Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CEEPUS - CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Zpracoval: Mgr. Jan Trnka Přednášející: Mgr. Helena Římská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CEEPUS - CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Zpracoval: Mgr. Jan Trnka Přednášející: Mgr. Helena Římská."— Transkript prezentace:

1 CEEPUS - CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Zpracoval: Mgr. Jan Trnka Přednášející: Mgr. Helena Římská OLOMOUC 25. 2. 2016

2 OBSAH členské země výhody programu zapojení VŠ do programu základní dokumenty druhy pobytů stipendium povinnosti vysoké školy termíny pro žadatele o mobilitu proces schvalování žádostí financování programu

3 PROGRAM CEEPUS Česká republika zapojena od r. 1996 Mezinárodní dohoda CEEPUS III v České republice spravuje program NCO v DZS

4 ČLENSKÉ ZEMĚ PROGRAMU * Česká Republika Kosovo Albánie Bosna a Hercegovina Bulharsko Chorvatsko Černá Hora Maďarsko Makedonie Moldavsko Polsko Rakousko Rumunsko SlovenskoSlovinsko Srbsko

5 VÝHODY PROGRAMU 1)Rychlý proces schvalování žádostí; 2)vše online na www.ceepus.info; 3)jednoduché financování: a) stipendium vyplácí hostitelská země, b) cestovné může hradit vysílající univerzita;

6 VÝHODY PROGRAMU 4)uznávání studia v rámci ECTS; 5)kontaktní osoba na hostitelské instituci; 6)možnost „Joint Programmes“ a „Joint Degrees“; 7)individuální mobilita „freemover“.

7 JAK ZAPOJIT VŠ DO PROGRAMU CEEPUS?

8 SPRÁVA PROGRAMU CEEPUS Centrální kancelář CEEPUS Národní kancelář CEEPUS Zahraniční oddělení VŠ Vysílající/Přijímající VŠ koordinace, administrace, propagace administrace, propagace na národní úrovni administrativní podpora, koordinace

9 NOVÁ SÍŤ – POŽADAVKY 3 členské země 1 koordinátor + min. 2 partneři registrace kontaktních osob ZAPOJENÍ DO PROGRAMU připojením ke stávající síti vytvořením nové sítě

10 NOVÁ SÍŤ – POŽADAVKY projektová žádost v AJ Traffic Sheet přílohy :  Letter of Intent  Letter of Endorsement  Curriculum přihlášku i závěrečnou zprávu podává POUZE koordinátor

11 PODÁNÍ ŽÁDOSTI ONLINE 15. LEDEN DUBEN/KVĚTEN vyrozumění o schválení/zamítnutí první mobility možné od ZS nového akad. roku financování na kalendářní rok (účelová dotace MŠMT)

12 Z ( ZÁKLADNÍ DOKUMENTY 1) CEEPUS III Agreement + Work programmeAgreementWork programme 2) Příkaz ministra školství č. 32/2014Příkaz ministra školství 3) Pravidla pro poskytování příspěvku a dotacíPravidla pro poskytování příspěvku a dotací

13 1) POVINNOSTI STUDENTA 2) POVINNOSTI PEDAGOGAPOVINNOSTI STUDENTAPOVINNOSTI PEDAGOGA DALŠÍ A POMOCNÉ DOKUMENTY Pomocné dokumenty: Pravidla pro stipendisty a uchazečestipendisty Organizační pravidla pro VŠ a zahraniční odděleníVŠ

14 DRUHY POBYTŮ A POVINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY I

15 DRUHY POBYTŮ STUDENT (denního studia) STUDENT (denního studia)  bakalářského studijního cyklu (od 2. semestru, max. 10 měsíců)  magisterského studijního cyklu (max. 10 měsíců)  doktorského studijního cyklu (bez omezení) PEDAGOG PEDAGOG  akademický pracovník zaměstnaný na plný úvazek na VŠ (min. 5 pracovních dní)

16 DÉLKA POBYTU STUDENTI STUDENTI  semestrální pobyty: 3 – 10 měsíců (formát „S“)  krátkodobé pobyty: 1 – 2 měsíce (formát „STS“)  letní školy min. 6 dnů (formát „STS“)  exkurse v rozmezí 3 – 5 dnů (formát „STE“)

17 DÉLKA POBYTU UČITELÉ (vždy formát „T“) UČITELÉ (vždy formát „T“)  výukový pobyt – min. 5 dnů  letní školy  exkurse  koordinační schůzky

18 POVINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY 1/ plnění závazků viz LoI a LoE 2/ informování zájemců o mobilitu a pomoc při podání přihlášek 3/ podpora zahraničních přijíždějících stážistů (ubytování, stipendium, konzultace…) 4/ výběr a schvalování žadatelů 5/ informovat o změnách mobilit 6/ vyúčtování 7/ závěrečná zpráva – pouze koordinátor I

