Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM 21. 4. 2016 PhDr. et. Mgr. Ivo Říha Mgr. Peter Svoboda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM 21. 4. 2016 PhDr. et. Mgr. Ivo Říha Mgr. Peter Svoboda."— Transkript prezentace:

1 www.s-ic.cz STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM 21. 4. 2016 PhDr. et. Mgr. Ivo Říha Mgr. Peter Svoboda

2 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz SIC ZAHÁJENÍ ČINNOSTI Podpis zakládajících listin 3. 6. 2015 Tým SIC vznikal od října 2015 Kompletní tým od března 2016 Zakládající partneři: Středočeský kraj Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

3 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz NAŠE CÍLE Řízení a naplňování Strategie inteligentní specializace /Regionální inovační strategie Středočeského kraje Analýza aktuálních informací a dat o VaVaI v území a jejich interpretace Systémová podpora inovačního podnikání a spolupráce s výzkumnými organizacemi, firmami, veřejným sektorem Iniciace spolupráce mezi znalostními institucemi a průmyslovou sférou v SČK Participace na podpoře vzdělávání v oblasti VaVaI Práce s talentovanými žáky a studenty Šíření informací o nových přístupech a aktuálních poznatcích ve výzkumu a vývoji Asistence při žádostech o financování projektů např. z H2020

4 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz NAŠI PARTNEŘI (QUADRUPLE HELIX) Soukromý sektor SIC Domácí i zahraniční inovační firmy Akademická sféra, školy výzkumné organizace Regionální a lokální samosprávy Neziskové organizace, podpůrná inovační infrastruktura Neziskový sektor Znalostní základna Veřejný sektor

5 Středočeské inovační centrumwww.s-ic.cz Našimi partnery a klienty jsou: inovační firmy akademická sféra, výzkumné organizace žáci, studenti a pedagogové základních, středních a vysokých škol regionální a lokální samosprávy

6 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz NAŠE VIZE… „…chceme se rozsahem činnosti a kvalitou výstupů ve střednědobé perspektivě zařadit mezi přední evropská regionální inovační centra...“

7 www.s-ic.cz „… z fáze stabilizace do fáze dynamického rozvoje a zvyšování kvality…“ NAŠE CESTA…

8 www.s-ic.cz Lidé na SIC

9 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz Představenstvo Bc. Vítězslav Kaliba, vedoucí Odboru regionálního rozvoje, Středočeský kraj Ing. Věslav Michalik, CSc. starosta Dolních Břežan Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., ředitel BIOCEV Ing. Miloš Petera, Předseda představenstva Hejtman Středočeského kraje Mgr. Karel Horčička, Náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

10 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz Nás tým Ing. Martina Hlaváčková Mgr. Petr KohoutPhDr. Aleš VaněkIng. Ondřej Koníček Mgr. Kristýna Hájková Mgr. Petr Solil Ing. Michaela Štěpánková Mgr. Peter Svoboda M.A Athziri Moreno Romo Ing. Pavel Tesař Mgr. Miroslav ŠpaňhelPhDr. Mgr. Ivo Říha Mgr. Vladislava Nádeníčková Ing. Zuzana Gajdošová Eliška Kastnerová

11 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz Rada pro konkurenceschopnost Rada má 25 členů 32 % znalostní základna 40 % soukromý sektor 28 % veřejný sektor Středočeský kraj ŠKODA Auto a. s. SP - Tech s. r. o. APEX spol. s r.o ÚJV Řež, a. s. VTP SVÚM a. s. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. České vysoké učení technické v Praze Národní ústav duševního zdraví Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., BIOCEV Wikov Sázavan s. r. o. Krajská hospodářská komora Střední Čechy AERO Vodochody Aerospace a.s. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Polabské mlékárny a. s. Ústav experimentální botanky AV ČR, v. v. i. Slovácké strojírny a. s. Jawa Moto s. r. o. Spolana, a. s. TopolWater, s. r. o. Středočeské inovační centrum, spolek

12 www.s-ic.cz Zaměření RIS3 strategie Středočeského kraje

13 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz DOMÉNY SPECIALIZACE a KLÍČOVÉ OBLASTI ZMĚN 1. Výroba dopravních prostředků 2. Elektronika a elektrotechni ka 3. Biotechnologi e / Life- sciences 4. Chemický průmysl (bez farmacie) 5. Strojírenství a zpracování kovů 6. Potravinářský průmysl 7. VaV v oblasti přírodních a technických věd A: Lidské zdroje pro VaVaI B: Inovační výkonnost firem C: Podpora funkčního regionálního inovačního systému

14 www.s-ic.cz Projekty

15 Středočeské inovační centrumwww.s-ic.cz

16 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz STRUKTURA ČINNOSTÍ

17 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY

18 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY

19 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY

20 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz DŘÍVĚJŠÍ SPOLUPRÁCE FIREM S POSKYTOVATELI ZNALOSTÍ

21 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz SIC INOVAČNÍ LABORATOŘ SIC jako odrazový můstek v začátcích podnikání „Od nápadu k podnikání“ http://inovacni-laborator.s-ic.cz

