Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Vladimír Halámek ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Vladimír Halámek ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Vladimír Halámek ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou

2  Je soubor činností, který pro členy komunity(obce) vytváří prostor k dalšímu vzdělávání a poznávání. Vychází ze tří základních principů: 1. Vzdělávání je celoživotní proces. 2. Zapojuje členy komunity. 3. Efektivně využívá zdroje komunity.

3  Komunitní škola je vzdělávací instituce, která nabízí možnost celoživotního učení komunitě(obci). 1. VKŠ funguje jako občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost. 2. VKŠ zpřístupňuje celoživotní vzdělávání dospělým obyvatelům nejen vlastní obce, ale i obyvatelům spádových obcí. 3. VKŠ se podílí na rozvojových aktivitách a komunitním životě obce.

4 1. Organizační tým.  Iniciátor.  Zástupce ZŠ – nejčastěji ředitel.  Zástupce obce – nejčastěji starosta.  Obecní koordinátor – absolvuje rekvalifikační program pro obecní koordinátory(18 modulů v šesti blocích + e-learningový kurz)  Další aktivisté – vedoucí zájmových organizací v obci.

5 2. Situace v obci – je třeba zmapovat zájem lidí v obci o aktivity VKŠ. Možno využít:  Setkání obyvatel při nějaké příležitosti.  Místní zpravodaj.  www.stránky obce. www.stránky  Rozhovory s občany. 3. Materiální zázemí.  Škola v obci – ideální.  Kulturní dům, klubovna, místnost na OÚ.

6 4. Jak argumentovat  Zřízení VKŠ je významným argumentem pro udržení ZŠ v obci.  VKŠ přispívá k rozvoji obce, zvyšuje její atraktivitu pro obyvatele.

7 1.Mít vlastní argumenty- průzkum zájmu lidí, poptávka od občanů. 2.Přínos pro obec – zatraktivnění obce pro nové obyvatele, získat zájem mladých o to zůstat v obci, zviditelnění obce, dostupnější vzdělávání obyvatel, větší šance obyvatel na trhu práce. 3.Přínos pro školu – změna pohledu na školu, zvýšení prestiže, zachování školy, šance pro učitele se v obci realizovat, reklama škole od frekventantů kurzů. 4.Finance – mimořádná příležitost získat peníze, úspora času a peněz pro občany.

8 1.Vzdělanost v kraji – udržení školy, blíže zpřístupnit vzdělání pro venkovské obyvatele. 2.Přínos pro kraj – zvýšit prestiž kraje, rozvoj venkova, zvýšení zaměstnatelnosti, rozvoj podnikání… 3.Finanční dopady – využití prostor škol, vyšší efektivita využití veřejných zdrojů, možnost většího přílivu peněz z EU. 4.Příklady dobré praxe – realizací VKŠ být dobrým vzorem pro ostatní obce. Převzato z materiálů NSVKŠ se sídlem v Borech

9  Jak si hledat pracovní místa, jak uspět u přijímacích pohovorů.  Jak financovat aktivity na venkově.  Rozvíjet PC gramotnost, nabízet jazykové vzdělávání.  Seznamovat občany se základy podnikání, ekologickým zemědělstvím či tradičními venkovskými řemesly.  Organizovat cvičení pro zdraví.

10  Atraktivní nabídkou kurzů.  Pestrostí a kvalitou nabízených programů.  Finanční a dopravní dostupnost (kurzy organizované přímo v obci).  Zaměřit se na cílové skupiny občanů – např. nezaměstnaní, matky na MD, senioři apod.  Zájem občanů o programy lze zjistit formou dotazníků, anket, využitím obecního zpravodaje, setkání s občany.

11  Bývá většinou vícezdrojové. 1. Grantový program určený k rozjezdu VKŠ. 2. Příspěvky účastníků kurzů. 3. Příspěvek z rozpočtu obce. 4. Sponzoři a další zdroje.

12  Zaslání ankety občanům a její vyhodnocení.  Nabídka konkrétních kurzů.  Realizace kurzů – organizační, finanční.  Osvědčení o absolvování kurzu.  Zpětnovazební dotazník o spokojenosti účastníků.

13

14

15

16  Naše VKŠ vznikla za podpory MAS Podhorácko se sídlem v Okříškách společně s VKŠ v Okříškách a Předíně.  R. 2010 1. byl vytvořen organizační tým, který prošel přípravným kurzem k založení VKŠ 2. byly získány finanční prostředky (obec) 3. bylo vytvořeno občanské sdružení VKŠ 4. sestaveny jednotlivé kroky vedoucí k propagaci VKŠ – anketa pro občany, článek ve zpravodaji 5. byla sestavena žádost a rozpočet pro MAS vedoucí k pořízení potřebných prostředků pro pořádání jednotlivých kurzů v budově ZŠ

17  interaktivní tabule s dataprojektorem  šest PC, multifunkční tiskárna  dva notebooky  keramická pec  židle k PC  skříně pro uložení věcí pro VKŠ  pracovní stůl a židle pro obecního koordinátora

18  2010-2011  Specializovaný kurz AJ pro podnikání  Specializovaný kurz NJ pro podnikání  Specializovaný kurz práce s PC  Keramický kurz  Kurz tradičních řemesel  Zumba  Jednorázové akce – pletení košíku z pedigu, jarní dekorace pro váš domov, výroba vitráží

19  2011/2012  Kurz anglického jazyka  Keramický kurz  Zumba  Jednorázové akce – vánoční dekorace

20

21

22

23

24

25

26


Stáhnout ppt "Mgr. Vladimír Halámek ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google