Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Mikroekonomie Rovnováha firmy 2 Jaké jsou cíle firmy? Všeobecně uznávaným cílem je v podnikání růst bohatství vlastníků. a z toho odvozený „manažerský“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Mikroekonomie Rovnováha firmy 2 Jaké jsou cíle firmy? Všeobecně uznávaným cílem je v podnikání růst bohatství vlastníků. a z toho odvozený „manažerský“"— Transkript prezentace:

1

2 1 Mikroekonomie Rovnováha firmy

3 2 Jaké jsou cíle firmy? Všeobecně uznávaným cílem je v podnikání růst bohatství vlastníků. a z toho odvozený „manažerský“ cíl – maximalizace zisku. Z hlediska praxe je však takovéto pojetí podnikatelských cílů zjednodušující.

4 3 Baumolův model je založený na maximalizaci prodeje při dosažení určitého minimálního zisku, potřebného na dividendy, akceptovatelného akcionáři a na nezbytné investice. Baumol tvrdí, že manažeři se k tomuto modelu fungování firmy uchylují především proto, že věří, že jejich příjmy závisejí mnohem více na objemu aktivit než na zisku z nich, že objem výstupů je „viditelnější“ z hlediska statutu a prestiže managementu a že vysoké zisky jsou z hlediska budoucnosti riskantní, protože lákají konkurenci.

5 Williamsův model vychází z toho, že management maximalizuje svoji užitkovou funkci U = f(S,M,ID), při respektování omezení tvorby zisku určité minimální úrovně, kde: U... funkce užitku managementu S... mzdy pracovníků včetně mezd manažerů M... naturální požitky managementu (luxusní nábytek atd) ID... Investment discretionary - svoboda rozhodování o investicích

6 5 AAA Auto s expanzí přestřelilo (LN 28.2.2008) Skupina autobazarů AAA Auto loni vykázala ztrátu 4,9 milionu eur, tedy v přepočtu asi 120 milionů korun. O rok dříve byla v zisku sedm milionů eur (zhruba 175 milionů Kč). Ztráta je vyšší, než očekával trh, který ji odhadoval kolem 1,2 milionu eur. Sama firma ještě v létě počítala se ziskem 200 milionů korun. Návrat k zisku plánuje již v letošním roce. Výsledky ovlivnil růst nákladů spojený s otevíráním nových poboček. Zprovoznění některých autocenter se zpozdilo, firma měla personální problémy a navíc se snížila dynamika růstu prodeje ojetých aut v posledním čtvrtletí. K tomu na konci loňska silná koruna, která nahrávala individuálním dovozům ojetin do ČR. Skupina AAA Auto loni prodala v pěti zemích 79.871 aut, což je o 29 procent více než v roce 2006. Zhruba o 5000 vozů to ale zaostává za původními plány společnosti. Počet poboček se zvýšil o 20 na 45 autocenter v ČR, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Skupina měla na konci roku přes 3830 zaměstnanců, což je o třetinu více než před rokem.

7 6 Q/t 7 mil E - 4,9 mil E ZISK 56708 automobilů 79 871 automobilů

8 7 Produkce a zákon klesajících výnosů Jak je to s produkci v zemědělství a zákonem klesajících výnosů? Máme se bát o jídlo…..

9 8 Předpovídal hladomor právě na základě zákona klesajících výnosů. Jsme limitování výrobním faktorem (půdou). Stálý růst populace předčí produktivitu zemědělství. V čem udělal Matlhus chybu? Thomas Malthus a predikce světové zemědělské krize http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus

10 9 Index rostoucího objemu zemědělské výroby 1948-1952100 1960115 1970123 1980128 1990137 1995135 1998140 Rok Index

11 10 Růst populace K červenci 2007 dosáhla populace lidí na Zemi počtu 6 602 224 175 jedinců s mírně rostoucím tempem růstu s efektivní hodnotou 1,167 % ročně. Růst je zprůměrovaný - v Evropě je lehce záporný, naopak největší je v Africe a Asii. Natalita činí 20,09 narozených a mortalita 8,37 zemřelých na 1000 obyvatel. Růst představuje přibývání cca 77 milionů lidí ročně (218 tisíc denně). Každou sekundu se narodí v průměru 4,1 a zemře 1,9 jedinců. Každých přibližně 110 hodin přibude na Zemi milion obyvatel a tento interval se neustále zmenšuje http://cs.wikipedia.org/wiki/Populace#Lidsk.C3.A1_populace_sv.C4.9Bta

12 11 Náklady na produkci

13 12 Jak se mění náklady při změnách objemu výroby/výstupu firmy?

