Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biotechnologie v chovu hospodářských zvířat ( metody asistované reprodukce) Význam-metody-účel využití - cíl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biotechnologie v chovu hospodářských zvířat ( metody asistované reprodukce) Význam-metody-účel využití - cíl."— Transkript prezentace:

1 Biotechnologie v chovu hospodářských zvířat ( metody asistované reprodukce) Význam-metody-účel využití - cíl

2 Biotechnologické metody jsou nutností pro další pokrok ( zvýšení užitkovosti… snížení počtů) • Biotechnologie má mezioborový charakter( prolíná se, je složena) z mnoha oborů : -anatomie, endokrinologie, fyziologie, biochemie, buněčná biologie, andrologie, molekulární biologie -Biotechnologie hospodářských zvířat je založena na biologicko-reprodukčních a molekulárně biologických metodách, molekulární genetice, molekulární diagnostice

3 Účel využití 1.Optimalizace genetického základu pro užitkovost, produkční vlastnosti, aplikaci postupů inseminace 2.Zisk specifických vlastností živočišného produktu(zlepšení technologie výroby potravin) 3.Biomedicinální účely(xenotransplantace) 4.Klony pro získání vysoké PH jedinců a pro zachování genetické diverzity( zachování somatických a embryonálních buněk a DNA)

4 Cíl = zvýšení užitkovosti na základě genové manipulace a genového inženýrství -Vyšší frekvence využití samčích a samičích buněk -Výměna genetického materiálu prostřednictvím zmrazeného spermatu a embryí -Realizace hygienických programů užitím inseminace a přenosu embryí -Zvýšení genetického pokroku šlechtitelskými programy -Zlepšení živočišných produktů

5 Používané biotechnologické metody (experimentální, běžné) • Umělá inseminace • Synchronizace říje • Superovulace • Sexace spermií • Embryotransfer Kryokonzervace embryí • Dělení embryí • Klonování • Oplození in vitro • Produkce transgenových zvířat

6 Inseminace (přes 50 let v ČR) • Inseminace s metodami odhadu PH tvoří základ moderních selekčních programů • Inseminace se neustále vyvíjí( zdokonalování metod konzervace sperma, nové vyšetřovací metody spermatu, řešení sexace spermatu) • Inseminace prasat= hledání účinnějších ředidel, prodloužení doby konzervace na 96 hodin) • Inseminace ovcí = použití čerstvého, neředěného sperma(perspektivní je intrauterinní inseminace zmraženým spermatem za použití laparoskopie • Inseminace koz= použití čerstvého i zmraženého sperma • Inseminace koní= dořešení použití čerstvého neředěného i ředěného sperma(zmražené- kontrola ovaria podle vývoje folikulů a ovulace)

7 Sexace spermií (třídění pohlaví) = provádí se na základě rozdílného množství DNA pohlavních chromozomů pomocí fluorescence ( průtokový cytometr) = základem oddělení je vyšší váha chromozomů X ( větší obsah DNA), u skotu o 4% oproti Y -Sexované sperma se nejčastěji používá pro jalovice -Vyšší úspěšnost = vpravení do těla dělohy nebo děložního rohu -EU(firma Cogent z Anglie, u nás NATURAL

8 Princip sexace spermatu

9 Embryotransfer u skotu Cíl = produkce mláďat od cenných rodičů, zkracování generačního intervalu, získání mláďat od neplodných matek, produkce mláďat požadovaného pohlaví, export a import embryí, konzervace embryí ohrožených plemen, produkce identických dvojčat Průběh embryotransferu = výběr dárkyně a příjemkyně- synchronizace pohlavního cyklu – superovulace – inseminace a reinseminace –synchronizace pohl. cyklu příjemkyň na vývojové stádium embrya – odběr embrya a přenos(7. den po inseminaci)

10 Synchronizace-superovulace- inseminace • Synchronizace cyklu – (regrese žlutého tělíska a nástup folikulární fáze) použití syntetických steroidních hormonů - prostaglandiny(injekčně, v krmné dávce, kožním implantátem)= za 48 – 72 hodin říje • Superovulace (umělé zvýšení hladiny gonadotropinů v těle= zvýšení růstu folikulů a jejich ovulace) -Gonadotropin ze séra březích klisen (PMSG) v 1 dávce nebo FSH(2x denně po dobu 4 – 5 dnů) -Injekční podávání v období mezi 8. – 12. dnem cyklu -48 hod po aplikaci PMSG nebo zároveň s 5. dávkou FSH podáván prostaglandin(OESTROPHAN) -Nástup říje za 48 hodin -Superovulace u dárkyně –opakovaně za 30 dnů -Po inseminaci se provádí reinseminace

