Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 9. prosince 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 9. prosince 2015."— Transkript prezentace:

1 Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 9. prosince 2015

2 Obsah  Termíny porad v roce 2016  Nakládání s chemickými látkami  Bezpečnost a ochrana zdraví žáků  Lékařské prohlídky uchazečů o vzdělávání a žáků

3 Termíny porad v roce 2016  6. dubna  22. – 23. září  7., nebo 14. prosince – bude upřesněno v průběhu prosince 2015  Veškeré informace na www.edulk.cz

4 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami  Zákon č. 267/2015 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  § 44a odst. 4 zakazuje prodávat, ……, obstarat, jinak přenechat osobám mladším 18-ti let toxické a žíravé chemické látky a směsi  Účinnost od 1.12.2015 (nikoli 1.1.2016)

5 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami  otázka výkladu, zda se vůbec ust. § 44a odst. 4 vztahuje na práci s těmito látkami v rámci výuky  MŠMT vůbec toto ustanovení v rámci legislativního procesu nepřipomínkovalo  ministryně školství vydala tiskovou zprávu, že MŠMT za nic nemůže a situaci bude řešit v rámci novely školského zákona

6 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci náhrady škody na zdraví žáka, který ochrnul po úrazu na školním výletě  Soudní spor trval skoro 7 let (okresní soud, krajský soud, Nejvyšší soud), nakonec náhrada škody nepřiznána  Vyplývá nezbytnost řádného a prokazatelného poučení, které odpovídá věku a mentální vyspělosti žáků, zajištění odpovídajícího dohledu nad žáky atd.

7 Lékařské prohlídky žáků  Zákon číslo 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška číslo 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče  Nařízení vlády č. 211/2010Sb., o soustavě oborů vzdělání…, ve znění pozdějších předpisů  RVP

8 Lékařské prohlídky žáků Prohlídka uchazeče o vzdělávání ve střední škole  před odevzdáním přihlášky ke vzdělávání  na žádost zákonného zástupce uchazeče (zletilého uchazeče)  hradí zákonný zástupce (zletilý uchazeč)  jen stanoví-li tak nařízení vlády o soustavě oborů

9 Lékařské prohlídky žáků Prohlídka žáka střední školy  v průběhu vzdělávání ve střední škole  na žádost ředitele školy  hradí škola  před zařazením do praktického vyučování  nevyžaduje se pro práce první kategorie a nejsou-li stanoveny podmínky jiným právním předpisem („čistá jednička“)  pouze před prvním zařazením do praktického vyučování, s výjimkou rizikových prací (1x ročně)  zpravidla u poskytovatele pracovnělékařských služeb osoby, u níž probíhá praktické vyučování

10 Lékařské prohlídky žáků  nelze požadovat prohlídku uchazeče o vzdělávání v oboru, kde to právní úprava nevyžaduje!!!, přijímací řízení je správním řízením, správní orgán smí požadovat na účastníkovi jen to, co stanoví zákon  nelze nahradit prohlídku před zařazením do praktického vyučování prohlídkou uchazeče o vzdělávání (a tím ušetřit)

11 Děkuji za pozornost kontakt: helena.vaskova@kraj-lbc.cz 485 226 218 739 541 698


Stáhnout ppt "Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 9. prosince 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google