyzické, tak i psychické zdraví.

19 Heroin, Morfin, Braun Intoxikace: výrazná euforie, zamlžení mysli, pocit subjektivní blaženosti. Zvyšuje se komunikativnost, mizí zábrany, zvyšuje se sexuální aktivita, časté mohou být perverze. Euforie je bohatá na smyslové vjemy, představy jsou lákavější, barevnější, toxikoman v sobě objevuje netušené schopnosti, hl.fyzické. I fyzicky slabší a nevýbojní jedinci jsou v této fázi schopni spáchat závažné trestné činy, často zarážející svou brutalitou. S prohlubováním intoxikace nastupuje apatie, neschopnost soustředění, pocit těžkých víček se zúžením zornic a poruchami vidění. Příznaky: omámení, poruchy koordinace, zpomalené reakce, zúžení zornic, ospalost, bledá kůže, stopy po vpichů, výtok z nosu

20 Heroin, Morfin, Braun 1–6 problémových uživatelů opiátů připadá na 1 000 dospělých jedinců. Opiáty se podílejí 50 % na celkovém počtu všech žádostí o léčbu drogové závislosti. 40 % uživatelů heroinu si drogu aplikuje injekčně (ve východní Evropě jde ale až o 80 % uživatelů). V roce 2006 podstoupilo v evropských zemích substituční léčbu 600 000 uživatelů. Roční celosvětová produkce heroinu je 733 tun. Zdroj: EMCDDA:Výroční zpráva za rok 2008

21 Subutex Subutex se v průběhu let 2002 a 2003 stal jednou z nejpopulárnějších drog opiátového typu na našem trhu. Dá se říci, že ve většině drogových scén vytlačil heroin a to i přes to, že účinek Subutexu je možné charakterizovat jako méně "zábavný" ve srovnání s heroinem. Subutex, resp. buprenorfin, je návyková psychotropní látka s podobnými účinky jako heroin, morfin nebo jiná látka ze skupiny opioidů. Jedná se tedy nejen o lék, ale i návykovou látku či drogu, jejíž pravidelné užívání ústí v závislost. Způsobuje útlum centrálního nervového systému. Silně potlačuje bolest. Dojde k celkovému zklidnění, ve vyšších dávkách se dostaví ospalost. Vyvolává euforii, kterou většina uživatelů vnímá jako slabší v porovnání s heroinem. Tlumí dechové centrum. U citlivých jedinců, ve vysokých dávkách nebo v kombinaci s jinými tlumivými látkami, může dojít i k zástavě dýchání. Útlum dechového centra je v porovnání s heroinem mnohem slabší a tím je i menší riziko zástavy dechu. Dochází k oslabení kašlacího reflexu a podráždění centra pro zvracení. Jedinci, kteří opiáty neužívají a nejsou na jejich efekt zvyklí po první dávce často vrhnou. Na první pohled patrným účinkem je zúžení zornice (miosa).

22 Subutex Subutex má díky svým farmakologickým vlastnostem velmi výhodné účinky a je proto hojně používán v léčbě závislosti na opioidech. Uplatnění nalezne především tam, kde jsou užívané dávky spíše střední a nižší. U velmi těžké závislosti a vysokých užívaných dávkách se neuplatní, protože jeho účinek je nedostatečný a vyvolá u postižených odvykací stav.

23 Lepidla a rozpouštědla, Poppers Intoxikace: euforie, mírná závrať, pocit ztráty hmotnosti, při nižších dávkách je chování podobné lehčímu stupni opilosti. Nápadná je bledost v obličeji, obtížná výslovnost, nekoordinované pohyby, svalová ochablost. Rozvíjí se prostorová dezorientace s abnormálními smyslovými vjemy /zvonění a pískání v uších, zrakové pseudohalucinace až halucinace s pocitem depersonalisace/, uvolňují se morální zábrany. Na vrcholu intoxikace jsou časté projevy agrese vůči jiným osobám, možné je suicidium. Častá jsou náhlá úmrtí. Při chronickém zneužívání dochází k nevratnému poškození mozku.

24 Halucinogeny LSD, Atropin, mezkalin, psylocibin… Intoxikace: zvyšuje vnímání a jasnost vidění, zvuků, doteků, světla a barev. Možnost halucinací. Předměty jsou pokroucené a mohou měnit tvar. Při zavřených očích je vnímán nepřetržitý proud fantastických, velmi plastických obrazů s kaleidoskopickou hrou barev. Myšlenky, vzpomínky a verbální komunikace mají zvláštní význam. Při těžších intoxikacích i deperzonalizace, mění se tělesné proporce, pocit hypogravidace až ztráta tělesné hmotnosti, iluze vznášení se v prostoru – může dojít k náhodnému vyskočení z okna. Charakter intoxikace určuje prostředí, nálada, psychický stav – měnící se okolí může vést k panickým reakcím, dezorientaci, nepříjemným halucinacím, stav může vyústit až do těžké agrese vůči okolí /bad trip/ Příznaky: rozšířené zornice, zrychlený puls, zrudnutí v obličeji, ztráta orientace v čase a prostoru

