Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní banky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní banky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Obchodní banky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1

2 Klíčová slova obchodní banky, pravidla podnikání, rizika banky, bankovní služby, platební karty, platební styk, dokumentární platby, ostatní činnosti bank 2

3 Obchodní banky jsou podnikatelskými subjekty a podnikají za účelem dosažení zisku. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 1) z úrokového rozpětí (úroky přijaté mínus úroky vydané) 2) z poplatků za služby (vedení účtu, zprostředkování plateb). 3

4 (banka přijímá peníze, je v dlužnické pozici) (banka poskytuje úvěry, vystupuje v roli věřitele) V současné době dochází k rozšiřování služeb klientům a zvyšování podílu poplatků. 4 Obchodní banky

5 Zásady podnikání obchodní banky Zásady a jejich respektování mají pomoci bance k dosažení zisku při minimalizaci rizik: 5

6 Banka by měla provádět jen operace, které jsou ziskové (neuzavírat obchody, o kterých předem ví, že budou ztrátové). S chopnost dostát v kterémkoliv okamžiku svým závazkům vůči klientům. (tzv. zlaté bankovní pravidlo: „Časový průběh aktivních operací musí odpovídat časovému průběhu pasivních operací.“) 6

7 každá bankovní operace je do určité míry spojena s riziky a úkolem banky je tato rizika minimalizovat. Banky vedou mezi sebou konkurenční boj, snaží se někdy získat konkurenční výhodu překročením výše uvedených pravidel. Tím zvyšují rizika svého podnikání a v konečném důsledku to může vést k jejich bankrotu. 7

8 Bankovní služby úvěry ‒ poskytování půjček vedení účtů vydávání platebních karet (kreditní nebo debetní) 8

9 Další služby bank  zprostředkování hotovostního a bezhotovostního platebního styku  úschova cenných předmětů  směnárenská činnost  vydávání cenných papírů  burzovní obchody  poradenské a zprostředkovatelské služby 9

10 Založení a vedení účtů Banky nabízejí Klient si kdykoliv může peníze vybrat. Klient se zavazuje určitou dobu peníze ponechat bance. Účty v cizí měně. 10

11 Otevření účtu 1)Předložení dokladů (OP, ŘP, doklad o podnikání, …). 1)Sepsání smlouvy o běžném nebo vkladovém účtu. 2)Zřízení podpisového vzoru a dispozičního práva k účtu. 11

12 Vedení účtů 1)Informace o zůstatku účtu a pohybu peněz. 2)Využití elektronického bankovnictví, informace lze získávat pomocí mobilního telefonu, internetu. Od roku 2011 jsou pojištěny vklady do výše 100 000 €. 12

13 Platební karty Kreditní (čerpání „kreditu“) Debetní (do zůstatku) 13

14 Kreditní platební karty Je platební karta spojená s revolvingovým úvěrem, tedy úvěrem, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat. Z pohledu držitele kreditní karta usnadňuje placení, umožňuje se obejít bez hotovosti. 14

15 Debetní karta Je platební karta přímo spojená s bankovním účtem majitele, která umožňuje provádět finanční operace výběr peněz v hotovosti, bezhotovostní platby v maloobchodní síti, na internetu, … pokud je na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz. 15

16 Debetní karta 16

17 Zprostředkování platebního styku Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku Zprostředkování platebního styku patří k nejrozšířenějším činnostem banky. 1) Bezhotovostní platební styk 2) Hotovostní platební styk 17

18 Bezhotovostní platební styk Převod na bankovních účtech. Banka provádí platební styk na základě příkazu klienta bezpečnost, rychlost, menší nebezpečí chyb, možnost využití výpočetní techniky  Příkazová  příkaz dává plátce  Inkasní  příkaz dává příjemce peněz  Šeky, směnky, poštovní poukázky 18

19 Bezhotovostní platební styk Vystavuje ho plátce, dává příkaz své bance, aby z jeho účtu převedla peníze na účet příjemce.  Jednotlivý  pro jednu platbu  Hromadný  pro více plateb v jeden den  Trvalý  pro opakující se platby Náležitosti: bankovní spojení plátce i příjemce, označení měny, částka, variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol, podpis dle podpisového vzoru 19

20 Bezhotovostní platební styk je doklad pro bezhotovostní převod z účtu plátce ve prospěch účtu příjemce, který je vyhotoven příjemcem po předchozím povolení plátce. 20

21 Ostatní formy bezhotovostního platebního styku  Šeky  šeky k zúčtování  Směnky  Dokumentární inkaso  Dokumentární akreditiv  Poštovní poukázky 21

22 Dokumentární platby Jsou platby, které jsou určitým způsobem vázány na dokumenty související s daným obchodem. Může se jednat o Obecně jsou dokumentární platby dražší a bezpečnější než hladké platby. 22

