Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. přednáška Inseminace skotu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. přednáška Inseminace skotu."— Transkript prezentace:

1 7. přednáška Inseminace skotu

2 Vyhledávání plemenic v říji
Vizuální detekce: příznaky jednotlivých fází jeden pozorovatel 3krát denně po dobu 15 min., dokonalá reprodukční evidence Detektory vzeskoku : umístěné na pánvi krávy (stíratelné barvy) Prubíři : i androgenizované krávy, značkovací pomůcky Nepřetržitý videozáznam stáda Změny elektrického odporu: změněná hydratace vulvy, v luteální fázi vysoký odpor, ve folikulární nižší, v estru nejnižší Zvýšení intravaginální teploty a teploty mléka: zvýšení o 0,2-0,4 0C

3 Vyhledávání plemenic v říji
Tlakové senzory: podkožní implantáty, dálkový přenos dat Pedometry: zvýšení počtu kroků v říji dvoj až čtyřnásobně, počítání kroků, systém analýzy dat, vysílání dat přes anténu, počítačové vyhodnocení, přesnost až 92% Progesteronový test: koncentrace progesteronu v mléku i krvi, nejvyšší v luteální fázi, nejnižší v estru Mikroskopické sledování poševních hlenů – arborizace: působením estrogenu v době říje  specifické krystalické formy, hlen se odebírá pipetou z pochvy, rozetře se na podložní sklíčko, pozorování mikroskopem, lze zjistit i zánět v pohlavních orgánech – atypické struktury

4

5

6

7

8 Vyhledávání plemenic v říji
Vyšetření dělohy: Plemenice snáší bez odporu zasunutí ruky do rekta V době říje děložní rohy reagují výrazným smrštěním Ke konci říje se citlivost snižuje Vyšetření Graafových folikulů: Během říje opakované vyšetření Na začátku GF malý, tuhý, bez folikulárních tekutin  inseminace je předčasná Uprostřed říje je GF větší hrbolek, obsahuje tekutinu  nutná reinseminace Ve 2. polovině říje a koncem říje je GF cca 15mm, vyčnívá nad povrch vaječníku  nejvhodnější období pro inseminaci Ovulace nastává cca 8 hod po zaniknutí vnějších příznaků říje, zvyšuje se množství tekutiny v GF  prasknutí zony pelucidy Nejčastěji ovuluje pravý vaječník, 80% ovulací probíhá mezi a 4.00 hod

9 Vyhledávání plemenic v říji
Jalovice: Pohlavní dospělost Chovatelská dospělost = věk, hmotnost Krávy: 40-60 dní po otelení Vývoj folikulu dní Negativní energetická bilance nejvíce 3. a 4. ovulace, málo hodnotné ovulace, nižší zabřezávání mezi dnem laktace, ztráta živé hmotnosti

10

11 Vnější projevy říje Změny v chování: Změny na pohlavních orgánech:
Různá intenzita Stojí,když ostatní zvířata leží, pozoruje okolí Neklidná, očichává sousedku Bučí, močí, prohýbá hřbet Změny na pohlavních orgánech: Od 1. dne před začátkem říje V době říje mírný otok vulvy Sliznice poševní předsíně je lesklá a prokrvená Krček je naběhlý, ochablý, bez hlenové zátky Vytékající hlen zpočátku průhledný, vodnatý, lepí se na oháňku a hýždě Na konci říje hlen hustší a zakalený Uprostřed říje nejvyšší tažnost (sňůruje)

12 Určení času pro inseminaci
Příznivý čas pro inseminaci: Při výtoku hlenu z krčku Kanálek krčku otevřený Plemenice klidně stojí Nejvyšší čas pro inseminaci: Hlen houstne, je zakalený Pochva ztrácí kluzkost Kanálek je těžko přístupný Plemenice ještě stojí Nevhodný čas pro inseminaci: Málo hlenu, pochva lepkavá Sliznice bledá, bez lesku, krček uzavřený Plemenice nestojí

13 Určení času pro inseminaci
Výsledky koncepce závislé na čase mezi inseminací a ovulací Musí se vycházet z údajů o životnosti spermií a vajíčka Životnost spermií: cca hodin Životnost vajíčka: cca 4-6 hodin Čas nutný pro přechod spermií: optimum 1-2 hodiny (4-9 hod) Čas nutný pro kapacitaci spermií: průměr 4-6 hod Ovulace: cca 8 hod po zániku vnějších příznaků říje  Umělá inseminace se má vykonat ve 2.polovině říje před zánikem vnějších příznaků. Reinseminace v případě,že přetrvává říje, nejp. do 24 hod

14 Místo deponování spermatu
Intracervikální inseminace: hlen = biologický filtr, propouští pouze progresivní spermie, povrchová ( do první poloviny krčku), hloubková (do zadní části krčku) Intrauterinní inseminace: do dělohy, u plemenic se zanikajícími příznaky říje, na tu stranu,kde je vyvinut Graafův folikul Intravaginální inseminace: uzavřený, deformovaný krček, 2 – 3 inseminace

15 Uložení spermatu v pohl. orgánech plemenice
Různé podle druhu zvířat Při říji zvýšená kontraktilita dělohy (vliv estrogenů) Kontrakce dělohy se zvyšují při podráždění pohl. orgánů  při pohl. styku, inseminaci U prasnice transuterinní transport spermií (oba rohy) Velká část ejakulátu zmizí z místa uložení krátce po inseminaci Velký počet spermií vylučován vulvou s hlenem zejména při inseminaci krav