25 Pervitin (metamfetamin) intoxikace: euforie, pocit spokojenosti, snižování strachu, zlepšování nálady, zvyšování sebevědomí. Pocit přílivu psychické a fyzické energie, celkové povzbuzení, snižuje se chuť k jídlu. Udává se příjemný pocit bez větší ztráty kontaktu s realitou. Ve vyšších dávkách je změněno vnímání a poškozuje se plnění úkolů. Dostavuje se strach, neklid, podráždění a iracionální myšlení.. Předávkování zahrnuje dále závratě, zmatenost, nervozita, nepřátelskost k okolí, delirium a paranoidní myšlení. Časté je stereotypní chování. Pravidelné jsou vizuální sluchové čichové i taktilní halucinace. Vytrácí se sexuální stimulace, může se dostavit agresivita, sklon k násilí Příznaky: rozšířené zornice, neklid, sucho v ústech, euforie Příznaky: rozšířené zornice, neklid, sucho v ústech, euforie

26 Pervitin (metamfetamin) a Amfetaminy Amfetaminy V Evropě má zkušenost s amfetaminy 11 milionů dospělých – tedy 3,3 % dospělé populace. Počet problémových uživatelů metamfetaminu (pervitinu) v ČR je 17 500–22 500. Jde o dvojnásobek počtu problémových uživatelů opiátů. Užívání těchto drog je z celé Evropy nejvíce koncentrováno v České republice a na Slovensku. 80 % uživatelů v ČR si aplikuje drogu nitrožilně. Amfetaminy jsou zodpovědné za 59 % všech léčených závislostí v ČR. Zdroj: EMCDDA:Výroční zpráva za rok 2008

27 Kokain intoxikace: neklid, agitovanost, úzkost, upovídanost, tlak řeči, paranoidní zaměření, agresivita, zvýšený sexuální zájem, zostřené vědomí, velikášství, hyperaktivita, jiné mánii podobné příznaky. Při vyšších dávkách jsou halucinace a pseudohalucinace – zrakové, sluchové, taktilní /hmyz v podkoží – nebezpečí sebepoškození/. Snižují se zábrany. Snižuje se potřeba spánku, mizí pocit hladu. Typická je bludná paranoidní produkce, v deliriu mohou být taktilní nebo čichové halucinace Příznaky: pocení, sucho v ústech, zvýšení krevní tlak, euforie, rozšířené zornice, poškození nosní přepážky

28 Kokain V Evropě má zkušenost s kokainem 12 milionů dospělých – tedy 3,6 % dospělé populace. Užívání těchto drog je v Evropě nejvíce koncentrováno ve Velké Británii, Španělsku a Itálii. 120 tun kokainu je každoročně zachyceno. Zdroj: EMCDDA:Výroční zpráva za rok 2008

29 Mefedron Příznaky: zvýšení krevní tlak, rozšířené zorničky, neklid, potřeba rychle mluvit, něco dělat, trhavé pohyby očí, skřípání zubů je syntetický stimulant s empatogenními a euforickými účinky. Patří do skupiny derivátů cathinonu (viz. dále NPS). Mefedron je drogou poměrně novou. Poprvé se objevil ve Velké Británii v roce 2007 a v následujících dvou letech začal být hojně užíván v celé Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu. V této době začalo přibývat evidovaných případů úmrtí, které byly s touto drogou spojeny. Reakcí na tento stav byly legislativní kroky, které měly tuto látku učinit nelegální. V ČR byl mefedron volně prodejný do dubna 2011 jak v kamenných obchodech, tak přes internet. Dnes je již zařazen v seznamu látek, jejichž výroba a distribuce je ilegální. Typickými slangovými názvy je meff, dron, bubbles, MMCAT nebo miaow miaow (mňau mňau).

30 Mefedron S mefedronem je nejčastěji možné setkat se ve formě bílého prášku, někdy i tablet. Je užíván perorálně, šňupáním, výjimečně i injekčně. Počáteční výzkumy tvrdily, že mefedron je nenávykovou alternativou k metamfetaminu, kokainu a jiným stimulantům, avšak objevuje se stále větší množství důkazů, že může být z tohoto hlediska stejně nebezpečný jako výše zmíněné látky. Vznik fyzické závislosti na mefedronu je nepravděpodobný, abstinenční příznaky jsou minimální a nejsou život ohrožující. Na druhou stranu psychická závislost se jeví být zásadním problémem, který je s užíváním této látky spojen. O škodlivosti mefedronu, pravděpodobnosti vzniku závislostí a účincích neexistují v současné době žádné klinické studie. Veškeré informace jsou získávány přímo od uživatelů nebo od zdravotnických zařízení, ve kterých byli uživatelé ošetřováni.

31 Extáze Intoxikace: jsou vystupňované halucinogenní účinky spolu s lehkou změnou vědomí se zdůrazněním emocí a smyslového vnímání. Člověk je uvolněný, srdečný, komunikativní, v kombinaci s tancem se dostává do stavu podobného transu, snižuje se agresivita. Příznaky: žížeň, rozšířené zornice, zrychlený puls, úzkost, panika, zmatenost, nespavost GHB – „tekutá extáze“, životu nebezpečná v kombinaci s alkoholem nebo jinými OPL

32 NPS – Nové psychoaktivní látky 101 nových psychoaktivních látek bylo poprvé nahlášeno v roce 2014 (80/2013, 73/2012,..) Aktualně EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy) pracuje s 450 novými psychoaktivními látkami V roce 2013 bylo 46 730 záchytů NPC v množství přes 1,3 tuny Patří sem piperaziny, tryptaminy, fenetylaminy, syntetické kanabiody, syntetické kationy Na trhu tzv. „LEGAL HIGHS“, Chemikálie pro výzkumné účely, Potravinové doplňky, Designer drugs, Léčiva Absence testových souprav!!!


Stáhnout ppt "„Návykové látky z hlediska legislativy a PČR“ Školní metodici prevence Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje Policie České republiky Krajský úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google