Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Ivana Velčovská, DiS. 1. 2 z 20 Tematické okruhy 1. Identita sociálních pracovnic a pracovníků 2. Jaký má sociální práce pohled na LGBT problematiku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Ivana Velčovská, DiS. 1. 2 z 20 Tematické okruhy 1. Identita sociálních pracovnic a pracovníků 2. Jaký má sociální práce pohled na LGBT problematiku."— Transkript prezentace:

1 Bc. Ivana Velčovská, DiS. 1

2 2 z 20 Tematické okruhy 1. Identita sociálních pracovnic a pracovníků 2. Jaký má sociální práce pohled na LGBT problematiku v ČR. 3. Rozdíl mezi LGBT a heterosexuálním klientem/klientkou. 4. Aktuální problémy LGBT lidí a nabídka sociální práce. 5. Homoparentální rodina a pohled sociální práce. 2

3 3 z 20 1. Identita sociálních pracovnic a pracovníků  Osobní  Biologické pohlaví (žena/muž/intersexuál)  Gender (sociální pohlaví) (muž, žena, transgender…)  Sexuální orientace (heterosexuální/bisexuální, homosexuální/asexuální)  Ideologie/morálka (křesťan, ateista, konzervativec, liberál…)  Profesní:  Administrátor/ka – úředník/úřednice  Filantrop/ka  Profesionál/ka  Aktivista/aktivistka 3

4 4 z 20 2. Jaký má sociální práce pohled na LGBT problematiku v ČR.  Co je to sociální práce? Sociální práce je institucionalizovanou profesí, jejímž posláním je prosazovat a obhajovat práva lidí a sociální spravedlnost bez ohledu na jejich gender, sexuální orientaci a další charakteristiky… Sociální práci lze vymezit jako profesi, jejímž cílem je„podpora zvládání obtížných životních situací klientů zprostředkováním změny vzájemných problémových interakcí mezi klienty a subjekty v jejich sociálním prostředí působením na klienty, působením na subjekty v jejich sociálním prostředí a působením a působením na průběh interakce mezi nimi“ Z uvedené definice vyplývá, že sociální pracovníci by měli své intervence směřovat jak na adaptační schopnosti klientů, tak na změnu jejich sociálního prostředí od mikroúrovně po makroúroveň společenských institucí. 4

5 5 z 20 2. Jaký má sociální práce pohled na LGBT problematiku v ČR  Historické kořeny SP (křesťanství )  Etický kodex (tolerance)  Společenské hodnoty – koncept „normality“ – spíše konzervativní postoje  Dilemata v SP: agent/ka společnosti versus obhájce obhájkyně klienta/ky, pomoc versus kontrola  Vzdělávání  Mezioborové  Oborové: absence výzkumů, absence teorií, „rétorika ticha“, literatura.  Kdo, jak, proč?  Praxe  Opresivní postupy, byrokratická omezení  Kontrolní mechanismy 5

6 6 z 20 3. Rozdíl mezi LGBT a heterosexuálním klientem/klientkou.  Strach z „dvojího vyoutování“  Strach z moralizování (umocnění problémů) „Já jsem měla původně teda strach, protože jsem si představovala přesně. Jsem, si vzpomněla na film, jak přišla Zubatá, že jo, a bála jsem se, že jako bude hodně přihlíženo k tomu, jakým způsobem já, nebo s kým já tam v tý domácnosti teda žiju..“ 6

7 7 z 20 3. Rozdíl mezi LGBT a heterosexuálním klientem/klientkou.  Strach o výsledek jednání (OSPOD)  Strach plynoucí z nejasného očekávání sociální práce Dotaz nebiologické matky: „ Já se bojím toho až jednou přijde kráva sociální pracovnice a sebere mi děti. Co bych měla jako dělat?..“ 7

8 8 z 20 Dotaz v diskuzi pořádané LGBT sdružením PROUD na téma L/G rodičovství 8

9 9 z 20 4. Aktuální problémy LGBT lidí a nabídka sociální práce. Zakázka LGBT  Mezigenerační (domovy pro seniory, domovy pro L/G mládež, nízkoprahová zařízení)  Legislativní úprava (právní vakuum)  Šikana ve škole  Šikana v práci  Homosexualita v etnických menšinách  Nepřijetí rodinou  L/G rodičovství Nabídka SP  Rovný přístup 9

10 10 z 20  Sociální pracovnice na ÚP „tak jsem ti byla na sociálním šetření a představ si, byla jsem u dvou buzerantů „ Co to znamená, že tě buzerovali? „Ne, normálně spolu žili dva chlapi, jeden mladej jeden starší a zažádal si o příspěvek na péči.“ A co je na tom špatně? „No nic, ale spali v jedný posteli! No museli, protože tam žádnou jinou neměli!!“ A to vadí? Ty s manželem také nespíš v jedné posteli? „No spím, ale je to můj manžel, oni jsou buzeranti.“ 10

11 11 z 20 5. Homoparentální rodina a pohled sociální práce. taková rodina, kdy rodiče jsou partneři stejného pohlaví  Adopce  Pěstounská péče  Umělé oplodnění  Děti z heterosexuálního svazku  Vzájemná domluva mezi G/L páry  Domluva mezi homosexuálními rodiči a dárcem/dárkyní  ….. 11

