Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PTV – VISUM Brno - uživatel softwaru příklady z praxe Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství Seminář PTV, Praha 18. 3. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PTV – VISUM Brno - uživatel softwaru příklady z praxe Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství Seminář PTV, Praha 18. 3. 2014."— Transkript prezentace:

1 1 PTV – VISUM Brno - uživatel softwaru příklady z praxe Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství Seminář PTV, Praha 18. 3. 2014

2 2 Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství PTV – VISION, Brno, 2014 Tento program byl pro město Brno zakoupen v roce 2003 Magistrátem města Brna pro pracoviště zřízené při BKOM a.s. (Brněnské komunikace) Program byl zakoupen ve verzi samostatně: - pro IAD (Individuální Automobilovou Dopravu) (model IAD zahrnuje aktuální komunikační síť, její význam pro město, aktuální organizaci dopravy, úpravy rychlosti adt.) - pro VHD (Veřejnou Hromadnou Dopravu) (model VHD zahrnuje aktuální trasy a linky subsystémů VHD, zastávky, aktuální jízdní řád i typy vozů na linkách) Zakoupená verze umožňuje pracovat s: - 1 000 zónami - 8 000 body - 20 000 spojnicemi mezi body Verze byla postupně doplněna o funkci TFlowFuzzy umožňující kalibraci dopravních modelů Pracoviště na ÚDI při BKOM má v současné době 3 pracovníky a řeší úkoly z oblasti dopravy a prognózy dopravy pro území města Brna

3 3 Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství PTV – VISION, Brno, 2014 Standardně zpracovávané úkoly v prostředí PTV-VISUM a město Brno - roční aktualizace modelů IAD a VHD dle průzkumů provedených v loňském roce (model IAD zahrnuje aktuální komunikační síť, její význam pro město, aktuální organizaci dopravy, úpravy rychlosti adt.) (model VHD zahrnuje aktuální trasy a linky subsys. VHD, zastávky, aktuální jízdní řád i typy vozů na linkách) - modely IAD pro aktuální uzavírky konkrétních komunikací nebo jejich úseků - modely IAD pro posouzení optimálního řešení vedení komunikací v území při variantním zadání úkolu - modely IAD i VHD při řešení studií prognóz dopravy na území města pro požadované časové horizonty až do roku 2030 V Brně je software PTV Visum využíván cca ze 80-ti% pro IAD a z 20-ti% pro VHD Ročně je na pracovišti vypracováno v průměru 12-15 modelů především v oblasti „Individuální Automobilové Dopravy“

4 4 Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství PTV – VISION, Brno, 2014 Roční aktualizace model IAD Součástí aktualizace modelu IAD jsou následující práce: - úprava komunikační sítě města Brna dle aktuálního stavu (zprovoznění nových kom., uzavírky stávajících atd.) - úprava matice přepravních vztahů pro osobní a nákladní vozidla (navýšení matic o podíl přirozeného ročního nárůstu cest, vložení nových kapacitních lokalit vykazující zdroj a cíl automobilové dopravy) - na úseky komunikační sítě do fce „count location“ vložit počty osobních a nákladních vozidel získané z průzkumů dopravy na vybraných křižovatkách v přepočtu na 24 hod a model zkalibrovat fcí TFlowFuzzy (průzkumy jsou zajišťovány ÚDI a to cca na 60-70 ti vybraných křižovatkách. Do modelu je vloženo na 300 bodů z průzkumů a cca 60 profilů na kom. dálničního typu a státních sil. na území města, kde intenzity se získávají z detekčních smyček na křižovatkách) Roční aktualizace model VHD Součástí aktualizace modelu VHD jsou následující práce: - úprava tras a linek sítě VHD na území města Brna dle aktuálního stavu (na základě změn v linkování tyto zapracovat pro subsystémy MHD: tramvajový, trolejbusový a autobusový) - vložení aktuálního jízdního řádu pro daný rok - aktualizace používaných typů vozidel na jednotlivých linkách MHD - vložení hodnot obratů na vybraných zastávkách získaných průzkumem cestujících

5 5 Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství PTV – VISION, Brno, 2014 Roční aktualizace modelu IAD Schéma sítí modelů - BRNO Roční aktualizace modelu VHD Kom. síť města Brna zahrnuje: - komunikace dálničního typu - státní komunikace I., II. a III. tř. - ZAKOS (základní komun. Systém) - místní komunikace Síť města Brna zahrnuje: - 11 tramvajových linek - 13 trolejbusových linek - 38 autobusových linek - 11 nočních autobusových linek - 22 bus linek regionálních IDS-JmK

