Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 50.léta až 1991-státní veterinární služba-role při zdolávání nebezpečných nákaz  Veterinární zařízení/správy-kraj okres střediska ošetřovny jatky 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 50.léta až 1991-státní veterinární služba-role při zdolávání nebezpečných nákaz  Veterinární zařízení/správy-kraj okres střediska ošetřovny jatky "— Transkript prezentace:

1

2  50.léta až 1991-státní veterinární služba-role při zdolávání nebezpečných nákaz  Veterinární zařízení/správy-kraj okres střediska ošetřovny jatky  Od 70.let s počátky vzniku velkochovů-specialisté na krajské a okresní úrovni  R.91 privatizace veterinární služby-více kolegů do malé praxe,smíšené praxe,málo specialistů na choroby prasat  V minulosti 350 000 prasnic,2010 jen 90 000 prasnic  Postupný odchod veterinářů z tohoto rizikového sektoru

3  80.léta-větší koncentrace,integrace s dalšími odvětvími  Multi-site systémy,segregace parit,MEW,SEW  Vzniká potřeba specialistů na choroby a management  Zaměstnanci velkých společností  Specializované skupiny i s laboratorním zázemím,patologové specializovaní na porcinní patologii  Specialisté v rámci skupin  -Inseminační stanice,prasnice a selata,předvýkrm a výkrm  -biosekurita,eradikace chorob  -Genetika,výživa,zoohygiena,management a vzdělání  AASV

4  U nás velké farmy už od 70.let  Por.89-obrovské změny v odvětví-majetková struktura  Zač.90.let-dovoz chovných zvířat,později selata na výkrm  Do r.90 –Actinobacillus pleuropneumonie,E.coli,svrab….  Po r.90 +sípavka,dyzenterie prasat,konec vakcinace proti SLAK,KMP-ohniska  Později pak PRRS,Strep.suis,ileitis  Po r.2000 navíc PCVD,H.parasuis,chřipka prasat…  Do r.90 jednotná genetika

5  Nová plemena,genetické linie s různými vlastnostmi a odolností,různá náchylnost a projev onemocnění  Změny v KS,technologiích,organizaci,počátky integrací  Nová onemocnění přibývají,stará zůstávají  Nové vakcíny,nová léčiva,rozvoj diagnostiky  Stále větší ekonomický tlak

6  Nové poznatky v epidemiologii,patogenezi,patologii  Obrovský rozvoj imunologie,vakcinologie i díky novým chorobám jako PRRS,PCVD a chřipka prasat  Vše souvisí se vším-nutné znalosti výživy,zoohygieny,organizace a řízení,welfare zvířat a legislativa,dopad produkce na životní prostředí,bezpečnost potravin,trendy trhu,dopad na ekonomiku,záznamy a vyhodnocování  Znát možnosti diagnostiky,interpretace laboratorních výsledků,navrhnout opatření  Komunikace s lidmi na všech úrovních

7  Do r.89-téměř všechny vet. úkony-vet.technik,vet.lékař  Po r.2000-úkony přebírá majitel,chovatel,ošetřovatel a to z důvodů ekonomických a biosekurity  POZOR přesné stanovení způsobu práce KONTROLA  Ubylo akutních případů a i tyto přebírá chovatel  Veterinář by se měl stát více poradcem,denní návštěvy se mění na intervalové dle dohody s chovatelem,veterinář se může starat o více chovů –více poznatků a zkušeností  Jiný způsob práce-chovatel musí poskytnout přesné informace,vzájemná důvěra a společný postup

8

9  Knihy,časopisy  Semináře,konference,“síť konzultantů“- kamarádi,kolegové,reprezenta nti firem…  Webové stránky  aasv.com pighealth.com cpvs.cz  pigprogress.net  thepigsite.com piginternational.com  Stránky univerzit,firem  Heslo PRRS-tisíce odkazů  Umíme zacházet s takovým množstvím informací?

