Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použití provizorních mostní objektů ve vztahu k veřejné dopravě Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice Žďár.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použití provizorních mostní objektů ve vztahu k veřejné dopravě Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice Žďár."— Transkript prezentace:

1 Použití provizorních mostní objektů ve vztahu k veřejné dopravě Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice Žďár nad Sázavou 17. 5. 2016

2 Přemýšlel jsem co dnes říci, protože mnozí si myslí, že dané téma je věcí Armády ČR …. mnozí si myslí, že je to samozřejmost … protože si myslíme, že v době úsporných opatření je krizové řízení jednou z položek určenou na škrtnutí … „prý se nikdy nic nestane“… K této problematice je nutné přistupovat kvalifikovaně i dle potřeb veřejné dopravy… Jak téma pojmout a proč? 2

3 1) Zajištění základních funkcí dopravy je základní podmínkou úspěšného zvládnutí krizové situace 2) Zajištění sjízdnosti silnic a železnic je základ úspěšného zvládnutí krizových situací v regionu, Pro zabezpečení dopravy a to i veřejné. 3

4 Seznámení se systémem zajišťování obnovy mostních objektů v České republice i ve vztahu k veřejné dopravě. Možnosti, dopady, mýty, neznalosti… v oblasti řešení krizových situací s dopadem na veřejnou dopravu. Cíl přednášky 3

5 1.Úvod 2.Základní pojmy 3.Způsoby řešení 4.Praktické použití mostních provizorních konstrukcí 5.Co by dopravní inženýr z této oblasti měl znát 6.Závěr Osnova prezentace 4

6 Do roku 1989 činnost KM soustředěna na válečný konflikt a tomu byla podřízena veškerá příprava hospodářství 1989-1998 žádná právní opora pro řešení KS Úplná změna - ústavní zákon 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky - stejná úroveň vojenské a nevojenské krizové situace Následně schváleny krizové zákony (2000): –239/2000 Sb., o IZS… –240/2000 Sb., o krizovém řízení… –241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy… Úvod 5

7 Mimořádná událost  Situace vzniklá v souvislosti s hrozící nebo již nastalou mimořádnou událostí. 6 Mimořádná situace  Intenzivní škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárií, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

8 Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen příslušný krizový stav!!! Krizové stavy (způsob a osoba vyhlašující KS - hejtman, premiér, prezident): stav nebezpečí nouzový stav nevojenského charakteru stav ohrožení státu vojenského charakteru válečný stav Úvod do problematiky 7

9 Typické povodňové škody na mostních objektech Typy a stupně poškození mostních objektů: –Poškození mostních objektů při živelné mimořádné události je možné hodnotit z více hledisek, např. cena opravy, délka opravy, vlivu na únosnost mostu, vlivu na průjezdnou kapacitu a dopravní obslužnost regionu apod. Lehké poškození mostní konstrukce bez vlivu na únosnost Poškození nosné konstrukce mostu s vlivem na únosnost Destrukce mostního objektu Poškození nebo destrukce příjezdové komunikace 8

10 Možnosti odstranění následků poškození nebo zničení mostů Na obnově se podílí příslušné státní orgány ve spolupráci s civilními firmami Pokud je vyhlášen krizový stav - stav nouze Je možné nasazení Armády ČR na stavbu provizorních mostů Nejdříve jsou obnoveny nejdůležitější mosty pro těžkou vojenskou techniku Později jsou tyto mosty nahrazeny mosty schválenými pro použití v civilním sektoru a jsou postupně realizovány požadavky na náhradní přemostění od jednotlivých krizových štábů 10

11 Pokud jsou mostní konstrukce natolik poškozené nebo zničené, že je nutné přistoupit ke stavbě provizorního mostu, je vhodné mít na zřeteli několik základních skutečností, které lze shrnout do těchto bodů: –Není jednodušší místo stavby provizorního mostu rovnou opravit původní most nebo postavit nový? –Jaká je intenzita dopravy na daném místě, existují možnosti objížděk? –Jaká má být zatížitelnost provizorního mostu? –Je k dispozici vhodné místo pro stavbu provizorního mostu? (prostor pro skládku materiálu, stavbu výsuvné dráhy, prostor pro parkování techniky, často je nutné vyřídit s majiteli přilehlých pozemků povolení ke vstupu na pozemek a jeho případné použití) 11

12 Mostní provizória „vojenská“ pro silniční dopravu Prostředky ve výzbroji armády (nevhodné pro civilní dopravu) –Mostní tank MT-55 a Přepravník mostu PM-55 –Mostní automobil AM-50 Délka přemostění až 18m, Šířka mostu 3,3m (jízdní kolej 1,15m, mezera mezi kolejemi 1,0m), Zatížitelnost až 50 tun 12

13 Mostní provizória „vojenská“ pro silniční dopravu Prostředky ve výzbroji armády (nevhodné pro civilní dopravu, ale vhodnější než AM 55 MT 55) –Mostní automobil AM-50 –Délka mostu 10 – 12,5m (jedno pole bez podpěry, hloubka min 2m) –Délka mostu N x 12,5 m (více polí, hloubka 2 – 6m) –Šířka mostu 4,0m, Zatížitelnost až 50 tun 13

14 Mostní provizória „civilní“ pro silniční dopravu Těžká mostová souprava TMS –Vysoce variabilní ocelová mostní konstrukce, složená z jednotlivých dílů. –Vynikající provizorní mostní konstrukce pro přemostění překážek od 21m 14 Parametry mostu:  standardní délka 21 – 36m (po 3m)  zatížitelnost výhradní: 44 tun na jednu nápravu: 11 tun  průjezdná šířka 4,0m

15 Mostní provizória „civilní“ pro silniční dopravu Mostová souprava MS –Ocelová konstrukce, složená z kompletních mostních dílů o délce 3m. –Vynikající provizorní mostní konstrukce pro přemostění překážek do 27m 15  zatížitelnost 6 – 18m: 40 tun,  21m: 37 tun, 24m: 35 tun, 27m: 33 tun na jednu nápravu: 10,3t  průjezdná šířka 4,0m

16 Mostní provizória „civilní“ pro silniční dopravu Most montovaný týlový - MMT –Ocelová konstrukce, složená z kompletních mostních dílů o délce 3m. –Vynikající provizorní mostní konstrukce pro obousměrný provoz 15

17 Mostní provizória „civilní“ pro silniční dopravu 16 Železniční most ŽM 16 / ŽM 16 M –Ocelová konstrukce s krokem mostního dílu 3m, případně 1.5m –Vynikající provizorní mostní konstrukce využitelná pro silniční dopravu, nebo smíšený provoz (panelová mostovka pro silniční provoz, panelová mostovka se žlábkovou kolejnicí pro smíšený provoz silnice, železnice, tramvaj)

18 Mostní provizória „civilní“ pro silniční dopravu 17 Pilíř PIŽMO –Vysoce variabilní ocelová konstrukce, umožňující stavbu prakticky jakéhokoliv pilíře pro silniční a železniční mosty. –Základní části jsou pata, dřík a hlavice pilíře –Ocelová konstrukce s krokem dílu 40cm, v kombinaci s jinými 20 cm, výška pilíře i 90 m. –S použitím nánožek výška po milimetrech

19 Literatura 17 Maňas – Soušek: Projektování a stavba provizorních mostů ze souprav TMS, IJP Pardubice 2010 Maňas – Soušek: Projektování a stavba provizorních mostů ze souprav MS, IJP Pardubice 2010


Stáhnout ppt "Použití provizorních mostní objektů ve vztahu k veřejné dopravě Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice Žďár."

Podobné prezentace


Reklamy Google