Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Časté chyby v projektech Ing. Milan Kvapil Odborný referent odboru implementace programů ESF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Časté chyby v projektech Ing. Milan Kvapil Odborný referent odboru implementace programů ESF."— Transkript prezentace:

1 Časté chyby v projektech Ing. Milan Kvapil Odborný referent odboru implementace programů ESF

2 Obsah 1.Hlavní doporučení 2.Cílové skupiny 3.Klíčové aktivity 4.Rozpočet projektu 5.Monitorovací indikátory 6.Formální úprava a náležitosti žádosti

3 Hlavní doporučení Projekt musí odpovídat výzvě – nutné reagovat na požadavky konkrétní výzvy Dbát na celkovou úroveň zpracování projektu Zaměřit se na jasné zdůvodnění potřebnosti projektu a jeho dopady/přínosy pro cílové skupiny Psát jasný a srozumitelný popis k jednotlivým bodům žádosti, zdůvodnit a vysvětlit jednotlivé části Zpracovat jasnou analýzu cílové skupiny Jasný a přehledný rozpočet projektu

4 Hlavní doporučení Promyšlení způsobu realizace projektu - rozdělení rolí příjemce a dodavatelů Realizace dodavatelskými službami – do žádosti mít promyšlenou i zadávací dokumentaci Návaznost rozpočtu a příloh na klíčové aktivity projektu Detailnější popis klíčových aktivit

5 Hlavní doporučení Podrobnější popis rizikovosti projektu - Kontrola projektu, dodavatelská rizika, vnější a vnitřní rizika. Přímá podpora – rozpočet musí odpovídat velikosti cílové skupině v souvislosti s popisem přímé podpory v KA Publicita – pozor na duální činnosti příjemce a dodavatele

6 Cílové skupiny Možná rizika: nejasně vymezená cílová skupina – příliš obecná, nekonkrétní, nespecifikovaná aktivity neodpovídající schopnostem a možnostem CS rozpor - výběr x popis CS – správně vybraná CS (Benefit) z popisu však vyplývá, že se jedná o nesprávnou CS

7 Klíčové aktivity Žádost musí představovat komplexní soubor aktivit zaměřených na cílovou skupinu s cílem pomoci jí s uplatněním na trhu práce! Aktivity by měly být po většinu doby realizace zaměřeny na cílovou skupinu! Aktivity by měly být provázány s: realizačním týmem (kdo) rozpočtem (za kolik) harmonogramem (kdy) monitorovacími indikátory (výstup)

8 Klíčové aktivity Možná rizika: příliš obecné vymezení aktivit pouze jedna či dvě oprávněné aktivity nekomplexnost aktivit aktivity netvoří logický celek absence vazby na trh práce nevhodně zvolené aktivity ve vztahu k CS neoprávněné aktivity (vzdělávání realizačního týmu) aktivity nezaměřené na práci s cílovou skupinou (metodiky, analýzy, studie,…)

9 Rozpočet projektu Možná rizika: nepřehledný příliš obecný (popis položky, jednotka, počet, cena) neprovázaný s aktivitami – neodůvodněné položky nadhodnocený (využívat doporučené ceny a výši mezd a platů, příp. zdůvodnit výši) obsahuje položky spadající do nepřímých nákladů Nejčastější chyby (kapitoly a položky): PC – HW a základní SW = jedna položka chybějící/nadhodnocený audit – nad 3 miliony povinný

10 Rozpočet projektu mzdové příspěvky – max. trojnásobek minimální mzdy uvedení položek, které náleží do nepřímých nákladů chybné procento nepřímých nákladů – nelze měnit oproti výzvě (18 % nebo 16 %) porušení závazných limitů kapitol (včetně NN) - viz Metodika způsobilých výdajů OP LZZ (část pro grantové projekty) a výzva → nově znamená vyřazení žádosti! Podrobné informace (limity kapitol, přímé a nepřímé náklady, nezpůsobilé náklady apod.) – Metodika způsobilých výdajů OP LZZ

11 Monitorovací indikátory Uvádějte reálně dosažitelné hodnoty, při schválení projektu k financování jsou hodnoty závazné a lze je měnit pouze podstatnou změnou projektu! V MZ se již vykazují v detailním členění Možná rizika: extrémní hodnoty (příliš nízké – příliš vysoké) nejasné hodnoty – co je danou hodnotou míněno (např. nové / inovované produkty) neprovázanost na aktivity chybné uvedení hodnoty MI výchozí hodnota vyšší než 0 datum dosažení stanovené hodnoty (spíše ke konci projektu)

12 Monitorovací indikátory Před vyplněním daného MI si pečlivě přečtěte jeho definici v Metodice monitorovacích indikátorů OP LZZ! Nejvíce chyb v MI „Počet vytvořených pracovních míst“ – patří do něj: nově vytvořená pracovní místa místa pro sebezaměstnání (OSVČ) Nepatří - odborné praxe, stáže, místa na zkoušku, zprostředkované PM, umístění na existující místo, místa v realizačním týmu atd. POZOR – pro vytváření nových PM, umístění na volná PM či zprostředkování PM u jiného zaměstnavatele je nutné mít povolení ke zprostředkování dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; netýká se vytváření či obsazování míst u žadatele a partnera projektu

13 Formální úprava a náležitosti Nejčastější chyby: chybějící podpisy (žádost + přílohy) odlišný počet listů (seznam příloh x skutečnost) pevnost vazby chybějící doklady o právní subjektivitě (viz Příručka pro žadatele OP LZZ) není jasné, kdo je statutárním zástupcem organizace Projektová žádost musí být: finalizovaná v aplikaci Benefit7 (ne pracovní verze) po finalizaci a odeslání nelze do projektu zasahovat (tj. provedení storna finalizace) = vyřazení žádosti!

14 Děkuji za pozornost. Milan Kvapil E-mail: milan.kvapil@mpsv.cz tel: 22192 3377


Stáhnout ppt "Časté chyby v projektech Ing. Milan Kvapil Odborný referent odboru implementace programů ESF."

Podobné prezentace


Reklamy Google