Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK Představujeme projekt zástavby lokality ležící východně od historického jádra města Loun. Původně bylo toto území.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK Představujeme projekt zástavby lokality ležící východně od historického jádra města Loun. Původně bylo toto území."— Transkript prezentace:

1 Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK Představujeme projekt zástavby lokality ležící východně od historického jádra města Loun. Původně bylo toto území součástí městské zástavby, ohraničené ulicemi Husova, Prokopova, Hrnčířská a Komenského náměstí. Součástí této původní zástavby bylo též náměstíčko zvané „Ryneček“. Po demolici této původní zástavby byl na severní straně vystavěn kulturní dům, na západní části území byla vystavěna budova sloužící dnes jako nákupní centrum BILLA s parkovištěm a administrativní budova mobilního operátora. historické jádro města BILLAT-Mobile Současná zástavba v ul.Prokopově PANORAMATICKÝ POHLED Z HRNČÍŘSKÉ ULICE SEVERNÍM SMĚREM zobrazit na mapě (internet)‏ „R Y N E Č E K“ kulturní dům

2 Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK Na východní straně je území vymezeno pozemky řadových rodinných domů Prokopovy ulice. V současné době nezastavěná jižní část území při ulici Hrnčířské je určena k zástavbě novými řadovými rodinnými domky (viz samostatná prezentace). PANORAMATICKÝ POHLED ZPOZA BUDOVY T-MOBILU JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM K ZASTAVĚNÍ zobrazit na mapě (internet)‏

3 Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK Součástí řešeného území je též zelená plocha v severozápadním nároží za obslužnou komunikací, mezi kulturním domem a obchodně administrativním centrem. PANORAMATICKÝ POHLED ZE ZMÍNĚNÉ ZELENÉ PLOCHY VÝCHODNÍM SMĚREM NA KOMUNIKACI U KULTURNÍHO DOMU NA SEVERNÍM OKRAJI ÚZEMÍ K ZASTAVĚNÍ zobrazit na mapě (internet)‏

4 Řešené území se nachází na ploše bývalé městské okrajové zástavby, již dříve demontované. V současné době je tato plocha převážně zatravněna. Uprostřed této plochy se nachází skupina šesti vzrostlých stromů, další solitér (akát) roste u západního okraje řešeného území. Přes celou plochu prochází diametrálně vyšlapaná, neupravená cesta, jako spojnice centra města s východní částí města a průchodem přes kulturní dům. Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK P řes zájmové území prochází více inženýrských sítí, které je třeba respektovat. Jedná se o tepelný napáječ, elektrorozvody VN (2x) a NN (2x), kanalizaci (DN 1000), slaboproudé rozvody a rozvody kabelové televize.

5 Parkové úpravy jsou založeny na principu anglického parku a zachování dvou stávajících cest, vzniklých přirozenou potřebou obyvatel města. Obě cesty mají společnou část – od středu nového parku k nové nástupní ploše do parku. Tento základní systém cest je doplněn dalšími cestami pro pěší od středu parku tak, že rozdělují plochu zeleně na zhruba trojúhelníkové segmenty při respektování původní vzrostlé zeleně. Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK nástupní plocha zástavba řadovými RD s přilehlými komunikacemi viz samostatný projekt

6 Součástí řešení parkových úprav jsou dvě odpočinkové plochy. Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK pergola na nástupní ploše První - nástupní prostor do parku z centra města je navržen, jako „místo odpočinku a setkání lidí”. Jedná se o zpevněnou plochu doplněnou architektonickým prvkem – dominantou tohoto prostoru - ocelovou konstrukci pergoly ve tvaru mírně převýšené krychle o rozměrech 6 x 6 x 7 m s možností volného průchodu osob mezi čtyřmi nohami umístěnými v nároží. Celá konstrukce pak bude porostlá popínavou zelení.

7 Součástí řešení parkových úprav jsou dvě odpočinkové plochy. Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK centrální plocha parku Druhá odpočinková plocha se nachází uprostřed parku v místě křížení šesti cest pro pěší. Tato plocha je řešena ve tvaru kruhu s vnitřním mezikružím a vnějším 2/3 segmentem. Do středu této plochy je situován kruhový záhon, s výhledovým využitím pro umístění kašny nebo jiného architektonického prvku.

8 Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK Odpočinkové plochy a hlavní, diametrálně umístěná cesta (š. 3,0m) budou provedeny jako zpevněné plochy s dlažbou. Ostatní cesty (š. 2,5 m) budou provedeny jako zpevněné s povrchovou úpravou z písku (na štěrkovém podloží). V nástupním prostoru, v centrálním prostoru parku i podél cest budou osazeny lavičky, odpadkové koše a koše na psí exkrementy. Součástí řešení je též veřejné osvětlení. Navržená nová zeleň je nakreslena výrazněji.

9 Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK Virtuální realita Pohled z budovy T-Mobilu. Není zobrazena plánováná zeleň. Je zde vidět návaznost na plánovou výstavbu rodinných domků v ulici Hrnčířská.

10 Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK Virtuální realita Je zobrazena část parku s nástupním prostorem s pergolou a centrální prostor. Vzrostlé stromy v levé horní části obrázku jsou zachované ze stávající zeleně ostatní zeleň je nová výsadba (stav po několika letech).

11 Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK Virtuální realita – pohled na nástupní prostor s pergolou z mírného nadhledu.

12 Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK Virtuální realita – pohled na park s plánovanou zástavbou rodinnými domky v ul. Hrnčířské - z nadhledu.

13 Prezentaci vytvořil © AA ATELIER ALFA, s.r.o. RNDr. Petr Daniel srpen - listopad 2008 Projekt vytvořil © AA ATELIER ALFA, s.r.o. Ing. arch. Jan Zeman a kolektiv spolupracovníků srpen 2008 Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK


Stáhnout ppt "Projekt úpravy parku Louny – RYNEČEK Představujeme projekt zástavby lokality ležící východně od historického jádra města Loun. Původně bylo toto území."

Podobné prezentace


Reklamy Google