16 Uložení spermatu v pohl. orgánech plemenice
U prasnice je sperma v děloze do 1 hodiny, velké množství spermií odchází zpět krčkem ( ¼ až ½ ) Přítomnost spermií vyvolává zvýšení počtu leukocytů v děloze a krčku, některé mají ve své cytoplasmě pohlcené spermie Spermie jsou fixovány na epiteliální buňky, řasy a epitel v blízkosti uterotubálního spojení (hrot končícího děložního rohu) – přechod mezi distálním koncem děložního rohu a proximálním koncem vejcovodu

17 Vytvoření zásoby spermií v genitálním traktu
Oplozovací schopnost spermií 24 – 48 hodin (skot, ovce, prase), 6 dní (klisna) V přirozené plemenitbě zásobárna spermií krček – spermie jsou odsud vysílány 24 hod Další zásobárnou je uterotubální spojení (UTS) – spermie jsou uchovávány v isthmu (nejužší místo,Ø 1mm) Zásoba spermií v UTS je založena za 6-12 hodin Po vytvoření zásoby je přímá závislost mezi počtem spermií v UTS a isthmu

18 Vytvoření zásoby spermií v genitálním traktu
Zásoby spermií se udržují 24 hodin Spermie se hromadí v UTS v podélných řasách – tyto prostory nepodléhají invazi leukocytů Epitel UTS vytváří příznivé prostředí pro spermie Isthmus zajišťuje koncentraci spermií ve vejcovodu – nadbytek spermií ve vejcovodu by vedl k polyspermiovému oplození

19 Stadia průběhu transportu spermií
Počáteční rychlý transport Vytvoření rezerv Postupné uvolňování rezerv

20 Metody inseminace krav
Rektální Vaginorektální Vaginální Pro praktikanty S vytáhnutím krčku

21 Rektální metoda Očistit vulvu, prsty levé ruky rozevřít stydké pysky, pravou rukou zavést inseminační pipetu pod úhlem 45o Levá ruka do rekta, odstranění výkalů Palpací vyšetřit pohlavní orgány (děložní tonus, Graafův folikul na vaječníku) Mírná masáž dělohy směrem ke krčku Uchopení krčku, malíčkem vyhledat branku, druhou rukou posouvání pipety, nasunutí krčku na pipetu (3-5 cm), vymáčknutí dávky Zabránění v nucení uchopením za kožní řasu za současného tlaku na krajinu bederní

22 Rektální metoda Po vytažení pipety posouzení kvality hlenu Výhody:
Pochva není vystavena tlaku nástrojů, zachovány fyziologické podmínky Snížené nebezpečí infekce, možná kontrola pohlavních orgánů přes stěnu rekta Jednoduché nástroje, možné umístit sperma na určené místo Nejvyšší procento březosti

23 Vaginorektální metoda
Očištění vulvy, do pochvy levá ruka, pod její ochranou zasunutí pipety Pravá ruka vsunuje pipetu do pochvy Po zavedení pipety se pohyb zastaví,pipeta až ke krčku Vyhrnutí hlenu a posouzení jeho kvality Další postup jako u rektální metody

24 Vaginální metoda S manuální kontrolou: S použitím poševního zrcadla:
Pod ochranou ruky zavést pipetu do ½ krčku, vytlačení spermatu Používá se u klisen S použitím poševního zrcadla: Spekulum do pochvy, po osvětlení posouzení stavu čípku, sliznice a přítomného hlenu Pod zrakovou kontrolou zavedení pipety do krčku

25 Metoda s vytažením krčku (italská)
Krček se uchopí Albrechtsenovými kleštěmi a vytáhne se do poševní předsíně Sperma se zavádí krátkou pipetou do třetiny krčku Vizuální kontrola hlenu a sliznice Nevýhoda : není možné posoudit ostatní části pohlavního traktu, nebezpečí poranění krčku U nás se nepoužívá

26 Metoda pro praktikanty
Obdobné jako u vaginorektální metody Pipeta pod ochranou ruky zaváděna až do krčku ( 2-3 cm), uchopení branky krčku Vysunutí ruky z pochvy, vyhrnutí hlenu a posouzení Ruka do rekta, další postup jako u metody rektální

27 Inseminace zmrazeným spermatem
Příprava: Přesná identifikace plemenice Provedení anamnézy, posouzení záznamů Vyšetření hlenu, příp. pohlavních orgánů Vyloučení z inseminace plemenic s nefyziologickým výtokem, příznaky pohlavní nákazy nebo plemenice mimo říji Příprava pomůcek Příprava plemenice: fixace, očištění pohl. orgánů

28 Inseminace zmrazeným spermatem
Příprava dávky při japonské metodě konzervace: Rychlá manipulace s peletami Vyjímání z kontejneru desinfikovanými pinzetami Do 1cm3 citrátu, 45oC, poté do kapiláry Příprava dávky při francouzské metodě konzervace: Rozmrazení pejety ve vodní lázni (38-40oC) po dobu 12 – 25 sekund Osušení pejety,promnutí konce s vatovou zátkou mezi prsty (snadnější posunování) Do aparatury, ustřižení konce bez vatové zátky, navléknutí krycí pipety, vytlačení kapičky spermatu Se zvířaty zacházet šetrně a jemně: adrenalin = antagonista stahů hl.svalstva  zabránění nasávání spermatu do pohl. traktu


Stáhnout ppt "7. přednáška Inseminace skotu."

Podobné prezentace


Reklamy Google