Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_13_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Pardubický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_13_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Pardubický."— Transkript prezentace:

1 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_13_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Pardubický kraj Autor: Mgr. Jakub Černý Ověřeno: 19.2. 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1185

2 Anotace Žáci získají základní informace o Pardubickémkraji a seznámí se s jeho nejznámějšími pamětihodnostmi. Materiál lze využít během výkladu učitelem na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Zdroje obrázků či textu jsou uvedeny v Poznámkách

3 Pardubický kraj

4 Poloha

5 Symboly První dvě pole znaku a vlajky zaujímají historické znaky Čech a Moravy. Na těchto dvou historických územích se kraj rozkládá. Třetí pole symbolizuje celý kraj. Otevřená stříbrná brána se zlatým glóbem představuje vstřícnost kraje vůči vnějšímu světu. Černá lyra připomíná mistry hudby, kteří v Pardubickém kraji žili. Modrá barva v poli štítu značí množství řek, jezer a vodních ploch, které jsou v kraji. Stříbrná barva hradební zdi symbolizuje pás hor, který obepíná kraj širokým obloukem. Čtvrté pole tvoří znak města Pardubic, ve kterém je sídlo kraje.

6 Základní údaje k 1. 1. 2012 Krajské město: Pardubice Hejtman: Martin Netolický (ČSSD) Rozloha: 4 519 km² Počet obyvatel: 516 411 Hustota zalidnění: 114 obyvatel/km² Nejvyšší bod: Králický Sněžník (1 424 m) Historické země: Čechy a Morava Počet okresů: 6 Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností: 15 Počet správních obvodů obcí s pověřeným úřadem: 26

7 Základní charakteristika Pardubický kraj se nachází ve východní části Čech. Polohu kraje dále určují sousedící kraje – Středočeský, Královéhradecký, Olomoucký, Jihomoravský a Vysočina. Část severovýchodní hranice kraje je zároveň i státní česko-polskou hranicí. Svou rozlohou 4 519 km 2 (5,7 % rozlohy ČR) je Pardubický kraj pátým nejmenším krajem ČR. Nejvyšším bodem kraje je Králický Sněžník (1 424 m n. m.). Nejnižší bod kraje se nachází na hladině Labe u Kojic, při západní hranici kraje (201 m n. m.).

8 Administrativní dělení Pardubický kraj a další kraje byly vytvořeny ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. a zákonem o krajích (č. 129/2000 Sb.). Území kraje je vymezeno územími okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy.

9 Přírodní podmínky Většinu území kraje tvoří pahorkatiny a vrchoviny přecházející do nížin kolem Labe. Kraj je hraničen jižní částí Orlických hor a nejzápadnějšími svahy Hrubého Jeseníku. Jih a jihovýchod je lemován vrchovinnými oblastmi Žďárských vrchů a Železných hor, střed a západ kraje je tvořen úrodnou Polabskou nížinou. Na hranici s Polskem se tyčí třetí nejvyšší pohoří v Česku, masív Králického Sněžníku..

10

11

12 Vodstvo větší část území kraje odvodňuje Labe nejdelší řekou na území kraje je levobřežní labský přítok Chrudimka část území na Svitavsku odvodňuje Svitava, přítok řeky Moravy (která na území kraje pramení) a potažmo Dunaje. krajem prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem významná oblast s přebytky vodních zdrojů nadregionálního významu, a to jak vod podzemních, tak odběrů vody povrchové z vodních toků ke třem největším vodním plochám kraje patří Sečská přehrada (na Chrudimce), dále Bohdanečský rybník (na Opatovickém kanále) a Pastviny (na Divoké Orlici)

13 Územím českého státu procházejí tři hlavní evropská rozvodí oddělující úmoří Severního, Baltského a Černého moře. Všechna tři rozvodí se sbíhají na vrcholu Klepý (1143 m), polsky Trójmorski Wierch, ležícím na česko-polské hranici v hřebeni Králického Sněžníku.

14 Chrudimka Svitava Vodní nádrž Seč Seč je údolní přehradní nádrž na toku řeky Chrudimky. Hráz postavená v letech 1925 až 1934 je zděná a byla postavena ze žulových bloků mezi skalisky, na nichž se nacházejí zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. Kámen na stavbu se dopravoval lanovou dráhou z lomu pod Libkovem. Výška hráze činí 42 m a její šířka v koruně 165 m. Zadržuje 22 milionů m³ vody. NPR Bohdanečský rybník Pastvinská přehrada

15 Hospodářství v roce 2011 činil HDP na 1 obyvatele 81,1 % průměru ČR Na tvorbu HDP působí v kraji rozhodující měrou služby, které představují 52,4 % hrubé přidané hodnoty (HPH) kraje. Stěžejní je i průmysl, jehož podíl na HPH kraje v roce 2011 dosáhl 36,9 %. Nejúrodnější oblast je Polabská nížina. Nejsilnější je všeobecné strojírenství, dále pak průmysl textilní, oděvní, kožedělný, nejvyšší podíl na celostátní produkci má průmysl chemický.