22 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz ÚTERKY NA SICu SIC jako prostor pro setkávání a inspiraci Místo budování sociálního a znalostního kapitálu leaderů, majitelů a klíčových pracovníků inovačních firem zástupců R&D institucí z regionu dalších zástupců veřejného sektoru a vládních institucí vizionářů a inovátorů z Česka i ze světa Prof. Milan Zelený na SICuDoc. Karel Havlíček na SICu

23 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz SMART AKCELERÁTOR (aktivity) Základní tým Mapování Vzdělávání Asistence Propagace Twinning SMART AKCELERÁTOR

24 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz Základní tým CÍLE AKTIVITY Zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS3 Zajistit stabilizaci a postupný rozvoj výkonné jednotky dle vývoje inovačního prostředí ve Středočeském kraji ZÁKLADNÍ TÝM RIS 3 manažer RIS 3 developer RIS 3 krajský koordinátor RIS 3 finanční manažer RIS 3 krajský finanční manažer Analytik Marketingový specialista PR manažer RIS 3 odborný asistent

25 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz Mapování CÍLEM AKTIVITY JE Mapování struktury a vývoje inovačního systému v SČK Identifikace nových strategických projektů Mapování potenciálu spolupráce mezi jednotlivými aktéry

26 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz Mapování OBLAST VERTIKÁLNÍHO MAPOVÁNÍ DOMÉN RIS3 STRATEGIE B. 1 "Výroba dopravních prostředků" B. 2 "Elektronika a elektrotechnika" B. 3 "Biotechnologie/Life-sciences" B. 4 "Chemický průmysl" B. 5 "Strojírenství a zpracování kovů" B. 6 "Potravinářský průmysl" B. 7 "Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd" B. 8 Analýza inovačního potenciálu a technologických trendů na přesahu odvětví - potenciál spolupráce OBLAST HORIZONTÁLNÍHO MAPOVÁNÍ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU C. 1 Analýza oblasti polytechnického vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ a identifikace talentů v STČ C. 2 Analýza bariér získávání a udržení kvalifikovaných pracovníků v oblasti VaVaI C. 3 Analýza inovačního a matchmakingového potenciálu firem působících na vybraném zahraničním trhu C. 4 Pilotní analýza potenciálu vybraného regionu pro řízení Smart Cities C. 5 Mapování pro tvorbu katalogu inovačních firem v SČK C. 6 Analýza inovačního potenciálu a technologických trendů Green a Smart Technologie C. 7 Analýza klastrových aktivit a iniciativ C. 8 Analýza networkingového a inovačního potenciálu kreativních průmyslů

27 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz Vzdělávání CÍLE AKTIVITY Rozvíjet kompetence členů výkonné jednotky a odborných pracovníků kraje Posilovat relevantní kompetence odborníků z partnerských organizací, kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji a do realizace strategických intervencí naplňujících RIS3 Posilovat relevantní kompetence pracovníků veřejné správy a představitelů samosprávy v kraji, kteří se podílejí na přípravě, schvalování a implementaci krajské RIS3 strategie

28 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz Asistence CÍLE AKTIVITY Zvyšovat schopnost využít prostředky poskytované z fondů EU u aktérů v regionu Zvyšovat schopnost připravit do stadia realizovatelnosti kvalitní projekty tak, aby vycházely z komplexní znalosti krajského inovačního systému a odpovídaly jeho reálným potřebám Systematická podpora budování absorpční kapacity v regionu v souladu s potřebami RIS3 Koordinace přípravy projektových záměrů v kraji, přehled o procesu hodnocení předložených žádostí a jejich úspěšnosti Možnost podpory až 10 projektů do výše á 0,5 mil. Kč na činnost (interního) přípravného týmu

29 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz Propagace CÍLE AKTIVITY Posilovat komunikaci a marketing inovačního systému kraje pomocí zvolených nástrojů Zvyšovat povědomí o důležitosti vzdělávání, výzkumu a inovací pro hospodářský růst a konkurenceschopnost, a to na všech úrovních a ve všech cílových skupinách OKRUHY AKTIVIT Přípravná fáze: analýza a sběr dat Realizace komunikační strategie – krajská /národní úroveň Realizace komunikační strategie v zahraničí

30 Středočeské inovační centrum www.s-ic.cz Twinning CÍLE AKTIVITY Umožnění partnerské spolupráce s vybraným zahraničním subjektem Detailní seznámení s aktivitami zkušené zahraniční rozvojové inovační agentury či agentury na podporu podnikání Znalostní transfer = Pomocí společných aktivit zajistit osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak, aby mohl být využit v místních podmínkách NÁSTROJE Smart innovative networks Competence mapping HUB ke studiu rozvoje měst

31 Středočeské inovační centrum Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany info@s-ic.cz www.s-ic.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM 21. 4. 2016 PhDr. et. Mgr. Ivo Říha Mgr. Peter Svoboda."

Podobné prezentace


Reklamy Google