10

11

12

13

14

15  Náhlý úhyn nejlepších prasat  Nejčastější kategorie 25až 100kg více v létě a u vepřů  Nadmuté břicho,často s výhřezem rekta  Rychlý nástup pseudomelanozy  Nápadná bledost  Pokud je klinika-příznaky- bolestivost,skřípání zubů,leží na sternu nahrbená

16  P.a nález-kličky střeva naplněny plynem a krvavou tekutinou,stěna střeva zeslabená,krvavá tekutina v DB  Odkrvené vnitřní orgány(játra,plíce)  Dochází k torzi střev otočení až o 360  Příčiny: přežrání zejména po hladovce,častější na mokrém krmení,syrovátka není podmínkou  Anatomická a genetická predispozice  V chovech s dobrou úrovní užitkovosti  Uvolnění zbytků z potrubí- mykotoxiny,clostridia

17  Dif.diagnosa-dysenterie,akutní ileitis  Kontrola  Hygiena zásobníků,potrubí  Kontrola mykotoxinů  Vláknina,velikost částic 600až800  Před kritický obdobím- probiotika,antibiotiaka-tiamulin

18  Dva cíle:welfare-zklidnění-s narůstající pohlavní aktivitou jsou kanci více agresivní a zabránění kančího zápachu  Testosteron-androsteron a skatol cca od 90kg  Legislativa EU –směrnice z 18.12.2008 minimální standardy v chovech prasat  Většina států kastrace bez analgezie do sedmi dnů  Severské státy a Norsko,dále některé řetězce-celková anestezie  Lokální i celková anestezie značně komplikuje zákrok  Chirurgická kastrace x imunologická kastrace,genetika?

19  Samotná chirurgická kastrace do 10sekund včetně chycení a vrácení  Možnost sloučení s dalšími zákroky značení,kupírování.aplikace Fe atd.,jednorázový stress selata dobře zvládnou,lépe než chytat vícekrát  Zákroky provádět od dvou dnů stáří  Téměř 100% zvířat do normy 0,5mikrogramu androsteronu na 1g tuku

20  Syn.vakcinace proti kančímu zápachu-vakcina stimuluje tvorbu specifických protilátek proti GnRH po revakcinaci-snížená produkce testosteronu-snížená hmotnost varlat-snížená produkce androsteronu a skatolu  Je to látka imunologické povahy-nemá vliv na kvalitu masa a lidské zdraví  Očekávaná účinnost je 96 až 97%,asi 3% zvířat nad 0,5mikro  Nutnost dvojí aplikace,nemožná kombinace s dalšími úkony  Bezpečnost-automat zvyšuje pracnost  Riziko při poranění  Spotřebitel ať si zvolí sám OBJEKTIVNÍ INFORMACE

21  Nejvyšší mortalita v červnu až srpnu,tepelný stres,kritické teploty od 28 až 30st.,přehřátí a dehydratace  50% náhlé úhyny,50%v období při a tři týdny po porodu,kdy jsou prasnice nejzranitelnější-vysoká laktace,nároky na metabolismus  Riziková skupina-starší prasnice a prasničky,více MN a zalehlých selat  Riziková skupina-zatloustlé prasnice,obtížný porod,menší příjem KS v prvním týdnu p.p.-dysbalance minerálních látek  Riziková skupina-sekundární infekce,zejména močového aparátu,metritis,mastitis

22  Infekce Clostridium novyi  Zvětšená křehká játra s bublinkami vzduchu-včelí plástev  Predispozice-tlusté prasnice s degenerací jater  Další důvod mortality-torze žaludku,exacerbace chronického či subklinického procesu  Vyšší mortalita z důvodu infekce PRRSV  Vazače mykotoxinů

23  Poznáme vyšetřením vemene a vrhu,PPSD  Dopad na mortalitu,morbiditu,přírůstky  Příčiny-nedostatek vody,nekvalitní KS,změny v KS,hubené či příliš tlusté prasničky a prasnice  Těžký porod,horečnaté onemocnění,vysoké teploty  Mykotoxiny v KS-pozor na kumulaci v tkáních a uvolňování mykotoxinů v laktaci,čerstvé obilí  Infekční onemocnění,PRRS  Oxytocinem uvolňujeme mléko,ale neřešíme mléčnost

24  Syntetické prostaglandiny F2alfa-indukce říje 24 až 48 hod před očekávaným termínem porodu-porod se dostaví průměrně za 30hod  Aplikujeme ráno-většina porodů druhý den odpoledne  Protokol s oxytocinem po 24hod-větší riziko porodních komplikací,více MN,porody musí být dobře vedeny

25  Přirozený prostaglandin F2alfa-dinoprost  Stimulace dělohy bez vlivu na mléčnou žlázu,vypuzení zbylých selat u více plodných prasnic,  Prevence metritid  Zdravotní upozornění

26  Vakcinace-jedno z opatření při kontrole onemocnění(medikace,zoohygiena,organizace …)  Samotná vakcina není schopna eliminovat patogen  V minulosti-přehnaná očekávání od vakcin  Jasný přínos při kontrole hromadných onemocnění(často doprovázených sepsí) KMP,SLAK,Aujeszky..červenka  Dnes řada onemocnění probíhá jako lokální onemocnění-PRDC,GIT

