Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajímavé případy roku 2012 vyjma prezentovaných. Zajímavé případy roku 2012 Požár skladu – škoda 45 mil. Kč na zboží + 7,2mil. Kč na DPH Nezákonný dovoz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajímavé případy roku 2012 vyjma prezentovaných. Zajímavé případy roku 2012 Požár skladu – škoda 45 mil. Kč na zboží + 7,2mil. Kč na DPH Nezákonný dovoz."— Transkript prezentace:

1 Zajímavé případy roku 2012 vyjma prezentovaných

2 Zajímavé případy roku 2012 Požár skladu – škoda 45 mil. Kč na zboží + 7,2mil. Kč na DPH Nezákonný dovoz cigaret – 4.649.600 Ks Předražené nákupy – škoda 38mil. Kč/ Podvody při podávání platebních příkazů - 111 transakcí Zcizení pohledávky – škoda 30mil. Kč Padělání bankovek – 4ks KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

3 Pojistný a daňový delikt 24.12.2008 – došlo k zahoření skladu, Uplatněna pojistná událost v důsledku požáru v hodnotě 45.368.715,-Kč, což bylo deklarováno nákupem z roku 2008 v hodnotě 68 mil. Kč od subjektu, kde byli také statutárními orgány, V souvislosti se shořelým materiálem byl jednateli uplatněn požadavek na vrácení DPH za 2Q/2008 až 4Q/2008 v hodnotě 7.216.693,-Kč, které uplatnili až v 1Q/2009. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

4 Pojistný a daňový delikt  Mimo předložené kupní smlouvy neexistovaly k nakoupenému zboží žádné jiné doklady, které by prokazovaly jejich existenci. U zboží nebyl prokázán nákup v zahraničí ani od společností v ČR /specifické zboží/.  Daňové přiznání k DPH bylo podáno dodatečně.  Znaleckým zkoumáním bylo zjištěno, že skutečná hodnota shořelého zboží je maximálně 7.089.838,- Kč a co do objemu by se do skladu nemohlo vejít. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

5 Pojistný a daňový delikt Kvalifikováno jako zločiny Pojistný podvod dle ust, § 210 odst. 1, písm. c), odst. 6 písm. a) trestního zákoníku ve stádiu pokusu dle ust, § 21 odst. 1 tr. spáchaný formou spolupachatelství dle ust, § 23 trestního zákoníku, Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust, § 240 odst. 1 odst. 3 trestního zákoníku spáchaný ve formě spolupachatelství dle ust, § 23 trestního zákoníku, Zajištěné hodnoty – na účtech společnosti 3.650.000,-Kč v bezpečnostní schránce banky 1.000.000,-Kč a na majetku /nemovitostech/ obviněných 2.566.000,-Kč. Trestní sazba u obou věcí 5 až 10 let. 2012 – NPO a obžaloba – probíhá hlavní líčení KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

6 Foto: Hasičský záchranný sbor Česká Lípa Pohled na požářiště skladu Ohořelá torza skútrů a gufer KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

7 Nezákonný dovoz cigaret 12.4.2012 zadržení kamionu s návěsem s deklarovaným nákladem obilí ze Slovenské republiky, Pod nákladem obilí schránka po celé ložné ploše návěsu o rozměrech 9,80 x 2,35 x 1,35 metru, Ve schránce 4.649.600 ks cigaret různých značek bez ochranných nálepek /kolků/, z toho 200.000Ks cigaret opatřeno nápisem Chesterfield, Za dovozem dva cizí státní příslušníci, Původ cigaret neprokázán KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

8 Nezákonný dovoz cigaret  Finanční únik na spotřební dani je 9.764.000,-Kč  Na ochranném označení 178.000,-Kč,  Kvalifikováno jako zločin Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust, § 240 odst. 1 odst. 3 trestního zákoníku spáchaný ve formě spolupachatelství dle ust, § 23 trestního zákoníku,  Přečin Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží dle ust, § 244 odst. 1 trestního zákoníku,  Trestní sazba 5 až 10 let u zločinu a přečinu 1 až 5 let. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

9 Nezákonný dovoz cigaret Zajištěné hodnoty: - Cigarety v hodnotě 9.764.000,-Kč - Tahač zn: Scania v hodnotě 1.000.000,-Kč - Návěs zn: Banalu Optilliner na přepravu sypkých hmot v hodnotě 500.000,-Kč 2013 podáno NPO KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY Foto: Celní ředitelství Ústí nad Labem Odkrytý a otevřený

10 Záběry zajištěné soupravy Foto: Celní ředitelství Ústí nad Labem Zajištěná souprava Foto: Celní ředitelství Ústí nad Labem Rentgenové záběry KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

11 Pohled na schránku návěsu Foto: Celní ředitelství Ústí nad Labem Odkrytý nákladový prostor Foto: Celní ředitelství Ústí nad Labem Záběry do skryté schránky KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

12 Předražené nákupy Zaměstnanec společnosti na funkci vyjednavače obchodních smluv uzavíral s dodavateli smlouvy o dodání zboží a to v rozporu s vnitřními předpisy společnosti. /ze své funkce mohl podepisovat objednávky max. do 50.000,-Kč/, Celkem se jednalo o 64 předražených nákupů o celkovou částku 32.648.690,-Kč, Vše za období let 2006 až 2009. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

