Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOLAUDACE OBJEKTU Ing. Miloslava POPENKOVÁ,CSc. Podklady pro vnitřní kanalizaci zkouška vodotěsnosti prohlášení o shodě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOLAUDACE OBJEKTU Ing. Miloslava POPENKOVÁ,CSc. Podklady pro vnitřní kanalizaci zkouška vodotěsnosti prohlášení o shodě."— Transkript prezentace:

1

2 KOLAUDACE OBJEKTU Ing. Miloslava POPENKOVÁ,CSc.

3 Podklady pro vnitřní kanalizaci zkouška vodotěsnosti prohlášení o shodě

4 Kanalizace ZKOUŠKY Vizuální prohlídka – kontrola spádů, správnost prostorového uspořádání, kontrola těsnosti spojů Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí – naplní vodou, přetlak 3-50 kPa, vyhovující pokud únik vody vztahující se na 10 m 2 vnitřní plochy potrubí nepřesáhne 0,5 l/h Zkouška plynotěsnosti odpad., připoj. a větracích potrubí – po osazení ZP a napuštění zápachových uzávěrek vodou, vyhovující pokud v celém objektu po 0,5hod. po naplnění potrubí plynem není vidět nebo cítit plyn

5 Podklady pro kanalizační jímky zkouška vodotěsnosti prohlášení o shodě

6 Podklady pro vnitřní vodovod protokol o tlakové zkoušce teplé, studené vody a požárního vodovodu (po provedení hrubých rozvodů před nátěry a izolací) zkouška zbytkového tlaku hydrantů (po kompletaci a napuštění objektu vodou), prohlášení o shodě

7 Vodovod ZKOUŠKY  Dokončený vodovod musí být k prohlídce všude dobře přístupný a nezakrytý.  Před tlakovou zkouškou se propláchne a odkalí.  Zkouška má dvě části: - zkoušku neizolovaného potrubí odpojeného od všech spotřebičů a - zkoušku celého zkompletovaného systému.  Pokles tlaku ani únik vody po dobu trvání zkoušky nesmí překročit normou stanovené max. (po dobu 1 hod. nesmí tlak poklesnou o  0,02 MPa.

8 Podklady pro vnitřní plynovod protokol o tlakové zkoušce plynovodu (před dokončením objektu – potrubí je vedeno povrchově event. před zakrytím) revizní zpráva plynovodního zařízení (po připojení spotřebičů), přihláška plynoměru (před přejímkou) prohlášení o shodě

9 Plynovod ZKOUŠKY  Plynovod se zkouší zpravidla nezazděný a nenatřený, výjimku z ustanovení mají bytová a instalační jádra.  Těsnost plynovodu se zkouší přetlakem vzduchu nebo inertního plynu.  Plynovod je těsný, jestliže se během 15 minut nezmění zkušební přetlak.  Místa netěsnosti se hledají natíráním rozvodu pěnivým roztokem.

10 Podklady pro ústřední vytápění protokol o zkoušce těsnosti topného zařízení (před provedením nátěrů) protokol o provedení topné zkoušky – 36 hod. (po uzavření objektu event. jeho zateplení) prohlášení o shodě

11 Ústřední vytápění ZKOUŠKY Zkouška těsnosti a provozuschopnosti - soustava s potrubím a přístupnými otopnými tělesy. Vodou s případným přetlakem musí být soustava naplněna nejméně šest hodin, aniž se objeví úbytek vody nebo pokles tlaku. Zkouška dilatační - potrubí musí být všude přístupné. Systém se vyhřeje dvakrát po sobě na nejvyšší přípustnou teplotu. Zkouška je úspěšná, pokud se nikde neobjevily netěsnosti nebo poruchy v důsledku dilatace potrubí. Zkouška topná - systém se zkouší po tři dny za provozu s cílem ověřit a seřídit jeho správnou funkci.

12 Podklady pro elektrorozvody výchozí revizní zpráva elektrického zařízení (po kompletním dokončení elektroinstalace) prohlášení o shodě

13 Podklady pro hromosvod revizní zpráva hromosvodů (odpor zeminy - po zasypání rozvodu v zemi – po ČTÚ) prohlášení o shodě

14 Podklady pro vzduchotechnická zařízení revize VZT revizní zpráva MaR revize protipožárních klapek protokol o kompletnosti rozvodů potvrzení o kapacitě VZT potvrzení o zaregulování výdechů protokol o zkoušce hlučnosti prohlášení o shodě na připojené výrobky (klima jednotky, ventilátory) protokol o provozní zkoušce – 72 hod. (většinou těsně před přejímkou)

15 Podklady pro komínové průduchy potvrzení o správné funkci komínových a odvětrávacích průduchů (před dokončením objektu – provádí koncesovaná kominická firma) prohlášení o shodě

16 Podklady pro výtahy revizní zpráva elektro výtahů (pokud není součástí elektrorozvodů) protokol o montážní zkoušce výtahů prohlášení o shodě pasporty výtahů (dokumentace od výrobce)


Stáhnout ppt "KOLAUDACE OBJEKTU Ing. Miloslava POPENKOVÁ,CSc. Podklady pro vnitřní kanalizaci zkouška vodotěsnosti prohlášení o shodě."

Podobné prezentace


Reklamy Google