Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348"— Transkript prezentace:

1 1 Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela.matlova@vkol.cz marcela.matlova@vkol.cz

2 2 Studijní materiály  Prezentace http://www.vkol.cz/cs/regionalni- funkce/rekvalifikacni-kurz/studijni-materialy/ http://www.vkol.cz/cs/regionalni- funkce/rekvalifikacni-kurz/studijni-materialy/  Národní autority (AUT) AUT - databáze národních autorit NK ČR http://www.nkp.cz/

3 3 Úvod – věcná katalogizace Cíl – zprostředkovat čtenáři / uživateli přístup k dokumentu z hlediska jeho obsahu a formy Uživatel nehledá konkrétní titul (autor: název), ale Uživatel nehledá konkrétní titul (autor: název), ale  dokumenty podle oboru  dokumenty se stejným tématem Knihovní fond je rozsáhlý Knihovní fond je rozsáhlý Knihovní fond není volně přístupný Knihovní fond není volně přístupný

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 Náplň kurzu  Věcné zpracování dokumentů 17. února 2016 předmětového zpracování obecné základy obecné základy soubor národních věcných autorit soubor národních věcných autorit systematické zpracování MDT, metoda Konspektu MDT, metoda Konspektu praktické cvičení  Věcné zpracování dokumentů 24. února 2016 praktické cvičení30. března 2016

9 9 Terminologie  věcné zpracování dokumentů / fondů = věcná katalogizace = věcný popis předmětové zpracování… = předmětové pořádání informací = indexování systematické zpracování… = klasifikace

10 10 systematické zpracování = klasifikace předmětové zpracování = indexování

11 11 Shrnutí úvodu  Uživatel hledá dokumenty podle oboru nebo dokumenty na stejné téma  Věcný katalogizátor je objektivní, je „pouze“ zprostředkovatel nikoli recenzent  Druh věcného zpracování Druh knihovny (vědecká, univerzitní, městská, …) má vliv na rozsah a druh věcného zpracování Druh knihovny (vědecká, univerzitní, městská, …) má vliv na rozsah a druh věcného zpracování  Typ věcného zpracování Způsob vyjádření obsahu (slovy, numericky) Způsob vyjádření obsahu (slovy, numericky) Zařazení v systému (abecední, rodo-druhové) Zařazení v systému (abecední, rodo-druhové)

12 12 encyklopedie web Obecné základy věcného zpracování Prozatímním výsledkem je slovně zformulovaná výpověď v přirozeném jazyce katalogizátora O čem kniha je?

13 13 Obecné základy  Obsah (předmět) dokumentu Hlavní téma: O kom, o čem? O kom, o čem? Zpřesňující charakteristiky: Z které geografické oblasti? Z které geografické oblasti? Z které doby, z kterého období? Z které doby, z kterého období?  Forma dokumentu Např.: studie, biografie, příručky, průvodce… Např.: studie, biografie, příručky, průvodce…

14 14 bibliografický záznam Validace = výběr, ověření a propojení termínů Katalog Výpověď je převedena do selekčního jazyka autoritní záznam Soubor autorit = slovník lexikálních jednotek tj. heslář, tezaurus

15 15 bibliografický záznam autoritní záznam propojení, hypertextový link

16 16

17 17

18 18 Soubory věcných autorit v ČR národní soubor autorit ČR národní soubor autorit ČR (NK ČR, MZK, VKOL, UPOL, MSVK…)  speciální soubory (hesláře, tezaury) např.: Polytematický strukturovaný heslář https://www.techlib.cz/cs/82897-polytematicky-strukturovany-heslar Medical Subject Headings http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/tezaurus-medical- subject-headings http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/tezaurus-medical- subject-headings Eurovoc (právo a legislativa Evropské unie) http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2035

19 19 Národní soubor autorit ČR  Nástroj integrace na národní úrovni  Systematicky vytvářen a spravován NK ČR  Dostupný na adrese http://www.nkp.cz http://www.nkp.cz Jméno osobní Korporace Unifikovaný název Věcné téma Geografický termín Chronologický údaj Formální deskriptor Věcné autority Jmenné autority

20 20 Národní soubor autorit: věcné téma – slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek v souboru autorit se řídí těmito zásadami:  Substantivní tvar v 1. pádě Jednoslovné podstatné jméno – malířství Jednoslovné podstatné jméno – malířství Víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří podstatné jméno Víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří podstatné jméno Adjektivní spojení – česká literaturaAdjektivní spojení – česká literatura Genitivní vazba – psychologie dítěteGenitivní vazba – psychologie dítěte Předložková vazba – obchod s drogamiPředložková vazba – obchod s drogami

