Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_22-15 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_22-15 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_22-15 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng. Hana Konopová Tematický celekPozemní stavitelství Ročník1. Datum tvorby1.9.2012 Anotace Otvory v nosných stěnách.7. Cihelné překlady. Základní terminologie. Překlady u zdiva z lícových cihel. Výklad nové látky - názornější a přehlednější způsob vysvětlení učiva Metodický pokyn Určeno k výkladu do hodiny i samostudiu Možnosti využití – ucelený přehled i při zpracování samostatného projektu ve 3. a 4. ročníku,samostatné vyhledávání pojmů, práce s internetem, odbornou literaturou Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

3 7. Cihelné překlady Základní terminologie Překlady u zdiva z lícových cihel

4 BZÍ

5 Cihelné překlady / ŘÍM – COLOSEUM/

6 Dříve nejčastěji používaný způsob řešení nadpraží. Výhodou byly jejich shodné tepelně technické vlastnosti s nosnými obvodovými zdmi, neboť se prováděly ze stejného materiálu (z plných cihel klasického formátu tl. 450 mm). Podle v současnosti platných tepelně technických norem však tato tloušťka zdi z plných cihel ani zdaleka nesplňuje normové požadavky. Nevýhodou je vysoká pracnost. Základní terminologie cihelných nadpraží

7 Cihelná nadpraží se nejčastěji prováděla jako klenuté pásy obloukové, pro menší rozpětí (cca do 1,2 až 1,5 m) jako klenuté pásy rovné (přímé). Výška pásů závisí na rozpětí a vzepětí klenby, pevnosti použitého materiálu, a na druhu, velikosti a působišti zatížení. Klenby byly vyzdívány na dřevěných, maltových nebo i cihelných ramenátech. Patky kleneb mohou být podle tvaru jednoduché a stupňovité V současné době se využívají hlavně u tzv. lícového sendvičového zdiva Základní terminologie cihelných nadpraží

8 Ramenát prkenný z jediné šablony Ramenát svlakový ze dvou prkenných šablon Ramenát skružový, sbitý ze dvou vrstev prken Skružový ramenát z jedné vrstvy prken Tvary bednění zaklenutého nadpraží

9 Ramenát cihelný Odsazená patka Patka lícuje se zdivem Ramenát maltový Osazení prkenného ramenátu

10 Patky klenebních pásů U rovných cihelných pásů zpravidla bývalo malé vzepětí (30 až 50 mm), které se vyrovnávalo omítkou. Ačkoliv např. u nadedveřních nadpraží se minimální konstrukční nosná výška rovných klenutých pásů požadovala pro rozpětí do 1.2 m obvykle 300 mm a pro rozpětí 1,2 až 1,5 m pak 450 mm, dělaly se klenuté přímé pásy 600 mm, někdy i 750 mm vysoké. Pásy se vyzdívaly na tzv. maltovém ramenátu jehož bednění se podepíralo na vysazené předposlední vrstvě cihel pod pásem, nebo se osazovalo do rýhy vzniklé odsazením poslední vrstvy cihel.

11 Patky klenebních pásů Prkna bednění se zpravidla podpírala sloupkem nebo dvěma vzpěrami. Pásy se vyklenovaly od patek ke středu, ložné spáry musí směřovat do středobodu, jehož vzdálenost od spodního líce pásu se rovná zpravidla asi dvojnásobku rozpětí. Patky se dělaly většinou zapuštěné.