14 13 Kolik fixního kapitálu je nutno mít pro založení firmy? (Profit 46/97)

15 14 Průměrné vybavení fixním kapitálem firem s jedním zaměstnancem:

16 15 Zvýší firma svoje výstupy, například na Q 2 ?

17 16 Dlouhodobé průměrné náklady

18 17 „Economies of Scale“, úspory z rozsahu

19 18

20

21

22 21 Velké pivovary mají již 80 % trhu LN (17. 8. 1998)

23 22 A situace dnes …(citace z http://www.cspas.cz dne 12. 5. 2009)http://www.cspas.cz České pivovary vyprodukovaly v roce 2007 nejvíce piva ve své historii. Celkový výstav dosáhl objemu 19 787 405 hl piva. V tuzemsku se spotřebovalo 16 252 000 hl Největšími výrobci piva zůstávají Plzeňský Prazdroj, a.s., dále Pivovary Staropramen, a.s. a Budějovický Budvar, n. p. Mezi sedmičku největších pivovarů, které uvaří 86 % piva u nás, dále patří Královský pivovar Krušovice, a.s., PMS Přerov a.s., DRINKS UNION a.s. a Starobrno, a.s. Zbývající pivovary uvaří 14 % a poměr výstavu mezi oběma skupinami je po několik let stabilní. V České republice je v současné době 48 průmyslových pivovarů a jejich počet se několik let nezměnil. Nárůst počtu zaznamenává kategorie mini pivovarů, jejichž počet se blíží k 60.

24 Case study "Zakázka století?" Firma v současnosti vyrábí 1 mil. ks výrobků a dodává je na tuzemský trh za cenu 100 Kč. Tato cena vytváří cca 10 % zisk, což je v podstatě postačující jak z hlediska vyplácení dividendy vlastníkům, tak z hlediska obnovy a rozvoje firmy. Minulý měsíc obdržel obchodní ředitel nabídku německého partnera na dodávku 1 mil. stávajících výrobků na německý trh s perspektivou opakování kontraktu zhruba ve stejném rozsahu, což by pokrylo období následujících čtyř let. Kromě toho, že současné výrobní kapacity jsou již využity na 100 %, spočívá další problém v tom, že zahraniční odběratel je ochoten platit pouze 90 Kč/ks. Jak se rozhodnete?

25 Jak lze snížit náklady? Vytvořením „Cost Advantage“ nebo realizací opatření „Cost Reduction“: - Optimalizací dlouhodobých nákladů - Optimalizací fixních nákladů. změnit organizaci. rušit nepotřebná funkční místa. leasing, pronájem. kooperace. fixní měnit na semifixní. řešit problém nevyužitých výrobních zdrojů. modernizace technologií

26 - Optimalizací variabilních nákladů. úspory surovin, energie, materiálů. zvyšování produktivity. racionalizace výroby a výrobků. lepší nákupní ceny. racionalizace mezd - Aplikací progresivních metod řízení výroby:. Make or Buy. MRP, OPT, Just in time. Target Costing. Lean Management. Benchmarking. Down Sizing

27 Rozhlasová debata o Zetoru: informace, nebo tlachy? (LN 4. 1. 2000 – Horizont) Zetor měl být privatizován po klausovsku: 97% kupony, 3% restituční fond. Už tehdy se o Zetor zajímal americký John Deere & Co. Nakonec šla na kupony část Zetoru a víc než 2/3 akcií zůstalo Fondu nár. majetku. Zetor byl postaven na max. výrobu 30 000 traktorů pro celé RVHP. Aby výroba nesla zisk, musel vyrábět přes 18 000 traktorů ročně. Po rozpadu RVHP se tolik traktorů prodat nedalo. V této situaci se Konsolidační banka rozhodla Zetor privatizovat. Snadno se našel český zájemce - Motokov. Nabídl víc než John Deere a navíc nepožadoval, aby se banka na restrukturalizaci podílela. Bylo zřejmé, že se Zetor řítí do problémů.

