Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace informačních systémů ve vztahu k zpoplatnění ŽDC – náhrada TP 412 systémem IS KAPO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace informačních systémů ve vztahu k zpoplatnění ŽDC – náhrada TP 412 systémem IS KAPO."— Transkript prezentace:

1 Prezentace informačních systémů ve vztahu k zpoplatnění ŽDC – náhrada TP 412 systémem IS KAPO

2 2 Program Zahájení Výchozí stav, implementace TAF TSI Podmínky pořizování zpráv - Složení vlaku / Rozbor vlaku a Vlak připraven  IS ComposT – prezentace ČD Telematika  IS APORT – prezentace aplikace IS REVOZ – registr vozidel IS KAPO – kalkulace poplatku Technologické a smluvní změny

3 Informační systém Kalkulace Poplatků - KAPO náhrada TP 412 Ing. Jiří Pavel, Ph.D. Odbor koncepce a strategie, GŘ SŽDC

4 4 Úvod Legislativa – cena za použití ŽDC, srovnání s EU Dnešní systém sledování výkonů Vývoj nového IS KAPO (kalkulace poplatků)  I. Etapa – vlastní řešení, moduly, architektura, vazby  II. Etapa - integrace zpoplatnění služeb a kontrolní mechanizmy správnosti vykazovaných údajů Závěr

5 5 Cena za použití ŽDC Maximální cena poplatku je dána výměrem MF Struktura výpočtu na dvě části a to Řízení provozu [vlkm] a Infrastruktura [1000 hrtkm]. Obě části zohledňují sazby pro:  osobní / nákladní vlak  kategorie dráhy Část infrastruktury:  koeficient „n“ – použití vozidel s naklápěcí skříní,  koeficient „e“ – jízda nezávislé trakce na elektrifikovaných tratích Úprava maximální ceny v prohlášení o dráze:  slevy - nostalgické vlaky, charita  speciální ceny – vlaky komb. dopravy, jednotlivé vozové zásilky, nové přepravy

6 6 Výnosy poplatků pokles výnosů poplatku za použití ŽDC od 1.1.2009 snížení poplatku o 20% další pokles z titulu poklesu výkonů – krize předpoklad od 1.1.2011 další pokles pro nákladní dopravu cca 20% - návrh variant, v řešení → systém s vysokou prioritou [mld. Kč]2007200820092010 Výnosy6,66,24,35?

7 7 Dnešní systém sledování výkonů – TP 412 Princip „ruka-tužka-PC“ - vznik mnoho chyb a nepřesností vlivem lidského činitele TP 412 nebyl primárně určen pro funkci kalkulace poplatků, ale pro plnění statistického výkaznictví TP 412 je zastaralý, fungující na nekompatibilních datových platformách, a není dále vyvíjen - nemožnost reagovat na měnící se potřeby SŽDC Majitelem SW jsou ČD, a.s. a SŽDC je tak závislá na IS jednoho z dopravců – nepřípustný stav Vývoj nového IS KAPO nezávisle na dopravci pod plnou kontrolou SŽDC 

8 8 Vývoj IS KAPO Filozofie – neexistuje vlak, který nemá přidělenou kapacitu. K obchodnímu případu hledáme obraz ve skutečnosti. I. Etapa – do konce roku 2010  plnohodnotná náhrada TP 412 pro potřeby SŽDC  vlastní řešení IS KAPO – primární data, výpočtové jádro, moduly  poskytování základních pracovních a manažerských sestav II. Etapa  integrace poplatků za přidělení kapacity dráhy  větší interakce s dopravci v oblasti odsouhlasení výkonů a reklamací  kalkulace poskytnutých služeb dopravcům  simulace variantních způsobů zpoplatnění a výnosů z poplatku za použití ŽDC  kontrolní mechanizmy parametrů vlaků ve vazbě na technická zařízení na ŽDC

9 9 Primární datové zdroje KADR objednané trasy jak dlouhodobý, tak i ad hoc (komunikace se systémy CEV/Kango) zabezpečuje z pohledu těchto tras úplnost parametrů žádosti (objednávky) nutných pro výpočet poplatků za použití a rezervaci DC ISOŘ CDS parametry o realizaci objednaných trasách pro následné kalkulace ceny za použití DC REVOZ parametry kolejových vozidel dopravců (hmotnost vozidla, koeficienty „e“, „n“, osazení elektroměru a další)

