Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení podnikatelů v teplárenství Fungování energetických trhů v EU a ČR 2010 Teplárenství na rozcestí Martin Hájek Martinický palác, 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení podnikatelů v teplárenství Fungování energetických trhů v EU a ČR 2010 Teplárenství na rozcestí Martin Hájek Martinický palác, 2."— Transkript prezentace:

1 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Fungování energetických trhů v EU a ČR 2010 Teplárenství na rozcestí Martin Hájek Martinický palác, 2. listopadu 2010

2 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Význam teplárenství v ČR Centrální výroba tepla pokrývá přibližně 50 % celkové spotřeby Na soustavy zásobování tepelnou energií je připojeno přibližně 1,6 milionu domácností Z kombinované výrobě elektřiny a tepla pochází 14 % hrubé domácí výroby elektřiny Orientace převážně na domácí energetické zdroje, převážně tuzemské hnědé a černé uhlí.

3 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Výhody teplárenství Udržení dovozní energetické závislosti ČR v rozumných mezích Využití energetických surovin, jejichž použití pro lokální výrobu tepla je technicky nemožné nebo nepřijatelné z hlediska životního prostředí: domácí hnědé a černé energetické uhlí, těžký topný olej, komunální odpad, surová biomasa, geotermální energie z hlubinných vrtů, využití odpadního tepla z průmyslových procesů atd. Posílení energetické bezpečnosti Diverzifikace primárních energetických zdrojů v rámci jedné soustavy zásobování tepelnou energií (nelze v podmínkách lokální výroby tepla) Zlepšení energetické účinnosti, snížení emisí znečišťujících látek Možnost efektivního nasazení kogenerační (společné) výroby elektřiny a tepla

4 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Výhody teplárenství Zlepšení kvality ovzduší ve městech s přijatelnými náklady Vymístění emisí z nejzatíženějších oblastí a jejich lepší rozptyl díky výšce komínů Snížení vlivu výroby tepla na životní prostředí Možnost kontroly emisí a aplikace nejlepších dostupných technologií pro jejich eliminaci = pro lokální výrobu technicky a ekonomicky nedostupné.

5 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Limitující faktor teplárenství Problém adaptace na změny odbytu Nutnost budovat ke každému zákazníkovi jednoúčelovou investičně náročnou dopravní cestu (tepelnou síť) s životností 40 - 50 let.

6 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Aktuální problémy teplárenství v ČR Neexistuje jasná dlouhodobá koncepce teplárenství Nejistota zajištění paliva (zejména hnědého uhlí) Povinnost nákupu emisních povolenek od roku 2013 Nové emisní limity platné od roku 2016 Environmentální legislativa namířená proti velkým zdrojům vytváří tlak na přechod k lokální výrobě tepla Chaotická aplikace ekologických daní (domovní kotelny spalující zemní plyn neplatí, teplárny ano) Nedostatečná podpora kombinované výroby elektřiny a tepla Výstavba liniových staveb i teplárenských zdrojů neúměrně administrativně a časově náročná Další zvýšení dolní sazby DPH?

7 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Pouze „velký“ znečišťovatel platí? Vytápění na zemní plynDálkové 1x 100 MW Lokální 10 000 x 10 kW Výška komínu150 m15 m Emisní limityANONE Monitoring emisíANONE Ekologická daňANONE Poplatky za emiseANONE Nákup povolenek CO 2 ANONE

8 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Faktory zvyšující cenu tepla Teplárenství Zvýšení dolní sazby DPH z 10 na 17 % Investice do splnění nových emisních limitů Nákup povolenek na emise CO 2 (500 Kč/tunu?) Zvýšení ceny domácího hnědého uhlí (o 50 %?) Zvýšení poplat- ků za emise znečišťujících látek (10x?) Zdražení nakupo- vané elektřiny pro vlastní spotřebu (podpora OZE) Zvýšení ekologických daní na paliva Příplatek na podporu výroby tepla z OZE Podpora pře- chodu k lokál- ní výrobě tepla z veřejných zdrojů Investice do změny palivo- vé základny teplárenských soustav

9 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Kritický scénář: „spirála smrti“ Vlivem působení řady faktorů se teplárenství může dostat během 3 let pod obrovský ekonomický tlak Výrazné zvýšení ceny tepla Přechod části zákazníků k lokálnímu vytápění Další růst ceny tepla, podkopání konkurenceschopnosti Privátní vlastníci tepláren ztratí zájem o jejich další rozvoj a zastaví investice do modernizace Municipální vlastníci tepláren budou nuceni provoz dotovat z veřejných prostředků - na potřebné ekologizační investice jim nezbydou prostředky Postupný rozklad teplárenství, problémy v zásobování teplem, tlak na urgentní intervenci státu

10 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Nutná opatření Vytvoření prostoru pro adaptaci teplárenství na nové podmínky Přijetí Státní energetické koncepce explicitně řešící palivový mix pro teplárenství při realistickém zohlednění potenciálu úspor tepla a dostupnosti obnovitelných zdrojů energie Maximální využití možností pro bezplatný příděl povolenek na emise skleníkových plynů pro teplárenství Využití přechodného období pro aplikaci zpřísněných emisních limitů u teplárenských zdrojů do 200 MW Prostředky z ekologických daní a dražeb povolenek na emise CO 2 nasměrovat do obnovy, rozvoje a zvyšování účinnosti tepelných sítí a na splnění nových požadavků ochrany životního prostředí a zvyšování účinnosti

11 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Nutná opatření Ekonomické zvýhodnění teplárenství proti lokální výrobě tepla Zavedení uhlíkové daně na paliva využitá pro lokální výrobu tepla kompenzující nákup emisních povolenek v teplárenských zdrojích zahrnutých do systému obchodování s emisemi skleníkových plynů Zachování zvýhodněné sazby DPH pro dodávky tepelné energie ze soustav zásobování tepelnou energií Navýšení příplatků za kombinovanou výrobu elektřiny a tepla částečně kompenzující zvýšení ceny paliva Zachování stávající výše poplatků za znečišťování ovzduší a upuštění od jejich vybírání u zdrojů plnících zpřísněné emisní limity

12 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Nutná opatření Vytvoření stabilního prostředí pro podnikání v teplárenství Zvýšení a dlouhodobá garance legislativní podpory tepla z kogenerační výroby elektřiny a tepla a teplárenství – zohlednění jeho celospolečenských přínosů (zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie, energetický zákon, zákon o hospodaření energií, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, stavebního zákon a další legislativa) Zachování věcného usměrňování cen v teplárenství, kodifikace regulatorních pravidel, zajištění jejich dlouhodobé předvídatelnosti a stability.

13 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Kontakt Teplárenské sdružení České republiky Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 e-mail: hajek@tscr.cz www.tscr.cz


Stáhnout ppt "Sdružení podnikatelů v teplárenství Fungování energetických trhů v EU a ČR 2010 Teplárenství na rozcestí Martin Hájek Martinický palác, 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google