28 27 Co měl udělat management Zetoru? John Deere požadoval, aby se hranice rentability snížila na 10 000 traktorů - aby bylo jisté, že podnik bude ziskový. To vyžadovalo ostrý řez: odprodej nevytížených kapacit, propouštění atd. Management, spjatý s firmou, razantní řez odmítal, a podnik vyrábějící víc než 10000 traktorů (90 % exportoval) hospodařil se ztrátou. Bylo zřejmé, že se Zetor řítí do problémů.

29

30 29 Dokonalá konkurence

31 Dokonalá konkurence (angl. perfect competition) je definována jako tržní struktura, splňující následující podmínky: - V daném segmentu trhu existuje velký počet firem, z nichž každá zaujímá na trhu pouze zanedbatelný podíl. - Všechny tyto firmy vyrábějí homogenní produkt (t.j. spotřebitel nevnímá rozdíly mezi výrobky jednotlivých výrobců). - Dotyčné firmy mají k dispozici dokonalé informace o situaci na trhu. - Platí rovněž podmínka volného vstupu do odvětví.

32 31 Jak funguje trh s dokonalou konkurencí.

33 32 Pro dokonale konkurenční trh platí:

34 33 Rovnováha na trhu s dokonalou konkurencí

35 34 Rovnováha na trhu s dokonalou konkurencí v dlouhém období

36 35 Co se stane, když se na trhu s dokonalou konkurencí začne měnit cena?

37 36 Jaké důsledky to bude mít pro konkrétní firmu?

38 37 Individuální nabídka dokonalého konkurenta? MC = S

39 38 Vzor příkladu ke zkoušce: Firma vyrábí určitý počet jednotek při FC 2000 Kč. Při tomto výstupu jsou TR = 10000 Kč, AC = 4 Kč, AVC = 3 Kč, MC = 6 Kč. Při případném zvýšení objemu výroby by se MC dále zvýšily. Firma operuje v podmínkách dokonalé konkurence a sleduje kritérium maximalizace zisku. Které z následujících doporučení je za dané situace správné? a) Snížit objem výrobyb) Objem výroby neměnit c) Objem výroby zvýšitd) Zvýšit cenu e) Snížit cenuf) Ukončit činnost.

40 39 Řešení: Ze zadání úlohy lze vypočítat AFC = AC - AVC = 4 - 3 = 1 Kč a dále počet kusů Q = FC / AFC = 2000 / 1 = 2000. Dále lze ze zadaného celkového příjmu vypočítat cenu P = TR / Q = 10000 / 2000 = 5 Kč. Protože se jedná o trh dokonalé konkurence, platí MR = P = 5 Kč. Z porovnání hodnot určujících rovnováhu firmy (MR a MC) vyplývá, že pro dosažení rovnováhy by měla firma snížit úroveň svých výstupů. Situace vyjádřena na následujícím obrázku.

41 40

42 41 Nedokonalá konkurence Podmínky specifikované výše pro nedokonalou konkurenci zde neplatí

43 42 V nedokonalé konkurenci – MR klesá!

44 43 Vyjádřeno numericky:

45 44 Formy nedokonalé konkurence: Monopol Oligopol  Monopolistická konkurence  Monopson (jediný spotřebitel)

46 45 Rovnováha monopolu:

47

48 1. Identifikujte křivku poptávky. 2. Jaká cena odpovídá výstupu 4? 3. Při jakém výstupu budou průměrné náklady minimální? Jaká by mohla být při tomto výstupu maximální cena? Jaké budou celkové náklady při tomto výstupu? Jaké mohou být maximální příjmy při tomto výstupu? Jaký může být při tomto výstupu maximální zisk? 4. Při jakém výstupu bude maximalizován zisk? Jaký mezní příjem odpovídá tomuto výstupu? Jaké jsou mezní náklady při tomto výstupu? Jaké jsou průměrné náklady při tomto výstupu? Jaká by mohla být maximální cena při tomto výstupu? Jaký by při tomto výstupu mohl být maximální zisk?

49 48 Jaký zisk vytváří při rovnováze tato firma?

50 49 Co byste doporučili managementu této firmy?

51 50 Rovnováha oligopolu:

52 51 Rovnováha v podmínkách monopolistické konkurence:

53 52 Monopolistická konkurence Existence velkého počtu firem, z nichž každá vyrábí produkt, který je blízkým, nikoli však dokonalým substitutem produktů ostatních firem. Volný vstup firem do odvětví a volný výstup z odvětví. Dodatečnou podmínkou občas bývá ne úplně dokonalá informovanost, s níž se v monopolistické konkurenci občas sekáváme, není to však podmínka nezbytná.

