Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 1 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie 1 Co ohrožuje energetickou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 1 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie 1 Co ohrožuje energetickou."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 1 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie 1 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie Žofínské fórum 18. února 2016

2 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 2 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie Bezpečnost dodávek energie je jedním z vrcholových strategických cílů SEK Bezpečností dodávek energie se rozumí zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele v běžném provozu i při skokové změně vnějších podmínek. Státní energetická koncepce definuje řadu opatření, jimiž by měla být energetická bezpečnost zajištěna a to od maximální možné diverzifikace zdrojových teritorií a přepravní infrastruktury, udržení dovozní závislosti fosilních zdrojů na stávající úrovni, dostatečné rezervy strategických palivoenergetických komodit až po zvyšování odolnosti elektrizační a plynárenské soustavy proti poruchám a výpadkům, zachování vlivu a kontroly státu ve strategických společnostech, působících v oblasti energetiky a zajištění odolnosti a kybernetické bezpečnosti energetických systémů.

3 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 3 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie Struktura primárních energetických zdrojů dle SEK Zdroj: Aktualizace státní energetické koncepce

4 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 4 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie Hnědé uhlí – hlavní současný primární zdroj energie Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. října 2015 č. 827 schválila posun hranice územně ekologických limitů těžby na lomu Bílina. Důvodem byly především potřeby českého teplárenství, energetická bezpečnost země, zachování řady pracovních míst a vyřešení sociálních dopadů na zaměstnanost a celkovou ekonomickou situaci v regionu severních Čech Kromě lomu Bílina diskutovala vláda rovněž o budoucnosti lomu ČSA. Prolomení limitů na této lokalitě je složitější než v případě lomu Bílina, a to především s ohledem na skutečnost, že prolomení limitů by v tomto případě znamenalo zásahy do lidských obydlí a vedlo by ke zbourání obcí Horní Jiřetín a Černice. Závěrem bylo, že pro danou dobu prolomení územně ekologických limitů na lomu ČSA není nutné.

5 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 5 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie Bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu Diverzifikované zdroje plynu, diverzifikované dopravní cesty, využívání podzemních zásobníků plynu a dostatečné reversní schopnosti přepravní soustavy jsou základem bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu Od plynárenské krize v lednu 2009 učinil středoevropský region asi největší pokrok v rámci Evropy pro zajištění své energetické bezpečnosti. Přesto je nutné v dalším úsilí tímto směrem i nadále pokračovat. V rámci projektů, které se dotýkají přímo území ČR, jsou nejvýznamnější projekty plynovodů STORK II a MORAVIA, jejichž význam spočívá především v tom, že otevřou cestu k novým zdrojům plynu ve formě LNG terminálů Pozorně sledujeme vývoj projektů nových nadnárodních plynovodů jako Eastring, NORD STREAM II či TANAP-TAP. Obecně vítáme každý nový zdroj plynu či jeho novou dopravní cestu do EU, neboť přispívají k větší bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu, jsme však toho názoru, že důsledkem těchto projektů by nemělo být zrušení či podstatné omezení tradiční cesty zemního plynu přes Ukrajinu.

6 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 6 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie Bezpečnost a spolehlivost dodávek ropy Diverzifikované zdroje ropy, jejichž hlavním zdrojem ropy je stále Ruská federace, ale i významně vzrůstající i import z Kaspické oblasti, zejména z Azerbajdžánu a Kazachstánu a diverzifikované dopravní cesty, tedy ropovod Družba a ropovody TAL/IKL jsou základem bezpečnosti dodávek ropy do ČR. Určité alternativy navíc dává i ropovod Adria. Přes toto relativně dobré zajištění cítíme nutnost podporovat projekty společného zájmu, zejména projekt nového ropovodu Litvínov – Spergau (Leuna), který by propojil jižní a severní větev ropovodního systému Družba a posílení kapacitních možností ropovodu TAL. Významnou roli hrají v zajištění energetické bezpečnosti státu i nouzové zásoby ropy a ropných produktů, které jsou trvale nad předepsanou výší 90 dní čistého dovozu. Zajišťuje je Správa státních hmotných rezerv prostřednictvím státem plně vlastněných společností Čepro a MERO ČR. Důležitá pro energetickou bezpečnost České republiky ale není jen doprava ropy, ale i její zpracování v tuzemských rafineriích. Pro zachování jejich budoucí konkurenceschopnosti považujeme za nutné, vést o jejich budoucnosti, zejména z pohledu nezbytných investic dialog jak s jejich vlastníkem, polským PKN ORLEN, tak i polskou vládou, která polského vlastníka ovládá.

7 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 7 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie Projekty PCI ropné infrastruktury v regionu

8 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 8 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie Jaderná energetika - výstavba nových a udržení provozuschopnosti existujících zdrojů Státní energetická koncepce považuje výstavbu nových jaderných bloků pro Českou republiku za potřebnou. Významnou prioritou je i udržení provozuschopnosti existujících jaderných elektráren, což se týká aktuálně zejména Dukovan. Dne 3. června 2015 schválila vláda ČR svým usnesením č. 419 Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice, který navazuje na aktualizovanou SEK a transformuje dílčí cíle SEK do konkrétních realizačních kroků. V rámci NAP JE se počítá se zřízením Stálého výboru pro jadernou energetiku a jmenování zmocněnce vlády České republiky pro jadernou energetiku. V nejbližších letech bude nutné rozhodnout o strategii dalšího zajištění jaderného paliva pro JE Temelín.

9 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 9 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie Výroba a přenos elektřiny Aktuální nízká cena elektřiny neodráží dostatečně náklady výrobců => může dojít až k zastavení investiční činnosti. Fosilní zdroje, zejména ty plynové, jsou v důsledku zvyšujícího se podílu intermitentních zdrojů provozovány pouze zlomek času a čelí problému pokrytí svých fixních nákladů, tak aby nedocházelo k významným cenovým špičkám. Tyto zdroje jsou však stále nutné pro udržení rovnováhy. Aktuálně se na úrovni národních států a EU aktivně řeší nová podoba trhu (market design), která by tomuto jevu zabránila => hlavním úkolem je patřičně odměnit zdroje za flexibilitu a řiditelnost jejich výroby, avšak tak aby nebyl zastaven vývoj OZE. Neplánované kruhové toky jsou nebezpečím pro přenosovou soustavu a energetickou bezpečnost České republiky. Opatření v přenosové soustavě ČR: Do konce roku 2016 uvede ČEPS, a. s., do provozu v rozvodně Hradec transformátory s příčným posuvem fáze, které umožní aktivní řízení toků elektřiny na přeshraničním profilu do Německa.

10 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 10 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie 10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 1 Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR ? Strategický cíl: bezpečnost dodávek energie 1 Co ohrožuje energetickou."

Podobné prezentace


Reklamy Google