16 Průmyslové podniky kraje Iveco Czech Republic Vysoké Mýto (dříve Karosa) Iveco Czech RepublicVysoké Mýto Korado Česká Třebová (http://www.korado.cz/) – topná tělesahttp://www.korado.cz/ Sanela Lanškroun (http://www.sanela.cz/) – sanitární tech.http://www.sanela.cz/ ETA Hlinsko (http://www.eta.cz/) - elektrohttp://www.eta.cz/ Botas Skuteč (http://www.botas.cz/)http://www.botas.cz/ Perla Ústí nad Orlicí (http://www.perla.cz/) – netkaný textilhttp://www.perla.cz/ Orlické papírny Lanškroun (http://www.orpa.cz/)http://www.orpa.cz/ Vertex Litomyšl (http://www.vertex.cz) – skleněná vláknahttp://www.vertex.cz Evona Chrudim (http://www.evona.cz) - textilhttp://www.evona.cz ZEZ SILKO Žamberk (http://www.zez-silko.cz) – elektro a kondenzátory ZEZ SILKOŽamberkhttp://www.zez-silko.cz OEZ Letohrad (http://www.oez.cz) - elekrohttp://www.oez.cz Chvaletice, Opatovice n. L. - tepelné elektrárny ChvaleticeOpatovice n. L

17 Pardubice - průmysl pivovar Pernštejn pekárna Odkolek proslavená výroba perníku soustředěn petrochemický průmysl – např. ropná rafinerie PARAMO a chemický podnik Synthesia Semtín elektrotechnický průmysl - býv. Tesla, nyní Foxxconn (IT), Panasonic (auto audio), ERA a.s. (radar Věra)

18 Zemědělství Z celkové výměry kraje připadá 60,4 % na zemědělskou půdu, přitom orná půda tvoří 44,2 %. Lesní pozemky pokrývají 29,5 % rozlohy kraje. Nejvýznamnější zemědělskou oblastí kraje je Polabí – nížina podél řeky Labe. Převážně se zde pěstují obiloviny, řepa, kukuřice a brambory, často také řepka olejka. V podhorských oblastech zemědělci pěstují oves, brambory a len. Na svazích se pase skot. V Železných horách a Žďárských vrchách se využívá bohatství lesů k těžbě dřeva.

19 Doprava Územím kraje prochází 542 km železničních tratí, přičemž k nejvýznamnějším železničním uzlům patří města Pardubice a Česká Třebová, která tvoří součást mezinárodní železniční magistrály Berlín – Praha –Brno – Vídeň. Současná silniční síť měří 3 597 km, z toho dálnice 9 km, silnice I. třídy mají délku 456 km Nejvýznamnější tranzitní proud prochází územím kraje po silnici č. I/35 ve směru jihovýchod – severozápad; přes Moravskou Třebovou, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto a Holice míří ke Hradci Králové. V letecké dopravě hraje rozhodující úlohu mezinárodní letiště v Pardubicích s vojenským a civilním provozem. K říční dopravě slouží v kraji pouze krátký splavný úsek řeky Labe do Chvaletic, splavnění Labe až do krajského města bylo zatím odloženo. K zajímavým turistickým sezónním atrakcím patří říční osobní doprava na trase Kunětice – Pardubice – Přelouč.

20 Obyvatelstvo Počet obyvatel: 516 411 (K 31. 12. 2011 ) Hustota zalidnění: 114 obyvatel/km² Nejlidnatějším okresem Pardubického kraje je okres Pardubice, následují okresy Ústí nad Orlicí, Svitavy a Chrudim. Třemi největšími městy Pardubického kraje jsou Pardubice, Chrudim a Svitavy. V obcích s méně než 500 obyvateli žije 14,0 % obyvatelstva kraje, což je o 2/3 větší podíl, než je průměr ČR.

