Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_10_MEZINARODNI_VZTAHY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_10_MEZINARODNI_VZTAHY."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_10_MEZINARODNI_VZTAHY Autor Jiří Krejčí Tematický okruh Základy státoprávní teorie, politologie a práva Ročník 3. Datum tvorby 30. 10. 2012 Anotace Výukový učební materiál je tematicky zaměřen na problematiku základních nástrojů zahraniční politiky (především diplomacie) a na současné tendence ve vývoji mezinárodních vztahů. Formou křížovky ověřuje získané znalosti žáků. Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Možnosti využití: promítání, práce jednotlivců nebo dvojic u PC, diskuze Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2

3 a) v širokém slova smyslu: vztahy mezi různými subjekty v oblasti ekonomické, politické, vojenské, kulturní, vědecko-informační, sportovní aj. b) v užším slova smyslu: vztahy povahy politické či vojensko- politické, jež souvisejí s uplatňováním a prosazováním mocenských zájmů mezi státy. (Bendl, 2000)

4  diplomacie - umění, věda a jednání mezi zástupci jednotlivých států - mezi základní funkce diplomata patří vyjednávání, reprezentace, informování o své či o hostitelské zemi, dohlížení na zájmy vlastních občanů a péče o zájmy správní - nejvyššími diplomaty jsou velvyslanci a vyslanci, pověřeni hlavou státu, na nižších stupních stojí rezident a chargé d´affaires (dočasný zástupce), pověřeni ministrem zahraničních věcí (Bendl, 2000)

5  ideologické nástroje - úloha masmédií  ekonomické prostředky - celní politika, bojkot, embargo  mediace - prostředkování smíru  arbitráž - smírčí soud (závazné opatření)  vojenský konflikt  mezinárodní terorismus (Bendl, 2000)

6  deklarace - mají pouze nezávazný charakter, slouží k vyjádření záměru  smlouvy - právně závazné bilaterální multilaterální (Bendl, 2000)

7 po rozpadu světové bipolarity se vytváří multipolarita s výraznými póly (USA, Japonsko, západní Evropa, Čína, Rusko) MULTIPOLARITA stále se prohlubující ekonomické i demografické rozdělení světa na bohatý Sever a chudý Jih PROPAST MEZI SEVEREM A JIHEM Evropská unie, NAFTA, Asean, LAS, OPEC atd. INTEGRACE ekonomická, kulturní, politická, tzv. globální problémy (zdravotnictví, ekologie, výživa, populace, terorismus, náboženská, rasová a jiná nesnášenlivost) GLOBALIZACE proces rozhodování OSN, krize EU, problematická činnost MMF a SB apod. POKLES VÝZNAMU MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ (Bendl, 2000, Heywood, 2008)

8 prostředkování smírčí soud dvoupólovost pr. závazná dohoda odmítání výrobků zákaz obch. styků prostředek ideol. boje spojování, sjednocování tajenka: státní úředník působící v mezinárodních vztazích. (s použitím ASCS, 1997)

9 prostředkování smírčí soud dvoupólovost pr. závazná dohoda odmítání výrobků zákaz obch. styků prostředek ideol. boje spojování, sjednocování tajenka: státní úředník působící v mezinárodních vztazích. me D iace ab I tráž r i P olar b ita m L ouva s b O jkot e M bargo m A s média n T egra i ce (s použitím ASCS, 1997)

10  Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0607-9.  BENDL, Stanislav. Maturita ze společenských věd. 2. vyd. Praha: Aleš Skřivan ml., 2000, ISBN 80- 902261-9-1.  HEYWOOD, Andrey. Politologie. Z angličtiny přeložil Zdeněk Masopust, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-115-1.


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_10_MEZINARODNI_VZTAHY."

Podobné prezentace


Reklamy Google