Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Může být léková politika úspěšná? Pokud ano, za jakých podmínek? MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s. Konference: Legislativní změny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Může být léková politika úspěšná? Pokud ano, za jakých podmínek? MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s. Konference: Legislativní změny."— Transkript prezentace:

1 Může být léková politika úspěšná? Pokud ano, za jakých podmínek? MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s. Konference: Legislativní změny ve zdravotnictví a jejich dopady Praha 14.5.2012

2 Celosvětový problém úhrady zdravotní péče nástup nových nákladných léčebných metod stárnutí populace vzrůstající informovanost a požadavky občanů Nůžky mezi možnostmi medicíny a ekonomiky se rozevírají NELZE HRADIT VEŠKEROU DOSTUPNOU PÉČI MOŽNOSTI MEDICINY MOŽNOSTI EKONOMIKY

3 Existuje vůle/odvaha vyhodit některé způsoby léčby z kola ven ? Maynard 2004

4 Vývoj nákladů na léky celkových (SÚKL) a na recept (pojišťovny) Proč celkové náklady rostou, když náklady na recepty stagnují? Pokles nákladů = úspěch? SÚKL: Celkové náklady na léky; Pojišťovny: Náklady na receptové léky

5 Zatímco ve Finsku spotřeba moderních opioidů v roce 2006 stoupala, v ČR klesala, aniž by byla nahrazena opioidy klasickými Finanční limity pro preskripci Opioidy: Finsko a ČR – země s atypicky nízkou spotřebou Finsko – bez limitů ČR – zpřísnění limitů 2006 2006 OPRAVDU SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA LÉKY V ČR NIKOHO NEBOLELO..?

6 Úkolem lékové politiky je zasáhnout tři cíle zároveň system sustain- ability equity quality of care Margaret Franken, Nizozemí, PPRI konference Vídeň 2011 NA TRHU KVALITNÍ LÉKY ROVNOST V PŘÍSTUPU K PÉČI, VŠEOBECNÁ DOSTUPNOST FINANČNÍ ROVNOVÁHA

7 REGULACE MNOŽSTVÍ NA STRANĚ POPTÁVKY Ceny týchž léků v zahraničí Ceny podobných léků doma Procentní úhrada - ústup Odměna lékárníka Smluvně omezit objem dodaných léků nebo finanční limit Doplatky a poplatky pacientů Podmínky úhrady: Odbornost lékaře, diagnóza Podporování účelné (racionální) farmakoterapie Finanční limity na léky CENY NABÍDKY Generická preskripce, substituce Projekty sdílení rizik Pozitivní / negativní seznamy léčiv („listy“) Regulace nákladů na léky v Evropě HTA : Hodnota za peníze

8 REGULACE MNOŽSTVÍ NA STRANĚ POPTÁVKY Ceny týchž léků v zahraničí Ceny podobných léků doma Odměna lékárníka Smluvně omezit objem dodaných léků nebo finanční limit Doplatky a poplatky pacientů Podmínky úhrady: Odbornost lékaře, diagnóza Podporování účelné (racionální) farmakoterapie Finanční limity na léky CENY NABÍDKY Generická preskripce, substituce Projekty sdílení rizik Pozitivní / negativní seznamy léčiv („listy“) Regulace nákladů na léky v ČR ? ? „Farmakoekonomika“

9 Regulace cen a úhrad v ČR TEORETICKY je pacient chráněn před excesivními doplatky Nízká cena – výpadky léků (na rakovinu, na TBC …) Nejnižší 3 ceny zemí referenčního koše-18 zemí: Maximální cena přípravku nejvyšší zemí cena koše nejnižší cena zemí koše Nejnižší cena v zemích EU: Úhrada přípravků pojišťovnou nejvyšší cena EU (27 zemi) nejnižší cena EU Rozdíl: - Výrobce zlevní cenu léku - Nebo zlevní konkurence - Nebo bude pacient doplácet rozdíl mezi cenou a úhradou (max 5000,- Kč/rok) 400 Kč 100 Kč 130 Kč 800 Kč 50 Kč C E N AÚ H R A D A

10 CÍLE A SMYSL LÉKOVÉ POLITIKY … JSOU V ČR NAPLŇOVÁNY? Zajištění kvalitních, účinných a bezpečných léčiv pro pacienty, kteří budou mít z léčby největší prospěch za rozumnou cenu REALITA  Opoždění vstupu nových léčiv až v nesmyslně omezených indikacích  Nedokážeme využít úspory (generika, podpůrná a doplňková, inferiorní a málo nákladná léčiva)  Neaplikuje se správně nákladová efektivita (metodika, ochota platit)  Nejlevnější bez ohledu na hodnotu léčiva a existenci alternativ  Neprobíhá dostatečná diskuse o indikačních omezeních „P“ a cílových skupinách pacientů  Závažné „tiskové“ chyby v číselnících léků SÚKLu Podle T. Doležal, iHETA, konference Farmako 2012

