Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK:9. TÉMA:TRESTNÍ PRÁVO - PŘESTUPKY AUTOR:MGR. SVĚTLANA HAJDINOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ:4. 1. 2012 VY_32_INOVACE_35_SH

2 ANOTACE Téma: TRESTNÍ PRÁVO - PŘESTUPKY Cílová skupina: práce je určena pro žáky 9. ročníku Cíl: Žáci si osvojí základní informace týkající se přestupku a jeho postihů. Pomůcky: psací potřeby, sešit, pracovní list - BODOVÝ SYSTÉM Klíčová slova: přestupek, postih, sankce Práce obsahuje: stručný zápis informací k tématu, pracovní úkoly a pracovní listy, přílohy Možnosti využití: k uvedení nového učiva i k opakování již probraného učiva

3 PILOTÁŽ (doporučení – upozornění – zpětná vazba) Materiál byl použit ve 4 třídách 9. ročníku. Žáci vypracovali pracovní list, ve kterém si vyzkoušeli vlastní odhad možných sankcí za přestupek. Práce s materiálem přispívá k tomu, aby si žáci uvědomili možné dopady svého chování. V prezentaci jsou použity hypertextové odkazy podrobněji vysvětlující, rozšiřující nebo doplňující vybrané pojmy prezentace (snímky 6 a 9) V prezentaci je použita animace. Pracovní úkoly mohou být využity v hodině, jako DÚ nebo samostatná práce, lze je ohodnotit. Pro práci žáků lze využít pracovní listy, u kterých je uvedeno, zda je stačí promítnout na tabuli nebo je třeba je vytisknout pro žáky.

4 PŘESTUPKY porušování a ohrožování zájmů společnosti

5 Přestupek  proti pořádku ve státní správě (úmyslné zničení obč. průkazu, porušení dopr. předpisů, nepřihlášení dítěte k povinné škol. docházce,...)  proti pořádku v územní samosprávě (obecní vyhláška: konzumace alkoholu na veřejných místech, venčení psů – úklid, vodítko, prodej vlastních výrobků,...)  proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, znečišťování veř. prostranství, ničení veř. majetku, drobné krádeže,...)

6 Postihy (sankce)  napomenutí  pokuta – do 1000 Kč (i vyšší)  zákaz činnosti  propadnutí věci  rychlý způsob – blokové řízení – po přistižení pachatel zaplatí pokutu a obdrží stvrzenku z pokutového bloku  Jak probíhá blokové řízení dál, když pachatel nezaplatí pokutu v blokovém řízení? http://www.prestupkyvdoprave.cz/rizeni_o_prestupcich.html

7 Řešení dopravních přestupků  BLOKOVÉ ŘÍZENÍ (bloková pokuta) - uložení blokové pokuty na místě (peníze nebo složenka) - lze udělit jen se svolením přestupce - podepsáním je pokuta odsouhlasena a nelze se proti ní odvolat  PŘÍKAZNÍ ŘÍZENÍ - koná se, je-li pachatel jasný a dostatek důkazů - správní orgán vydá „příkaz“, ve kterém stanoví výši pokuty - neplatí se poplatek  SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ - poplatek 1000,- Kč při uznání vinným - při ústním jednání seznámení s důkazy, možnost obhajoby - po prošetření vydání „rozhodnutí“ o udělení trestu

8 BODOVÝ SYSTÉM PŘESTUPEK 1.Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky 2. Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví 3.Ujetí od dopravní nehody 4. Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj") 5.Nepoužití autosedačky pro dítě 6.Jízda bez bezpečnostních pásů 7.Řízení s telefonem v ruce 8. Zavinění nehody s ublížením na zdraví 9. Malé překročení rychlosti - v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km BODYBLOKOVÁ POKUTA POKUTA (správní řízení)/ TREST (trestní řízení) ZÁKAZ ČINNOSTI A7 --- odnětí svobody až na 10 let 1 – 10 let B3do 2 0001 500 – 2 500--- C5do 2 5002 500 – 5 000 1 – 6 měsíců D0do 1 0001 500 – 2 500--- E7do 1 0002 500 – 5 000 1 – 6 měsíců F4do 2 0001 500 – 2 500--- G 2 do 1 0001 500 – 2 500--- H0 25 000 – 50 0001 – 2 roky I7---25 000 - 50 0001 – 2 roky Pracovní list: Přiřaď k přestupku odpovídající soubor sankcí. IA tabule

9 BODOVÝ SYSTÉM - ŘEŠENÍ č.PŘESTUPEKBODYBLOKOVÁ POKUTA POKUTA (správní řízení)/ TREST (trestní řízení) ZÁKAZ ČINNOSTI 1.Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky 7---25 000 - 50 0001 – 2 roky 2. Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví 7--- odnětí svobody až na 10 let 1 – 10 let 3.Ujetí od dopravní nehody7do 1 0002 500 – 5 000 1 – 6 měsíců 4. Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj") 5do 2 5002 500 – 5 000 1 – 6 měsíců 5.Nepoužití autosedačky pro dítě4do 2 0001 500 – 2 500--- 6.Jízda bez bezpečnostních pásů3do 2 0001 500 – 2 500--- 7.Řízení s telefonem v ruce2do 1 0001 500 – 2 500--- 8.Zavinění nehody s ublížením na zdraví0---25 000 – 50 0001 – 2 roky 9. Malé překročení rychlosti - v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km 0do 1 0001 500 – 2 500--- Pracovní list: Přiřaď k přestupku odpovídající soubor sankcí. IA tabule

10 Přestupky mladistvých  Přestupek mladistvého nelze projednat v příkazním řízení.  Horní hranice pokuty se u mladistvých snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2000 Kč.  V blokovém řízení nelze uložit mladistvému pokutu vyšší než 500 Kč ; pokutu až do výše 1000 Kč lze uložit mladistvému ve zvláštních případech.  Zákaz činnosti lze mladistvému uložit nejdéle na dobu jednoho roku, nebránil-li by výkon této sankce jeho přípravě na povolání.

11 Věk a nepříčetnost u přestupku  Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.  Za přestupek není odpovědný, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat, že jde o porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, nebo nemohl ovládat své jednání.  Odpovědnosti se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/prestupky/cast1.aspx

12 Závěr 1. Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti. 2. Přestupek může být zaviněn z nedbalosti, úmyslně nebo opomenutím. 3. Sankce mohou být uděleny v blokovém, příkazním a správním řízení. REFLEXE:  Proč není za přestupek odpovědné dítě mladší 15 let?  Jaký příklad přestupku můžeš uvést?

13 ZDROJE [on line] dostupné z www:  Použité kliparty: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com  HORSKÁ, Viola. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999, 215 s. ISBN 80-716-8641-7.  HUŇÁČEK, Petr a kol. www.prestupkyvdoprave.cz [online]. [cit. 4.1.2012]. Dostupný na WWW: http://www.prestupkyvdoprave.cz/rizeni_o_prestupcich. html http://www.prestupkyvdoprave.cz/rizeni_o_prestupcich. html  AUTOR NEUVEDEN. gify nena [online]. [cit. 4.1.2012]. Dostupný na WWW: http://1url.cz/yQ8shttp://1url.cz/yQ8s  AUTOR NEUVEDEN. gify nena [online]. [cit. 4.1.2012]. Dostupný na WWW: http://1url.cz/rQ8Thttp://1url.cz/rQ8T  AUTOR NEUVEDEN. gify nena [online]. [cit. 4.1.2012]. Dostupný na WWW: http://1url.cz/TQ8jhttp://1url.cz/TQ8j


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google