19 TERMÍNY PRO ŽADATELE O MOBILITU I

20 Číslo sítěFakultaKatedra/ÚstavKontaktní osoba AT 502Cyrilometodějská teologická fakultaKatedra systematické teologie Dominik Opatrný, ThD. AT 12Filozofická fakultaKatedra nederlandistiky Drs. Bas Hamers AT 37Filozofická fakultaKatedra slavistiky Ph.Dr. Ladislav Vobořil, Ph.D. AT 37Filozofická fakultaKatedra obecné lingvistiky Mgr. Martina Benešová, Ph.D. AT 503Filozofická fakultaKatedra anglistiky a amerikanistiky PhDr. Matthew Sweney, PhD. CZ 29Filozofická fakultaKatedra historie doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. HU 19Pedagogická fakultaKatedra technické a informační výchovy Mgr. Martin Havelka, Ph.D. HU 28Pedagogická fakultaKatedra matematiky doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. HU28Přírodovědecká fakultaKatedra algebry a geometrie prof. RNDr. Josef Molnár, CSc PL 62Přírodovědecká fakultaKatedra geoinformatiky RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. SI 111Přírodovědecká fakultaKatedra geografie RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. SÍTĚ CEEPUS NA UP V OLOMOUCI

21 TERMÍNY PRO ŽADATELE O MOBILITU v rámci univerzitní sítě: zájemci o zimní semestr 15. červen zájemci o letní semestr 31. říjen mimo univerzitní sítě: freemovers CEEPUS – většinou jen letní semestr 30. listopad – zimní semestr na dotaz I

22 POTŘEBNÉ DOKUMENTY  mobilita v rámci sítě VŠ před odjezdem studenti studenti – Equal status učitelé učitelé – bez příloh po návratu všichni všichni – Letter of Confirmation – Mobility Report  mobilita jako freemover před odjezdem studenti studenti – L. of Recommend. (2x) – Letter of Acceptance učitelé učitelé – Freemover Letter Teacher po návratu všichni všichni – LoC, Mobility Report I

23 PROCES SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O MOBILITU

24 PROCES SCHVALOVÁNÍ – TZV. „LONG WORKFLOW“ RESP. „SHORT WORKFLOW“ 1. KROK PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY (po konzultaci s kontaktní osobou) 2. KROK SCHVÁLENÍ PŘIHLÁŠKY VYSÍLAJÍCÍ VŠ 3. KROK FORMÁLNÍ KONTROLA A SCHVÁLENÍ PŘIHLÁŠKY NÁRODNÍ KANCELÁŘÍ CEEPUS 4. KROK POTVRZENÍ TERMÍNU POBYTU HOSTITELSKOU VŠ 5. KROK HOSTITELSKÁ NARODNÍ KANCELÁŘ CEEPUS PŘIDĚLÍ STIPENDIUM A VYSTAVÍ LoA 6. KROK ŽADATEL POTVRDÍ PŘIJETÍ STIPENDIA 8. KROK PO NÁVRATU ODEVZDÁ ŽADATEL LoC a VYPLNÍ MobReport 7. KROK STUDIJNÍ POBYT V ZAHRANIČÍ

25 FINACOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ PROGRAMU

26 PRVNÍ ÚČELOVÁ DOTACE DRUHÁ ÚČELOVÁ DOTACE DOPLATEK PO PŘEDBĚŽNÉM VYÚČTOVÁNÍ 15. ZÁŘÍ BŘEZEN PROSINEC ŘÍJEN PŘIBLIŽNÝ TERMÍN OBDRŽENÍ PROSTŘEDKŮ: FINANCOVÁNÍ STIPENDIÍ ZAHRANIČNÍCH STIPENDISTŮ

27 PŘEDBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ 2016 Termín pro odeslání podkladů ke kontrole do 15. ZÁŘÍ PŘÍLOHY: 1/ U VYJÍŽDĚJÍCÍCH OSOB – Letter of Confirmation 2/ U PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH OSOB – Letter of Confirmation a doklad o vyplacení stipendia

28 FINANCOVÁNÍ CESTOVNÉHO VYJÍŽDĚJÍCÍCH STIPENDISTŮ Od AR 2015/2016 vypláceny z fondu pro rozvoj internacionalizace vysokého školství Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací

29 PORTÁL www.ceepus.infowww.ceepus.info - VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ (REGISTRACE, DOKUMENTY, FAQ, SAZEBNÍKY,...) STRÁNKY DZS www.dzs.cz, www.dzs.cz/cz/ceepus/www.dzs.czwww.dzs.cz/cz/ceepus/ ZDROJE INFORMACÍ

30 KONTAKTNÍ ÚDAJE Národní kancelář programu CEEPUS: Mgr. Barbora Veselá (barbora.vesela@dzs.cz) Mgr. Jan Trnka (jan.trnka@dzs.cz) Mgr. Ivona Sobotková (ivona.sobotkova@dzs.cz) e-mail: ceepus@dzs.cz Tel.: 221 850 502, 221 850 509 Adresa: Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1

31 Děkuji za pozornost. www.dzs.cz/ceepus/www.ceepus.info


Stáhnout ppt "CEEPUS - CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies INFORMAČNÍ SEMINÁŘ Zpracoval: Mgr. Jan Trnka Přednášející: Mgr. Helena Římská."

Podobné prezentace


Reklamy Google