Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Baroko a barokní lidová zbožnost Tomáš Brychta, Jiří Mikšík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Baroko a barokní lidová zbožnost Tomáš Brychta, Jiří Mikšík."— Transkript prezentace:

1 Baroko a barokní lidová zbožnost Tomáš Brychta, Jiří Mikšík

2 Baroko Kulturně-umělecký směr, 1600-1750 Vznik v Itálii, postupné rozšíření do Evropy Název z portugalštiny- pérola barroca – perla nepravidelného tvaru Architektura, sochařství, malířství, hudba, literatura Vychází z křesťanského učení Bůh vnímán jako jistota a ochránce, symbol dokonalosti Vliv náboženství a církve na umění a architekturu Období po třicetileté válce- posilování vlivu katolické církve v Čechách

3 Rysy baroka Jednotný umělecký styl v Evropě Ornamenty, asymetrické křivky, zaoblení Prvek pohybu, dynamické umění Bohatá výzdoba Křesťanské motivy- architektura, sochařství, výtvarné umění, hudba Velikost Boha a malost člověka- rozdíl proti renesanci Bůh a katolická víra vnímány jako jistoty Snaha o splynutí lidské duše s Bohem a nebesy Cílem je působit na smysly člověka

4 Architektura Monumentální stavby Církevní i světské stavby (zámky, paláce) Porušování pravidelnosti a střídmosti Nepravidelné půdorysy Dojem zapůsobit na lidi Rafinovaná práce se světlem u kostelů Vyjádření nadřazenosti, velkoleposti

5 Versailles - Sídlo francouzských králů, vybudováno Ludvíkem XIV.

6 Zimní palác v Petrohradě

7 Chrám Sv. Mikuláše na Malé Straně

8 Další barokní stavby

9 Selské baroko Stavební sloh lidové venkovské architektury v Čechách Vznikl až v 19. stol. – po období klasického baroka Holašovice- památka UNESCO

10 Sochařství Znak- rozevláté šaty Sochy s křesťanskou tématikou, antická tématika Gian Lorenzo Bernini- nejvýznamnější italský sochař Matyáš Braun- sochy na Karlově mostě, sochy na zámku Kuks Ferdinand Maximilián Brokoff- sochy na Karlově mostě

11 Fontana dei Quattro Fiumi Apollon a Danfé

12

13 Malířství Křesťanské a antické motivy Rembrandt van Rijn – Noční hlídka Peter Paul Rubens, Pietro da Cortona Karel Škréta, Petr Brandl

14

15 Hudba Johann Sebastian Bach- oratoria, varhanní hudba, mše, duchovní skladby, Matoušovy pašije Antonio Vivaldi- opery, houslové koncerty- Čtvero ročních období Georg Friedrich Händel- oratoria, varhanní skladby Adam Michna z Otradovic- vánoční koleda Chtíc, aby spal

16 Literatura Ovlivněno křesťanským učením, velikost Boha, snaha přiblížení Boha k člověku Již existoval knihtisk Období po bitvě na Bílé hoře- cenzura, monopol katolické církve Působení Jezuitů Oživení středověkých žánrů- legenda, duchovní píseň, epos John Milton, Pedro Calderon de la Barca Bohuslav Balbín- člen jezuitského řádu, vlastenec a obhájce českého jazyka Historická a životopisná díla

17 Jan Amos Komenský 1592-1670 Pedagog, filozof, myslitel, teolog Biskup Jednoty bratrské Po b. na Bíle hoře donucen k emigraci Koncept škola hrou, odmítání tělesných trestů Moderní pedagogické metody Labyrint světa a ráj srdce Orbis Pictus, Brána jazyků otevřená Kšaft umírající matky jednoty bratrské Zemřel v Nizozemí, pochován v Naardenu

18

19 Barokní móda Inspirace francouzskou módou na dvoře Ludvíka XIV. Ženy – hluboké výstřihy, dlouhé široké šaty Zdobené oděvy Těžké paruky, silné parfémy

20 Nábožensko-politický vývoj Před rokem 1600 pouze 20 % katolíků Po roce 1600 Náboženské konflikty

21 Nábožensko-politický vývoj Stát začal zasahovat do věcí církve - rekatolizace Katolíci X Protestanti 1620 - Bitva na Bílé hoře 1621 - Poprava na Staroměstském náměstí – Habsburkové chtěli ukázat moc 1627 - Obnovené zřízení zemské - Katolické náboženství bylo prohlášeno za jediné povolené vyznání v českých zemích

22 Poprava

23 Po rekatolizaci nedostatek kněžích Morava na tom byla lépe Kněžské semináře

24 Jezuité Velký vliv Jezuitů u nás Vysoký intelekt, bojovali proti pověrám – Kladivo na čarodějnice Jezuitské koleje zdarma Byli rekatolizátory nicméně měli rozum - uchovávali nekatolické knihy

25 Moc v rukou státu Církev bez světské moci by nic nezmohla Stát měl většinovou moc ve svých rukou Marie Terezie nadvládu zvýšila

26 Barokní lidová zbožnost Přiblížení člověka k nebi Chrámy a kostely stavěny tak, aby se člověk cítil jako v nebi Zhmotnění božího v našem světě

27 Zlatý věk poutí Čechy významné poutní místo Poutě na tradiční i nová místa – na Svatou Horu, do Staré Boleslavi, na Moravě třeba do Tuřan či Křtin. Za 200 let vybudována síť cest a nových církevních staveb – živá krajina

28 Poutě měli významnou roli pro lid - duchovní funkce - odpočinek - sociální a kulturní funkce Vznikala lidová hudba a kultura

29 Poutní místa

30 Kostel Dobrého Pastýře Nejstarší evangelický barokní kostel v tehdejším Rakousku-Uhersku

31 Závěr Barokní kulturní památky, významná díla Posilování vlivu katolické církve Baroko bylo temnou dobou hlavně pro protestanty

32 Zdroje KALISTA, Zdeněk: Tvář baroka. Praha : Garamond, 2005. ISBN 80-86379-90-6 KITSON, Michael: Barok a Rokoko. Praha : Artia, 1972. NEUMANN, Jaromír. Český barok. Praha : Odeon, 1969. Jan Amos Komenský. Wikipedia.org [online]. [citace 10.12. 2014]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD Barokní literatura. Wikipedia.org [online]. [citace 10.12. 2014]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Barokn%C3%AD_literatura http://cs.wikipedia.org/wiki/Barokn%C3%AD_literatura

33 Johan Sebastian Bach. Wikipedia.org [online]. [citace 10.12. 2014]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach Antonio Vivaldi. Wikipedia.org [online]. [citace 10.12. 2014]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi PRINZ, Jiří. Baroko chtělo přiblížit nebe člověku. Katolický týdeník. 2011, č. 34. Dostupné z: http://www.katyd.cz/clanky/baroko-chtelo-priblizit-nebe- cloveku.html Poutní místa na českém venkově. Deník veřejné správy [online]. 2011 [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6496693

34 Staroměstská exekuce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_exe kuce http://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_exe kuce Tovaryšstvo Ježíšovo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tovary%C5%A1stvo_Je%C5%BE% C3%AD%C5%A1ovo http://cs.wikipedia.org/wiki/Tovary%C5%A1stvo_Je%C5%BE% C3%AD%C5%A1ovo


Stáhnout ppt "Baroko a barokní lidová zbožnost Tomáš Brychta, Jiří Mikšík."

Podobné prezentace


Reklamy Google