6 6 Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství PTV – VISION, Brno, 2014 Využití modelu IAD pro město Brno - sestavení modelu pro uzavírku určité komunikace - model PŘED uzavírkou a model PŘI uzavírce kom. včetně všech změn organizace dopravy oblasti - z rozdílového pentlogramu návrh objízdné trasy, popř. jej potvrzení - kartogramy křižovatek jako podklady pro změny signálních plánů křiž. na objízdné trase se SSZ Zpracované projekty: - Milady Horákové (2014) - změna organizace dopravy - zákaz levého odbočení Křenová-Špitálka (2014) - modely IAD pro uzavírku ul. Horova-Minská (2013) - uzavírka Husovického tunelu (2012) - modely IAD pro uzavírku ul. Horova-Minská (2013) - model IAD po zprovoznění „Tunelů Dobrovského“ (2012) - model IAD pro uzavírku ul. Pionýrské (2011) - model IAD pro dopravní opatření při návštěvě papeže v Brně (2009)

7 7 Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství PTV – VISION, Brno, 2014 Uzavírka „Husovického tunelu“ 1/ krok Modely IAD PŘED a PO uzavírce 2/ krok Rozdílový pentlogram 3/ krok Návrh objízdné trasy 4/ krok Kartogram křižovatek

8 8 Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství PTV – VISION, Brno, 2014 Využití modelu IAD pro město Brno - sestavení modelů pro úkoly z oblasti prognóz dopravy - jsou sestavovány modely IAD pro zadané časové horizonty a pro variantní vedení komunikací územím města Brna - je nutná koordinace s modely IAD nejen vnějšího území města Brna, ale i s modely IAD na dálnicích a státních silnicích napojující město na komunikace státního významu - pro tyto modely jsou důležitá jako vstupní data i údaje z prognóz rozvoje území města z hlediska plánovaného rozvoje města pro jednotlivé městké části, popř. urbány města, včetně počtu obyvatel, poměru přepravních vazeb IAD a MHD a tím i související nárůst intenzit doprav Některé ze zpracovaných projektů: - spolupráce na zpracovávaném ÚPMB k časovému horizontu 2030 - dopravní obslužnost Jižního centra pro čas. horizonty 2020 a 2030 (2012) - řešení dopravy při stavbě VMO Tomkovo nám, Rokytova a po zprovoznění (2013) - modely pro variantní řešení vedení kom. v oblasti Maloměřice, Obřany (2012) - modely pro variantní vedení VMO v jihovýchodní části města (2012) - modely pro vedení komunikací a tratí MHD v prostoru Mendlova nám. (2013) - modely IAD pro napojení OC Královo Pole (2011)

9 9 Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství PTV – VISION, Brno, 2014 Modely pro prognózy dopravy „ Modely pro vedení komunikací a tratí MHD v prostoru Mendlova nám.“ 1/ krok Situace změn organizace dopravy 2/ krok Model IAD po změně organizace dopravy 3/ krok Rozdílový pentlogram stavu PO a PŘED změnou organ. dopravy 4/ krok Kartogram křižovatek v oblasti

10 10 Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství PTV – VISION, Brno, 2014 Úkol: posouzení variant nových komunikací v oblasti Maloměřice – Obřany pro čas. Horizont 2030 - trasa „A“Kom. „prodloužená Vrbí“ úsek Karlova-Hrubínky - trasa „B“kom. Fryčajova - Barvy - trasa „C“kom. Fryčajova-Zeiberlichova (ÚMČ) Pro každou ze 7-mi variant byl zpracován model IAD s ohledem na časový horizont 2030. Pro vybrané profily na komunikační síti oblasti byla sestavena tabulka intenzit pro vzájemné posouzen a výběr optimální trasy nebo i jejich kombinaci.

11 11 Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství PTV – VISION, Brno, 2014 Závěrem mi dovolte za nás z Brna touto cestou poděkovat pracovníkům firmy CITYPLAN kteří nás po celou dobu tímto programem, jeho prostředím i novými verzemi a jejich aplikacemi, provázejí a vždy jsou ochotni pomoci nám při našich dotazech a předat nám své zkušenosti tak, abychom mohli využívat tento program pro řešení úkolů z oblasti dopravy na území města Brna. Omlouváme se tímto za neúčast na semináři Děkuji za pozornost BKOM a.s., 17.3.2014, za kolektiv Ing. Petr Bedáň


Stáhnout ppt "1 PTV – VISUM Brno - uživatel softwaru příklady z praxe Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství Seminář PTV, Praha 18. 3. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google