11 Výplach embryí – přenos embryí • 7. den po inseminaci- výplach embryí(pomocí katetru s vyplachovacím mediem) • Embryo ve stadiu= kompaktní moruly nebo blastocysty • Plnění do dutinek( průměru 2,4 mm) s manipulačním mediem • Přenos ten stejný den= nechirurgický • Místní znecitlivění + stahy dělohy • Transcervikální metoda

12 Před přenosem….

13 Produkce embryí pomocí in vitro

14 Dělení embrya a zmrazování embrya • Rozpůlením embrya= vznik identických dvojčat • Dělení pomocí mikromanipulátoru • Buněčný obsah se rozdělí na 2 poloviny • Zmrazování embrya = ošetření konzervačním mediem(kryoprotektivum), naplnění do pejet, postupné snížení teploty na – 7°C(krystalizace media)do -40°C a uchovávání v tekutém dusíku, při – 196°C

15 Oplození in vitro(IVF) = metoda mimotělního oplození -Zdrojem oocytů – poražené krávy, prepubertální jalovice -Odběr oocytů- transvaginálně punkčním zařízením(sonografická kontrola) -Izolace oocytů – zrání oocytů in vitro – kapacitace spermií – in vitro oplození – kultivace embryí – hodnocení a konzervace -u prasat a ovcí se nepoužívá -U koní ( u klisen v tréninku, při snížené plodnosti, při náhlém úhynu

16 Oplození in vitro

17 Embryotransfer ostatních druhů hosp. zvířat • Prasata= nepoužívá se (brání vysoká rozmnožovací schopnost prasat a krátký generační interval) • Ovce, kozy = nepoužívá se ( byl by účinný u stáda 1000 a více kusů) • Koně = lze využít(úspěšnost 30 – 50%) • Výhody u koní: -Zkrácení generačního intervalu(u klisen 2 – 3 letých) -Intenzivní reprodukční využití klisen/1 říje= 1 hříbě) -Reprodukce klisen ve sportu -Řešení neplodnosti (u chronických zánětů)

18 Klonování reprodukční a terapeutické • Klony = geneticky identičtí potomci nepohlavně odvození od jednoho jedince ( oba jedinci mají stejnou DNA • Reprodukční = z těla dárcovského zvířete se odeberou tělní buňky(z vemene,bílých krvinek, z embrya), odstraní se vlastní jádro(DNA), v současnosti tato metoda menší využití = genetické defekty • Terapeutické klonování = z kmenových buněk se kultivují různé typy tkání pro transplantace • Celosvětově žije 4000 klonů skotu a 500 klonů prasat

19 Využití klonování • Klony embryonálních buněk hospod. zvířat a jejich implantace do náhradních samic = zlepšení kvality zvířat a jejich produktů • Produkce geneticky modifikovaných laboratorních zvířat = studium lidských chorob a následně testace léků • Produkce geneticky modifikovaných hospod. zvířat pro produkci terapeutických proteinů= získání obtížně syntetizovatelných látek z mikroorganismů • Záchrana ohrožených nebo vyhynulých zvířat (blízký druh a DNA) • Klonování domácích zvířat( USA)

20 Produkce transgenových zvířat ( vrchol živočišné biologie) = do dědičné informace vnesen cizí gen -„ upravení genomu „ -Přenos do vajíčka = nový gen v celém těle a přenáší se na potomstvo -V pozdějším vývojovém stádiu- přenos pouze do určitých buněk a nedědí se „ transkaryontní organismus“ -Přenos umožněn přes „ vir“( do viru zakódovaná příslušná genetická informace= k infikaci vajíčka -Význam : ovlivnění růstu – kvalita živočišných produktů- farmaceutický průmysl – odolnost zvířat k chorobám – transplantace -V některých zemí- etické problémy(pouze experimentálně)


Stáhnout ppt "Biotechnologie v chovu hospodářských zvířat ( metody asistované reprodukce) Význam-metody-účel využití - cíl."

Podobné prezentace


Reklamy Google