Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.9.2016 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KFCHO PdF MU Brno 1 Světová energetická bilance (Spotřeba energie a zdroje energie ve světě) Doc. RNDr. Petr Sládek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.9.2016 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KFCHO PdF MU Brno 1 Světová energetická bilance (Spotřeba energie a zdroje energie ve světě) Doc. RNDr. Petr Sládek,"— Transkript prezentace:

1 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KFCHO PdF MU Brno 1 Světová energetická bilance (Spotřeba energie a zdroje energie ve světě) Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Brno

2 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 2 Úvod Aktuální témata týkající se obnovitelných zdrojů energie, úspor energie, ochrany před radioaktivním zářením a bezpečnostních pravidel jaderných elektráren  odrážejí chování lidské společnosti (současné i budoucí) Jako primární se pak jeví otázka spotřeby energie a dostupných zdrojů energie.

3 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 3 Při současném nárůstu kolem 2,5 % roční spotřeby energie, bude lidstvo potřebovat v r až 2/3 více energie ČR je současný významný exportér elektřiny - pokud u nás spotřeba energie naroste – bude potřeba nové bloky JETE nebo postačí budovat obnovitelné zdroje ? Přednáška uvádí přehled současného stavu hospodaření s energií ve světě, zejména v zemích střední a východní Evropy (CEEC), v zemích Evropské unie (EU) a plánovanými výhledy do budoucna.

4 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 4 Produkce elektřiny a tepla bývá často diskutována jenom z technologického hlediska, ale přitom je potřeba brát v úvahu i otázky - ekonomické - politické - sociální  vše musí být vnímáno jako jeden komplex. Např. cena za roční otop RD v ČR vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni- tzb-info Krize na Blízkém východě  růst/pokles cen ropy a zemního plynu, vývoj kursu $, € Mírný pokles ceny elektřiny po spuštění JETE, dnes otop elektřinou (akumulačními kamny) blízký otopu plynem

5 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 5 Statistické studie jako např. Key World Energy Statistics 2014 (IEA) ukazují, že trvale udržitelný rozvoj je možné zajistit jen harmonickým vyvážením tří pilířů 3E, které zásadním způsobem ovlivňují a jsou ovlivňovány lidskou činností: Ekonomika (a z ní vyplývající potřeba energie) Energetika (dostupnost zdrojů) Ekologie (vliv těžby surovin, a výroby a spotřeby energie na životní prostředí). Je jednoznačně prokázáno, že ekonomický růst je doprovázen růstem spotřeby primární a především elektrické energie (i přes úsporná energetická opatření), a uspokojování rostoucích energetických potřeb přináší nevratné zásahy do životního prostředí.

6 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 6 Tři hlavní oblasti spotřeby energie Výroba tepla (topení + potřeba tepla v průmyslu) Výroba elektřiny Doprava (přímá spotřeba paliva) Nejlepší cestou je však hledání možností úspor energie.

7 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 7 V současné době žije na Zemi více než 7,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem 1,3%. Každých 12 let se počet obyvatel zvyšuje o 1 miliardu. 79% světové populace žije v méně vyvinutých zemích (Asie, Afrika, Latinská Amerika). Přírůstek této populace je 1,6% ročně, až polovina obyvatel v méně vyvinutých zemích je mladší 15 let, zvyšující se lékařská a sociální péče vede k prodlužování života, dochází k vyšší migraci obyvatelstva do městských aglomerací s vyšší spotřebou energie.

8 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 8 Přesto dosud: nejméně 2 miliardy této populace nemá přístup k elektřině 1,3 miliardy nemá přístup k nezávadné pitné vodě 2,4 miliardy používá biomasu pro vaření a vytápění 2,5 miliardy lidí zde žije za méně než 2US$/den. Těchto 79% světové populace se zatím podílí na spotřebě energie jen 35%. Je zřejmé, že nastartovaný ekonomický růst v takových regionech jako je Čína (růst HDP 6% ročně) přinese i zvýšené energetické potřeby (současný roční nárůst spotřeby elektrické energie 8-10%).

9 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 9 Otázkou ovšem zůstává, kam se budou ubírat ceny vyráběné elektrické energie s ohledem na současné výkyvy cen surovin a spolehlivost dodávek fosilních paliv. I přes vysoké investiční náklady na výstavbu jaderné elektrárny (60% pro jádro, 25% pro uhlí, 15% pro plyn), jsou vzhledem k velmi nízkým palivovým nákladům (10% pro jádro, 45% pro uhlí, 80% pro plyn) celkové výrobní náklady elektrické energie v jaderné elektrárně velmi konkurenceschopné a v mnoha zemích i nejnižší (např. USA, ČR). Navíc světové ceny uranu zůstávají dlouhodobě na nízké a stabilní úrovni.

