Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,"— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013 (OPPS ČR - PR 2007 – 2013) Změny a podmínky předkládání projektu v OPPS ČR - PR 2007 - 2013 Seminář pro žadatele 1. 10. 2008 Ostrava

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Obsah prezentace Výjimečnost programu (základní charakteristika projektů). Příprava projektu Projektová žádost Povinné přílohy projektové žádosti Předložení žádosti a postup při jejím doplnění Hlavní změny Nejčastější chyby Dobrý projekt

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Výjimečnost programu Projekty předkládané v rámci OPPS ČR - PR 2007 – 2013: podporují rozvoj česko-polského pohraničí, rozvíjí partnerskou spolupráci mezi obyvateli v pohraničí, vyznačují se přeshraničním charakterem, mají přeshraniční dopad, vyznačují se přeshraniční spoluprací, respektují zásadu V edoucího partnera, jsou realizovány společně s polským/českým partnerem.

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Příprava projektu znalost dokumentace (Programový dokument, Programový dodatek, a zejména Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce aj.), v první fázi konzultace žádostí s regionálními subjekty, poté s PARTNEREM na JTS Olomouc, sledování www P rogramu (www.cz-pl.eu),www.cz-pl.eu způsobilé výdaje: - na přípravu projektu (do výše 5% z celkových způsobilých výdajů projektu): od 1. 1. 2007, - na realizaci projektu: od registrace projektu (po kontrole formální a přijatelnosti – JTS),

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Příprava projektu doba realizace projektu (volit s časovou rezervou), přílohy projektu několikrát zkontrolovat!, uvádět přesný kontakt na kontaktní osobu, resp. uvádět osobu, která je v projektu opravdu zaangažována, soulad mezi informacemi v žádosti a přílohách, konkrétně a dobře popsat přeshraniční dopad projektu a spolupráci s partnerem (vhodné je přiložit přílohu s umístěním projektu v příhraničním regionu), žádost odevzdávat v dostatečném předstihu.

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Projektová žádost webová aplikace Benefit 7 (www.eu-zadost.cz),www.eu-zadost.cz příručka používání aplikace Benefit 7 (příloha č. 13 Příručky pro žadatele), registrace uživatele (e-mail, mobilní telefon), přístupy k žádosti mají pouze registrovaní žadatelé (různá práva), dvoujazyčná žádost (volba jazyka – čeština, polština). v případě technických potíží: korinek@crr.cz (vždy odeslat „print screen“ s chybovou hláškou či s polem žádosti, se kterým si žadatel neví rady).korinek@crr.cz

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Povinné přílohy projektové žádosti Přílohy vyžadované pro všechny projekty: doklad o vhodnosti partnerů (doklad o právní subjektivitě, doklad o struktuře vlastnictví), podklady pro posouzení finančního zdraví partnerů, doklad jednatelského oprávnění, čestné prohlášení partnerů z ČR a PR, doklad o zabezpečení spolufinancování, dohoda o spolupráci na projektu,

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Povinné přílohy projektové žádosti Přílohy vyžadované pouze pro některé projekty: 1.Stavební projekty: doklad opravňující provádět stavební práce, projektová dokumentace, doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny. 2.Dokumenty prokazující, že projekt nemá negativní vliv na ŽP: EIA, Natura 2000. 3.Projekty vytvářející příjmy: tabulka pro stanovení Modifikovaného základu pro výpočet podpory. 4.Projekty zakládající veřejnou podporu: prohlášení o podpoře obdržené v režimu de minimis, prohlášení – informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik.

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Předložení žádosti Místa pro předložení: JTS – Centrum pro regionální rozvoj, Společný technický sekretariát, Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc. pobočky CRR ČR – v případě českého V edoucího partnera: Ostrava 28. října 165, 709 00 Ostrava Hradec Králové U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové Liberec – i pro žadatele z jeleniogórsko – walbrzyského podregionu tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Počet vyhotovení projektové žádosti 3 originály kompletně vyplněné Projektové žádosti (tištěný výstup finálně uložené žádosti z Benefit 7). 1 originál (příp. ověřená kopie) a 2 kopie kompletní sady příloh. Průběžný příjem žádostí: nejpozději 16 týdnů před plánovaným zasedáním MV, termín každého zasedání MV je zveřejněn na webových stránkách programu, pokud žádost nebude splňovat všechny požadavky, nemůže JTS garantovat její projednání na nejbližším jednání MV.

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Postup při doplnění projektové žádosti ! DOPLŇOVAT ČI UPRAVOVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST A JEJÍ PŘÍLOHY LZE NA ZÁKLADĚ VÝZVY POUZE JEDNOU ! formální kontrola a kontrola přijatelnosti, předložení projektové žádosti: - dříve než 16 týdnů před konáním MV (5 pracovních dní + počet dní, o kolik V edoucí partner projektovou žádost předložil dříve), - přesně 16 týdnů před konáním MV (5 pracovních dní od odeslání e-mailu).

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Hlavní změny doplňovat či upravovat projektovou žádost a její přílohy lze na základě výzvy k doplnění pouze JEDNOU, okamžité vyřazení žádosti z dalšího hodnocení v případě, že budou zjištěny nedostatky u kritérií č. 1, 2, 3, 5, 7 a 8 dle check-listu kontroly přijatelnosti, barevné vyznačení nemovitostí v snímku z katastrální mapy, způsobilý výdaj – dodávka nebo zprostředkování umělecké či kulturní činnosti nepodnikatelským subjektem sídlícím v podporovaném území, doporučení předkládat projektovou žádost ve třech šanonech (v každém z nich vždy žádost spolu s jednou verzí příloh).

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Nejčastější chyby velká chybovost žádostí – přes 80%, mnoho žadatelů se pouze pokusilo předložit žádost do OPPS ČR-PR 2007-2013, nenechali si poradit se stavbou projektu, absence společné přípravy a spolupráce na projektu, špatná úroveň projektů – např. uměle vytvořené aktivity projektu, realizace projektu pouze na jedné straně hranice, chyby v rozpočtu, přílohách, dokladech o financování, kopie dokladů nebyly úředně ověřeny, přílohy nebyly podepsány pověřenými osobami, neshodovaly se jazykové verze, žadatelé v některých případech nedoložili tabulku pro stanovení Modifikovaného základu pro výpočet podpory, chyběl podpis oprávněné osoby na žádosti.

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Dobrý projekt Příprava dobrého projektu (obecné zásady): projekt jako celek složený z aktivit jak na české tak polské straně, společná česko-polská koncepce projektu, logická provázanost aktivit české a polské strany, přeshraničnost projektu (co znamená projekt pro druhou stranu? = 50/100 bodů), rozpočet projektu odpovídající alokaci (konkurují si projekty z celého pohraničí),

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Dobrý projekt projekt připraven společně s partnerem, vyrovnané partnerství (výhody po obou stranách hranice), vyváženost mezi investičními a neinvestičními výdaji, výdaje musí být nezbytné pro realizaci cílů projektu, shodnost jazykových verzí projektové žádosti, konzultovat, konzultovat a konzultovat…

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, korinek@crr.cz | tel.: +420 587 337 716 | fax: +420 587 337 717 |jts.olomouc@crr.czkorinek@crr.cz Děkuji za Váš čas a Vaši pozornost… Ing. Arnošt Kořínek Projektový manažer Centrum pro regionální rozvoj ČR Společný technický sekretariát Wspólny Sekretariat Techniczny Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc korinek@crr.cz tel: +420 587 337 716 fax: +420 587 337 717 www.cz-pl.eu


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,"

Podobné prezentace


Reklamy Google