21 21 Národní soubor autorit: věcné téma – slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek v souboru autorit se řídí těmito zásadami:  Jednotné a množné číslo Počitatelná pods. jména se uvádějí v množ. čísle – zpěvačky, filmy, divadla Počitatelná pods. jména se uvádějí v množ. čísle – zpěvačky, filmy, divadla Abstrakta a počitatelná pods. jména použitá jako abstrakta, názvy vědních oborů se uvádějí v jednotném čísle – odvaha, film, divadlo, román, výtvarné umění, fyzika, pedagogika Abstrakta a počitatelná pods. jména použitá jako abstrakta, názvy vědních oborů se uvádějí v jednotném čísle – odvaha, film, divadlo, román, výtvarné umění, fyzika, pedagogika

22 22 Národní soubor autorit: věcné téma – struktura vztahů  Vztah zaměnitelnosti - synonymie kopaná viz fotbal  Vztah zaměnitelnosti – homonymie specifikace termínu kola jízdní kola uvedení kvalifikátoru letci, letci (ptáci) zámky, zámky (zámečnictví)

23 23 Národní soubor autorit: věcné téma – struktura vztahů  Vztah posloupnosti – hierarchie výtvarní umělci viz též malíři malíři viz též výtvarní umělci  Vztah podobnosti – asociace kvalita vody viz též úprava vody úprava vody viz též kvalita vody

24 24 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R, RDA Česká forma názvu – je-li běžně užívána Česká forma názvu – je-li běžně užívána Konvenční název státního celku Konvenční název státního celku Francouzská republika viz Francie Česká republika viz Česko Přirozený slovosled × invertovaný tvar Přirozený slovosled × invertovaný tvar Jižní AmerikaItálie severní

25 25 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Doplněk (kvalifikátor) Ke jménu místa jinému než název země, státu, se připojí jméno rozsáhlejšího územního celku Moravskoslezský kraj (Česko : 2000-) Limoges (Francie) Krkonoše (Česko a Polsko : pohoří) Dyje (Česko a Rakousko : řeka) Lužnice (Rakousko a Česko : řeka)

26 26 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) – název rozsáhlejšího Doplněk (kvalifikátor) – název rozsáhlejšího územního celku se nepřipojí, nachází-li se útvar na území více států Alpy (pohoří) Dunaj (řeka) Černé moře Tichý oceán

27 27 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Doplněk (kvalifikátor) Entity téhož typu, např. názvy dvou obcí Lhota (Kladno, Česko) Lhota (Přerov, Česko) Zdroje ověření: http://aplikace.mvcr.cz/adresy/ http://aleph.nkp.cz/web/search_map.htm

28 28 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Doplněk (kvalifikátor) Entity téhož typu, např. názvy dvou obcí Friedberg (Bavorsko, Německo) Friedberg (Hesensko, Německo) Zdroje ověření: http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html http://aleph.nkp.cz/web/search_map.htm

29 29 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R Obecný doplněk (kvalifikátor) Obecný doplněk (kvalifikátor) nutný pro jednoznačnou identifikaci Morava (řeka) Morava (Česko) Králický Sněžník (Česko a Polsko : hora) Králický Sněžník (Česko a Polsko : pohoří) Parduska (Ludmírovská vrchovina, Česko : hora) Zdroj: Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. – Vyd. 2. – Brno : AOPK ČR 2006

30 30 Národní soubor autorit: geografický termín  Forma se řídí pravidly AACR2R Obecný doplněk (kvalifikátor) Obecný doplněk (kvalifikátor) Přerov (Česko : oblast) nepoužívá se: Přerovsko (Česko) nepoužívá se: Přerovsko (Česko) Labe (Česko a Německo : řeka : oblast) Labe (Česko a Německo : řeka : povodí) Polabí (Česko)

31 31 Národní soubor autorit: chronologický údaj  Přirozený slovosled 20.-21. století 20. století 19681914-1918 do 1526 1. století př. Kr. 106-43 př. Kr. 1901-1950(zápis pro 1. polovinu 20. století) 1921-1930(zápis pro 20. léta 20. století)

32 32 Národní soubor autorit: formální deskriptor  U odborné literatury: forma dokumentu biografieprůvodce učebnice vysokých škol příručky populárně-naučné publikace studie kuchařské recepty

