Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H RANICE TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI V KONTEXTU TRENDŮ KRIMINALITY MLÁDEŽE A V EVROPSKÉM SROVNÁNÍ JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. Katedra sociální práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H RANICE TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI V KONTEXTU TRENDŮ KRIMINALITY MLÁDEŽE A V EVROPSKÉM SROVNÁNÍ JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. Katedra sociální práce."— Transkript prezentace:

1 H RANICE TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI V KONTEXTU TRENDŮ KRIMINALITY MLÁDEŽE A V EVROPSKÉM SROVNÁNÍ JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. Katedra sociální práce

2 2 Pramen: Statistické údaje Policejního prezídia ČR

3 3 Pramen: Statistické ročenky kriminality, Ministerstvo spravedlnosti ČR, údaje o počtu obyvatel – Český statistický úřad

4 4 Pramen: Statistické údaje Policejního prezídia ČR

5 5

6 Počty objasněných činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let vraždy a zabitíznásilnění skutkyosobyskutkyosoby 2000001520 20013257 2002001819 20030089 2004441615 20051677 20061159 2007221820 20083499 200900137 201021106 2011201824 20122222 2013371823 2014032021 201500916 6 Pramen: Statistické údaje Policejního prezídia ČR

7 různé formy delikvence a viktimizace dětí (různý akcent),(obvykle) prevalence za poslední rok, problémy komparace různý záběr výzkumů (lokality, ročníky) odlišnosti ve formulaci otázek zahrnutí i lehčích deliktů – nebyly by trestnými činy Převzato z: Podaná Z. - Vývoj delikvence a viktimizace mládeže v ČR z dat 4 selfreportových výzkumů, příspěvek prezentovaný v rámci konference IV. kriminologické dny, Brno, 2016 4 - selfreportové výzkumy výběr - lokality výběr - ročníkyN Výzkum školní mládeže 1999Plzeň9. ročníky1270 ISRD-2 (2007)celá ČR7.–9. ročníky3245 ISRD-3 (2013)celá ČR7.–9. ročníky3561 Výzkum městské mládeže 2015 města nad 150.000 obyvatel 9. ročníky1546 Latentní kriminalita

8 Prevalence delikvence 2007 vs. 2013 Pozn.: 13-15 let, celá ČR; * p < 0,05, Převzato z: Podaná Z. - Vývoj delikvence a viktimizace mládeže v ČR z dat 4 selfreportových výzkumů, příspěvek prezentovaný v rámci konference IV. kriminologické dny, Brno, 2016

9 Prevalence delikvence 2013 vs. 2015 Pozn.: 9. ročníky, Praha+Plzeň; * p < 0,05, † p < 0,10 Převzato z: Podaná Z. - Vývoj delikvence a viktimizace mládeže v ČR z dat 4 selfreportových výzkumů, příspěvek prezentovaný v rámci konference IV. kriminologické dny, Brno, 2016

10 Dolní hranice trestní odpovědnosti v evropském srovnání min. věk pro zásah (pouze výchovná opatření ukládaná rodinnými soudy či soudy pro mládež)počátek tr. odpovědnosti min. věk pro zásah počátek tr. odpovědnosti Lithuania14/16 Austria14Macedonia14/16 Belgium16/18Moldova14/16 Belarus14/16Montenegro14/16 Bulgaria14Netherlands12 Croatia14/16Northern Ireland10 Cyprus14Norway15 Czech Republic15Poland13 15/17/18 Denmark14Portugal12 England/Wales10/12/15Romania14/16 Estonia14Russia14/16 Finland15Scotland812/16 France1013 Serbia14/16 Germany14Slovakia 14/15 Greece815Slovenia 14/16 Hungary14Spain14 Ireland10/12/16Sweden15 Italy14Switzerland10/15 Kosovo14Turkey12 Latvia14Ukraine 14/16 10 Převzato a upraveno z - Dünkel, F, Stando-Kawecka, B. Juvenile imprisonment and placement in institutions for deprivation of liberty – Comparative aspects. In: Dünkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. (Eds.) a kol. Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments. Vol. 4, 2.edition. Mönchengladbach : Forum Verlag Godesberg, 2011, s. 1789-1795

11 Příklad Švýcarska  počátek trestní odpovědnosti od dovršení 10 let  do 15 let však nelze ukládat trest odnětí svobody a peněžitý trest  mladistvým, kteří dovršili v době spáchání trestného činu 15 let, lze uložit trest odnětí svobody max. do jednoho roku  mladistvým, kteří dovršili 16 let, lze uložit za velmi závažné trestné činy (vraždy, znásilnění, způsobení těžké újmy na zdraví apod.) trest odnětí svobody nejvýše na dobu čtyř let 11

12 Závěrem  aktuální trendy kriminality dětí mladších 15 let,včetně násilné kriminality, nenaznačují potřebu měnit stávající systém zacházení s delikventní mládeží  nejzávažnější násilné činy jinak trestné se dlouhodobě vyskytují ojediněle  systém soudnictví na mládeží na ně umožňuje dostatečným způsobem reagovat v rámci obligatorního řízení před soudem pro mládež – bez dolní hranice pro možnost ukládání i těch nejintenzivnějších opatření jako je ochranná výchova a ochranné léčení  mechanické srovnávání dolních hranic trestní odpovědnosti bez znalosti celého systému zacházení s delikventní mládeží a sankčního systému je zavádějící  z hlediska prevence těchto činů je třeba se spíše zaměřit na včasnou a intenzivní práci s dítětem, které vykazuje signály velmi závažných poruch chování mimo systém trestního práva 12

13  Děkuji za pozornost. (kontakt: jana.hulmakova@ff.cuni.cz) 13


Stáhnout ppt "H RANICE TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI V KONTEXTU TRENDŮ KRIMINALITY MLÁDEŽE A V EVROPSKÉM SROVNÁNÍ JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. Katedra sociální práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google