Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.7 Živočichové - dělení Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.7 Živočichové - dělení Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.7 Živočichové - dělení Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 4. tříd jako upevňování znalostí o dělení živočichů a seznámení s novými pojmy. Po výkladu žáci plní zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně nebo jako pracovní list.

2 Ž ivo č ichové - d ě lení Ž ivé organismy

3 Dělení živočichů Obratlovci se dělí do skupin: a) ryby b) obojživelníci c) plazi d) ptáci e) savci Bezobratlí jsou ve srovnání s obratlovci mnohem početnější. Velkou skupinou bezobratlých živočichů je hmyz.

4 Ryby  žijí ve vodě, plavou  tělo kryto šupinami  místo končetin mají ploutve  dýchají žábrami  rozmnožují se vajíčky, které se nazývají jikry  dle způsobu potravy se dělí na dravé ( štika, pstruh, okoun) a nedravé ( kapr, lín, cejn )  živí se rybami, vodními živočichy nebo rostlinami  dle místa, kde žijí se dělí na sladkovodní ( kapr, štika ) a mořské ( treska, sardinka )

5 Obojživelníci  žijí ve vodě i na souši, plavou, skáčou a lezou  tělo kryto tenkou, vlhkou kůží  pulci dýchají žábrami, dospělí obojživelníci plícemi  rozmnožují se vajíčky, z těch se líhnou larvy = pulci  dělí se na bezocasé = žáby a s ocasem = mloci a čolci  živí se hmyzem, žížalami i slimáky

6 Plazi  žijí většinou na souši  tělo kryto šupinami nebo krunýřem  dýchají plícemi  rozmnožují se vejci s kožovitým obalem  mezi plazy patří: hadi, želvy, ještěrky  hadi nemají vyvinuty končetiny – plazí se, ještěrky a želvy končetiny mají  živí se hmyzem, ptáky, slimáky a drobnými savci  hadi se dělí na jedovaté (zmije) a škrtiče (užovka)

7 Ptáci  osídlili všechny ekosystémy  tělo mají pokryté peřím  přední končetiny jsou přeměněny v křídla  pohybují se většinou ve vzduchu – létají  hlava je zakončena zobákem  dýchají plícemi  rozmnožují se vejci s vápenitou skořápkou, z vajec se líhnou mláďata krmivá (holub, vrána, vlaštovka) nebo nekrmivá (kachna, slepice, bažant)  živí se semeny, hmyzem, plody, drobnými savci, podle potravy se dělí na: hmyzožravé, semenožravé, všežravé a dravé  někteří ptáci u nás přezimují (sýkora, vrabec), jiní jsou stěhovaví (vlaštovka, čáp)

8 Savci  žijí na souši, ve vodě i ve vzduchu  tělo převážně kryto srstí  pohybují se chůzí, během, šplháním, létáním, plaváním  dýchají plícemi  většina rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko  Živí se rostlinnou a živočišnou stravou, podle druhu potravy se dělí na býložravce (kráva, kůň), masožravce – šelmy (vlk, liška) a všežravce (prase, myš)

9 Hmyz  hmyz žije na souši, ale i ve vodě  tělo je členěno na hlavu, hruď a zadeček  na hlavě má tykadla, oči a ústní ústrojí  na hrudi jsou 3 páry končetin a většinou 2 páry křídel  rozmnožuje se vajíčky, z vajíček se vylíhnou larvy (housenky, ponravy), ty se zakuklí ( u některých skupin hmyzu kukla chybí), z kukly se vylíhne dospělec  hmyz je nejpočetnější třídou živočichů na Zemi  mezi hmyz řadíme: brouky, motýly, včely, mouchy, saranče a vážky

10 Znáš odpovědi? 1. Jak se dělí živočichové podle stavby těla? obratlovci a bezobratlí _______________________________ 2. Jak se nazývají vajíčka ryb? jikry ____________________ 3. Jakými způsoby se pohybují savci? chůze, let, běh, šplh, __________________________ plavání 4. Čím je kryto tělo plazů? šupiny a krunýř _________________ 5. Jak dělíme ptáky podle toho, čím se živí? hmyzožraví, všežraví, _______________________________ semenožraví a draví 6. Čím dýchají pulci a čím dospělí obojživelníci? žábry a plíce __________________________________ 7. Které skupiny bezobratlých řadíme mezi hmyz? brouci, vážky, mouchy, ____________________________________ saranče, včely a motýli 8. Čím se liší člověk od ostatních živočichů? řeč, složitější myšlení _______________________________

11 Ryby

12 Obojživelníci

13 Plazi

14 Ptáci

15 Savci

16 Hmyz

17 Použité zdroje 1. ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět : přírodověda pro 4. ročník. Brno : Nová škola, 2011. ISBN 978-80-7289-297-6. 2. ČÍŽKOVÁ, Věra, BRADÁČOVÁ, Lenka, HÍSEK, Květoslav. Přehledy živé přírody pro 3. – 5. ročník. Turnov: ALTER, 1995. ISBN 80-85775-25-7 3. Obrázky z galerie klipart 4. Vlastní fotografie


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.7 Živočichové - dělení Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google