12 12 z 20 5. Homoparentální rodina a pohled sociální práce.  Vzdělávání  Heteronormativní teorie o funkcích rodiny  Literatura omezeného množství  U témat jako jsou pěstounská péče a osvojení absentuje reflexe situace či diskriminace leseb a gayů  Praxe  ? 12

13 13 z 20 Sociální pracovnice - vedoucí na OSPOD „Přece nedáme dítě tomu cizímu, to dítě má blíž k rodině – babička děda, strejda..“ (jsou tady dvě roviny, nově příchozí nebiologický partner, versus partner nebiologický, který je v rodině přítomen od počátku plánování založení rodiny) „Postupujeme podle zákona, je nám jedno, jestli je to gay nebo lesba, je to stejné, jako druh družka, taky dáme dítě ne tomu novýmu partnerovi, ale babičce a dědovi.“ 13

14 14 z 20 Sociální pracovnice na OSPOD: „Postupujeme v rámci etického kodexu neděláme rozdíly mezi homosexuály a heterosexuály.“ Studentka SP: „Vždyť přeci homosexuálové mohou adoptovat děti, tak je to jedno jestli jsou homo nebo hetero „ 14

15 15 z 20  Co by SP měl v souvislosti s LGBT tématikou znát? 15

16 16 z 20 Shrnutí  Výuka a vzdělávání  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  Sanace rodiny  OSPOD  Organizace připravující žadatele o náhradní rodinnou péči  Preventivní osvětové programy  Občanská poradenská střediska  Oběti domácího násilí  Azylové domy  Domovy pro seniory  Asistenční služby  Krizová intervence  Jiné… 16

17 17 z 20 Shrnutí  Sociální práce má nízký status, ale má určitou moc  rozhodovat o adopcích dětí  pěstounské péči  odejmutí dítěte z péče  ….  Práce často na hraně zákona  V sociální práci téma G/L rodičovství příliš reflektováno není  Záleží na pojetí organizací, jednotlivců, společenském étosu  Záleží na požadavcích/zakázkách LGBT komunity 17

18 18 z 20 Doporučení pro SP  Zvýšit informovanost o LGBT problematice  Provádět výzkumy  Doformulovat Minimální standard vzdělávání v sociální práci takovým způsobem, aby zahrnoval požadavek kritického vzdělávání o sexuálních skupinách/menšinách v oblasti jejich potřeb, problémů, ať na úrovni lidí, tak na úrovni jejich systémové oprese.  Kontrola dodržování – sankce  Pracovat s mezo i makroprostředím LGBT klientů 18

19 19 z 20 Literatura /zdroje  BABICOVÁ, Paula, Katarína FRANEKOVÁ, Hana SMITKOVÁ, Katarína SOKOLOVÁ a Ľubica TORNÓCZYOVÁ. Etický rámec pre prácu s LGBT klientelou: pre pomáhajúce, právnické a zdravotnícke profesie. první. Queer Leaders Forum, 2012, 36 s. ISBN 978-80-970901-0-4.  MUSIL, L. Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu „sociální práce“. Sociální práce, 2008, č. 2, roč. 8, s. 60-79  NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti. Praha: SLON, 2011. 120 s. Studie. ISBN 978-80-7419-041-4.  POLÁŠKOVÁ, Eva. Plánovaná lesbická rodina: klíčové aspekty přechodu k rodičovství. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 250 s. Psychologie. ISBN 978 -80 -210 -5013 -6.  SMITKOVÁ, Hana a Andrej KURUC. Odporúčania a podnety pre psychológov a psychologičky, ktorý pracujú s lesbickými/gejskými/bisexuálnýymi/transrodovými (LGBT) klientmi a klientkami. Iniciativa Inakosť, 2012, 90 s. ISBN 978-80-970856-0-5.  Co z těch dětí vyroste – Radka Janebová, Ivana Velčovská, Tereza Břízová, v časopise Gender, rovné přiležitosti, výzkum  Radka Janebová – feministické teorie sociální práce  Elektronické zdroje:  Etický kodex sociálních pracovníků České republiky. Sociální revue: Sociální práce a společenské otázky [online]. 2005 [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: http://socialnirevue.cz/item/eticky-kodex-socialnich- pracovniku-ceske-republikyhttp://socialnirevue.cz/item/eticky-kodex-socialnich- pracovniku-ceske-republiky  PROUD: Vznikla nová platforma proti homofobii a transfobii v ČR. PROUD: Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu [online]. 2011 [cit. 2012-11-29]. Dostupné z: http://www.proudem.cz/pro- media/vznikla-nova-platforma-proti-homofobii-a-transfobii-v-cr.htmlhttp://www.proudem.cz/pro- media/vznikla-nova-platforma-proti-homofobii-a-transfobii-v-cr.html  STUD 19

20 20 z 20 Děkuji za pozornost A případné dotazy zasílejte na … Ivana.velcovska@uhk.cz 20


Stáhnout ppt "Bc. Ivana Velčovská, DiS. 1. 2 z 20 Tematické okruhy 1. Identita sociálních pracovnic a pracovníků 2. Jaký má sociální práce pohled na LGBT problematiku."

Podobné prezentace


Reklamy Google