13 Předražené nákupy  Kvalifikováno jako trestný čin Porušování povinnosti při správě cizího majetku dle ust. § 255 odst. 1 odst. 3 trestního zákona,  Zajištěné hodnoty v částce 32.500.000,-Kč, z toho: - V bankovních schránkách obviněného 12.270.000,-Kč a 270.245,-EUR, 1.825,-GBP a 1.000,-CHF - Na účtu obviněného 1.248.000,-Kč - Směnka v hodnotě 12.500.000,-Kč  Trestní sazba 2 až 8 let. 2013 – podáno NPO KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

14 Podvody při podávání plat. příkazů V různých bankovních ústavech zadrženy příkazy k úhradě finanční hotovosti na různé částky, které byly podány prostřednictvím samoobslužných boxů a internetovým bankovnictvím Vše v období druhé poloviny roku 2012 Celkem odhaleno 111 kusů padělaných příkazů k úhradě Hodnota převáděných finančních částek 1.350.000,- Kč Bankovními ústavy realizována pouze částka 123.000,-Kč, ostatní příkazy nerealizovány z důvodu špatných podpisových vzorů KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

15 Podvody při podávání plat. příkazů  Osoba pachatele byla ustanovena pomocí kamerových systémů policie a bankovních ústavů  Kvalifikováno jako zločiny Neoprávněné opatření padělání a pozměnění platebního prostředku dle ust. § 234 odst. 3 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku  Podvod dle ust, § 209 odst. 1 odst 4 písm. d) trestního zákoníku, z části ve stádiu pokusu dle ust. § 21 odst. 1 trestního zákoníku  Trestní sazba 5 až 10 let, a 2 až 8 let Probíhá vyšetřování KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

16 Zcizení pohledávky 4.7.2011 – na základě padělané plné moci od jednatele a společníka společnosti s.r.o., byly vyhotoveny smlouvy o převodu 100% obchodního podílu společnosti na třetí osobu bez jejího vědomí, 6.7.2011 byly tyto listiny předloženy jako pravé z důvodu získání oprávněné pohledávky za třetím subjektem v hodnotě 30.000.000, -Kč, Tímto by se nový nabyvatel obohatil o částku 30.000.000,-Kč ve formě vymahatelné pohledávky – zajištěné nemovitostí, Pachatel podvodně převedl společnost na jiný subjekt, za což inkasoval částku 200.000,-Kč, za převod OP, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

17 Zcizení pohledávky  Vzhledem k včasnému oznámení poškozeného subjektu a činnosti policie nedošlo k faktickému převodu obchodních podílů, ani vyvedení pohledávky, čímž se podařilo pro oprávněného vlastníka nemovitost zadržet,  Pachatel po vyinkasování 200.000,-Kč vycestoval do Velké Británie – stíhán jako uprchlý,  Do České republiky zaslal kopie smlouvy o převodu svého družstevního podílu k bytu, včetně svých dokladů – písemnosti zadrženy policií – zjištěna přesná adresa KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

18 Zcizení pohledávky  Vydán Mezinárodní a Evropský zatýkací rozkaz, zatčen Interpolem ve Velké Británii, eskortován do České republiky, kde byl uvězněn,  Kvalifikováno jako zločin Podvod dle ust. § 209 odst. 1 odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, z části dílem dokonaným a z části dílem Pokusu dle ust. § 21 odst. 1 trestního zákoníku,  Pachatel se pokusil způsobit škodu 30.000.000,-Kč  Trestní sazba 5 až 10 let. 2012 NPO a obžaloba – nepravomocný rozsudek 2 roky KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

19 Padělání bankovek Papírové peníze na dnešním území České republiky zavedeny dekretem císařovny Marie Terezie v roce 1762 S výrobou bankovek se začalo rozvíjet i padělatelství, což se později stalo i mezinárodním problémem Již za Rakouska-Uherska byl tehdejší národní bankou zaveden systém řazení padělků, který se používá dodnes Stupně nebezpečnosti padělků:Platební prostředky jsou: st. 1 – velmi nebezpečnýa)bankovky a mince st. 2 – nebezpečnýb)platební karty st. 3 – zdařilýc)šeky st. 4 – méně zdařilýd) ostatní /stravenky, dárkové st. 5 – neumělýpoukazy …… KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

20 Padělání bankovek Ochranné prvky Celkem sedm ochranných prvků /viz. příručka ČNB/ Testovací zařízení KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

21 Padělání bankovek 27.1.2012 – záchyt 4 ks bankovek v nominální hodnotě 1.000,-Kč při odevzdání tržby do banky Zkoumáním bankovky vyhodnoceny jako padělky jako nezdařilé – stupeň 4 Bankovky byly vyrobeny na domácí kopírce Pachatel bankovky uvedl do oběhu po domluvě s obsluhou baru, která bankovky vyměnila za pravé, kdy pravé bankovky si rozdělili Pachatel vyrobil další bankovky v nominální hodnotě 100,-Kč a 200,-Kč, jednalo se však o velmi nekvalitní napodobeniny, tak je sám zničil KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

22 Padělání bankovek  V roce 2012 byly zadrženy padělky málo zdařilé s označení pouze 4. což svědčí, že padělatelé v tomto období nebyli moc zruční,  Zločin padělání a pozměňování peněz dle ust. § 233 odst. 2 trestního zákoníku,  Trestní sazba 3 až 8 let. 2012 – NPO a obžaloba KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY

23 Padělání bankovek Ukázka padělaných bankovek Po prohlédnutí, vraťte nejen padělky, ale i originály

24 Děkuji za pozornost KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALIY


Stáhnout ppt "Zajímavé případy roku 2012 vyjma prezentovaných. Zajímavé případy roku 2012 Požár skladu – škoda 45 mil. Kč na zboží + 7,2mil. Kč na DPH Nezákonný dovoz."

Podobné prezentace


Reklamy Google