Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLNÍ ZRALOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLNÍ ZRALOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLNÍ ZRALOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. VY_52_INOVACE_220125 14. října 2013

2 ŠKOLNÍ ZRALOST  je definována jako fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy  schopnost dítěte přizpůsobit se nárokům, které na ně klade škola  je to takový stav tělesného a psychosociálního vývoje, kdy je dítě přiměřeně fyzicky i psychicky disponováno pro požadovaný výkon ve škole a kdy samo zažívá pocit uspokojení ze zvládání úkolů, které jsou na ně kladeny  v České rep. je zákonem daný nástup do školy pro děti, které ke 31.8. daného roku dosáhnou šesti let

3 HLEDISKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI  Tělesná vyspělost a zdraví  Motorická obratnost  Řeč  Pozornost a pracovní návyky  Rozumové předpoklady  Emoční a sociální zralost

4 TĚLESNÁ VYSPĚLOST A ZDRAVÍ  tělesná zdatnost, pevná kostra a rozvinuté svalstvo  přiměřená výdrž a schopnost zvládat zvýšenou zátěž  problémem je častá nemocnost nebo oslabená imunita  orientační výška 120cm a váha kolem 20 kg

5 MOTORICKÁ OBRATONOST  hrubá motorika (chůze, běh, koordinace končetin, rovnováha)  jemná motorika (práce rukou, navlékání korálků apod…, ale také tkaničky, zipy a knoflíky)  grafomotorika (práce s tužkou, správný úchop, uvolněnost ruky), sledujeme vývoj dětské kresby, zájem dítěte o tuto činnost.  dominace ruky – tj. pravák nebo levák, střídá-li dítě ruce, je to určitě důvod pro návštěvu poradny.

6 ŘEČ  úroveň vývoje řeči tvoří důležitou součást školní zralosti  při vstupu do ZŠ by dítě mělo být schopné komunikovat v rozvinutých větách, gramaticky správně, vyprávět, recitovat a také vyjadřovat svoje pocity  problémy s více hláskami, mohou negativně ovlivnit nácvik čtení i psaní (vhodné vyjádření logopeda)

7 POZORNOST A PRACOVNÍ NÁVYKY  vydržet u řízené činnost cca 15 minut  soustředit se na změny činnosti a schopnost dokončovat úkoly  pracovat samostatně, pochopit zadání úkolů a vnímat instrukce učitele  postarat se o svoje věci, pomůcky, oblečení

8 ROZUMOVÉ PŘEDPOKLADY  předpokladem je určitá míra inteligence (pokud v pásmu defektu – speciální školy, odklad školní docházky nemá efekt)  vědomosti o okolním světě (barvy, zvířata, geometrické tvary, části těla, říkanky, adresa…)  orientace v prostoru (vlevo, nad, vedle…)  posouzení množství, velikosti, pořadí, číselná řada do 10

9 EMOČNÍ A SOCIÁLNÍ ZRALOST  zvládat bez výraznějších potíží odloučení od rodičů  umět navazovat komunikaci s kamarády i dospělými  přijmout i určitou míru neúspěchu a překonává překážky  sebeobslužné činnosti – obléká se, obouvá, zouvá, stoluje apod.  sociálně zralé dítě navazuje přirozené kontakty s vrstevníky  ovládá také základy slušného chování

10 POCHYBNOSTI O ZRALOSTI DÍTĚTE  oslovit MŠ a vyžádat si informace od paní učitelky  pokud i MŠ vyjádří pochybnosti o zralosti dítěte, objednat se do pedagogicko-psychologické poradny, kde dítě odborně vyšetří  požádat o vyjádření nebo doporučení odborníky, v jejichž péči už dítě je (př- logoped, neurolog, alergolog)  informovat ZŠ u zápisu o pochybnostech o připravenosti dítěte na školu, případně předat zprávu z poradny a dalších odborníků

11 ZDROJE  VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 1.vyd. Praha: Portál, 2000, 528 s. ISBN 80-717-8308-0.  SVOVODOVÁ, Zuzana. Rozhodujeme o první třídě nebo o odkladu povinné školní docházky. In: Scio: Školní zralost a rozvoj dítěte [online]. 2010 [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www.jdemedoskoly.cz/temata/zralostarozvoj/rozhodujemeoprvnitri de.asp  Školní zralost. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koln%C3%AD_zralost


Stáhnout ppt "ŠKOLNÍ ZRALOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google