Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neoklasicismus Generace výtvarníků Národního divadla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neoklasicismus Generace výtvarníků Národního divadla."— Transkript prezentace:

1 neoklasicismus Generace výtvarníků Národního divadla

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Rudolf Kopecký Předmět:Dějepis

3 Obsah Vstup1 Pojem2 Situace3 Idea4 Stylové zařazení5 Období6 Osobnosti7 Architektura, Josef Zítek8 Zítkův návrh9 Další Zítkova díla10

4 Obsah Josef Schulz11 Schulzova dostavba12 Národní muzeum13 Plastika, Bohuslav Schnirch14 Interiér15 Masky v patách portálu16 Exteriér, Trigy17 Mezi múzami18 Další díla Schnirchova19 Plastika, Antonín Wagner20

5 Obsah Západní rizolit, alegorie dramatických žánrů21 Výklenky hlavního průčelí22 Malba, Julius Mařák23 Říp, Velehrad24 Vyšehrad, Hradčany25 Malba, Vojtěch Hynais26 Hynaisova opona Národ sobě27 Země KČ, Mír28 Jaro, Zima29 Malba, František Ženíšek30

6 Obsah Ženíškova díla31 Strop hlediště32 Malba, Mikoláš Aleš33 Lunety34 Další Alšova díla35 Malba, Josef Tulka36 Tulkova fresková technika37 Malba, Václav Brožík38 Salónek královské lóže39 Hus před koncilem40

7 vstup 1

8 Umělci, kteří se podíleli na výstavbě a výzdobě (včetně návrhů) Národního divadla v Praze. Nejedná se o doslovnou generaci, tedy o vrstevníky či spolužáky narozené v jednom školním roce. Pojítkem byla touha pomoci národu na výtvarném poli, které tehdy pokulhávalo za literaturou nebo hudbou. pojem 2

9 Rakousko po fiasku na mezinárodní scéně (prohraná válka s Pruskem) Rozdělení monarchie na dvě strany vlivu (německý na západě, maďarský na východě) Po výtvarné stránce spíše orientace na Vídeň (udávala ráz malbě i plastice) či Mnichov než na Paříž Česká rozdělenost v politice (mladočeši – staročeši) Slabá naděje na autonomii situace 3

10 idea Vystavět, zařídit a provozovat českou divadelní scénu Základní podmínky byly vytvořeny, Češi již měli své dramatiky, herce i pár kamenných divadel, chyběla však reprezentativní budova, chrám národa (Vrchlický) či snad Zlatá kaplička nad Vltavou Povzbuzení národního vědomí posílené Rukopisy (Královédvorský a Zelenohorský) Česká historie Slovanství Obrana proti germanizaci 4

11 stylové zařazení 5 V době, kdy ve Francii „řádil“ impresionismu, dozníval realismus a připravoval se neoimpresionismus, nebyl v Čechách prostor pro umělecké novátorství Chrám národa vyžadoval klasickou formu Oprášila se renesance Architektura a plastika je ve stylu neorenesance, najdeme i prvky klasicismu či empíru (portikul hlavního průčelí) Malba spíše inklinuje k romantismu (obliba v historických či mytologických námětech)

12 období 6 1844 – myšlenka 1845 – žádost o povolení výstavby 1851 – sbírka 16. květen 1868 – položení základního kamene 1873 – soutěže na výzdobu 1877 – postavena budova po střechu, mohla začít výzdoba 11. červen 1881 – slavnostní otevření 12. srpen 1881 – požár 18. listopad 1883 – znovuotevření

13 osobnosti generace ND 7 Architektura: Josef Zítek, Josef Schulz Plastika: Bohuslav Schnirch, Antonín Wagner Malba: Julius Mařák, František Ženíšek, Vojtěch Hynais, Josef Tulka, Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Emanuel Liška, Jakub Schikeneder, Adolf Liebscher

14 architektura Josef Zítek (1832-1909) Inspirace renesancí (Belvedér) Autor původní návrhu a realizace před požárem Další stavby: Rudolfinum, Zemská galerie a muzeum ve Výmaru, Mlýnská kolonáda v Karlových Varech 8

15 Zítkův návrh ND z roku 1855 9

16 Zítkova díla RudolfinumZemská galerie Výmar 10

17 architektura Josef Schulz (1840-1917) Autor dostavby po požáru Skvělé propojení tří budov (ND, Prozatímní divadlo a Schulzův dům) Při úpravě interiéru spolupracoval s Boh. Schnirchem Další díla: Národní muzeum; úpravy starších staveb, obnova fasád 11

18 Schulzova trojčata 12

19 Národní muzeum 13

20 plastika Bohuslav Schnirch (1845-1901) Kmenový sochař architekta Schulze Velký vlastenec a sokol Autor interiérových plastik (proscénium, lóže) a výzdoby atiky (trigy na pylonech, Apollon a múzy) 14

21 interiér ND štít proscéniavýzdoba lóže 15

22 masky v patách portálu proscénia 16

23 exteriér ND Triga……antické trojspřeží 17

24 mezi múzami 18

25 Další díla: Především pomníky (Jiří z Poděbrad, Karel Čtvrtý, František Palacký; s návrhem pomníku sv. Václava neuspěl, zvítězil Myslbek), dále vytvářel vnější výzdobu významných budov, průčelí, portály, vstupní prostory (Národní muzeum, Rudolfinum, pojišťovna, …) 19