10 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 10 Emise CO 2 S velkým znepokojením je očekáváno, že světové emise CO 2 ze spalování fosilních paliv vzrostou z 21Gt (gigatun) CO 2 /rok v r na 45 Gt CO 2 /rok v r Současná jaderná energetika "šetří" životní prostředí eliminací asi 2,4 Gt CO 2 /rok. 1Gt = 1 gigatuna = 10 9 tun

11 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 11 Uhelná elektrárna o ekvivalentním výkonu 1000 MW e spotřebuje ročně 2–6 miliónů tun paliva (podle typu uhlí) a vyprodukuje tun CO 2 (960 t CO 2 /GWh). Analogická plynová elektrárna spotřebuje ročně 2-3 miliardy m3 plynu a produkuje 480 t CO2/GWh. Olejová elektrárna stejného výkonu spotřebuje ročně tun topného oleje a produkuje 730 t CO 2 /GWh. [1] 1MW e = 1 megawatt = 10 6 W vyrobené energie ve formě elektřiny

12 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 12 Elektrárna na spalování biomasy o stejném výkonu by představovala zábor půdy pro pěstování biomasy na rozloze km2 Větrná elektrárna by zabrala 100 km2 a sluneční 50 km2. Naproti tomu bezemisní jaderná elektrárna o výkonu 1000 MWe spotřebuje ročně jen 35 t paliva a zabírá rozlohu několika km2.

13 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 13 Při rozhodování o nejnovějším evropském jaderném projektu - novém 5. finském energetickém bloku dospěl investor ve svých analýzách při výběru zdroje k následujícím výrobním nákladům pro různé typy elektráren: jaderná 2,4 €centech/kWh uhelná 3,2 €centech/kWh plynová 3,2 €centech/kWh biomasa 4,0 €centech/kWh větrná 5,0 €centech/kWh

14 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 14 Přitom úsporná opatření (především snižování energetické náročnosti při výrobě a spotřebě energie) v průmyslově vyspělých zemích povedou ke snížení podílu těchto zemí na emisích ze 70% v r na 42% v r Naopak extrémní absolutní nárůst je očekáván v rozvojových zemích, především Číně a Indii.

15 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 15 Trendy světového vývoje trhu s energií Konečná potřeba energie byla určována zejména dopravou a terciální- domácnostní sférou. Potenciál pro další potřebu energie je obrovský zejména v rozvojových zemích.

16 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 16 Palivový koš se změnil ve prospěch zemního plynu, ale ropné produkty stále zůstaly dominantní složkou. Země OECD zvýšily svůj podíl na světové produkci energie. Světové emise CO2 vzrostly o 8% od roku 1990.

17 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 17 Jednotky (základní) Joule (J) - systém SI Kalorie (cal) ohřev 1g vody o 1°C z 14,5 na 15,5°C kcal – 1 kg 1 kcal = 4186 J Kilowatthodina (kWh) 1 kWh = J = 3, J

18 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 18 Britský systém (lb, °F) Britská tepelná jednotka (Btu) 1 Btu = 1055 J

19 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 19 Jednotky makroekonomiky Exajoule (EJ)Terajoule 1 EJ = J 1TJ = J Gigawatthodina (GWh) 1 GWh = 3,6 x J = 3,6 TJ Tuna ekvivalentu ropy (toe) 1 toe = 1,07x10 10 cal = 0,447 TJ Tuna ekv. uhlí, ekv. ft 3 plyn

20 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 20 Převodní tabulka

21 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 21 TPES (total primary energy supply) celkové primární zdroje energie Combustible renwable & waste biomasa+bioplyn + spalovny odpadu TFC (total final consumption) celková spotřeba koncových uživatelů International marine bunkers množství „ukryté“ enrgie v tankerech plujících pod různými vlajkami

22 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 22 Primární energetické zdroje

23 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 23 Primární energetické zdroje - koláč

24 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 24 Dělení na regiony OECD Non-OECD Evropa Země býv. Sov. svazu (kontinuita dat) Afrika Asie Čína Střední východ Latinská Amerika

25 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 25 Regiony - OECD organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Rakousko, Belgie, Kanada, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie Austrálie,Kanada, Japonsko, Korea, Mexiko, Nový Zéland, Turecko, USA.

26 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 26 Non – OECD Evropa Albánia, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,Chorvatsko, Kypr, Gibraltar, Malta, dřívější Makedonie (FYROM), Rumunsko, Srbsko a Černá Hor, Slovinsko.

27 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 27 Dřívější země Sov. svazu Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, Kazachstán,Kyrgyzie, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán Estonsko,Litva, Lotyšsko Bělorusko, Moldávie, Rusko, Ukrajina

28 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 28 Dělení podle regionů - zdroje

29 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 29 Dělení podle regionů - zdroje - koláč

30 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 30 Produkce surové ropy

31 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 31

32 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 32 Produkce plynu

33 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 33

34 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 34 Produkce uhlí

35 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 35

36 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 36 Produkce z jádra

37 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 37

38 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 38 Produkce z vodních děl

39 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 39

40 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 40 Výroba elektřiny podle zdrojů

41 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 41 Výroba elektřiny podle zdrojů - koláč

42 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 42 Výroba elektřiny podle oblastí

43 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 43 Producenti, exportéři, importéři elektřiny

44 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 44 Konečná spotřeba energie -uživatelé (např. elektřina, otop uhlím, plynem, spotřeba ropy pro chem.)

