Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní vzdělávání. Opakování  vznik systému, zakladatel  základní myšlenky  koncepce práce v MŠ, důležité činnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní vzdělávání. Opakování  vznik systému, zakladatel  základní myšlenky  koncepce práce v MŠ, důležité činnosti."— Transkript prezentace:

1 Základní vzdělávání

2 Opakování  vznik systému, zakladatel  základní myšlenky  koncepce práce v MŠ, důležité činnosti

3  Antroposofie je duchovní věda, inspirovaná zejména křesťanstvím a orientální filosofií.  Ve středu zájmu antroposofie stojí člověk (anthropos) a hledání moudrosti (sophia) o člověku.  Člověk je chápaný jako bytost fyzická, duševní a duchovní, je tvořen tělem, duší a duchem.

4 Vývoj jedince probíhá v sedmiletých cyklech:  do 7 let se dítě učí především prostřednictvím fyzického těla – nápodobou v duchu slov „Svět je dobrý.“  do 14 let je důležitá stránka duševní – dítě se učí skrze prožitek, podobenství a morální autoritu „Svět je krásný.“  do 21 let (v období duchovního rozvoje) se z předchozích zkušeností utváří schopnost vlastního rozumového úsudku „Svět je pravdivý.“

5  Třída by měla být vymalovaná speciální vrstvenou malbou (působí zamlženě).  Vyzdobena bývá jemnými látkami světlých barev a přírodními materiály.  Pohromadě by měly sedět děti stejného temperamentu.  Třídní učitel by měl vést děti alespoň v některých předmětech až do 9. třídy.

6  Ráno by se měl učitel s každým dítětem osobně přivítat podáním ruky.  Vyučování začíná tzv. epochou – dvouhodinovým blokem, který se po dobu 3 – 4 týdnů věnuje tématu jednoho předmětu: český jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie  Ostatní předměty (jazyky, VV, TV, HV) se vyučují v klasických vyučovacích hodinách (45 minut).

7 Blok má 3 části: rytmickou, hlavní a vypravovací  rytmická: ranní průpověď (báseň, myšlenka), rytmické cvičení  hlavní: výuka, většinou frontální  vypravovací: učitel vypráví nebo čte podle ročníků – 1. pohádky, 2. bajky a legendy svatých, 3. starozákonní příběhy, severské a keltské legendy, 5. řecké báje

8  různé encyklopedie, odborná literatura, atlasy a vlastní pracovní sešity dětí místo učebnic  slovní hodnocení žáků  prožitek – vlastní zkušenost  rytmus: rytmus svátků, střídání epoch, rytmus vyučovacích hodin  od 1. ročníku dva cizí jazyky  umělecké aktivity: hra na flétnu a další nástroje, scénky, divadelní představení

9  audiovizuální technika se využívá jen v nutných případech  výuka čtení a psaní: od obrázku k písmenu, děti se učí poznávat a psát velká tiskací písmena, s procvičováním čtení se však začíná pozvolna, zpravidla až ve 2. ročníku, v tomto ročníku se děti učí malá tiskací písmena  psací písmo až ve 3. ročníku  eurytmie: ve všech třídách, pro každou hlásku a každý tón konkrétní pohybové gesto

10  práce s různými materiály: vlna, plsť, látky, papír, vosk, hlína, dřevo  pletení (1. ročník), háčkování (2.), vyšívání, šití, modelování, vyřezávání, řezbářství, výroba mechanických dřevěných hraček (8.), výroba dřevěných loutek (9.), kovotepectví (9.)  všechny činnosti vykonávají chlapci i dívky

11 „Vždy mne fascinoval film, ale až moje zkušenosti ve škole Rudolfa Steinera mne podpořily v tom, abych herectví následovala jako své povolání. Je to škola svobodného ducha, která podporuje kreativitu a individualizmus.“ Jennifer Aniston, herečka, bývalá waldorfská žákyně Zdroj: Wikipedia [online]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:JenniferAnistonHWoF Feb2012.jpg

12  http://www.marinka.cz/skolak/waldorfska- skola  Waldorfská škola Semily [online]. Dostupné z: http://www.waldorf-semily.cz/web/prehled/  Waldorfské školy [online]. Dostupné z: http://www.iwaldorf.cz


Stáhnout ppt "Základní vzdělávání. Opakování  vznik systému, zakladatel  základní myšlenky  koncepce práce v MŠ, důležité činnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google