Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dárcovství krvetvorných buněk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dárcovství krvetvorných buněk"— Transkript prezentace:

1 Dárcovství krvetvorných buněk
Jana Navrátilová, Tomáš Svoboda Český národní registr dárců dřeně

2 Co je kostní dřeň? houbovitá tkáň v dutinách kostí
asi 4% tělesné hmotnosti (2,5 – 4,0 kg) produkuje zdravé krvinky: bílé krvinky (= leukocyty) červené krvinky (= erytrocyty) krevní destičky (= trombocyty)

3 Co jsou krvetvorné buňky?
= „mateřské“ nezralé krvinky nejdůležitější součást kostní dřeně dokáží se vyvinout do všech potřebných typů krvinek za normálních okolností sídlí především v kostní dřeni a placentární krvi - v organismu je kmenových buněk nadbytek, většina z nich je však pouze „do rezervy“, v případě zvýšené potřeby se rychle namnoží a vyplavou do krevního oběhu

4 U jakých nemocí se transplantace krvetvorných buněk provádí ?
Maligní onemocnění: nádory kostní dřeně - akutní leukémie (cca 80%) - chronické leukémie - lymfomy (Hodgkinova choroba) - mnohočetný myelom ostatní nádory - neuroblastom, retinoblastom (děti) Nemaligní onemocnění: vzácné anémie – aplastická a., Fanconiho a. těžké poruchy imunity - SCID dědičné metabolické choroby – mukopolysacharidózy

5 Princip transplantace
pacientovi je provedena „výměna“ krvetvorných buněk od zdravého dárce před transplantací je nutno vyprázdnit nemocnou kostní dřeň (intenzivní chemoterapie, celotělové ozáření…), aby byla připravena přijmout nové krvinky pro zajištění přihojení nutná vzájemná shoda (kompatibilita) buněk pacienta a jeho dárce

6 HLA znaky (= „human leukocyte antigens“) dědičné znaky
na povrchu bílých krvinek číselná kombinace, specifická pro každého člověka (zcela identická jen u jednovaječných dvojčat) Úspěšnost transplantace kostní dřeně závisí na co nejlepší shodě HLA znaků mezi dárcem a pacientem ( x shoda krevní skupiny není tak podstatná)

7 Vyhledávání dárce uvnitř rodiny
největší pravděpodobnost vzájemné shody mezi vlastními sourozenci (cca 25-30%) další příbuzenská linie (bratranci, sourozenci rodičů) 1-5% matka otec A B C D 3) 4) děti 1) 2) A C A D B C B D

8 Vyhledávání nepříbuzného dárce - celosvětová databáze dobrovolných dárců

9 Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) – stav k 29. 2
Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) – stav k registrů a 44 bank pupečníkové krve ve 48 zemích dárců USA > SRN > Brazílie > Anglie, Izrael > Japonsko > Kanada, Itálie, Portugalsko, Taiwan > Austrálie, Francie, Kypr >

10 Český národní registr dárců dřeně
(ČNRDD) vznik v r. 1992 prvních 572 dobrovolníků

11 ČNRDD – situace k dárců

12 nepříbuzenských transplantací dřeně
za 20 let existence ČNRDD 891 nepříbuzenských transplantací dřeně t.j. NADĚJÍ NA ŽIVOT

13 Kritéria pro vstup do registru dárců
věk mezi 18 – 35 roky dobrý zdravotní stav (lze užívat antikoncepci, vitamíny, antihistaminika, hormony k úpravě funkce štítné žlázy) ochota pomoci cizímu nemocnému člověku

14 Stavy vylučující dárcovství krvetvorných buněk
nádorové onemocnění nebo transplantace v minulosti onemocnění srdce, cév, plic, kloubů a trávicího systému vyžadující užívání léků onemocnění krve a krevní srážlivosti cukrovka, autoimunitní onemocnění epilepsie, psychické poruchy těžší formy alergie těžké infekce v minulosti (hepatitida B a C, HIV, syfilis, malárie, TBC, Creutzfeld-Jacobova nemoc) závislost na alkoholu, „tvrdých“ drogách, rizikové sexuální chování