21 Školství Univerzita Pardubice se sedmi fakultami: Fakulta chemicko-technologická (FChT) – založena 1950 Fakulta ekonomicko-správní (FES) – založena 1991 Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) – založena 1993 Fakulta filozofická (FF) – založena jako Ústav jazyků a humanitních studií (1992), od 2001 Fakulta humanitních studií (FHS), 2005 přejmenována na FF Fakulta restaurování (FR) v Litomyšli Fakulta zdravotnických studií (FZS) – původně Ústav zdravotnických studii, založený v roce 2001, samostatná fakulta od roku 2007 Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) – založena jako Ústav informatiky roku 2001, fakultou od roku 2008

22

23 Cestovní ruch Pardubický kraj má mnohé předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Má krásnou přírodu rovinného i horského charakteru, příznivé klima a množství příležitostí ke koupání, provozování vodních sportů, pro pěší turistiku, cykloturistiku a zimní sporty. K turisticky atraktivním oblastem patří zejména severní a východní část okresu Ústí nad Orlicí – podhůří Orlických hor, Skiareál Čenkovice, Skiregion Buková hora, Skiareál Dolní Morava-Sněžník. Rovněž v chrudimském okrese, zejména v jeho jižní a jihozápadní části, je řada turistických center. K nejnavštěvovanějším patří okolí Sečské přehrady, oblasti u Horního Bradla, Bojanova či Křižanovic ležící v Železných horách. Na území celého kraje se rozvíjí agroturistika (týká se podhorských částí kraje), zvláště se zaměřením na tradiční chov koní.

24 Zajímavosti Kraj je známý chovem koní v Kladrubech nad Labem a Slatiňanech. Více než stoletou tradici má nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy Velká pardubická steeplechase. Od roku 1929 se jezdí tradiční závod motocyklů na ploché dráze Zlatá přilba města Pardubic (nejstarší závod na světě). Nejvýznamnější památkou je renesanční zámek v Litomyšli (památka UNESCO). Dominantou kraje je zřícenina hradu Kunětická hora. Mezi Litomyšlí a Hlinskem se nachází pískovcové skalní město Toulovcovy a Městské Maštale. Oblíbeným turistickým cílem je skanzen Vysočina na Veselém kopci u Hlinska. Zajímavé je i Africké muzeum v Holicích (E. Holub)

25

26 Pardubice – Zelená brána Zelená brána je charakteristická a významná dominanta města Pardubic. Je vnímána jako jeden celek, ale ve skutečnosti se jedná o dvě stavby za sebou - renesanční předbraní a vlastní bránu s věží 59 m vysokou. Tento celek je jediným významným, ale velice cenným zbytkem městského opevnění z počátku 16. století.

27 Pardubice – Pernštýnské náměstí

28 Zámek Pardubice Pardubický zámek je renesanční zámek, který se nachází v těsné blízkosti centra města Pardubice. Za pánů z Pernštejna zde vzniklo sídlo, které je přechodem mezi hradem a zámkem. V takovém stavu dochování a rozloze nemá tento typ objektu ve střední Evropě obdobu. V současnosti je zámek vlastnictvím Pardubického kraje a sídlí v něm Východočeské muzeum, Východočeská galerie a pobočka Národního památkového ústavu.

29 Kunětická hora je hrad z počátku 15. století stojící na osamoceném výrazném stejnojmenném vrchu (307 m n. m.) v České tabuli nedaleko Pardubic. Tvoří dominantu Polabí. Oblíbené výletní místo obyvatel Pardubic i lidí ze širokého okolí. Z vrcholu hory je nádherný výhled do širokého okolí a za příznivých podmínek je možno vidět i vrcholky Krkonoš Hrad Kunětická hora

30 Zámek Litomyšl Zámek v Litomyšli jeden z největších renesančních zámků v Česku. Počátky zámeckého areálu sahají až do středověku, avšak současné podoby nabyl až v průběhu 16. století. Na místě původního hradu nechal nejvyšší kancléř Království českého, Vratislav II. z Pernštejna (1530–1582), postavit své reprezentativní sídlo.

31 Zámek Nové Hrady je dominantou stejnojmenné obce v Pardubickém kraji, nedaleko měst Vysoké Mýto a Litomyšl. Rokokový zámek Nové Hrady nechal v letech 1774 - 1777 vystavět hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré. Podrobný stavební návrh vytvořil tyrolský architekt Josef Jäger po vzoru letních sídel ve Francii; základní podobu zámku navrhl a stavbu řídil hrabě osobně. Budovu obklopuje cenný rokokový ornamentální areál (dokončený 1791) nazývaný „České Versailles“ nebo „Malý Schönbrunn.“ Zámek Nové Hrady

32 Zámek Slatiňany Zámek Slatiňany patří k nejvýznamnějším budovám města Slatiňany v okrese Chrudim. Zámek má trojkřídlý půdorys v podobě k severu otevřeného písmene U, od severozápadního strany vybíhá k západu dodatečně přistavěné další křídlo. Největších architektonických změn zaznamenal v 19. století, kdy byla majitelem rodina Auerspergů.