45 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 45 Konečná spotřeba energie - koláč (např.elektřina, otop uhlím, plynem, spotřeba ropy pro chem.) - koláč

46 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 46 Konečná spotřeba energie podle regionů

47 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 47 Konečná spotřeba energie podle regionů - koláč

48 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 48 Konečná spotřeba uhlí po sektorech

49 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 49 Konečná spotřeba ropy po sektorech

50 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 50 Konečná spotřeba plynu – po sektorech

51 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 51 Konečná spotřeba elektřiny – po sektorech

52 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 52 Vývoj ceny ropy

53 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 53 Vývoj ceny uhlí

54 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 54 Vývoj ceny plynu

55 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 55 Emise CO 2 Do roku 2030 až o 50% ?

56 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 56 Emise CO 2 Do roku 2030 až o 50% ?

57 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 57 Emise CO 2 Do roku 2030 až o 50% ?

58 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 58 Emise CO 2 Do roku 2030 až o 50% ?

59 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 59 Výhled v produkci energie až o 2/3

60 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 60 Výhled – skladba produkce energie

61 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 61 Výhled dle regionů

62 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 62 Mil.obyvVýroba Mtoe Exp-impt (Mtoe) Sportř El. TWh Eemise CO2 Mt TPES toe /obyv kWh/ obyv T CO 2 / obyv

63 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 63 Mil.obyvVýroba Mtoe Exp-impt (Mtoe) Sportř El. TWh Eemise CO2 Mt TPES toe /obyv kWh/ obyv T CO 2 / obyv

64 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 64 Mil.obyvVýroba Mtoe Exp-impt (Mtoe) Sportř El. TWh Eemise CO2 Mt TPES toe /obyv kWh/ obyv T CO 2 / obyv

65 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 65 Mil.obyvVýroba Mtoe Exp-impt (Mtoe) Sportř El. TWh Eemise CO2 Mt TPES toe /obyv kWh/ obyv T CO 2 / obyv

66 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 66 Mil.obyvVýroba Mtoe Exp-impt (Mtoe) Sportř El. TWh Eemise CO2 Mt TPES toe /obyv kWh/ obyv T CO 2 / obyv

67 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 67 Mil.obyvVýroba Mtoe Exp-impt (Mtoe) Sportř El. TWh Eemise CO2 Mt TPES toe /obyv kWh/ obyv T CO 2 / obyv

68 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 68 Mil.obyvVýroba Mtoe Exp-impt (Mtoe) Sportř El. TWh Eemise CO2 Mt TPES toe /obyv kWh/ obyv T CO 2 / obyv

69 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 69 Mil.obyvVýroba Mtoe Exp-impt (Mtoe) Sportř El. TWh Eemise CO2 Mt TPES toe /obyv kWh/ obyv T CO 2 / obyv

70 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 70 Mil.obyvVýroba Mtoe Exp-impt (Mtoe) Sportř El. TWh Eemise CO2 Mt TPES toe /obyv kWh/ obyv T CO 2 / obyv

71 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 71 Zásoby paliv Podle nejnověji zveřejněné statistiky British Petroleum budou celosvětové zásoby vyčerpány u: ropy za 40 let zemního plynu za 65 let uhlí za 200 let (a to i přes nově objevovaná nalezišt. Hydroenergetika je sice v některých zemích důležitým zdrojem, ale s minimální možností dalšího rozšíření a se značnou závislostí na hydrometeorologických podmínkách. Světové zásoby uranu (především v Austrálii, Kanadě a Africe) vystačí v současných typech jaderných reaktorů na stovky let, při použití v rychlých reaktorech vystačí na tisíce let.

72 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 72 Onovitelné zdroje energie

73 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 73 Onovitelné zdroje energie

74 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 74 Každý druh obnovitelných zdrojů energie má své přednosti, ale také svá omezení a limity.. Příhodné lokality se u nás téměř vždy nacházejí ve vyšších nadmořských výškách, obvykle nad 600 m n. m. Ale máme-li před sebou „větrnou“ mapu ČR s vyznačením izočar rychlostí větru je vidět, že zcela převažují území, kde rychlost větru nepřesahuje 4 m/s. Oblasti s vyšší rychlostí připomínají mapu zvláště chráněných území a rezervací. Možnost výstavby „větrných farem“ je v těchto územích velmi limitovaná, a bereme-li vážně ochranu přírody a krajiny, je velmi omezená.

75 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 75 Sluneční záření dopadající na povrch České republiky poskytuje ročně asi TWh energie. Ploch použitelných pro fotovoltaické systémy je 50,2 km2, což reprezentuje ročně asi 5,5 TWh. Mezi jejich nevýhody patří vyšší vstupní náklady, které jsou však kompenzovány dlouhou, prakticky bezúdržbovou životností (20 let a více). 1TWh = 1 terawatthodina = Wh

76 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 76 Fotovoltaický systém na PdF MU

77 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 77

78 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 78

79 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno 79 Děkuji za pozornost. Řešení : … ?


Stáhnout ppt "27.9.2016 Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KFCHO PdF MU Brno 1 Světová energetická bilance (Spotřeba energie a zdroje energie ve světě) Doc. RNDr. Petr Sládek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google