54 53 Monopolistická konkurence Monopolní síla závisí hlavně na stupni diferenciace produktu. Příklady trhu, kde se diferenciace hledá těžko.. : Zubní pasty Prací prášky Mražená zelenina

55 54 Monopolistická konkurence Pro popis monopolistické konkurence Dvě nejdůležitější charakteristiky: Diferencovaný, ale poměrně snadno substituovatelný produkt Volný vstup a výstup

56 55 Diferenciace produktu umístění firmy obal, související služby, prodejní podmínky výše ceny firma je „price maker“ v omezeném smyslu křivka individuální poptávky je téměř horizontální

57 56 Modely monopolistické konkurence Chamberlinův model Prostorová interpretace

58 57 Chamberlinův model Tento model předpokládá jasně definovanou „odvětvovou skupinu" (industry group), kterou tvoří velký počet výrobců produkujících statky, které jsou si velmi blízké, nejsou však dokonalými substituty. Rozhodujícím rysem Chamberlinova modelu je dokonalá rovnost postavení všech firem v odvětví.

59 58 Monopolistický konkurent má dvě křivky poptávky: Dk - elastičtější, pro případ kdy na jeho změny cen konkurence nereaguje (jejich výrobky jsou potom substituty) a D - méně pružnou, kdy konkurence na jeho změny cen odpovídá podobně. Proto musí pozorně sledovat konkurenty.

60 59 Křivka poptávky po výstupech monopolistického konkurenta v důsledku vstupu dalších firem na trh klesá. Proto musí neustále myslet na svoji konkurenceschopnost. Kdyby například nechal věci dojít až do situace, kdy by jeho křivka poptávky byla Dn, produkoval by se ztrátou.

61 60 Ekonomické náklady diferenciace náklady diverzifikace hradí zákazníci, kteří ji nejvíce vyžadují

62 61 Spotřebitelské preference a reklama Adam Smith – Tradiční sekvence John Kenneth Galbraith - revidované sekvence v níž na prvním místě stojí výrobce, nikoli spotřebitel. V Galbraithově pojetí nejprve rozhodne korporace, které výrobky jsou nejlevnější a nejvýhodnější z hlediska výroby, a pak použije reklamu a další prostředky propagace, aby pro tyto produkty vytvořila poptávku.

63 62 Vzor příkladu ke zkoušce: Firma v současnosti vyrábí a prodává 2000 jednotek za cenu 8 Kč / jednotku. Dále je známo, že MR za dané situace činí 4 Kč, FC = 2000 Kč, AC = 4 Kč a MC = 3 Kč. Firma operuje v podmínkách nedokonalé konkurence a sleduje kritérium maximalizace zisku. Která z následujících odpovědí správná? a) Snížit Q b) Q neměnit a zvýšit P c) Zvýšit Qd) Zvýšit P a snížit Q e) Snížit P a zvýšit Qf) Ukončit činnost g) Nic neměnit, firma se nachází v rovnováze.

64 63 Řešení: Platí varianty c) a e). Firma by za dané situace měla zvýšit objem výroby a snížit cenu, čímž by se mohla dostat do rovnováhy, t.j. stavu, kdy bude produkovat maximální zisk. Řešení vyplývá z následujícího obrázku, charakterizu- jícího schematicky situaci, v níž se firma nachází.

65 64 Vyjádřeno graficky:

66 65 Dlouhodobá rovnováha monopolu maximalizujícího zisk:

67 66 Dlouhodobá rovnováha monopolu maximalizujícího výstup:

68 67 Jak bude maximalizovat zisk monopol vyrábějící ve dvou závodech pro jeden trh?

69 68 Jak bude maximalizovat zisk monopol vyrábějící v jednom závodě pro dva trhy?

70 69 Zalomená poptávka oligopolisty: Někdy se situace na trhu odvíjí následujícím způsobem: Zvýší-li oligopolista cenu nad P, pak konkurence cenu nezvýší a jeho poptávka se zpružní (ostatní nabízejí substituty). Sníží-li cenu pod P, pak se mu konkurence přizpůsobuje. Jeho poptávka bud v tomto pásmu méně pružná.