33 Králický Sněžník Králický Sněžník, zastarale také Kladský Sněžník někdy nesprávně uváděn také s krátkým „a“ jako Kralický Sněžník) je nejvyšší vrchol (1 424 m) stejnojmenného třetího nejvyššího pohoří v České republice. Králický Sněžník Slůně – symbol KS

34 Skanzen Vysočina – Veselý kopec Soubor lidových staveb Vysočina je skanzen lidové architektury z různých částí Vysočiny a východních Čech. Leží nedaleko od Hlinska, v osadě Veselý Kopec.

35 Chrudim – kostel Nanebevzetí Panny Marie Je to jedna z nejhonosnějších staveb v Chrudimi, v současné době je kostel takzvaně živý a využívá se k bohoslužbám.

36 Chrudim – Resselovo náměstí Chrudim – muzeum a Resselův památník

37 Toulcovy maštale Toulovcovy maštale jsou přírodní oblastí pískovcových skal a borových lesů. Rozkládají se asi 20 km od města Litomyšle, mezi obcemi Proseč, Budislav a Novými Hrady. Nádherné prostředí sdružilo okolní obce do mikroregionu Toulovcovy maštale, jehož společným úsilím byly v oblasti postaveny již čtyři rozhledny a síť cyklostezek.

38 Rozhledna Bára u Slatiňan Rozhledna Bára se nachází na severozápadním hřbetu vrchu Hůra, kóta 403 m n.m., západně od Slatiňan, sv. obce Rabštejnská Lhota. Vrch Hůra náleží Sečské vrchovině. Rozhledna stojí nedaleko křemencového skalního útvaru Čertův hrádek, poblíž starého lomu na křemenec. Jde o dřevěný trojboký jehlan s vnitřním točitým schodištěm a jediným vyhlídkovým ochozem na vrcholu věže. Celková výška je 17 metrů, k plošině nás přivede 78 dubových schodů. Rozhledna Borůvka u obce Hluboká Název je odvozen od jména návrší, kterému se říká Borek nebo Na Borůvčí. Celková výška rozhledny je 18,5 m. Vyhlídková plošina je umístěna v 15 metrech a umožňuje kruhový výhled do krajiny na rozmezí České tabule a Českomoravské vrchoviny. Rozhledna Terezka u Proseče

39 Několik NEJ o Pardubickém kraji nejvyšší podíl investic na ochranu životního prostředí určených na nakládání s odpadními vodami nejnižší počet umělých přerušení těhotenství na 100 narozených nejvyšší podíl domácností vycházejících s příjmem s velkými obtížemi a s obtížemi nejvyšší počet odchovaných telat na 100 krav nejvyšší počet odchovaných selat na prasnici nejvyšší průměrná živá hmotnost jatečních býků nejnižší průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebnictví nejnižší počet žáků nástavbového studia na 1 000 obyvatel nejnižší počet studentů soukromých vysokých škol na 1 000 obyvatel druhá nejnižší produkce komunálního odpadu na obyvatele druhý nejnižší počet potratů na 100 narozených druhá nejnižší průměrná hrubá měsíční mzda druhá nejnižší průměrná hrubá měsíční mzda vědeckých a odborných duševních pracovníků (specialistů) druhý nejvyšší podíl prasat na 100 ha orné půdy druhá nejnižší průměrná živá hmotnost jatečných ovcí druhý nejnižší počet hromadných ubytovacích zařízení druhý nejnižší počet hospitalizovaných na 1 000 obyvatel

40 třetí nejvyšší podíl zemědělské půdy na celkové výměře kraje třetí nejnižší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu třetí nejnižší podíl obyvatel ve věku 15 – 64 let třetí nejnižší počet rozvodů na 1 000 obyvatel třetí nejnižší počet rozvodů na 100 sňatků třetí nejnižší průměrná kupní cena rodinných domů v Kč/m 3 třetí nejvyšší snáška vajec na 1 nosnici třetí nejnižší průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu třetí nejvyšší tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance třetí nejvyšší počet zahájených bytů v rodinných domech na 1 000 obyvatel třetí nejnižší podíl nerezidentů na počtu hostů hromadných ubytovacích zařízení třetí nejvyšší podíl domácností s osobním počítačem třetí nejnižší počet lůžek v nemocnicích na 1 000 obyvatel třetí nejnižší počet zjištěných trestných činů na 1 000 obyvatel třetí nejnižší podíl dopravních nehod zaviněných chodcem třetí nejnižší počet požárů na 1 000 obyvatel čtvrté nejvyšší měrné emise oxidů dusíku v t/km 2 (REZZO 1 – 4) čtvrtý nejvyšší počet zemřelých na 1 000 obyvatel čtvrtá nejnižší naděje dožití žen při narození čtvrtý nejvyšší podíl skotu na 100 ha zemědělské půdy


Stáhnout ppt "Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_13_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Pardubický."

Podobné prezentace


Reklamy Google