15 Vstup dárce do registru
Musí být dobrovolný ! Registrace spočívá ve: vyplnění zdravotního dotazníku odběr 1 zkumavky krve (cca 2 ml) k vyšetření HLA znaků

16 Co se děje před odběrem ? Předběžné vyhledávání dárce
Transplantační centrum odešle registru žádost o vyhledávání dárce pro svého pacienta V počítačové databázi dárců je zjištěn seznam všech předběžně shodných dárců s pacientem (porovnání HLA znaků dárce - pacient)

17 2. Aktivace dárce Transplantační centrum si vybere jednoho nebo více konkrétních dárců, u kterých pak registr zjišťuje jejich dostupnost a další obecné informace (věk, pohlaví, počet těhotenství) Zároveň nutno provést kompletní dovyšetření HLA znaků - ze vstupně uschované DNA (dal-li k tomu dárce při vstupu do registru svůj souhlas) - event. z nového vzorku krve

18 3. Konfirmační vyšetření („CT“)
vyšetření, při kterém se porovnávají transplantační znaky dárce a příjemce Dárce je pozván na dárcovské centrum: - je seznámen s možností budoucího odběru krvetvorných buněk a jeho oběma způsoby - podepíše informovaný souhlas - předběžně si vybere způsob darování - vyplní dotazník o zdravotním stavu - je mu odebrán vzorek krve na HLA typizaci k vyšetření krevní skupiny a tzv. infekčních markerů (žloutenka typu B a C, HIV, syfilis, CMV)

19 4. Předodběrové vyšetření („work up“)
Probíhá v Odběrovém centru Fakultní nemocnice v Plzni cca 3-4 týdny před termínem vlastního odběru kostní dřeně nebo periferních krvetvorných buněk Podrobný pohovor s dárcem o způsobech odběru včetně možných rizik nebo komplikací Výběr konkrétního způsobu odběru Podpis informovaných souhlasů k odběru Vyplnění anamnestického dotazníku Lékařské vyšetření (včetně náběrů krve, EKG, RTG plic)

20 Způsoby darování krvetvorných buněk
Dárcovství kostní dřeně v celkové narkóze na operačním sále cca 45 minut odběr 1 – 1,5 litru dřeně celkově 3 denní hospitalizace NÚ: bolesti v místě vpichu nevolnost po narkóze

21 Způsoby darování krvetvorných buněk
Dárcovství periferních krvetvorných buněk Nutná stimulace kostní dřeně podkožními injekcemi růstového faktoru (Neupogen) – 4 dny před odběrem Hospitalizace 2-3 dny Napojení na separátor krevních elementů Filtrace krvetvorných buněk (cca 4 hodiny, objem ml) NÚ: „chřipkovité příznaky“ při injekcích Neupogenu pocit brnění prstů a kolem úst během separace

22 Ideální dárce kostní dřeně
Efekt transplantace se zvyšuje: s co nejlépe dosaženou shodou mezi dárce a příjemcem (kompatibilita HLA znaků) s co nejmladším dárcem s co největším (nejtěžším) dárcem s dárcem mužského pohlaví, event. ženou bez prodělané gravidity (každé těhotenství dárkyně znamená příměs protilátek jejího partnera, které přeneseme i na pacienta)

23 Kde hledat ? vybírat vhodné kandidáty mezi dárci krve
na transfuzních stanicích Spolupráce s: - profesními organizacemi (policisté, hasiči, vojáci, záchranáři) - sportovními kluby a oddíly

24 Můžete pomoci i Vy !


Stáhnout ppt "Dárcovství krvetvorných buněk"

Podobné prezentace


Reklamy Google