Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_32_INOVACE_18_1_ S češtinou do pohádky Číslo skupiny:1 Autor: Mgr. Alena Valachová Vzdělávací obor/Předmět/Téma::Jazyk a jazyková komunikace/Český jazyk a literatura/Jazyková výchova Druh učebního materiálu: prezentace Metodický list:ne Anotace: opakování a procvičování učiva českého jazyka ve 2. ročníku, druhy vět, podstatná jména, slovesa, doplňování vět, slova opačná, počet slov ve větě, u,ú,ů,abeceda, řazení slov, řazení vět, žáci pracují na interaktivní tabuli Ověřeno ve třídě:II.B Datum ověření: 14. 6. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum:14. 6. 2012Podpis:

2 Půjdeme do pohádky.  Čekají na vás pohádkové bytosti.  Uvidíme, jak dobře pohádky znáš.  A také si musíš poradit s češtinou.

3 První písmeno vět, za kterými je správné znaménko, napiš do mřížky. Čekáš na někoho? Kéž by bylo zítra hezky? Eva má nový kabát. Ráno jdeme k zubaři. Vlasta se učí? Tomáši, pozor!

4 Najdi dvojice, které k sobě patří. KŘEMÍLEKMANKA ŠTAFLÍKMAŘENKA RUMCAJSKOČIČKA JENÍČEKVOCHOMŮRKA PEJSEKŠPAGETKA

5 Písmeno ze správného sloupce zakroužkuj a zapiš do tajenky. tajenka: …………………………………………. NÁZEV OSOBAZVÍŘEVĚC žákKAO králíkLRA sestraTŽB kloboukSHE nůžDEČ myšUEJ divákKLI

6 A teď ještě jednou. tajenka …………………………………. NÁZEV OSOBAZVÍŘEVĚC levhartSAO řidičRBC aktovkaZNA antilopaPBV bednaUVE KarelLDK oselJAF

7 Doplň názvy filmových pohádek. Sůl nad.………, O.......... Honzovi, Princezna ze.........., Z pekla.........., Tři.......... pro Popelku, Anděl.........., O princezně, která.........., Dařbuján a..........,.......... smutná princezna, Kouzelný.........., Nejkrásnější..........

8 Pro chytré hlavičky 3 me2di Znám 3 malé me2dy, huňaté jak jehnědy. Jsou to bra3, jak se patří, každý z nich má kuráž za 3. Aby měli více sil, šli natrhat 9sil. Z dubu slétl 7ihlásek, zatahal je za ocásek. „Pomoc bra3!!! Rychle z5!“ To úprk, to je let. Běží k mámě do dou5e, nožka se jim s nožkou plete. Až se zase 8ělí, vyskáčou ven z postelí.

9 Změň slova tak, aby pohádka byla pravdivá. Žila jednou velmi ošklivá princezna. Všichni poddaní ji měli rádi, protože byla zlá. Jednou přiletěl do království malý, hodný drak. Chtěl princeznu k obědu. Otec princezny, mladý král, poslal pomalého posla pro starého Honzu. Věděl, že je Honza slabý a bojácný. Honza přišel a hodného draka vyhnal. Všichni se radovali a byli nešťastní.

10 Líbí se ti takto napsaná pohádka? Přečti ji lépe. Liška Budulínka na ocásku do své nory. Budulínek tam. Dědeček na housličky, babička na bubínek. Lišče hlavu. Dědeček ho a do pytle. Tak všechna liščata i lišku. Nakonec Budulínka. Poznal jsi, který druh slov byl třeba k doplnění pohádky? SLOVESA

11 Doplníš správně u ú ů. Myška ve spíži Malá myška J_linka vnikla do spíže. Její _žas a _div nem_že nikdo popsat. Co tam viděla? Samé _žasné dobroty. Ta v_ně, ta ch_ť! J_linka och_tnala _plně všechno. Teď fň_ká. Bolí ji žal_dek.

12 Vylušti jména pohádkových bytostí. DULÍBUNEK NÍKVOD ČEKLÍSMO PEŽLOUNÍK KAKARKUL TEKSKŘÍ BAŽIJEBA SALKARU

13 Odděl slova ve větách a řekni počet slov. Holčičkašlalesemkbabičce. Ucestynaničíhalvelkývlk. Vlksilehldopostelemístobabičky. Babičko,pročmáštakvelkéoči? Poznali jste, z jaké je to pohádky?

14 Kdo ke komu patří? Hurvínek, Křemílek, hajný Robátko, Rumcajs, Mach, Vochomůrka, Manka, Šebestová, jelen Větrník, Mánička, Cipísek, Žeryk, pes Jonatán, Spejbl

15 Které slovo do řady nepatří. Karkulka, vlk, košík, babička, vodník jelen, Smolíček, bábovka, parohy, jeskyňky víla, Budulínek, babička, hrášek, housličky Rumcajs, Manka, žirafa, jeskyně, žaludy Jeníček, Mařenka, vlk, perníček, ježibaba

16 Co se stane, když zapomeneš písmeno. Princeznu sežere hrozný rak. Kouzelník předvede kozla. Princezna má krále ráda jako úl. Na zámku chovali krásné páky. Žebrák byl oblečený ve staré hady.

