Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zapalování – 11 Stupně odrušení Ing. Jiří Špička.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zapalování – 11 Stupně odrušení Ing. Jiří Špička."— Transkript prezentace:

1 Zapalování – 11 Stupně odrušení Ing. Jiří Špička

2 11. Stupně odrušení - obsah Elektromagnetické spektrum Radiové vlny Odrušení I. Stupně - základní Odrušení II. Stupně – zvláštní Odrušení II. Stupně – zvláštní IIa Odrušení II. Stupně – zvláštní IIb Odrušení II. Stupně – zvláštní IIc

3 11. Stupně odrušení Elektromagnetické spektrum - zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek - elektromagnetické záření o vlnové délce λ (ve vakuu) má frekvenci f

4 11. Stupně odrušení Radiové vlny -jsou vyzařovány anténami jejichž délka je úměrná délce nosné vlny, takže jejich rozměry jsou v rozmezí milimetrů až stovek metrů -radiové vlny končí ve vzdálené IR oblasti (max. 300GHz) -užívají se pro rozličné přenosy informací pomocí služeb jako jsou rádiové vysílání, televize, mobilní telefony, amatérské rádiové přenosy a mnoho dalších -pro přenos informace se využívají analogové, frekvenční a digitální modulace

5 11. Stupně odrušení I) Odrušení I. Stupně - základní  musí být účinné ve frekvenčním rozsahu 30 MHz až 1000 MHz  zkouší se na celém vozidle  jednotlivé přístroje elektrického zařízení motorových vozidel se samostatně nezkoušejí, jelikož výsledné rušivé vyzařování je závislé na jejich umístění a způsobu provedení elektrické instalace vozidla.  zaručuje výrobce vozidla -toto základní odrušení musí zaručit, že vozidlo samo není zdrojem rušení pro okolí.  měří anténou umístěnou ve vzdálenosti 10 m od vozidla ve svislé i vodorovné polarizaci, přičemž rušivé pole nesmí být větší než směrné hodnoty uvedené v příslušném předpise (EHK č. 10). Měří se jen v kmitočtovém pásmu nad 30 MHz, protože podle dosavadních zkušeností vyhovují vozidla, jejichž rušivá pole jsou při těchto frekvencích pod uvedenou mezí, i pro frekvence nižší než 30 MHz.

6 11. Stupně odrušení II) Odrušení II. Stupně – zvláštní  realizuje výrobce na výslovnou žádost uživatele vozidla.  takto se odrušují motorová vozidla, která nemají rušit vysokofrekvenční přijímací zařízení umístěná přímo ve vozidle nebo v jeho blízkosti. Vozidlo musí splňovat požadavky na odrušení stupně I, zvýšené požadavky na účinnost určuje ten, kdo si je vyžádal.  normou jsou určeny tři možnosti (varianty) - a, b, c, vhodné k použití podle druhu přijímače a podle jeho frekvenčního rozsahu.

7 11. Stupně odrušení II) Odrušení II. Stupně – zvláštní IIa Omezení rušivých napětí na svorkách přístrojů elektrického zařízení motorových vozidel v rozsahu frekvencí od 0,15 MHz do 30 MHz měří se na přístrojích umístěných mimo vozidlo, připojených do umělé sítě umožňuje provoz rozhlasového automobilového přijímače s rozsahem dlouhých, středních a krátkých vln

8 11. Stupně odrušení II) Odrušení II. Stupně – zvláštní IIb Omezení rušivých napětí (jako u stupně IIa) a omezení napětí indukovaných ve frekvenčním rozsahu 30 MHz až 150 MHz do účelové antény na vozidle. Špičková hodnota rušivého napětí indukovaného provozem vozidla do antény přijímače v pracovní poloze nesmí přesahovat 20 mV. umožňuje používat na vozidle i přijímače pro velmi krátké vlny.

9 11. Stupně odrušení II) Odrušení II. Stupně – zvláštní IIc Omezení rušivých napětí na svorkách přístrojů elektrického zařízení motorových vozidel v rozsahu frekvencí od 0,15 MHz do 30 MHz a rušivých polí v rozsahu 30 MHz až 1000 MHz. V porovnání se stupni IIa a IIb jsou zpřísněny požadavky na mezní hodnoty rušivých napětí na svorkách přístrojů a požadavky na mezní hodnoty rušivého vyzařování, které při měření předepsaným způsobem nesmí při vzdálenosti antény l m od vozidla přesáhnout předepsané hodnoty (např. pro frekvenci 1000 MHz hodnotu 20 μV/m. Odrušení stupně líc umožňuje na vozidle provoz speciálních radiokomunikačních zařízení.

10 Odrušení vozidel Použitá literatura: JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8 GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7 PAULÍN, Zdeněk, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektrotechnika a autoelektronika: funkce, seřízení, opravy, údržba. 1. vyd. Praha: Práce, 1976, 291 p. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7 ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 280 s. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7

11 Odrušení vozidel Použitá literatura: JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8 GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7 PAULÍN, Zdeněk, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektrotechnika a autoelektronika: funkce, seřízení, opravy, údržba. 1. vyd. Praha: Práce, 1976, 291 p. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7 ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 280 s. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7


Stáhnout ppt "Zapalování – 11 Stupně odrušení Ing. Jiří Špička."

Podobné prezentace


Reklamy Google