Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočetní technika a algoritmizace I Základní příkazy příkazového řádku v systému Windows a unixových systémech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočetní technika a algoritmizace I Základní příkazy příkazového řádku v systému Windows a unixových systémech."— Transkript prezentace:

1 Výpočetní technika a algoritmizace I Základní příkazy příkazového řádku v systému Windows a unixových systémech

2 2 Cesta cesta určuje konkrétní adresář v hierarchické struktuře cesta může být –úplná (absolutní) – od kořenového adresáře –neúplná (relativní) – od aktuálního adresáře speciální adresáře (platí pro Windows i Unix/Linux) –.. označuje rodičovský adresář –. označuje pracovní (aktuální) adresář – při použití textového rozhraní OS (příkazový řádek) je vždy jeden adresář aktuální

3 3 Specifikace souboru – Windows úplná nebo neúplná – určuje cestu a jméno souboru k oddělování názvů (pod)složek a souborů používá zpětné lomítko: \ (které je zároveň symbolem označujícím kořenový adresář) přístup k souboru –úplná specifikace= jednotka:\cesta\název_souboru, kde cesta = [adresář1[\adresář2[\adresářN]]] např. C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe –neúplná specifikace – např.: vynechání označení jednotky pouze název souboru v aktuálním adresáři (vynechání cesty)

4 4 Specifikace souboru – Unix/Linux úplná nebo neúplná – určuje cestu a jméno souboru k oddělování názvů (pod)adresářů a souborů používá normální lomítko: / (které je zároveň symbolem označujícím kořenový adresář) přístup k souboru –úplná specifikace= /cesta/název_souboru, kde cesta = [adresář1[/adresář2[/adresářN]]] např. /usr/bin/cp –neúplná specifikace – např.: pouze název souboru v aktuálním adresáři (vynechání cesty)

5 5 Struktura příkazu (1/3) Obecná struktura příkazu: příkaz [přepínače] [parametry] [přesměrování] Jediný povinný je samotný příkaz, ostatní části jsou „nepovinné“. Příkaz určuje, CO má být provedeno (jaká operace). Přepínače mění standardní chování příkazu. Určují, JAK má být příkaz proveden. Je-li více možností, jak lze příkaz vykonat, slouží přepínače k výběru konkrétní možnosti. Parametry jsou zpravidla specifikace souborů nebo adresářů, SE KTERÝMI má být daná operace provedena.

6 6 Struktura příkazu (2/3) příkaz [přepínače] [parametry] [přesměrování] Přesměrování se používá u příkazů, které očekávají zadání vstupních dat z klávesnice (od uživatele) a výstupní data zobrazují na obrazovku. Pomocí přesměrování vstupu příkazu sdělíme, ODKUD má vzít vstupní data. Tím přinutíme příkaz, aby vstupní data namísto z klávesnice načetl z jiného zdroje, typicky z nějakého souboru. Pomocí přesměrování výstupu příkazu sdělíme, KAM má uložit výstupní data. Tím přinutíme příkaz, aby výstupní data namísto na obrazovku poslal jinam, obvykle aby je uložil do nějakého souboru.

7 7 Příkazový řádek (3/3) příkaz [přepínače] [parametry] [přesměrování] Příklad 1: příkaz k sestupnému (Z  A) seřazení řádků textu v textovém souboru jmena.txt a uložení výsledku do souboru jmenaZA.txt. Windows: sort /r jmenaZA.txt Unix / Linux / Mac OS X: sort -r jmenaZA.txt Příklad 2: příkaz k výpisu obsahu kořenového adresáře – pouze názvy souborů, na každém řádku jeden: Windows: dir /b \ Unix / Linux / Mac OS X: ls -1 /

8 8 V operačních systémech typu Unix se uvozují pomlčkou. příklad: ls -la V operačním systému Windows se uvozují lomítkem, přičemž každý přepínač má své lomítko. příklad: dir /s /b Přepínače

9 9 Unix pwd Windows cd Výpis názvu aktuálního (pracovního) adresáře

10 10 Unix i Windows cd adresář Příklady: cd faktury cd /faktury (Unix) cd \faktury (Windows) cd../faktury (Unix) cd..\faktury (Windows) Změna aktuálního (pracovního) adresáře

11 11 Unix ls [adresář] Přepínač -l (malé „L“)  podrobný výpis Příklad: ls -l.. Windows dir [adresář] Bez parametru vypíše obsah pracovního adresáře. Výpis obsahu adresáře