27  Výborná a dobrá účinnost:PCV-2,Clostridium perfringens C červenka,sípavka,E.coli novorozených selat,ileitis  Méně dobrá účinnost:Cl.perfringens A,Actinobacillus pl. PRRS- jak KLV tak MLV,Str.suis  Nejsou vakciny proti Brachyspira hyo,AMP  Požadavky na vakcinu:bezpečná,účinná  Imunita po vakcinaci musí být ve správný čas(před vypuknutím nemoci)  A na správném místě(např sliznice resp.traktu,GIT)  Komerční,autogenní vakciny

28  Po i.m.či s.c. aplikaci protilátky v krvi-potřebujeme je na sliznicích  Nevakcinovat prasata v ID(viremická např.PRRSV),na začátku onemocnění či dokonce klinicky nemocná  Vakcinace může zhoršit zdravotní stav zvířete-APP vakciny, či provokovat některá onemocnění-PCVD  Řešení-vakcinovat v raném stadiu před odstavem-menší infekční tlak,sdružování či simultánní podání-M.hyo,PCV-2  Není univerzální návod-každý chov je individuální  Intradermální aplikace,v pitné vodě,ve spreji  Ideální vakcina-čip s antigeny,které se uvolní dle potřeby

29  Vakcinace prasnic,v březosti,v laktaci,plošně  Zajistit příjem mleziva od vlastní matky,která je dobře adaptována na prostředí  Cross fostering vždy po 24hodinách a do 15ti % v rámci jedné sekce  Rizikové v chovech PRRS+

30

31  Nově nakoupené prasničky-největší nebezpečí zavlečení infekce do stáje a narušení imunitní rovnováhy stáda  Pokud nejsou adaptovány na nové prostředí-selatům neposkytují imunitní ochranu-tato selata jsou pak rizikovou skupinou-nemocná zvířata,jako naivní selata generátor a přenašeč infekce  Segregace parit

32  Karanténa(quaranta)-mimo farmu  Adaptace,aklimatizace-seznámení s budoucím prostředím farmy- vakcinace,živá zvířata,biol.materiál  Fáze klidu-odstranit původce antigenů a dát prostor k imunitní odpovědi aby prasničky nebyly při přesunu do produkčního stáda vylučovatelkami infektů

33  Konec léta,zač.podzimu-nižší zabřezávání  V této době 70% abortů(AAS-syndrom podzimních zmetání)  Prasnice rodí zjara,tendence neudržovat březost na konci léta  Zkrácení denního světla-pokles progesteronu-chrání březost  Poklesy a velké změny teplot v září mohou mít vliv na pokles imunity,stejně tak následek vysokých teplot v létě-provokace PRRS

34  Vliv starého dlouho skladovaného krmiva  Nebo naopak vliv obilí z nové sklizně“fresh grain intoxication“- otrava z čerstvého krmení  Infekce urinárního traktu-cystitis,nefritis,  Přebíhání,raná zmetání,pozdní zmetání  Prasnice potratí,selata i placenta je normální,prasnice žere a za 5až 7dní jde do říje  Opatření

35  Společná práce chovatele a veterináře-faktory:genetika,výživa a voda,hygiena,organizace chovu,péče,inf.agens,imunitní stav jedince a stáda- hlavní pachatel a spoluviníci  Vynaložit dostatečné úsilí na správnou diagnosu-ekonomické následky při špatné diagnose  Anamnesa včetně produkčních dat,epidemiologická znalost,klinické vyšetření vč. zhodnocení prostředí,patologie  Hypotéza chovatele x názor veterináře-společný závěr a řešení

36  Správný odběr správného vzorku  Přímý průkaz původce  Interpretace nálezu-vztah k určité lézi-málo se využívá patohistologické vyšetření,znalost epidemiologie  Zlatá pravidla dg. PCVD- klinika+histologie+průkaz původce v lézi

37  Nepřímý průkaz původce  Serologie-stanovení protilátek- organismus poznal infekci a odpověděl IgM,IgG  Význam na stájové úrovni,profil stáda-čas infekce  Určení pozitivity,negativity stáda  Senzitivita testu,specifita  Falešně negativní a falešně pozitivní  Zvolení správného testu a jeho interpretace

38

39


Stáhnout ppt " 50.léta až 1991-státní veterinární služba-role při zdolávání nebezpečných nákaz  Veterinární zařízení/správy-kraj okres střediska ošetřovny jatky "

Podobné prezentace


Reklamy Google