26 plastika Antonín Wagner (1834-1895) Rodák ze Dvora Králové nad Labem Autorem shodou okolností postavy z Královédvorského rukopisu (poznamenal Jan Neruda) Záboje, dále pak Lumíra a alegorických sousoší znázorňujících hlavní dramatické žánry Další díla: prostor před budovou Národního muzea 20

27 západní rizolit ND ČinohraZpěvohra 21

28 výklenky hlavního průčelí ND LumírZáboj 22

29 malba Julius Mařák (1832-1899) Nejstarší z generace malířů, představitel krajinářské sekce pražské akademie Předsíň královské lóže zdobí jeho plátna devíti památných míst naší historie (ze kterých snad byly přivezeny i základní kameny; čtyři místa vyobrazena v ukázce) Další díla: výzdoba schodiště Národního muzea (kolekce českých hradů) 23

30 J. Mařák, památná místa ŘípVelehrad 24

31 Další místa naší historie VyšehradHradčany 25

32 malba Vojtěch Hynais (1854-1925) Nejmladší a asi nejnadanější malíř generace ND Autorem opony po požáru, Apoteózy zemí KČ, alegorických obrazů ročních období (Zima se vymyká stylem, malována později, evokuje prvky symbolismu i secese) 26

33 Hynaisova opona 27

34 detaily z dalších děl Země koruny českéMír 28

35 Hynaisova roční období JaroZima 29

36 malba František Ženíšek (1849-1916) Autor původní opony, v hledišti nástropních maleb na plátno (múzy), spoluautor výzdoby foyeru (lunety cyklu Vlast, nástropní triptych a čtyři nástěnné obrazy) spolu s M. Alšem Práce na výzdobě foyeru, tedy její realizace, oba malíře, od studentských let kamarády, rozdělila 30

37 Ženíškova díla Původní oponaStrop foyeru 31

38 Strop hlediště 32

39 malba Mikoláš Aleš (1852-1913) Smutný hrdina výzdoby, zejména cyklus Vlast pochází z jeho hlavy i kresby, při realizaci však nastaly problémy s autorstvím Rozhořčení z roztržky s Ženíškem ho odvedlo od malby k ilustracím, kresbě a ke sgrafitům 33

40 Alšovy lunety ChrudimskoSeverní průsmyky 34

41 Alšova díla TrutnovRottův dům 35

42 malba Josef Tulka (1846-1882) Asi nejvěrnější pokračovatel mánesovské tradice z generace ND a pracující ve stylu italské renesance Autor výzdoby lodžie, pěti lunet vypracovaných precizní freskovou technikou (alegorie písní) 36

43 Ukázka Tulkovy techniky 37

44 malba Václav Brožík (1851-1901) Pokračovatel Čermákovy školy malby historických obrazů, které zná má generace z reprodukcí na školních chodbách Autor výzdoby salónku královské lóže, triptychu našich významných vládnoucích dynastií (Přemyslovci, Lucemburkové a Habsburkové) Další díla: Hus před koncilem 38

45 salónek královské lóže Celkový pohledHabsburkové 39

46 Hus před koncilem 40

47 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_2005-09-20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo http://search.centrum.cz/index.php?q=v%C3%BDzdoba+n%C3%A1rodn%C3%ADho+divadla&source=hp9&utm_source=centrumHP&utm_medium=searchbox&utm_content=internet&c hannel_id=hpc-top-box&kibitz=0&kibitz-db= http://search.centrum.cz/index.php?q=v%C3%BDzdoba+n%C3%A1rodn%C3%ADho+divadla&source=hp9&utm_source=centrumHP&utm_medium=searchbox&utm_content=internet&c hannel_id=hpc-top-box&kibitz=0&kibitz-db http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=4848 http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=829 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=317 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Franti%C5%A1ek_%C5%BDen%C3%AD%C5%A1ek.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%BDen%C3%AD%C5%A1ek.opona.ND.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_V%C3%A1clav_Bro%C5%BE%C3%ADk.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav_Brozik_-_Hus.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Generace_N%C3%A1rodn%C3%ADho_divadla http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Anton%C3%ADn_Wagner_HL.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Narodni_muzeum.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Schulz.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_von_Zitek.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_2005-09-19_Rudolfinum.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Neues_Museum_Weimar2.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Bohuslav_Schnirch_1901_Vilim.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pomn%C3%ADk_kr%C3%A1le_Ji%C5%99%C3%ADho_1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ales_Portrait.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rottuv_dum_v_Praze.jpg http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=417 http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2009100027 Redakční rada ND, Národní divadlo, Panorama, Praha 1980 Jaroslav Pacovský, Historie Národního divadla, Panorama, Praha 1983 Vojtěch Volavka, České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968 Josef Šnejdar a kolektiv, Národní divadlo, Pozemní stavby České Budějovice a Olympia, Praha 1987 Národní divadlo, informační zpravodaj 4/122, Praha 2004 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Neoklasicismus Generace výtvarníků Národního divadla."

Podobné prezentace


Reklamy Google