71 70 Vyjádřeno graficky:

72 71 Cenová diskriminace: Až dosud jsme předpokládali, že zákazníci monopolu platí stejnou (s poptávkou klesající) cenu. Monopolní síla monopolu však někdy umožňuje stanovovat různým zákazníkům různé ceny (diskriminovat). Rozlišuje se: 1. Diskriminace 1. stupně (ozn. též dokonalá). 2. Diskriminace 2. stupně. 3. Diskriminace 3. stupně.

73 72 Diskriminace 1. stupně – každý zákazník má jinou cenu podle klesající poptávky.

74 73 Diskriminace 2. stupně – zákazníci jsou rozděleni podle cen do skupin.

75 74 Diskriminace 3. stupně Zákazníci jsou rozděleni podle cen do skupin, z nich každá má svoji poptávkovou křivku.

76 75 Hlavní příčiny vzniku nedokonalé konkurence: Minimální rozsah efektivní výroby jednoho výrobce je velký Vysoké bariéry vstupu Vysoká diferenciace Patentová práva Cla Vysoké dopravní náklady

77 76 Ekonomické důvody:

78 77 Podle toho, jak vznikly: Institucionální, resp. státní, resp. administrativní monopoly (např. ČD, ČNB, Fond národního majetku) Monopoly ekonomické síly Tajné monopoly

79 78 Podle organizačních forem: Kartely (dohody o cenách, výrobních kvótách a geografickém rozdělení trhu) Syndikáty (nákupy a prodeje účastníků prostřednictvím společného obchodního subjektu) Trusty spojení podniků bez výrobní suverenity

80 79 Koncerny (seskupení podniků kontrolovaných prostřednictvím kapitálové účasti) Konglomeráty (ozn. též holdingy, holdingová společnost plus skupina přidružených firem, mezi jejichž výrobními aktivitami a trhy často nebývají zjevné souvislosti.

81 80 Monopolní moc Vyjadřuje stupeň monopolizace určitého trhu, projevující se zejména schopností monopolistů ovlivňovat tržní cenu zboží. Míra koncentrace - procentuální podíl nejsilnějších firem na trhu. Například v USA v r.1982 čtyři největší firmy ovládaly 94% trhu domácích chladniček, 90 % trhu cigaret, 80 % trhu piva, 76 % telefonů a 64 % letecké dopravy.

82 81 Lernerův index: Lernerův index je poměr rozdílu ceny a mezních nákladů ku ceně. Pro podmínky dokonalé konkurence a rovnováhy se rovná nule (v tomto případě P = MC). Pro ostatní případy nabývá hodnotu od 0 do 1. Čím vyšší je monopolní moc, tím větší je hodnota koeficientu.

83

84 83 Společenská neefektivnost (negativní aspekty) monopolů: 1. Monopol inkasuje monopolní zisk:

85 84 2. Monopol není nucen snižovat svoje náklady

86 85 Dráhy musejí vyrovnat nabídku s poptávkou. (HN 8. 1. 96) V. Budínský, ministr dopravy ČR:... Podle názoru ministra je rozpor mezi poptávkou a nabídkou u železnic výrazně vyšší než u autobusové dopravy....... Situaci zhoršily samy ČD zvyšováním nabídky...... Do roku 1999 by se měla vyrovnat nabídka s poptávkou v nákladní i osobní dopravě...

87

88 87 Co musejí ČD udělat pro zlepšení své situace?

89 88 Jak je to s autobusovou dopravou?

90 89 3. Monopol nabízí méně a za vyšší cenu, než dokonalá konkurence

91 90 4. Monopolní trh nemůže fungovat, protože nelze stanovit nabídku monopolu.

92 91 Pozitivní aspekty monopolu: Zpravidla dokonalé výrobky (jsou velcí, mají prostředky na výzkum a vývoj, nemusí na výzkumu šetřit, jejich monopolní pozice je často na dokonalých výrobcích založena) Dobré předpoklady pro využití „economies of scale“

93 92 Tržní selhání se projevují, resp. kompenzují: Externalitami Státními zásahy Distribucí veřejných statků Distribucí státních zakázek Poruchami toku tržních informací

94 93 Externality: Vnějšími efekty výroby nebo spotřeby. Mohou být negativní i pozitivní. Příklad negativních externalit: dopady fungování ekonomiky na životní prostředí. Z hlediska fungování tržního mechanizmu se zejména jedná o přesuny nákladů souvisejících s určitou výrobou na nezúčastněné subjekty, s jejichž důsledky se trh zpravidla bez vnějších zásahů nedokáže vypořádat. Pozitivní externality, např.: včelaři, v Brně BVV.