23 Dokumentární inkaso Je operace banky na základě příkazu jejího klienta obstarat vydání dokladů opravňující k dispozici s dodaným zbožím třetí osobě proti zaplacení peněžní částky. 1)Vývozce předá dokumenty své bance 2)Banka je dále předá bance dovozce (inkasní banka) 3)Inkasní banka je vydá dovozci proti zaplacení kupní ceny (akceptaci směnky). 23

24 Dokumentární akreditiv Představuje závazek vystavující banky poskytnout určité peněžní plnění beneficientovi (nejčastěji se jedná o exportéra) proti předložení požadovaných dokumentů a splnění dalších akreditivních podmínek. Vystavující banka nese riziko svého klienta příkazce (nejčastěji se jedná o importéra). 24

25 Poštovní poukázky Jsou doklady hotovostního i bezhotovostního platebního styku, které zavedla Česká pošta, s. p., v podobě přesně stanovených předtisků. Hotovostní platby přes poštovní poukázky představují tradiční způsob placení. Hotovostní platby probíhají obvykle na poště. V současnosti se více uplatňuje bezhotovostní platební styk.

26 Typy poštovních poukázek Poštovní poukázka typu A ‒ využívají se na posílání peněz za poplatky, služby, pojistky atd. Poštovní poukázka typu B ‒ využívají je instituce k posílání peněz občanům. Poštovní poukázky typu C ‒ používají se pouze k hotovostnímu placení a při platbách mezi občany.

27 Hotovostní platební styk Týká se hotových peněz (bankovek a mincí). Doklady hotovostního platebního styku  Pokladní doklad příjmový/výdajový  Šek  pro výběr hotovosti  Platební karta  pro výběr hotovosti z bankomatu  Pokladní složenka  pro uložení peněz na účet 27

28 Hotovostní platební styk Nezastupitelný a zvláštní význam mají dvě Instituce: banky a pošty. spočívá v pokladních operacích (výběry a vklady). Vkládat na účet může jakákoli třetí osoba. Pouze při vkladech nad 100 000 Kč je banka povinna kontrolovat totožnost vkladatele. Pro platby v hotovosti je stanoven limit 15 000 €. Dokladem je zde příjmový pokladní doklad – pokladní složenka. 28

29 Pokladní operace bank Vybírat hotovost může pouze majitel účtu nebo osoba, která má dispoziční právo dle podpisového vzoru. Dokladem pro výběr je výběrní lístek. Další možnost, jak vybrat hotovost, je pomocí platební karty nebo pokladním šekem. 29

30 Pasivní úvěrové operace Banka klientům vyplácí úroky za jejich vklady. Výše úroků závisí na době, po kterou klient své peněžní prostředky ponechá bance k dispozici. Banka tento kapitál používá především na poskytování úvěrů. 30

31 Pasivní úvěrové operace  Vklady na viděnou (na požádání) Klient může peníze vyzvednout kdykoliv.  Běžný účet Nestabilní zdroj peněz  nízké úrokové sazby.  Termínované vklady Klient se zavazuje po určitou dobu s penězi nedisponovat. Úrokové sazby jsou vyšší, pro banku je to relativně stabilní zdroj peněz. 31

32 Pasivní úvěrové operace  Depozitní certifikáty (vkladové listy) ‒ cenný papír peněžního trhu. Stabilní zdroj  vyšší úrokové sazby  Úsporné vklady ‒ vkladní knížky V současnosti nejsou moc používané.  Bankovní obligace (dluhopisy) K zajištění většího objemu peněz. Stabilní zdroj  vyšší úrokové sazby.  Banka nakupuje peníze od jiných obchodních bank (centrální banky). 32

33 Ostatní činnosti bank  Devizy = pohledávky znějící na cizí měnu  Valuty = bankovky a mince v cizí měně  Banky provádějí výměnu korun a valut  Nákup a prodej CP na svůj účet/účet klienta  Pomoc při emisi obligací podniku  Činnosti spojené se správou cenných papírů 33

34 Ostatní činnosti bank Pronájem bezpečnostních schránek správa majetku poradenské činnosti… 34

35 Otázky 1.Zisk banky je dán… 2.Zásady podnikání banky 3.Bankovní služby 4.Založení a vedení účtů 5.Platební karty 6.Platební styk hotovostní a bezhotovostní 7.Dokumentární platby 8.Ostatní činnosti bank 35

36 SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, 2010. ISBN: 80-7400-336-3 NOVOTNÝ, Zdeněk. Podniková ekonomika 3. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2009.

37 Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Banka http://cs.wikipedia.org/wiki/Dokumentární_inkaso http://business.center.cz/business/pravo/zakony/banky/ Obrázek: Christian Horvat [cit. 2011-07-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ec- bankkarte.jpg 37


Stáhnout ppt "Obchodní banky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google