10 10 Architektura IS KAPO

11 11 Uživatelé IS KAPO Přístup do systému a dostupnost funkcí a dat bude založen na různých „rolích“ uživatelů, IS KAPO určen pro: interní uživatele (SŽDC):  pracovníci komunikující se zákazníky (dopravci)  vedoucí pracovníci externí uživatele (II. etapa):  stálí a potencionální zákazníci (dopravci)

12 12 Moduly IS KAPO Komunikační modul  kontakt s vnějšími zdrojovými úlohami KADR, ISOŘ CDS, SAP R3, atd. Kontrolní modul - konsolidace primárních dat před výpočtem ceny  První stupeň –kontrola úplnosti dat  Druhý stupeň – kontrola plnočetnosti dat Modul provozních výkonů  provozní výkony – vlkm, hrtkm, atd. podle jednotlivých objednavatelů nad objekty objednaných i realizovaných výkonů  výpočet pouze nad verifikovanými daty

13 13 Moduly IS KAPO Modul kalkulací poplatků  výpočet poplatku dle „Cenového výměru MF“, “Prohlášení o dráze“ a dalších smluvních ujednání Modul výstupů  Manažerské výstupy – pro SŽDC  Realizační(pracovní) výstupy – pro interní i externí potřebu zobrazení výsledků pro další úpravy před jejich odesláním, nebo archivací (např. výstup pro odsouhlasení výkonů se zákazníkem, přílohy k fakturám, reklamační řízení  Konverzní vstupy/výstupy – pro SŽDC konverze souborů do struktury dat pro jejích převod ze systému KAPO do jiných systémů (SAP/R3-FI, SAP ISU atd.)

14 14 Moduly IS KAPO Modul správy cen, koeficientů a číselníků  editace katalogových sazeb a koeficientů z „Cenového výměru MF,“a z „Prohlášení o dráze,“ včetně speciálních cenovým ujednáním  editaci platnosti cen (kalendář sazeb) Zákaznický oceňovací modul  výhledové řešení obdoba webové kalkulačky cen  na portálu SŽDC umožní zákazníkům provedení vlastních předběžných kalkulací za použití a rezervaci dopravní cesty

15 15 Kontrolní mechanizmy – II. etapa Využití prvků infrastruktury (statickodynamické váhy, zabezpečovací zařízení, diagnostika) Kontrola vykazovaných údajů dopravci – hlášení TAF TSI  hmotnost – kontrolní vážení na základě indikovaného překročení nápravového tlaku  počet náprav – diagnostika ASDEK, GTN zab. zař. Princip kontroly je funkční od nasazení již jednoho kontrolního zařízení - 100% pokrytí výkonů není ekonomicky efektivní

16 16 Závěr – IS KAPO Využití implementace TAF TSI – hlášení „rozbor“ a „složení“ vlaku Více než generační změna sledování výkonů dopravců a následná komunikace při jejich odsouhlasování Posílení nezávislosti manažera infrastruktury Jednotná a pravdivá statistika výkonů Vysoký potenciál dalšího rozvoje systému

17 17 Požadavky na dopravce Zahájení testovacího provozu  APORT  ComposT Zadání hnacích vozidel do IS REVOZ Zaslání seznamu zaměstnanců pro přístup do aplikací v členění práv čtení / zápis Možnost vyjádření připomínek k návrhům Směrnic GŘ Datum účinnosti a vyhlášení uvedených povinností bude po dohodě dojednán - 30.6.2011 Změna systému není jednoduchá, přináší na jedné straně vícenáklady a změnu technologie práce, která do budoucna bude znamenat úsporu času a finančních prostředků 

18 Děkujeme za pozornost a těšíme se na další spolupráci v oblasti datových výměn


Stáhnout ppt "Prezentace informačních systémů ve vztahu k zpoplatnění ŽDC – náhrada TP 412 systémem IS KAPO."

Podobné prezentace


Reklamy Google