Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

This presentation, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for the sole use of the intended Gartner.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "This presentation, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for the sole use of the intended Gartner."— Transkript prezentace:

1 This presentation, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for the sole use of the intended Gartner audience or other authorized recipients. This presentation may contain information that is confidential, proprietary or otherwise legally protected, and it may not be further copied, distributed or publicly displayed without the express written permission of Gartner, Inc. or its affiliates. © 20010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Role eGovernmentu v ČR Dana Bérová

2 © 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. 2 Co je e-Government využívání informačních technologií veřejnými institucemi pro zajištění výměny informací s občany, soukromými organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování efektivity vnitřního fungování a poskytování rychlých, dostupných a kvalitních služeb zahrnuje i veškeré procesy s tím související, zejména tvorbu příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronickou verzi vedení agendy definice MV – e-Government je název postupu modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií. Technika veřejné správy s využitím nástrojů ICT Účelem e-Governmentu je zlepšení fungování veřejné správy a jejího vztahu k veřejnosti a cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke jejím uživatelům (občanům) 2

3 © 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. Trocha historie Před rokem 1999 několik set izolovaných agendových a provozních informačních systémů pro vnitřní potřeby úřadů typicky decentralizované a distribuované s dávkovým přenosem dat Státní informační politika 1999 první pokus o koordinaci ICT ve veřejné správě první záměry sdílené infrastruktury VS, zejména Komunikační infrastruktury veřejné správy a základních registrů Zřízení Ministerstva informatiky 2002 vybudování Komunikační infrastruktury veřejné správy záměr zákona o základních registrech vybudování portálu veřejné správ - zpřístupnění řady agendových systémů prostředky umožňujícími dálkový přístup první zákony umožňující elektronickou komunikaci 3

4 © 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. Trocha historie Czech Point Datové schránky Projekt základních registrů eGon Centrální místo služeb 2.0 Integrovaná telekomunikační síť (ITS NGN) 4

5 © 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. 5 Zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon je někdy nazýván zákonem o eGovernmentu nebo eGovernment Act a nabyl účinnosti 1. července 2009. Zákon č.301/2008 Sb., doprovodný zákon k zákonu č.300/2008 Sb, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tento zákon rámcově vymezuje například vydávání výpisů na kontaktních místech veřejné správy Czech POINTech. Zákon o některých službách informační společnosti 380/2004 Sb. Zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech, upravuje základní procesy při elektronizaci státní správy Zákon č.328/1999 Sb.,o občanských průkazech - využití e-občanky v elektronické komunikaci. Zákon o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. Zákon o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb.- využití elektronických nástrojů při zadávání veřejných zakázek Legislativní rámec e-Governmentu

6 © 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. Cíle do roku 2020 Veřejná správa jako organizovaná množina služeb ICT Sdílené - implementované jednou, spravované jedním OVM celostátně Důvěryhodné - právně závazné, bezpečné a spolehlivé Organizované - homogenní, bez překryvů, spravované legislativou Propojené – uvnitř státu i s v rámci Evropské unie Přístupné – samoobslužné nebo asistované, upravitelné, uživatelsky příjemné a to i pro handicepované Dostupné – z úřadu, práce, domova, na cestě i ze zahraničí Efektivní – sdílená infrastruktura v Cloudu veřejných služeb (privátním, semiprivátním I veřejném) 6

7 © 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. Je to reálné? existuje legislativní rámec jsou k dispozici finanční zdroje – Evropské fondy existuje infrastruktura je rozpracována celá řada projektů Proč to jde tak ztuha a pomalu? 7

8 © 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. Co mají společného e- Government leaders? World e-government leaders 1. Republic of Korea6. Japan 2. Australia7. USA 3. Singapore8. United Kingdom 4. France9. New Zealand 5. Netherlands 10. Finland Zdroj UN E-GOVERNMET SURVEY 2014 8

9 © 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. Co mají společného e – Government Leaders politický a exekutivní leadership politici považují efektivní veřejnou správu za skutečně důležitou a umějí ji „prodat“ občanům a firmám schopnost definovat priority a shodnout se na nich napříč politickým spektrem jasně definované odpovědnosti v rámci VS schopnost využít všechny dostupné zdroje snahu o maximální standardizaci pravidelné benchmarky a měření efektivity 9

10 © 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. Budoucnost - Digital Government Digital Government is government designed and operated to take advantage of digital data in optimizing, transforming and creating government services Původní projekty e-governmentu udělaly často jen velmi málo navíc, než že elektronizovaly stávající služby a procesy bez radikální transformace Další fáze by měla být end to end digitalizace procesů, která povede k novému modelu poskytování služeb občanům a organizacím, využívání dat a sdílení informací v rámci veřejné správy 10

11 © 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. Co bude Digital Government potřebovat? Lidé s novými schopnostmi Digital business modely – uživatelé je očekávají Nové portfolio služeb – efektivnější digitální cesty jak prosadit zákony a pravidla (kontrola kriminality, výběr daní) a jak nabídnou samoobslužné služby pro občany a instituce Práce s informacemi - pro veřejnou správu mají informace klíčovou hodnotu, práce s nimi je ale velmi složitá (legislativní omezení, touha „vlastnit“, ochrana osobních údajů, obavy ze zneužití) Technologie - aplikace i infrastruktury ve veřejné správě jsou roztříštěné, standardizace a měření efektivity nedostatečné. Inovace kterou přináší využívání ICT je zaměřená na jednotlivé projekty, nepřináší systémovou změnu přístupu 11

12 © 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. 12 Co mohou udělat experti Pomoci politickým leaderům pochopit potenciál transformace veřejné správy s využitím prostředků ICT Realisticky upozorňovat na hlavní bariéry a navrhovat způsoby, jak je překonávat Zdůrazňovat využívání best practices a podporovat sdílení zkušeností ze zahraničí Zdůrazňovat účinnost orientace na informace a data se zaměřením na to, jak data přicházející z různých zdrojů mohou pomoci optimalizovat, měnit a vytvářet nové služby Pomoci hledat způsoby, jak maximálně využít existující řešení a aplikace k dosažení viditelných výsledků pro občany a organizace


Stáhnout ppt "This presentation, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for the sole use of the intended Gartner."

Podobné prezentace


Reklamy Google