Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_3_8_ HISTORIE ČESKÝCH STÁTNÍCH SYMBOLŮ Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_3_8_ HISTORIE ČESKÝCH STÁTNÍCH SYMBOLŮ Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_3_8_ HISTORIE ČESKÝCH STÁTNÍCH SYMBOLŮ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Anotace: Prezentace pro 9. ročník. Doplňující informace výkladu

2 HISTORIE ČESKÝCH STÁTNÍCH SYMBOLŮ ZNAK, VLAJKA

3 ANOTACE: Prezentace slouží jako doplňkový materiál ke vzniku Československé republiky. Seznamuje žáky s historií českých knížecích, královských a státních symbolů. Toto řadí chronologicky a jejich vývoj zpřehledňuje.

4 České království Stříbrný dvouocasý lev se jako symbol Českého království objevuje nejpozději na počátku 13. století, pravděpodobně ale již od poloviny století předchozího. Jeho nejstarší vyobrazení nacházíme na jezdecké pečeti z 1213. Na ní není vidět počet ocasů, dvouocasého lva tedy spolehlivě dokládá až pečeť z 1247.

5 České království Souběžně s ním byla v první polovině 13. století používána i původní "přemyslovská" plaménková orlice.

6 České království Moravská (doložena 1272-znak města Znojma) a slezská (odvozená z erbu vratislavského knížectví) orlice pocházejí ze stejného období. Šachování moravské orlice bylo polepšeno privilegiem císaře Fridricha III. v 1462 na červenozlaté.

7 Země koruny české Od 15. století jsou známy červené české prapory s bílým lvem.

8 České království Od 19. století se častěji užívaly zemské barvy odvozené ze zemských znaků zemí Rakouské monarchie. Bíločervené barvy se objevily například na pražských barikádách v roce 1848.

9 České království Na Moravě se používala žlutočervená bikolóra odvozená od polepšeného znaku. Tuto vlajku hájili spíše Moravští Němci, zatímco Moravané dávali přednost bíločervenomodré trikolóře. V publikacích vydaných v 19. století se jako moravské barvy uvádějí také kombinace žlutočervenomodrá.

10 České království Slezsko pak bylo reprezentováno bikolórou žlutočernou.

11 Symboly Národní rady Československé a Československých legií 1914-1918

12 Prapor České družiny

13 Prapor čs. Legií ve Francii

14 Prapor Československé obce legionářské

15 Legionářský odznak 1918

16 Znak a vlajka Československé národní rady 1918

17 Československo 1918-1939

18 Symboly Československa Další etapou vývoje státního znaku byl vznik první Československé republiky v roce 1918. K původním znakům Čech, Moravy a Českého Slezska přibyl znak Slovenska a v roce 1919 taktéž znak Podkarpatské Rusi. Velký státní znak též obsahoval symboly Těšínska, Opavska a Ratibořska. Plakát Československa v počátcích nové republiky:

19 Státní vlajka 1918

20 Návrh Jaroslava Kursy 1919

21 Návrh s vlajkou Amerických Slováků 1920

22 Návrh vlajky grafika Vojtěcha Preissiga 1919

23

24 Velký, střední a malý státní znak 1920

25 Státní vlajka 1920

26 Vlajka československých vojenských plavidel 1930

27 Vlajka a větší znak Protektorátu Čechy a Morava 1939

28 Československo 1945-1992

29 Vlajka plavidel ozbrojených sil Československé republiky 1955

30 Znak Československé socialistické republiky 1960

31 Znak České a Slovenské federativní republiky 1990

32 Státní symboly České republiky od roku 1993

33 Velký státní znak Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizují historická území České republiky - Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou. Ve třetím poli se na zlatém podkladu nachází černá orlice s červenou zbrojí a zlatou korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem.

34 Malý státní znak Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou.

35 Státní barvy Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.

36 Státní vlajka Státní vlajka se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3. Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Visí-li vlajka svisle, pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou národními barvami České republiky.

37 Prezidentská standarta Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Na bílém podkladu, olemovaným okrajem z bílých, červených a modrých plaménků je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce podložené žlutými lipovými ratolestmi bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.