33 33 Národní soubor autorit: formální deskriptor  U beletrie: národní literatura a žánr české romány detektivní romány polská poezie americké povídky dobrodružné povídky

34 34 Terminologie Věcné téma Geografický termín Chronologický údaj Formální deskriptor Věcné autoritní termíny bibliografický záznam: klíčová slova, deskriptory předmětová hesla

35 35 Klíčová slova, deskriptory  Jsou syntakticky neuspořádaná slova nebo sousloví (izolovaná, na sobě nezávislá)  V bibliogr. záznamu jsou v pořadí: hlavní téma, zpřesnění, forma Příklad 1:Příklad 2: háčkováníknihovny příručkyEvropa 16. století sborníky konferencí

36 36 Klíčová slova, deskriptory Příklad 3: Příklad 5: daňová evidence Slovensko účetnictvívlastivěda Českopopulárně-naučné učebnice vysokých školpublikace Příklad 4:Příklad 6: Franciepěstování polních rostlin dějinyČesko 1789-1815výzkumné zprávy monografie

37 37 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  tematické nebo geografické zpřesnění chronologickézpřesnění Příklad 1: předmětové heslo: háčkování formální deskriptor: příručky

38 38 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  tematické nebo geografické zpřesnění chronologickézpřesnění Příklad 2: předmětové heslo: knihovny – Evropa – 16. století formální deskriptor: sborníky konferencí

39 39 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  tematické nebo geografické zpřesnění chronologickézpřesnění Příklad 3: předmětová hesla: daňová evidence - Česko účetnictví - Česko formální deskriptor: učebnice vysokých škol

40 40 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  tematické nebo geografické zpřesnění chronologickézpřesnění Příklad 4: předmětové heslo: Francie – dějiny – 1789-1815 formální deskriptor: monografie

41 41 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  tematické nebo geografické zpřesnění chronologickézpřesnění Příklad 5: předmětové heslo: Slovensko – vlastivěda formální deskriptor: populárně-naučné publikace

42 42 Předmětová hesla hlavní heslo – 1. podheslo – 2. podheslo  tematické nebo geografické zpřesnění chronologickézpřesnění Příklad 6: PH: pěstování polních rostlin - Česko FD: výzkumné zprávy

43 43

44 44

45 45 … [o] znamená odkaz autoritní termín je vlastnické značky

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52 formální deskriptor × věcné téma

53 53 Systematické zpracování  věcné zpracování dokumentů / fondů = věcná katalogizace = věcný popis předmětové zpracování… = předmětové pořádání informací = indexování systematické zpracování… = klasifikace

54 54 systematické zpracování = klasifikace předmětové zpracování = indexování

55 55 Systematické zpracování

56 56 Systematické zpracování princip hierarchie – pyramida lidského poznání

57 57 Systematický selekční jazyk MDT = Mezinárodní Desetinné Třídění  Mezinárodní umělý selekční jazyk  Téma a forma dokumentu jsou vyjádřeny pomocí číslic Užití MDT:  Věcný popis dokumentů  Strukturování volně přístupného fondu  Strukturování bibliografických soupisů  Údaj pro Souborný katalog ČR

58 58 MDT Tabulky MDT http://www.udcc.org http://cz.udc-hub.com/cs/login.php  MDT t voří nedílnou součást záznamů věcných autorit  Povinný údaj v rámci kooperativní tvorby věcných národních autorit http://www.nkp.cz

59 59 Hlavní třídy MDT 0Všeobecnosti. Výpočetní technika 1Filozofie. Psychologie 2Náboženství. Teologie 3Společenské vědy 5Matematika a přírodní vědy 6Aplikované vědy. Lékařství. Technika 7Umění. Rekreace. Zábava. Sport 8Jazyk. Lingvistika. Literatura 9Geografie. Biografické studie. Dějiny

60 60 MDT  Princip hierarchie vyjádřen přímo v notaci na rozdíl od předmětových selekčních jazyků Např.: 599.742.73kočkadivoká umělá notace:mnemotechnika: 59Živočichové 599Ži savci 599.74Ži sa masožravci 599.742Ži sa ma šelmy 599.742.7Ži sa ma še kočkovití

61 61 MDT  Desetinný princip Obsahuje-li notace více číslic, tak je téma podrobnější (na nižší hierarchické úrovni) 5přírodní vědy 51matematika 511teorie čísel 511.1aritmetika

62 62 MDT  Desetinný princip Dříve zápis včetně desetinných míst 0,5 → 5přírodní vědy 0,051 → 51matematika 0,00511 → 511teorie čísel 0,005111 → 511.1aritmetika

