Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Média zblízka Česká média v proměnách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Média zblízka Česká média v proměnách."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Média zblízka Česká média v proměnách 19. a 20. století

2 Masová média komunikační prostředky – společné to, že jsou k dispozici potenciálně velkému počtu uživatelů, a to v pravidelných intervalech (deníky, časopisy, rozhlasové a televizní vysílání) nebo téměř neustále a na požádání (internetové portály, služby mobilních operátorů a díky internetu stále více i televize a rozhlas).

3 Mediální komunikace šíření sdělení – adresát anonymní masa masová komunikace masový charakter mediální produkce – technické podmínky společenské, ekonomické, politické a kulturní okolnosti vzniku a vývoje masových médií

4 DĚJINY MÉDIÍ: OD GUTENBERGA K INTERNETU 1455 Johannes Gutenberg z Mohuče upravil vinařský lis na první knihtiskařský stroj Průmyslová revoluce – rozvoj masových médií (noviny, časopisy) – úloha při formování národa Noviny – vhodné prostředí k prezentaci, názorů buržoazie jako nové společenské vrstvy a nadějným nástrojem osvěty a vzdělávání. Cenzura – souboj za svobodu projevu – ve vývoji moderní společnosti

5 Komercionalizace médií V 1. třetině 19. století – rozvoj tisku vydávaného z komerčních důvodů, tedy pro zisk (nejsilněji asi ve Francii a USA) V Anglii, Německu - ve 2. polovině 19. století - Alfred Harmsworth (později lorda Northcliff – marketingové metody v médiích – ceník reklamní plochy, věrnostní soutěže pro čtenáře) 2. pol. 19. století – periodický tisk politických stran

6 Komercionalizace médií 19. století – rozvoj časopisů zaměřených na skupiny čtenářů 20. století – 2. vlna komercionalizace spojená s nástupem kinematografie a rozhlasu Vztah médií a politické moci – snaha ovlivňovat chování a postoje lidí formou mediální propagandy

7 Specifika ve vývoji českých médií Komercializace médií do poč. 20. stol. chybí – výrazně národnostně-výchovný charakter literatury i žurnalistiky Nástup až ve 2. pol. 20. stol. – zejména po roce 1989 Komerční média – triviálnost, vnější atraktivita, banálnost, skandalizace Ústup seriózních médií

8 Česká média za R-U a po něm Po vzniku samostatné ČSR – kontinuita s předchozím obdobím – platnost tiskového zákona z 1862 po celé mezivál. období Od 40. let 19. stol. – výrazná úloha žurnalistiky – od literární k politické (soc- dem., agrární, katolické) Syndikáty, spolky a svazy novinářů Foto od 20. let (poprvé Právo lidu před válkou)

9 Média za 1. republiky Z R-U: Právo lidu – soc-dem., České slovo – nár-soc., Venkov – agrár. Nové: Rudé právo, Lidové listy „raníky“ – politické projevy, rozbory „večerníky“ – zajímavosti z kult., sportu Mimo polit.: Národní politika, Lidové noviny a Tribuna (politika „hradu“), Národní osvobození (legionáři, učitelé, st. zam.)

10 Média za 1. republiky 1920 1925 1930 Melantrich – 1898 Čs. strana nár. soc. (České slovo – 30. léta - 500 000) Hvězda, Eva, Ahoj na neděli (Rychlé šípy), Naše věda, Slovo a slovesnost Rok Počet titulů 2259 2800 3933

11 Média za 1. republiky Další tiskařské podniky – Novina (Venkov) - Florenc, ČAT (Lidové listy) - Václav. nám. Brno – rodina Stránských – Lidové noviny (bří Čapkové, E. Bass, F. Peroutka, K. Poláček, R. Těsnohlídek, A. Novák) + Přítomnost (F. Peroutka, Milena Jesenská) 28.10.1918 – ČTK – od 1930 v Opletalově ul.

12 Média za 1. republiky 18. 5. 1923 – první rozhlasové vysílání 7. 6. založena společnost Radiojournal Od prosince 1924 na Fochově tř. 58, později Orbis, od 1933 v nové budově -dodnes Koncese – zpočátku 50 K/měs., později 10,-K Září 1938 – přes 1 milion koncesionářů Skladba programu – zprávy, sport, kultura – přímé přenosy z divadel a koncert.sálů

13 Média za 2. republiky a protektorátu Omezování titulů – od 2 125 po 34 v roce 1945 Nástup cenzury – „bílá místa“ povinně vyplněna předem schválenými články – např. o vypálení Lidic Kolaboranti – ministr školství, výchovy a osvěty Emanuel Moravec Ilegální tisk – přes 140 titulů (V boj, Věrni zůstaneme, Rudé právo, Pochodeň svobody, Siréna, …) 112 redaktorů popraveno: Josef Čapek, Milena Jesenská, Eduard Urx, Julius Fučík, Evžen Rošický)

14 Média za 2. republiky a protektorátu Zahraniční ilegální tisk – Francie – Jan Šverma – Světový rozhled – 1940 přesun do Velké Británie – čas. Čechoslovák, Mladé Československo, Nová svoboda, Klub žen Sovětský svaz – Denní zprávy, Naše vojsko v SSSR Rozhlas: „...odkudsi zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána, která se spustila a plachtila od Muzea…“ 19. 3. 1939 – František Kocourek

15 Rozhlas za protektorátu BBC – 1939 - Volá Londýn – projevy Jana Masaryka: Hovory s domovem E. Beneš, P. Drtina, V. Clementis Moskva – 1941 – „Za národní osvobození“ Washington – 1942 – Hlas Ameriky – Adolf Hoffmeister, V + W

16 Použité zdroje a literatura McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha 1999. Reifová, I.: Slovník mediální komunikace. Portál, Praha 2004. Jirák, J., Wolák, R.: Mediální gramotnost nový rozměr vzdělávání. Radioservis, Praha 2007. Česká média v proměnách 20. století. DVD, UK FSV v Praze, Národní muzeum v Praze, 2008. Mediální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí. Fontis 2003.

17 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: PhDr. Táňa Holasová Předmět: Média zblízka Datum: 24. 2. 2010


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Média zblízka Česká média v proměnách."

Podobné prezentace


Reklamy Google