11 SÚKL Podle zákona zvyšuji úhradu o 0,5 Kč denně - ROZHODNUTÍ Únor 2010: SUKL zahajuje správní řízení pro Digoxin. VZP MZ Zkoumat nákladovou efektivitu nemá smysl, digoxin je nezaměnitelný Nutno zkoumat nákladovou efektivitu. Srdeční selhání lze léčit i jinak (ACE-I, beta-blokátory, diuretika) ODESLÁNO ZPĚT SÚKLu SÚKL nevyhodnotil nákladovou efektivitu – ODVOLÁNÍ 9. 2011 2. 2010 Zvláštnosti farmakoekonomiky v ČR: Kauza digoxin SUKLS19158/2010

12 Kausa digoxin II. část Vyřadíme jeden z nenahraditelných léků na srdeční selhání z úhrady kvůli byrokracii ??? Takto ohrožena řada léků, zvl. na vzácná onemocnění MZ Nutno zkoumat nákladovou efektivitu. Srdeční selhání lze léčit i jinak (ACE-I, beta-blokátory, diuretika) ODESLÁNO ZPĚT SÚKLu Lékaři- odborníci SÚKL Podle zákona zvyšuji úhradu o 0,5 Kč denně a stanovuji „P“ - ROZHODNUTÍ Digoxin je nenahraditelný, nemá smysl stanovovat podmínky úhrady „P“ SÚKL nevyhodnotil nákladovou efektivitu – ODVOLÁNÍ VZP 3. 2012 12. 2011 9. 2011 2. 2012

13 SÚKL: nezkušenost, neodbornost, zmatky… Zahajuji řízení o nepřiznání úhrady ze zdravotního pojištění s přípravkem Magnosolv, protože se (asi) jedná o lék podpůrný a doplňkový. SÚKL 1. 2012 SUKLS5245/2012 Kauza „acylpyrin“ (jaro 2011): Předpis měl být omezen na specialisty (!!!) Běžné antidepresivum mirtazapin za 4 Kč/den pouze na předpis specialistou. 4. 2012 SUKLS135035/2009 Zastavuji řízení s Magnosolvem, protože už v lednu 2012 jsem v jiném řízení stanovil, že léčba Magnosolvem je příčinná.

14 ČR: Lékař mezi mlýnskými kameny ČLK, Odborné společnosti Zdravotní pojišťovny Léčit co nejlépe, ať to stojí co stojí Hlavně dodržovat finanční limity Guideliny propagující nové drahé léky propagují firmy. Guideliny, které šetří peníze, nejsou firmami propagované. Zdravotní pojišťovny ani stát zatím nepřišly na to, že by je měly propagovat (trh vše vyřeší…?)

15 Invazivní Klebsiela pneumonie rezistentní vůči 3. gen. cefalosporinů (r.2008) Guidelines pro recionální preskripci antibiotik nejsou nikým (ani pojišťovnami) podporované: Nárůst rezistence, zbytečné náklady, ohrožení pacientů

16 Jaká je informovanost občanů? Ví občan proč platí doplatky? že všechny doplatky se NEzapočítávají do 5000,- Kč limitu? že mu lékárník může výrazně ušetřit peníze generickou substitucí? Může se občan dozvědět Proč není využívána generická preskripce? Proč pravidlo „léky do 50 Kč nehrazené“ platilo pouze 4 měsíce? Proč nyní platí „léky volně prodejné =nehrazené“? Proč mohou pojišťovny žádat o výjimku?

17 Co dodat Vyřazením volně prodejných léků z úhrady nepochybně vzrostou náklady pacientů na léky –i když dotyčné léky zpravidla zásadně neovlivňují osud pacienta Nedostatkové léky –není MST Continus (ale je jedno generikum se stejným obsahem) –hrozí celkový výpadek Sevredolu (jediný neretardovaný silný opioid) –inhalační léky pro astmatiky – výrazný problém dostupnosti (zřejmě reexport) Problém nezapočitatelnosti doplatku, vypadne-li nejlevnější generikum Skutečné doplatky pacientů nikoho nezajímají (není sledována konečná cena)

18 Důležité podmínky úspěšnosti lékové politiky Definování lékové politiky Provázání regulačních mechanismů Vyváženost při dosahování cílů peníze – dostupnost – kvalita zdravotní péče Profesionální provádění regulací Uplatňovat zpětné vazby Podpora účelné farmakoterapie, soulad národních guidelines s finančními možnostmi Úhrady léků: NE souboji právníků, ponechat prostor odbornosti a zdravému rozumu Informovanost a zainteresovanost jednotlivých hráčů Nezapomínejme, že systém má pacientům POMÁHAT

19


Stáhnout ppt "Může být léková politika úspěšná? Pokud ano, za jakých podmínek? MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s. Konference: Legislativní změny."

Podobné prezentace


Reklamy Google