63 63 MDT  Tečka se používá na oddělení číslic, aby byly znaky MDT lépe čitelné 511teorie čísel 511.1aritmetika 159.942emoce 159.942.3pláč 159.942.5hněv

64 64 MDT Znaky MDT se dělí na:  jednoduché - obsahují jeden hlavní znak 316sociologie 621.38elektronika 725.824.4kina

65 65 MDT Znaky MDT se dělí na:  složené - obsahují více hlavních znaků 57/59biologie 81:1filozofie jazyka 1/3+7/9humanitní vědy [373.5+378]:02knihovnické vzdělávání

66 66 MDT Znaky MDT se dělí na:  rozvinuté - skládají se z hlavního znaku a pomocného znaku 316-051sociologové 81’36mluvnice 621.38.011.7elektronické obvody

67 67 MDT  Interpunkční a matematická znaménka.tečka612.821.7 +plus621.39+004.7 /lomítko72/76 :dvojtečka81:39 =rovnítko(=411.16) -spojovník32-051 “ “uvozovky94(437)“1918“ ‘apostrof81’36 ( )kulaté závorky(437.32) [ ]hranaté závorky[82:314.15-026.49]-051

68 68 MDT  Interpunkční znaménko mění význam notace ! 63zemědělství (63)Etiopie 162.3induktivní logika (=162.3)Češi

69 69 MDT  Interpunkční znaménko mění význam notace ! 364.3sociální pojištění 364-3sociální péče “323“podzim 323vnitřní politika

70 70 MDT  téma dokumentu × forma dokumentu 371.671učebnice jako téma (075)učebnicejako forma 82-31román jako téma (0:82-31)román jako forma

71 71 MDT - výhody  Mezinárodní srozumitelnost Autoritní záznam: Ident. čísloph124076 Záhlavípiráti Odkazová formabukanýři [o] Asoc. termínpirátství MDT343.712.2-051 Cizojaz. ekvivalent:litpiratai 343.712.2-051 Cizojaz. ekvivalent:macPirati 343.712.2-051 Cizojaz. ekvivalent:slovPiráti 343.712.2-051 Cizojaz. ekvivalent:slvPiratje 343.712.2-051

72 72 MDT - výhody  Fixace termínu víly × vily398.43 728 × 728.37 vína × vina663.2 × 17.024 liška × liška 582.284.53 × 599.742.17 mor × mor616.98:579.842 × 638.154

73 73 Konspekt Conspectus (z latiny) = pohled, dohled, pozorování = stručný přehled, výtah, resumé, náčrt

74 74

75 75

76 76

77 77 kategorie Konspektu – první hierarchická úroveň

78 78 Konspekt  Zvláštní typ selekčního jazyka – není systematickým ani předmětovým selekčním jazykem první hierarchická úroveň: kategorie první hierarchická úroveň: kategorie KonspektMDT kategorie základní třídy počet: 26počet: 10 pořadové číslonotace: desetinný princip a název kategorie- limitující faktor

79 79 skupiny Konspektu – druhá hierarchická úroveň

80 80 Konspekt druhá hierarchická úroveň: skupiny druhá hierarchická úroveň: skupiny Konspekt MDT Skupiny počet: cca 600 desetinný princip notace desetinný princip notace a název skupiny× bez slovního vyjádření 639.2/.6 – Rybářství 617 – Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie

81 81 Konspekt třetí hierarchická úroveň: třetí hierarchická úroveň: podřazení věcných termínů Autoritní záznam: Konspekt: 641 – Kuchařství. Potraviny. Vařená jídla [19] MDT:641.55 autorita:jídla odkaz: pokrmy odkaz: strava

82 82 Užití Konspektu v BIB záznamech  Přidělit pouze jednu skupinu, která označuje obor hlavního tématu dokumentu  V uvedených případech pravidla dovolují přidělení dvou skupin – jedna vyjadřuje obor, druhá formu dokumentu: učebnice učebnice oborové jazykové slovníky oborové jazykové slovníky bibliografie bibliografie biografie biografie literatura pro děti a mládež – odborná i beletrie literatura pro děti a mládež – odborná i beletrie

83 83 Konspekt  Využívá se při standardizaci minimální úrovně věcného zpřístupnění  Neslouží pouze pro katalogizaci, ale též pro akvizici (doplňování a profilace fondu) a ochranu fondu


Stáhnout ppt "1 Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348"

Podobné prezentace


Reklamy Google