17 Vylušti si jméno pohádkové bytosti. Počítej písmena v abecedě a doplň je k číslům. 262220124151214

18 Přidej slovo, jaká je pohádková bytost. VODNÍKRUMCAJSDRAK KŘEMÍLEKBUDULÍNEKVÍLA KOČIČKAPRINCEZNAHONZA JEŽIBABASMOLÍČEKKRAKONOŠ HURVÍNEKTRPASLÍKKARKULKA

19 Seřaď slova ve větách. Neposlechl otevřel a jelena Smolíček. Talíř babička hrášku Budulínkovi navařila. S jeskyni v bydlel Rumcajs a Mankou Cipískem. Kouzelné mají Mach sluchátko a Šebestová. Neposedného Spejbl Hurvínka syna má.

20 Seřaď věty  Děti přišly k perníkové chaloupce.  Děti utekly z chaloupky zpátky domů.  Tatínek odvedl Jeníčka a Mařenku do lesa.  Ježibaba zavřela děti do chlívka.  Jeníček vylezl na strom.

21 Pohádky máme rádi. V pohádkách vždy zvítězí dobro nad zlem, moudrost nad hloupostí, pracovitost nad leností. Proto čtěte hodně pohádkových knížek.

22 Obrázek víly http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=poh%C3%A1dka&ex=1&origin=FX010132103# ai:MC900361656| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=poh%C3%A1dka&ex=1&origin=FX010132103# ai:MC900361656| Obrázek čerta http://images.google.com/imgres?q=%C4%8Dert&hl=cs&biw=792&bih=4 13&tbs=sur:fmc&tbm=isch&tbnid=p6mRnZqy_1NS1M:&imgrefurl=http:// blogs.mcall.com/.a/6a00d8341c4fe353ef016301f1d2d4970d- popup&docid=Ib7ugrAUDDFyGM&imgurl=http://blogs.mcall.com/.a/6a00 d8341c4fe353ef016301f1d2d4970d- 800wi&w=450&h=475&ei=TmXXT86HAYyU0QWlxq2ZBA&zoom=1&iact=hc &vpx=485&vpy=63&dur=2641&hovh=231&hovw=218&tx=110&ty=148&si g=111100097806005277324&page=2&tbnh=116&tbnw=108&start=14&n dsp=15&ved=1t:429,r:3,s:14,i:202 http://images.google.com/imgres?q=%C4%8Dert&hl=cs&biw=792&bih=4 13&tbs=sur:fmc&tbm=isch&tbnid=p6mRnZqy_1NS1M:&imgrefurl=http:// blogs.mcall.com/.a/6a00d8341c4fe353ef016301f1d2d4970d- popup&docid=Ib7ugrAUDDFyGM&imgurl=http://blogs.mcall.com/.a/6a00 d8341c4fe353ef016301f1d2d4970d- 800wi&w=450&h=475&ei=TmXXT86HAYyU0QWlxq2ZBA&zoom=1&iact=hc &vpx=485&vpy=63&dur=2641&hovh=231&hovw=218&tx=110&ty=148&si g=111100097806005277324&page=2&tbnh=116&tbnw=108&start=14&n dsp=15&ved=1t:429,r:3,s:14,i:202

23 Obrázek Rumcajse http://www.google.com/imgres?q=RUMCAJS&hl=cs&sa=X&tbm=isch&pr md=imvnse&tbnid=A81yzzRpQOwEhM:&imgrefurl=http://www.i- jicin.com/cs/rumcajs.htm&docid=IX5mdbFIwIg3yM&imgurl=http://www.i- jicin.com/obr/rumcajs3.jpg&w=72&h=128&ei=82nXT7LuGofIsgaYo- 27Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=91&vpy=146&dur=1328&hovh=106&hovw= 59&tx=86&ty=53&sig=111100097806005277324&page=2&tbnh=106&tbn w=59&start=13&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:13,i:157&biw=792&bih=413 http://www.google.com/imgres?q=RUMCAJS&hl=cs&sa=X&tbm=isch&pr md=imvnse&tbnid=A81yzzRpQOwEhM:&imgrefurl=http://www.i- jicin.com/cs/rumcajs.htm&docid=IX5mdbFIwIg3yM&imgurl=http://www.i- jicin.com/obr/rumcajs3.jpg&w=72&h=128&ei=82nXT7LuGofIsgaYo- 27Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=91&vpy=146&dur=1328&hovh=106&hovw= 59&tx=86&ty=53&sig=111100097806005277324&page=2&tbnh=106&tbn w=59&start=13&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:13,i:157&biw=792&bih=413 Obrázek koruny http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princezna&ex=1&origin=FX010132103#ai:MC9 00391462| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princezna&ex=1&origin=FX010132103#ai:MC9 00391462|

24 Obrázek myšky http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=my%C5%A1&ex=1#ai:MC900344852| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=my%C5%A1&ex=1#ai:MC900344852| Obrázek ježibaby http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C4%8Darod%C4%9Bjnice&ex=1&origin=FX01 0132103#ai:MC900413704| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C4%8Darod%C4%9Bjnice&ex=1&origin=FX01 0132103#ai:MC900413704|

25 Obrázek Karkulky http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=karkulka&ex=1#ai:MC900412368| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=karkulka&ex=1#ai:MC900412368| Obrázek trpaslíka http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=poh%C3%A1dky&ex=1#ai:MC900432165| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=poh%C3%A1dky&ex=1#ai:MC900432165| Texty vlastní


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google