12 Je tvořená maltovým klínem mívala nejmenší šířku 8 mm a největší 20 mm (podle ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí nemá být v současné době šířka jednotlivých spár zdiva menší než 6 mm a větší než 15 mm). Spáry širší než 20 mm se klínovaly střešními taškami apod. Přisekávané cihly musely mít nejmenší tl. 45 mm. Ložná spára

13 (nejčastěji segmentové) se používaly cca do rozpětí 3,0 m. Prováděly se z běžných cihel s klínem z malty nebo z přisekaných, resp. speciálních kónických cihel, tzv. klenovek. Klenby obloukové

14 Konstrukce osazení patek klenebních pásů patka polozapuštěnápatka vložená patka zapuštěná vodorovná patka stupńovitá Pateční kámen patka zapuštěná

15 Klenební pásy dvojité – pohled, řez

16 Smíšené zdivo kámen, cihla – Kutná Hora Nadokenní cihelný překlad

17 Rovný nadokenní překlad z tvarovaných šamotových lícových cihel-Zliv

18 Cihelné překlady vyztužené Používaly se pro menší zatížení a pro rozpětí do 1,8 m. Vyztužovaly se páskovou ocelí vkládanou do styčných podélných spár. Vyzdívaly se na cementovou maltu na dřevěné bednění. Pásová ocel

19 Kruhové okno vytvořené cihelným lícovým zdivem překlad

20 Překlady pro stěny z dvouvrstvého lícového zdiva Překlady u lícového sendvičového zdiva Řešení překladů firmou Brickland a Wienerberger

21 Překlady z lícových cihel Ukázka výroby překladů z lícových cihel

22 Překlady uložené na kotvách Překlady uložené na zdi Překlady průběžné uložené na zdi

23 Detail překladu z cihel lícového zdiva-sendvičová konstrukce Překlady pro světlost otvoru 1000 - 3500 mm

24 Obloukový překlad z lícových cihel Klenuté překlady pro světlost otvoru 1300-3500 mm Kotvení klenutých nadpraží speciální kotvou HELIFAX půlkruhové nadpraží segmentové nadpraží

25 Literatura - obrázky NEZNÁMÝ. helifix.cz [online]. [cit. 10.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.helifix.cz/aplikace.aspx?Rubrika=96&Clanek=67 NEZNÁMÝ. brickland.cz [online]. [cit. 10.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.brickland.cz/kamenne-obklady.html?view=default&lang=cz NEZNÁMÝ. brickland.cz [online]. [cit. 10.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.brickland.cz/montaz-licoveho-zdiva.html?view=default&lang=cz NEZNÁMÝ. brickland.cz [online]. [cit. 10.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.brickland.cz/brickland/preklady-z-licovych-cihel PESCARINOVÁ, Sofia. Řím, archeologický průvodce po antickém Římě. Praha: REBO PRODUCTIONS CZ,s.r.o., 2000, ISBN 80-7234-153-7. NEZNÁMÝ. wienerberger.cz [online]. [cit. 10.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.wienerberger.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD-download/cad- detaily/l%C3%ADcovky-terca-klinker

26 Literatura Hájek P. a kolektiv: Konstrukce pozemních staveb 10 - Nosné konstrukce I, ČVUT Praha 2000 Rambousek F. a kolektiv: Stavební konstrukce I pro druhý ročník SPŠ stavebních. SNTL, Praha 1969 Pechar J., Růžička A., Staňková J.: Učebnice architektury pro 3. ročník SPŠ stavebních. SNTL, Praha 1981 Syrový B.: Vývoj stavebnictví a architektury ve starověku. SNTL, Praha 1959 Syrový B.: Architektura. SNTL, Praha 1972 Syrový B. a kolektiv: Architektura – svědectví dob. SNTL, Praha 1974 Jundrovský R.: Kamenictví pro praktickou potřebu kameníků, stavitelů, zedníků, stavebníků, a škol odborných. Praha, nakladatel Kober I. L. Ondřej S.: Stavba domu v praxi – díl I. V Praze 1932, náklad vlastní Švarc B.: Přehled pozemního stavitelství. Ústav pro učební pomůcky průmyslových a odborných škol Praha 1944 Pume D., Čermák F. a kolektiv: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. ABF 1993


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_22-15 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng."

Podobné prezentace


Reklamy Google