Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost TŘICETILETÁ VÁLKA 1618 - 1648.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost TŘICETILETÁ VÁLKA 1618 - 1648."— Transkript prezentace:

1 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost TŘICETILETÁ VÁLKA 1618 - 1648

2 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY Povstání českých nekatolických stavů Rozpory mezi českými stavy a vládou Matyáše Habsburského (1917 - Oňatova smlouva) Stížnost na nedodržování Majestátu Odmítavá odpověď od císaře 23. května 1618 – 3.pražská defenestrace 2 místodržící a písař Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka Fabricius

3 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY Vytvoření sboru 30 DIREKTORŮ Správa Čech Vypovězení Jezuitů Vytvoření žoldnéřského vojska Hledání spojenectví v Evropě (Anglie, Francie, Nizozemí) Zvolení českého krále falckého kurfiřta Fridricha Falckého („zimní král“)

4 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY Válka česká (1618-1620) Fridrich Falcký + nekatolické stavy Nedostatek peněz na válečné výdaje Bez podpory ze zahraničí Císař Ferdinand II. Štýrský 8. listopadu 1620 Bitva na Bílé hoře Porážka stavovského vojska Špatně placené žoldnéřské vojsko (zbabělý útěk) Neuspořádané velení Fridrich Falcký prchá ze země

5 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY Důsledky bělohorské porážky Rozsáhlá konfiskace majetku účastníkům povstání 21. června 1621 – Staroměstská exekuce Poprava 3 pánů, 7 rytířů a 17 měšťanů Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Václav Budovec z Budova Jáchym Ondřej Šlik Jan Jesenius Kat Mydlář

6 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY Obnovené zřízení zemské (1627) Uznání dědičného práva Habsburků na český trůn Omezení stavovských práv (zejména práv měst) Němčina zrovnoprávněna s češtinou Zrušen Rudolfův Majestát (pouze katolická víra) Velká vlna emigrace (Jan Amos Komenský) Cenzura knižních publikací Předpoklad k centralizaci, absolutismu, germanizaci a rekatolizaci

7 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost PANOVNÍK DOBA VLÁDY STĚŽEJNÍ UDÁLOSTI FERDINAND I. HABSBURSKÝ 1526 – 1564 1526 – nástup po bitvě u Moháče 1546 – 47 – 1. stavovský odboj MAXMILIÁN II.1564 - 15761575 – Česká konfese RUDOLF II.1576 - 1611 1609 – Rudolfův Majestát 1611 – vpád pasovských vojsk MATYÁŠ I.1611 – 16191618 – 3. pražská defenestrace FRIDRICH FALCKÝ 1619 - 16211620 – bitva na Bílé hoře FERDINAND II. ŠTÝRSKÝ 1619 – 1637 1627 – Obnovené zřízení zemské ČESKÉ ZEMĚ PO ROCE 1526 - SHRNUTÍ

8 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost DALŠÍ PRŮBĚH TŘICETILETÉ VÁLKY Katolická liga (1609) x Protestantská unie (1608) Náboženská a mocenská válka Válka Falcká (1621 – 1623) Válka Dánská (1625 – 1629) Vytvoření širší protihabsburské opozice (Nizozemí, Norsko a Dánsko, Anglie, Falc, severní Německo, Francie) Na straně katolické ligy český šlechtic Albrecht z Valdštejna Po bitvě na Bílé hoře nejbohatší šlechtic v Čechách

9 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost DALŠÍ PRŮBĚH TŘICETILETÉ VÁLKY Válka Švédská (1630-1635) Na straně Protestantské unie švédský král Gustav II. Adolf 1632 – bitva u Lützenu Vítězství Katolické ligy v čele s Albrechtem z Valdštejna 1634 – Valdštejn zbaven velení a zavražděn v Chebu (vyjednávání s oběma stranami)

10 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost DALŠÍ PRŮBĚH TŘICETILETÉ VÁLKY Válka Švédsko-Francouzská (1635-1648) Na straně Protestantské ligy Francie (kardinál Richelieu) Snaha oslabit Habsburky Válka ztrácí náboženský charakter Bída, hlad, mor Rabování žoldnéřských armád, vraždění, loupení, mučení 1639 – 42 švédské vpády do českých zemí Obléhání Brna Obsazení Olomouce (gen. Torstenson) Dobytí Pražského hradu Odvezení uměleckých sbírek Rudolfa II.

11 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost DALŠÍ PRŮBĚH TŘICETILETÉ VÁLKY Mírová jednání 24. 10. 1648 – Vestfálský mír Habsburkové ztrácí nadvládu v Evropě Posílení Francie a Švédska Potvrzení nezávislosti Nizozemí Postavení Českých zemí se nezměnilo


Stáhnout ppt "Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost TŘICETILETÁ VÁLKA 1618 - 1648."

Podobné prezentace


Reklamy Google