Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_20 TÉMA: České stavovské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_20 TÉMA: České stavovské."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_20 TÉMA: České stavovské povstání ČÍSLO PROJEKTU: CZ / /

2 Anotace Prezentace se věnuje českému stavovskému povstání, jeho příčinám, průběhem, následkům vzpoury. Seznámí žáky s pojmy defenestrace v roce 1618, „zimní král“, konfiskace, exulant. Zároveň upozorní, že české stavovské povstání se stalo jako takzvaná česká válka počátkem dlouhého válečného konfliktu – 30. leté války.

3 Původní erb hrabat z Habsburku

4 Vzpomínej na jména Habsburků, o kterých jsme již mluvili. F……… Ferdinand I. M……… Maxmilián II. R……… Rudolf II. M……… Matyáš Habsburské državy ovládané roku 1547.

5 Habsburkové u nás – 1.pol. 17. století Ferdinand II. - Ferdinand Štýrský. Rok korunovace na českého krále. Sídlo ve Vídni. Zastánce absolutismu. Bojovný katolík.

6 Porušování slibů Ferdinand II. - nedodržování náboženské svobody - Rudolfův Majestát (katolíci zavřeli nekatolické kostely, stížnosti nekatolíků nevyslyšeny) - porušování zemských svobod

7 Reakce českých stavů schůzka českých stavů v Karolinu Odchod stavovské delegace na Pražský hrad za místodržícími Místodržící - Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka Jaroslav Bořita z Martinic Filip Fabricius - písař Defenestrace - vyhození místodržících z oken bez ztrát na životech poranění hlavy - Vilém Slavata

8 Latinská předložka de - z, pryč Výraz fenestra - okno

9 Stavovská vzpoura Zvolení vlády 30 direktorů (10 vyšší šlechta, 10 nižší šlechta, 10 měšťané). Shromažďování stav. vojska (v čele velitel Jindřich Matyáš Thurn). Volba nového krále , Fridrich Falcký (23 let), označení „zimní král“ - vláda v Čechách pouze přes jednu zimu.

10 Vojenský střet stavů a císařského vojska Střety obou vojsk již během roku Rozhodující bitva , Bílá hora - císařští pěšáků, 5500 jezdců - stavy a vojsko Fridricha Falckého vojáků - doba trvání - 2 hodiny Vítěz - habsburská strana Ferdinanda II.

11 Bílá hora - plán rozmístění vojsk, dobové vyobrazení boje

12 Opatření proti povstalcům Rok exekuce (poprava). 27 osob - 3 šlechtici 7 rytířů 17 měšťanů. Způsob popravy - stětí, oběšení. Exekutor - kat Jan Mydlář. Další tresty - vymrskání a vyvedení z města, vyhnanství. Výstraha - hlavy popravených vystaveny na obou věžích Karlova mostu do roku 1631.

13 Odsouzení povstalci Mezi popravenými byli: Václav Budovec z Budova - šlechtic, cestovatel (Turecko). Kašpar Kaplíř ze Sulevic - rytíř, člen direktoria. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - šlechtic, hudebník, cestovatel (Egypt, Palestina). Jan Jessenius - lékař, rektor Karlovy univerzity, první veřejná pitva v Praze (1600). Jáchym Ondřej Šlik - šlechtic, rektor na univerzitě v Jeně.

14 Staroměstská exekuce

15 Další postihy Konfiskace - zabrání majetku, prodání nebo darování vojenským velitelům císařského vojska, příznivcům Ferdinanda II. Dovršení vítězství Habsburků. Rok Obnovené zřízení zemské - dědičné právo Habsburků na český trůn - jediné povolené náboženství – katolictví - zrovnoprávnění němčiny s češtinou - stavy bez možnosti zasahovat do politiky Důsledky: vystěhování do ciziny - emigrace exulant - vyhnanec

16 Česká válka České stavovské povstání - česká válka ( ). Počátek dlouhého válečného konfliktu ( ). Označení - TŘICETILETÁ VÁLKA. Do války proti Habsburkům se postupně zapojila řada evropských zemí. Další etapy bojů - válka falcká válka dánská válka švédská válka švédsko-francouzská

17 Použité zdroje Obrázky [online]. [cit ]. Dostupné z: burg-Stroehl.jpg burg-Stroehl.jpg pg pg 614.jpg 614.jpg gnia.jpg gnia.jpg %A1t %A1t

18 Použité zdroje nestrace nestrace Wahrhafftige_Zeitung_aus_Prag.JPG Wahrhafftige_Zeitung_aus_Prag.JPG Pfalz.jpg Pfalz.jpg pg pg ain.jpg ain.jpg

19 Použité zdroje _executioner_in_Torture_Museum.jpg _executioner_in_Torture_Museum.jpg Altst%C3%A4dter_Ring.JPG Altst%C3%A4dter_Ring.JPG ČECHURA, Jaroslav. Dějepis pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998, 136 s. ISBN KUBŮ, Naďa. České země v době renesance. 1. vyd. Ilustrace Michal Kudělka. Praha: Albatros, 1994, 62 s. Dějiny v obrazech. ISBN X. Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Hana Műllerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_5B_20 TÉMA: České stavovské."

Podobné prezentace


Reklamy Google