Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_20 TÉMA: České stavovské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_20 TÉMA: České stavovské."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_20 TÉMA: České stavovské povstání ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/ 1. 4. 00/ 21. 1843

2 Anotace Prezentace se věnuje českému stavovskému povstání, jeho příčinám, průběhem, následkům vzpoury. Seznámí žáky s pojmy defenestrace v roce 1618, „zimní král“, konfiskace, exulant. Zároveň upozorní, že české stavovské povstání se stalo jako takzvaná česká válka počátkem dlouhého válečného konfliktu – 30. leté války.

3 Původní erb hrabat z Habsburku

4 Vzpomínej na jména Habsburků, o kterých jsme již mluvili. F……… Ferdinand I. M……… Maxmilián II. R……… Rudolf II. M……… Matyáš Habsburské državy ovládané roku 1547.

5 Habsburkové u nás – 1.pol. 17. století Ferdinand II. - Ferdinand Štýrský. Rok 1617 - korunovace na českého krále. Sídlo ve Vídni. Zastánce absolutismu. Bojovný katolík.

6 Porušování slibů Ferdinand II. - nedodržování náboženské svobody - Rudolfův Majestát (katolíci zavřeli nekatolické kostely, stížnosti nekatolíků nevyslyšeny) - porušování zemských svobod

7 Reakce českých stavů 23. 5. 1618 - schůzka českých stavů v Karolinu Odchod stavovské delegace na Pražský hrad za místodržícími Místodržící - Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka Jaroslav Bořita z Martinic Filip Fabricius - písař Defenestrace - vyhození místodržících z oken bez ztrát na životech poranění hlavy - Vilém Slavata

8 Latinská předložka de - z, pryč Výraz fenestra - okno

9 Stavovská vzpoura Zvolení vlády 30 direktorů (10 vyšší šlechta, 10 nižší šlechta, 10 měšťané). Shromažďování stav. vojska (v čele velitel Jindřich Matyáš Thurn). Volba nového krále - 1619, Fridrich Falcký (23 let), označení „zimní král“ - vláda v Čechách pouze přes jednu zimu.

10 Vojenský střet stavů a císařského vojska Střety obou vojsk již během roku 1618. Rozhodující bitva - 8. 11. 1620, Bílá hora - císařští - 22000 pěšáků, 5500 jezdců - stavy a vojsko Fridricha Falckého - 20000 vojáků - doba trvání - 2 hodiny Vítěz - habsburská strana Ferdinanda II.

11 Bílá hora - plán rozmístění vojsk, dobové vyobrazení boje

12 Opatření proti povstalcům Rok 1621 - exekuce (poprava). 27 osob - 3 šlechtici 7 rytířů 17 měšťanů. Způsob popravy - stětí, oběšení. Exekutor - kat Jan Mydlář. Další tresty - vymrskání a vyvedení z města, vyhnanství. Výstraha - hlavy popravených vystaveny na obou věžích Karlova mostu do roku 1631.

13 Odsouzení povstalci Mezi popravenými byli: Václav Budovec z Budova - šlechtic, cestovatel (Turecko). Kašpar Kaplíř ze Sulevic - rytíř, člen direktoria. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - šlechtic, hudebník, cestovatel (Egypt, Palestina). Jan Jessenius - lékař, rektor Karlovy univerzity, první veřejná pitva v Praze (1600). Jáchym Ondřej Šlik - šlechtic, rektor na univerzitě v Jeně.

14 Staroměstská exekuce

15 Další postihy Konfiskace - zabrání majetku, prodání nebo darování vojenským velitelům císařského vojska, příznivcům Ferdinanda II. Dovršení vítězství Habsburků. Rok 1627 - Obnovené zřízení zemské - dědičné právo Habsburků na český trůn - jediné povolené náboženství – katolictví - zrovnoprávnění němčiny s češtinou - stavy bez možnosti zasahovat do politiky Důsledky: vystěhování do ciziny - emigrace exulant - vyhnanec

16 Česká válka České stavovské povstání - česká válka (1618-1620). Počátek dlouhého válečného konfliktu (1618-1648). Označení - TŘICETILETÁ VÁLKA. Do války proti Habsburkům se postupně zapojila řada evropských zemí. Další etapy bojů - válka falcká válka dánská válka švédská válka švédsko-francouzská

17 Použité zdroje Obrázky [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Familienwappen_Habs burg-Stroehl.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Familienwappen_Habs burg-Stroehl.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Habsburg_Map_1547.j pg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Habsburg_Map_1547.j pg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiser_Ferdinand_II._1 614.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiser_Ferdinand_II._1 614.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ferdinand_II_with_insi gnia.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ferdinand_II_with_insi gnia.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf%C5%AFv_majest%C3 %A1t http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf%C5%AFv_majest%C3 %A1t

18 Použité zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defe nestrace http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defe nestrace http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prager_Fenstersturz_ Wahrhafftige_Zeitung_aus_Prag.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prager_Fenstersturz_ Wahrhafftige_Zeitung_aus_Prag.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Friedrich_V._von_der_ Pfalz.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Friedrich_V._von_der_ Pfalz.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:White_Mountain_plan.j pg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:White_Mountain_plan.j pg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_White_Mount ain.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_White_Mount ain.jpg

19 Použité zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poland_- _executioner_in_Torture_Museum.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poland_- _executioner_in_Torture_Museum.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hinrichtung_auf_dem_ Altst%C3%A4dter_Ring.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hinrichtung_auf_dem_ Altst%C3%A4dter_Ring.JPG ČECHURA, Jaroslav. Dějepis pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998, 136 s. ISBN 80-723- 5002-1. KUBŮ, Naďa. České země v době renesance. 1. vyd. Ilustrace Michal Kudělka. Praha: Albatros, 1994, 62 s. Dějiny v obrazech. ISBN 80-000-0108-X. Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_20 TÉMA: České stavovské."

Podobné prezentace


Reklamy Google