38 Státní pečeť Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

39 Použité zdroje: Obrázky jsou z www.google.cz a nepodléhají žádným autorským právům. www.google.cz Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: CSC. ČAPKA, František doc. PhDr. Dějepis pro 9. ročník. Novověk, moderní dějiny. 1. vydání. Nový Malín: Nová škola, s. r. o., 2010. učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. ISBN 978-80-7289-185-6. Učebnice je vybavena doložkou: „Schválilo MŠMT čj. 11336/2010-22 dne 24. června 2010 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.

40 ZDROJE PRO OBRÁZKY: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ f/f3/Znak_%C4%8Desk%C3%A9ho_kr%C3%A1lo vstv%C3%AD.png http://www.heraldique- europeenne.org/Regions/Europe_Orientale/Blas ons/Boheme_Primitif.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 3/3c/Moravsk%C3%A1_orlice_s_klenotem.jpg http://files.monarchie.webnode.cz/200000023- e00b6e1055/mos_velk%C3%BD_znak.svg.png http://vlastenci.cz/obr/vlajka/bohemia.jpg

41 http://files.obec-huzova.cz/200001042- 7f06b80faa/moravska_vlajka.jpg http://vlastenci.cz/obr/vlajka/hist/silesia2.j pg http://bigbloger.lidovky.cz/blog/2034/9686 2/Prapor-1-streleckeho-pluku-ruskych- legii-1917-1-6.JPG http://forum.valka.cz/attachments/11345/pr apor22pluku-l.jpg http://bigbloger.lidovky.cz/blog/2034/9686 2/clanok_foto_346.jpg http://www.velvary.cz/images/clanky_img/ exponat-2009-04.jpg

42 http://vexilologie.kvalitne.cz/SYMBOLY/znaknrcs.gifhttp://vexilologie.kvalitne.cz/SYMBOLY/nrcs.gifhttp://vlastenci.cz/obr/znaky/hisznak/csr01.jpghttp://www.moj.estranky.cz/img/picture/758/Vlajka.gifhttp://www.statnivlajky.cz/data/flags/normal/cz.pnghttp://vexilologie.kvalitne.cz/SYMBOLY/amslov.gif http://img.ihned.cz/attachment.php/320/37929320/aiot u348CDEF7HJKLkPQcfqz0STU2Rmn/preis_1.jpg http://img.ihned.cz/attachment.php/440/37929440/aio uv3458BCGHMNOklPWbfghqy1Uw9Vm/preis_13.jpg http://vexilologie.kvalitne.cz/SYMBOLY/vznakcsr.jpghttp://vexilologie.kvalitne.cz/SYMBOLY/sznakcsr.jpghttp://vexilologie.kvalitne.cz/SYMBOLY/mznakcsr.jpg http://vexilolognet.hyperlink.cz/ceskoslovenskon1.gi f

43 http://vexilolognet.hyperlink.cz/ceska_republika1.gifhttp://vexilologie.kvalitne.cz/SYMBOLY/vznakcm.jpghttp://vexilolognet.hyperlink.cz/ceskoslovenskon2.gifhttp://vexilologie.kvalitne.cz/SYMBOLY/znakcssr.jpghttp://vexilologie.kvalitne.cz/SYMBOLY/znakcsfr.jpghttp://vexilologie.kvalitne.cz/SYMBOLY/vznakcr.gifhttp://vexilologie.kvalitne.cz/SYMBOLY/mznakcr1.gif http://www.hrad.cz/img/u/ceska-republika/statni- symboly/img-statni-barvy.gif http://www.hrad.cz/img/u/ceska-republika/statni- symboly/img-statni-vlajka.gif http://www.hrad.cz/img/u/ceska-republika/statni- symboly/img-prezidentska-standarta.gif http://www.hrad.cz/img/u/ceska-republika/statni- symboly/img-statni-pecet.gif


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_3_8_ HISTORIE ČESKÝCH STÁTNÍCH SYMBOLŮ Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google