Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunikace VZ s operačním střediskem. 2 Při komunikaci mezi VZ a OPIS je nutné vycházet ze zásad, které jsou uvedeny ve vyhlášce č.247/2001 a č.328/2001.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunikace VZ s operačním střediskem. 2 Při komunikaci mezi VZ a OPIS je nutné vycházet ze zásad, které jsou uvedeny ve vyhlášce č.247/2001 a č.328/2001."— Transkript prezentace:

1 1 Komunikace VZ s operačním střediskem

2 2 Při komunikaci mezi VZ a OPIS je nutné vycházet ze zásad, které jsou uvedeny ve vyhlášce č.247/2001 a č.328/2001. Dále jsou pak tyto zásady zpracovány v konspektech odborné přípravy „Požární taktika-organizace a řízení zásahu“.

3 3 Příjezd jednotky na místo zásahu § 21 č.247/2001 Pokud to technické prostředky umožní oznámí velitel jednotky, která přijela na místo zásahu jako první, příslušnému operačnímu středisku převzetí velení zásahu a upřesní místo zásahu a charakter zásahu. Upřesní místo a charakter zásahu - Důležité pro OPIS, vzhledem k možnosti k jiné události ve stejné lokalitě. - Informování vedoucích funkcionářů ÚO, KŘ a orgánů

4 4 Spojení s příslušným operačním střediskem § 24 č.247/2001 VZ zabezpečuje průběžné informování příslušného operačního střediska o a)situace na místě zásahu, - Situaci je nutno popisovat průběžně!!! Nutné pro předávání informací vedoucím pracovníkům HZS, orgánům státní správy nebo samosprávy. - POZOR – při splnění kritéria pro mimořádné hlášení poslat hlášení. b)potřebě sil a prostředků, popřípadě jiné pomoci, - V případě potřeby pomoci jiné složky IZS uvádět přesné informace a to buď konkrétní síly a prostředky nebo popis dané události ( složka IZS určí síly a prostředky) – v případě nedodržení této zásady dochází ke zdržení nasazení sil a prostředků. c) změně v osobě velitele zásahu,

5 5 d) činnost jednotek a složek IZS. - Evidenci činnosti odpovědných osob a orgánů (KŘ, představitelů státní správy a samosprávy). e)zásadní změně situace na místě zásahu včetně zranění nebo usmrcení hasičů nebo postižených osob, - POZOR mimořádné hlášení. f) době lokalizace a likvidace požáru nebo ukončení záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech, g)odjezd jednotek z místa zásahu.

6 6 Koordinace složek s operační úrovní § 6 328/2001 zabezpečení IZS Za obsah, formu a aktuálnost informací odeslaných z místa zásahu na územně příslušné operační středisko odpovídá velitel zásahu. Informace obsahují údaje o a)situace v místě zásahu, b)času zahájení a ukončení záchranných a likvidačních prací, c)nasazených silách a prostředcích složek, jejich potřebě, popřípadě o potřebě jiné pomoci,, údaje o činnosti složek, osobní a věcné pomoci poskytované v místě zásahu, d)vyhlášeném stupni poplachu v místě zásahu, e)změně v obsazení funkce velitele zásahu,

7 7 f)stavu záchranných a likvidačních prací v místě zásahu, g)zásadní změně situace v místě zásahu včetně zranění nebo usmrcení osob nebo vzniku rozsáhlých škod, h)odjezd složek z místa zásahu, a i)Významných informacích poskytnutých veřejnosti - koordinace s OPIS v poskytování informací

8 8 Závěr Uvedené činnosti jsou povinností VZ (VJ). Komunikace mezi VZ a OPIS je věcí spolupráce mezi těmito subjekty. Komunikace mezi VZ a OPIS by měla součástí vyhodnocení řešení mimořádné události. Záznam informací z místa události v dokumentaci o události vedené na OPIS.


Stáhnout ppt "1 Komunikace VZ s operačním střediskem. 2 Při komunikaci mezi VZ a OPIS je nutné vycházet ze zásad, které jsou uvedeny ve vyhlášce č.247/2001 a č.328/2001."

Podobné prezentace


Reklamy Google