95 94 Formy zásahů státu na ochranu trhu: Daně Cenová regulace Státní vlastnictví Státní regulace, např. v oblasti sektoru veřejně prospěšných služeb, v dopravě a na finančních trzích a rovněž v oblasti zahraničního obchodu. Antimonopolní politika zakazující určité druhy konkurenčního chování

96 95 Jak je to u nás s regulací cen? Hlavním důvodem je regulace přirozených monopolů: výrobců a distributorů elektřiny, plynu, tepla a vody pošty a telekomunikací železniční dopravy nositelů know how (lékaři, lékárníci atd) monopolů vzniklých nedostatkem nabídky (např. byty)

97 Regulované ceny stanoví Min. financí. Maximální ceny: energie, tepla, teplé vody, výkonů spojů a osobní železniční dopravy, nájemného, léků, léčebné péče. Minimální ceny pro účely výkupu vybraných zemědělských výrobků (maso, mléko, potravinářská pšenice). Věcně usměrňované ceny, kde regulace je založena na kontrole ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Např. ceny vody, odvozu komunálních odpadků, nájemné v ubytovnách. Regulace cen místními orgány - regulace lokálně monopolního charakteru (např. teplo pro domácnosti, místní doprava, služby parkovišť, kominické práce atd).

98 97 Jistým opakem regulace je deregulace. Až do konce 70. let byl letecký trh v USA velmi regulován. Vedlo to k nepřijatelnému zhoršování služeb a zvyšování cen. V roce 1980 proto bylo rozhodnuto o deregulaci trhu. Objevila se silná konkurence, některé firmy zkrachovaly, zvýšil se rozsah letecké přepravy a snížily se ceny daleko od úroveň 70. let. Co se stalo na leteckém trhu v USA?

99

100 99 Deregulace ale nesmí být příliš mnoho. Jak funguje trh osobní letecké přepravy. (Ekonom 16/97) Loni klesly stálé ceny osobní letecké přepravy v průměru o 6 % a počet přepravených osob se zhruba o 8 % zvýšil. Vývoj cen způsobený ostrou cenovou konkurencí nutí i velké letecké společnosti hledat nové cesty k úsporám.

101

102 V USA a jistý čas i v Evropě se vede polemika už od doby kdy vstoupila v platnost deregulace. Tímto opatřením dostaly letecké společnosti možnost létat kamkoli a bez zábran si vzájemně konkurovat. Znamená to tarifní válku a usilovné šetření dokonce i na údržbě a náhradních dílech. Létá se za každou cenu, jen aby podnik nepřišel o výdělky. Piloti jsou naprosto vytíženi, někdy dokonce přetíženi. Kontrolní orgány přimhuřují oko a leccos přehlížejí. Ekonomika a efektivnost letecké dopravy a leteckého podnikání je postavena nad bezpečnost cestujících. (100 + 1, 24/97)

103 102 Jak ovlivňuje trh reklama? A) v dokonalé konkurenci stimuluje poptávku i nabídku poptávka se stává nepružnější nabídka pružnější rovnováha na trhu se působením reklamy mění, ale dokonalý konkurent musí neustále respektovat rovnovážnou cenu.

104

105 104 B) v podmínkách monopolu:

106 105 Walt Disney si pohoršil (LN 28. 4. 1999) Americký zábavní gigant Walt Disney hospodařil ve druhém čtvrtletí s čistým ziskem 226 mil. USD, což je proti 385 mil. USD ve srovnatelném období minulého roku pokles o 41 %. Celkové tržby však vzrostly na 5,51 miliardy USD z předchozích 5,24 miliardy USD. Co se mohlo stát se ziskem firmy Walt Disney?

107 106 Je-li Walt Disney dokonalý konkurent:

108 107 Řešení pro nedokonalou konkurenci:


Stáhnout ppt "1 Mikroekonomie Rovnováha firmy 2 Jaké jsou cíle firmy? Všeobecně uznávaným cílem je v podnikání růst bohatství vlastníků. a z toho odvozený „manažerský“"

Podobné prezentace


Reklamy Google