12 12 Unix mkdir adresář Windows mkdir adresář nebo také md adresář Vytvoření nového adresáře

13 13 Unix rmdir adresář odstraní pouze prázdný adresář rm -r adresář odstraní i neprázdný adresář Windows rmdir adresář nebo také rd adresář odstraní pouze prázdný adresář rmdir /s adresář nebo také rd /s adresář odstraní i neprázdný adresář Odstranění adresáře

14 14 Unix cp zdroj cíl Příklad: cp../*.pdf. –Zkopíruje všechny soubory s příponou pdf z rodičovského do pracovního adresáře. Windows copy zdroj cíl Příklad: copy *2013*.jpg e:\ –Zkopíruje z pracovního adresáře všechny soubory s příponou jpg, jejichž název obsahuje číslo 2013, do kořenového adresáře disku e. Kopírování souboru/ů

15 15 Unix mv zdroj cíl Příklad: mv objednavka.pdf faktury –Přesune soubor objednavka.pdf z pracovního adresáře do adresáře faktury. Příklad: mv../faktura.pdf../fa.pdf –Přejmenuje soubor faktura.pdf v rodičovském adresáři na fa.pdf. Příklad: mv vykaz.pdf../vk.pdf –Přesune soubor vykaz.pdf z pracovního do rodičovského adresáře a současně jej přejmenuje na vk.pdf. Přesun/přejmenování souboru/ů

16 16 Windows move zdroj cíl Příklad: move objednavka.pdf faktury –Přesune soubor objednavka.pdf z pracovního adresáře do adresáře faktury. Příklad: move..\faktura.pdf..\fa.pdf –Přejmenuje soubor faktura.pdf v rodičovském adresáři na fa.pdf. Příklad: move vykaz.pdf..\vk.pdf –Přesune soubor vykaz.pdf z pracovního do rodičovského adresáře a současně jej přejmenuje na vk.pdf. Přesun/přejmenování souboru/ů

17 17 Unix rm soubor(y) Příklad: rm../*.pdf –Odstraní z rodičovského adresáře všechny soubory s příponou pdf. Windows del soubor(y) Příklad: del *2013*.jpg –Odstraní z pracovního adresáře všechny soubory s příponou jpg, jejichž název obsahuje číslo 2013. Odstranění souboru/ů

18 18 Unix man příkaz –Zobrazí nápovědu k uvedenému příkazu. Windows help –Zobrazí seznam příkazů. help příkaz nebo příkaz /? –Zobrazí nápovědu k uvedenému příkazu. Nápověda

19 19 maska názvu souboru – umožňuje pomocí použití zástupných znaků * a ? pojmenovat (pracovat s) více souborů najednou (za účelem jejich hromadného zkopírování, smazání apod.) –* (hvězdička) zastupuje libovolné množství libovolných znaků (tzn. i žádný) –? (otazník) zastupuje právě jeden libovolný znak např. d_?.* reprezentuje všechny soubory nebo adresáře, které mají v názvu první písmeno „d“, druhý znak je podtržítko, třetí znak je libovolný, čtvrtý znak je tečka a zbytek názvu tvoří libovolné množství (včetně 0) libovolných znaků. Souborová maska

20 20 Využití souborové masky při specifikaci souborů na příkazovém řádku jak ve Windows, tak v unixových systémech v Průzkumníku systému Windows při hledání souborů v jiných vyspělých souborových manažerech jako např. Total Commander, Altap Salamander nebo Free Commander k hledání nebo označování souborůTotal CommanderAltap SalamanderFree Commander v programech pro přenos souborů mezi lokálním a vzdáleným počítačem (FTP nebo SFTP klient), jako např. WinSCPWinSCP …

21 21 Zástupné znaky Příklad: které názvy souborů odpovídají masce u?*y.txt? 1.uy.txt 2.uly.txt 3.ukoly.txt 4.ukrutneradchodimdoskoly.text 5.kuly.txt Správná odpověď: 2 a 3

22 22 Zástupné znaky Příklad: kterým maskám odpovídá název souboru Moje_nove_auto.jpg? 1.*_???_* 2.*_????_* 3.*_????*_* 4.*_?????*_* 5.*t?.* 6.*.jpg 7.*.* 8.* Správná odpověď: 2, 3, 5, 6, 7 a 8


Stáhnout ppt "Výpočetní technika a algoritmizace I Základní příkazy příkazového řádku v systému Windows a unixových systémech."

Podobné prezentace


Reklamy Google